Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn là đô thị loại III Thanh Hóa

Số hiệu: 38/2016/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thanh Hóa Người ký: Trịnh Văn Chiến
Ngày ban hành: 08/12/2016 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THANH HÓA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 38/2016/QĐ-UBND

Thanh Hóa, ngày 08 tháng 12 năm 2016

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN THỊ XÃ SẦM SƠN, TỈNH THANH HÓA LÀ ĐÔ THỊ LOI III

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA
KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ 2

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;

Căn cứ Nghị quyết s 1210/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của y ban thường vụ Quốc hội về phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết s 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25 tháng 5 năm 2016 của y ban thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính, phân loại đơn vị hành chính.

Xét Tờ trình s 177/TTr-UBND ngày 30 tháng 11 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh v thông qua Đề án đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III; Báo cáo thẩm tra s 835/BC-HĐND ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III, với các nội dung chính như sau:

1. Diện tích, dân số và vị trí địa lý:

a) Diện tích: Tổng diện tích tự nhiên toàn thị xã là 4.494,24 ha.

b) Dân số: 150.902 người, trong đó: Dân số thường trú là 96.359 người; Dân squy đổi là 54.543 người.

c) Địa giới hành chính:

- Phía Bc giáp huyện Hong Hóa (ranh giới là Sông Mã);

- Phía Nam giáp xã Quảng Hải, huyện Quảng Xương;

- Phía Đông giáp Biển Đông;

- Phía Tây giáp xã Quảng Tâm và xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương.

2. Đánh giá tổng số điểm của 5 tiêu chí đạt 83,54 điểm/100 điểm, cụ thể:

- Tiêu chí 1: Vị trí, chức năng, vai trò và trình độ phát triển kinh tế - xã hội đạt 17,25 điểm/20,0 điểm.

- Tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt 7,75 điểm/8,0 điểm.

- Tiêu chí 3: Mật độ dân số đạt 6,00 điểm/6,0 điểm.

- Tiêu chí 4: Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 5,15 điểm/6,0 điểm.

- Tiêu chí 5: Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị đạt 47,38 điểm/60,0 điểm.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hsơ trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa Khóa XVII, Khọp thứ hai thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày 19 tháng 12 năm 2016./.

 

 

Nơi nhận:
- y ban Thường vụ Quốc hội;
-
Thủ tướng Chính ph;
- Bộ Xây dựng;
- Cục Kiểm tra VB - Bộ Tư pháp;
- Thường Trực: Tnh ủy, HĐND tỉnh; UBND tnh;
- Đại biểu QH, đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tnh y, Đoàn ĐBQH, HĐND tnh, UBND tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- Ủ
y ban MTTQ tnh và các Đoàn th cp tnh;
-
Thường trực HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Trịnh Văn Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 38/2016/NQ-HĐND ngày 08/12/2016 đề nghị công nhận thị xã Sầm Sơn, tỉnh Thanh Hóa là đô thị loại III

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.323

DMCA.com Protection Status
IP: 44.221.66.130
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!