Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 27/2002/NQ/HĐNDKXIII Về đặt tên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Số hiệu: 27/2002/NQ/HĐNDKXIII Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Lạng Sơn Người ký: Trần Ngát
Ngày ban hành: 28/01/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HĐND TỈNH LẠNG SƠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 27/2002/NQ-HĐNDKXIII

Lạng Sơn, ngày 28 tháng 01 năm 2002

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN BỔ SUNG ĐƯỜNG PHỐ TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ LẠNG SƠN.

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
KHOÁ XIII-KỲ HỌP THỨ 6

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Sau khi xem xét tờ trình số 04 TT/UB ngày 20/01/2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đặt tên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn; Báo cáo thuyết trình của Ban Văn hoá xã hội HĐND; ý kiến thảo luận của các Đại biểu HĐND.

QUYẾT NGHỊ:

I. Phê chuẩn tờ trình số 04 TT/UB ngày 20 tháng 01 năm 2002 của UBND tỉnh Lạng Sơn về đặt trên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn - với 13 đường và tên đường cụ thể sau đây :

1. Phường Chi Lăng 3 đường:

- Đường phố Mai Thế Chuẩn

- Đường phố Văn Cao

- Đường phố Đại Huề.

2. Phường Hoàng Văn Thụ 4 đường:

- Đường phố Tông Đản

- Đường phố Vi Đức Thắng

- Đường phố Tản Đà

- Đường phố Nguyễn Thế Lộc.

3. Phường Tam Thanh có 4 đường:

- Đường Nà Trang A

- Đường Nà Trang B

- Đường phố Ngô Thì Vị

- Đường phố Mai Toàn Xuân.

4. Phường Vĩnh Trại có 2 đường:

- Đường phố Kéo Tào

- Đường phố Thân Thừa Quý.

II. HĐND tỉnh giao cho UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện cụ thể Nghị quyết này.

Nghị quyết đã được kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khoá XIII thông qua ngày 25 tháng 1 năm 2002 ./.

 

 

Nơi nhận:
- Các đại biểu HĐND tỉnh
- VP Chủ tịch nước
- UB T.vụ Quốc hội
- VP Chính phủ B/c
- TT Tỉnh uỷ
- Các Sở, Ban, Ngành, Đoàn thể,
- VKS, TA, UBMTTQ tỉnh
- TT.HĐND, UBND các huyện, thị
- CPVP, các tổ Chuyên viên
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
CHỦ TỊCH
Trần Ngát

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 27/2002/NQ/HĐNDKXIII ngày 28/01/2002 Về đặt tên bổ sung đường phố trên địa bàn thị xã Lạng Sơn do Hội đồng nhân dân tỉnh Lạng Sơn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.062

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217