Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Số hiệu: 28/2006/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 06/10/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
*****

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
*******

Số: 28/2006/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 06 tháng 10 năm 2006

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHUNG QUẬN 10 ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX - KỲ HỌP LẦN THỨ 9

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 9074/UBND-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về nội dung điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 đến năm 2020; báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân quận
,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung Tờ trình số 9074/UBND-QLĐT ngày 27 tháng 9 năm 2006 của Ủy ban nhân dân quận 10 về điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 đến năm 2020.

a) Hội đồng nhân dân quận 10 đồng ý với các mục tiêu và nhiệm vụ của việc điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 để làm cơ sở cho công tác quản lý xây dựng và phát triển đô thị trên địa bàn quận.

b) Về nội dung điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 đến năm 2020, Hội đồng nhân dân quận 10 đồng ý các chỉ tiêu kinh tế - kỹ thuật; các phương án điều chỉnh quy hoạch về đất ở, đất công trình công cộng, đất công viên cây xanh, đất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và đất giao thông trên cơ sở đồ án điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 và đảm bảo các nhiệm vụ như sau:

- Đảm bảo khai thác có hiệu quả quỹ đất xây dựng.

- Tăng quỹ đất dành cho đầu tư các công trình hạ tầng xã hội.

- Giải quyết việc tái đầu tư, cơ cấu lại quỹ đất xây dựng chung cư để phục vụ việc thay thế các khu chung cư cũ đã xuống cấp.

- Điều chỉnh một số quy hoạch không còn phù hợp với tình hình thực tế, không khả thi thực hiện.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp lần thứ 9 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua, tiếp tục trình Sở Quy hoạch - Kiến trúc và Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh phê duyệt theo quy định.

Thường trực Hội đồng nhân dân, 2 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp lần thứ 9 ngày 06 tháng 10 năm 2006./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 28/2006/NQ-HĐND về việc điều chỉnh quy hoạch chung quận 10 đến năm 2020 do Hội đồng nhân dân Quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.170
DMCA.com Protection Status

IP: 54.84.236.168