Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 68/NQ-HĐND 2019 đặt tên các tuyến đường thị trấn Yên Thịnh huyện Yên Mô Ninh Bình

Số hiệu: 68/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Ninh Bình Người ký: Trần Hồng Quảng
Ngày ban hành: 06/12/2019 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH NINH BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 68/NQ-HĐND

Ninh Bình, ngày 06 tháng 12 năm 2019

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN CÁC TUYẾN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN YÊN THỊNH, HUYỆN YÊN MÔ, TỈNH NINH BÌNH

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NINH BÌNH
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa - Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) hướng dẫn thực hiện một số Điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 91/TTr-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình về việc đề nghị ban hành Nghị quyết đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình như sau:

1. Đường Tạ Uyên: Chiều dài: 2.318m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+255 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cầu Yên Thổ (tại Km35+573 Quốc lộ 12B kéo dài).

2. Đường Phạm Thận Duật: Chiều dài: 2.502m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+255 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Trường THPT Tạ Uyên (tại Km30+753 Quốc lộ 12B kéo dài).

3. Đường Vũ Phạm Khải: Chiều dài: 955m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+255 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Cầu Kiệt (tại Km0+955).

4. Đường Yên Phú: Chiều dài: 1.040m; điểm đầu: Ngã 3 Ngò (tại Km33+235 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Trạm bơm Yên Phú.

5. Đường Yên Thổ: Chiều dài: 529m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+820 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp kênh tiêu Trạm bơm Yên Thổ.

6. Đường Trung Thành: Chiều dài: 686m; điểm đầu: Đường Thanh Niên (tại Km0+891); điểm cuối: Giáp đường vào Trạm bơm Yên Thổ (tại Km0+868).

7. Đường Đinh Điền: Chiều dài: 714m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (Tại Km34+449 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cổng chùa Tháp (Tại Km0+714).

8. Đường Tân Thịnh: Chiều dài: 504m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+449 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp kênh Chùa Tháp (tại Km0+504).

9. Đường Tiên Hưng: Chiều dài: 1.600m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km34+119 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cầu chợ Chớp (tại Km1+600).

10. Đường Thanh Niên: Chiều dài: 919m; điểm đầu: Đường Tạ Uyên (tại Km33+475 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp cầu Lạc Hiền (tại Km0+919).

11. Đường Ninh Tốn: Chiều dài: 572m; điểm đầu: Đường Yên Hạ 2 (Đền Ninh Thượng); điểm cuối: Giáp đường rẽ vào Trung tâm bồi dưỡng Chính trị huyện.

12. Đường Kim Bảng: Chiều dài: 529m; điểm đầu: Đường Yên Phú (tại Km0+400); điểm cuối: Giáp đường Mậu Thịnh (tại Km0+529).

13. Đường Mậu Thịnh: Chiều dài: 782m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+745 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Tiên Hưng (tại Km1+310).

14. Đường Yên Hạ 2: Chiều dài: 630m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+973 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Ninh Tốn (Chùa Yên Hạ).

15. Đường Yên Hạ 1: Chiều dài: 667m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+773 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Phước Long (tại Km0+086).

16. Đường Bồ Vi: Chiều dài: 1.180m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km32+448 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp Kênh tưới tiêu Bồ Vi (tại Km1+180).

17. Đường Phú Hưng: Chiều dài: 554m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km31+700 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường đi đền Vua đôi (tại Km0+554).

18. Đường Đông Nhạc: Chiều dài: 1.310m; điểm đầu: Đường Phạm Thận Duật (tại Km31+580 Quốc lộ 12B kéo dài); điểm cuối: Giáp đường Phước Long (tại Km1+170).

19. Đường Phước Long: Chiều dài: 1.390m; điểm đầu: Đường Yên Hạ 2 (Chùa Yên Hạ); điểm cuối: Giáp kênh tiêu Hợp tác xã Yên Phú.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Bình tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Ninh Bình khóa XIV, kỳ họp thứ 15 thông qua ngày 06 tháng 12 năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày được thông qua./.

 


Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Nội vụ, VHTT&DL;
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh khóa XIV;
- VP: Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Ban Thường vụ các huyện ủy, thành ủy;
- TT HĐND, UBND, UBMTTQVN các huyện, TP;
- Công báo tỉnh, Đài PT-TH tỉnh, Báo Ninh Bình;
- Đảng ủy, HĐND, UBND thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô;
- Lưu: VT, phòng TH.

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Quảng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 68/NQ-HĐND ngày 06/12/2019 về đặt tên các tuyến đường trên địa bàn thị trấn Yên Thịnh, huyện Yên Mô, tỉnh Ninh Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


707

DMCA.com Protection Status
IP: 3.223.3.251