Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 195/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Số hiệu: 195/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Sơn La Người ký: Nguyễn Thái Hưng
Ngày ban hành: 30/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 195/NQ-HĐND

Sơn La, ngày 30 tháng 6 năm 2020

 

NGHỊ QUYẾT

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN BẮC YÊN, HUYỆN BẮC YÊN VÀ THÀNH PHỐ SƠN LA

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA
KHÓA XIV - KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13 tháng 11 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Nghị định số 100/2013/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2013 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 11/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 02 năm 2010 của Chính phủ quy định về quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ;

Xét Tờ trình số 117/TTr-UBND ngày 08 tháng 6 năm 2020 của UBND tỉnh; Báo cáo thẩm tra số 802/BC-PC ngày 23 tháng 6 năm 2020 của Ban Pháp chế HĐND tỉnh và thảo luận tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La, như sau:

1. Đặt tên 01 đường và 01 phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên:

1.1. Tên đường: 20 - 10.

1.2. Tên phố: Tô Hiệu.

(Biểu số 01 kèm theo)

2. Đặt tên 04 đường thuộc thành phố Sơn La: Nguyễn Văn Trân; Lê Trung Toản; Lê Hiến Mai; Song Hào

(Biểu số 02 kèm theo).

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. UBND tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết.

2. Thường trực HĐND tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, các tổ đại biểu HĐND tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Sơn La khóa XIV, kỳ họp thứ 13 thông qua ngày 30 tháng 6 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ;
- VP Quốc hội, VP Chủ tịch nước, VP Chính phủ;
- Cục Kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp;
- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh; Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các sơ, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; - Thường trực huyện ủy, thành ủy các huyện, thành phố;
- Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã, phường, thị trấn;
- Các VP: Tỉnh ủy; ĐĐBQH tỉnh; HĐND tỉnh; UBND tỉnh;
- Các Trung tâm: Thông tin; Lưu trữ lịch sử tỉnh:
- Lưu: VT, PC (Hương 100b).

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thái Hưng

 

Biểu số 01

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG, TÊN PHỐ THUỘC THỊ TRẤN BẮC YÊN, HUYỆN BẮC YÊN

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

I. TÊN ĐƯỜNG

STT

Tên được đặt

Điểm đầu - điểm cuối

Quy mô

Chiều dài

Chiều rộng

1

20 - 10

Từ ngã ba cách QL 37 (85 m) vào Ban Chỉ huy Quân sự huyện - Km 414 + 100 QL 37

1.375 m

5 m

II. TÊN PHỐ

STT

Tên được đặt

Điểm đầu - Điểm cuối

Quy mô

Chiều dài

Chiều rộng

1

Tô Hiệu

Từ Km 0 + 986,5 đường vành đai - Km 1 + 216 đường vành đai

682 m

5,5 m

 

Biểu số 02

ĐẶT TÊN ĐƯỜNG THUỘC THÀNH PHỐ SƠN LA

(Kèm theo Nghị quyết số 195/NQ-HĐND ngày 30/6/2020 của HĐND tỉnh)

STT

Tên được đặt

Điểm đầu - Điểm cuối

Quy mô

Chiều dài

Chiều rộng

1

Nguyễn Văn Trân

Từ Cầu Trắng (bờ trái) đến Cầu Nặm La

1.700 m

10,5 m

2

Lê Trung Toản

Từ Cầu Trắng (bờ phải) đến Cầu Nặm La

1.800 m

5,5 m

3

Lê Hiến Mai

Từ Cầu Nặm La (bờ trái) đến Hồ Tuổi trẻ

1.800 m

10,5 m

4

Song Hào

Từ Cầu Nặm La (bờ phải) đến Hồ Tuổi trẻ

1.700 m

5,5 m

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 195/NQ-HĐND năm 2020 về đặt tên đường, tên phố thuộc thị trấn Bắc Yên, huyện Bắc Yên và thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


83

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117