Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020

Số hiệu: 220/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 03/11/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 220/2015/NQ-HĐND

Long An, ngày 03 tháng 11 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG NGHỊ QUYẾT SỐ 25/2011/NQ-HĐND NGÀY 03/10/2011 CỦA HĐND TỈNH VCHƯƠNG TRÌNH PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỈNH LONG AN ĐẾN NĂM 2020

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Căn cứ Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020;

Sau khi xem xét tờ trình số 4215/TTr-UBND ngày 29/10/2015 về việc đề nghị điều chỉnh, bổ sung Nghquyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020; Báo cáo thm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND và ý kiến của đại biu HĐND tnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất điều chnh, bổ sung Nghị quyết s25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020, cụ thể như sau:

I. Điều chỉnh việc nâng loại đô thị giai đoạn 2016 - 2020

1. Điều chỉnh tên đô thị thị trấn Mộc Hóa thành thị xã Kiến Tường (thị trấn Mộc Hóa cũ nay là Phường 1, Phường 2 thuộc thị xã Kiến Tường).

2. Theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh có dự kiến phát triển 10 đô thị mới, nhưng nay có 4 đô thị khó thực hiện được là Mỹ Hạnh, Lương Hòa, Hậu Thạnh Đông, Mỹ Quý nên không nâng loại trong giai đoạn này.

3. Đô thị Bình Hiệp nằm trong thị xã Kiến Tường nên không thành lập đô thị mới theo Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh.

II. Bổ sung việc nâng loại đô thị giai đoạn 2016 - 2020: Bổ sung nâng loại đô thị loại V lên loại IV đối với thị trấn Tân Trụ trước năm 2020.

Điu 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 03/11/2015.

Nghị quyết này có hiệu lực sau 10 (mười) ngày kể từ ngày Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua. Các nội dung còn lại của Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND ngày 03/10/2011 của HĐND tỉnh vẫn còn giá trị pháp lý thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP “TP.HCM” (b/c);
- Ban Công tác đại biểu,
UBTVQH (b/c);
- Bộ Xây dựng; Bộ Nội vụ;
- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật - Bộ Tư pháp;
- TT.TU (b/c);
- UBND t
nh, UBMTTQ tnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND t
nh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể t
nh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành ph
;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và
CV VP. Đoàn ĐBQH&HĐND tnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 220/2015/NQ-HĐND điều chỉnh bổ sung Nghị quyết 25/2011/NQ-HĐND về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Long An đến năm 2020

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


198

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.219.62