Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Đang tải văn bản...

Số hiệu: 21/2002/NQ-HĐ Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Huỳnh Đảm
Ngày ban hành: 29/06/2002 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 21/2002/NQ-HĐ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2002 

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TRUNG TÂM ĐÔ THỊ MỚI THỦ THIÊM

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH KHÓA VI

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân (sửa đổi) ngày 21 tháng 6 năm 1994;
Kỳ họp lần thứ 8 Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh khóa VI được tổ chức từ ngày 25 đến ngày 29 tháng 6 năm 2002;
Sau khi xem xét báo cáo của ủy ban nhân dân thành phố về nội dung triển khai đầu tư xây dựng Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm, báo cáo thẩm định của Ban Kinh tế-Ngân sách và ý kiến của đại biểu, Hội đồng nhân dân thành phố
;

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí với chủ trương đầu tư xây dựng Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm như sau:
- Diện tích : 930 ha, trong đó khu Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm 770ha và khu tái định cư 160ha.
- Tính chất : là khu trung tâm mới hiện đại, giàu bản sắc văn hóa dân tộc ; là trung tâm thương mại - tài chính - dịch vụ của thành phố Hồ Chí Minh, phát triển hài hòa với trung tâm hiện hữu thành phố.
- Xác định đây là một trong những công trình trọng điểm của thành phố, trong những năm đầu của thế kỷ 21.
2. Tán thành chủ trương điều chỉnh quy hoạch chi tiết theo nội dung đã trình Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp này. ủy ban nhân dân thành phố sớm trình cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và triển khai đầu tư xây dựng đúng quy hoạch.
3. Nhất trí với các chính sách, biện pháp như đã trình, nên lưu ý :
- Cần có thêm cơ chế, chính sách, mang tính đột phá để tạo động lực mới nhằm đạt kết quả cao nhất.
- Cần sớm xây dựng các cầu nối kết trung tâm thành phố với bán đảo Thủ Thiêm.
- Thực hiện tốt chính sách đền bù, tổ chức di dời, giải phóng mặt bằng, tái định cư đảm bảo cuộc sống người dân được tốt hơn.
4. Hội đồng nhân dân thành phố giao cho ủy ban nhân dân thành phố triển khai thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả trong các phiên họp thường kỳ của Hội đồng nhân dân thành phố./.

 


Nơi nhận:
- UB Thường vụ Quốc hội
- VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ
- VP Quốc hội và các UB của QH (20b)
- Ban TCCB Chính phủ
- Bộ Tư pháp, Thường vụ Thành ủy
- ĐBQH/TP, Đại biểu HĐND TP
- TT HĐND TP, TT. UBND/TP
- Các Ban Đảng, VP Thành ủy
- TT UB MTTQ TP
- Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP
- Chủ tịch HĐND ) các quận
- Chủ tịch UBND ) huyện
- VP Đoàn đại biểu QH TP
- VP HĐND-UBND TP
- Các báo, đài TP và TW đóng tại TP “đưa tin”
- Lưu HC
Lưu TH-HĐ (14 bản)

TM. HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH 
Huỳnh Đảm

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 21/2002/NQ-HĐ ngày 29/06/2002 về đầu tư xây dựng Trung tâm đô thị mới Thủ Thiêm do Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.106

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.242.67
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!