Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điếm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Số hiệu: 18/2013/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Nguyễn Hồng Lĩnh
Ngày ban hành: 13/12/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 18/2013/NQ-HĐND

Bà Rịa, ngày 13 tháng 12 năm 2013

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC PHÊ CHUẨN PHƯƠNG ÁN XÁC ĐỊNH ĐIỂM ĐẦU, ĐIỂM CUỐI VÀ ĐẶT TÊN NHỮNG TUYẾN ĐƯỜNG MỚI TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ VŨNG TÀU

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ BẢY

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc Ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng; Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT, ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin (nay là Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP, ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 210/TTr-UBND ngày 27/11/2013 của UBND tỉnh về việc phê duyệt phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu; Báo cáo thẩm tra số 206/BC-VHXH, ngày 05/12/2013 của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh và các ý kiến thảo luận, biểu quyết của đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điểm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu với những nội dung như sau:

1. Xác định điểm đầu, điểm cuối các tuyến đường giao thông:

a. Nguyên tắc xác định điểm đầu, điểm cuối các tuyến đường giao thông trên địa bàn thành phố Vũng Tàu theo 02 trục chính: Trục Đông Bắc - Tây Nam và trục Đông Nam - Tây Bắc.

b. Lấy tuyến đường 2 tháng 9 làm tuyến trục dọc chính và tuyến đường Nguyễn Hữu Cảnh làm tuyến trục ngang chính. Các tuyến đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu được xác định điểm đầu, điểm cuối như sau:

- Các trục dọc thành phố theo hướng Đông Bắc - Tây Nam được xác định điểm đầu từ nút giao thông đường 2 tháng 9 và đường 3 tháng 2, điểm cuối là nút giao thông đường 2 tháng 9 và đường Lê Hồng Phong.

- Các trục ngang thành phố theo hướng Đông Nam - Tây Bắc được xác định điểm đầu từ đường 3 tháng 2, điểm cuối là cuối đường đi về phía đường 30 tháng 4.

2. Đặt tên đường phố:

Tiến hành đặt tên mới cho 317 tuyến đường trên địa bàn thành phố Vũng Tàu là các tuyến đường hiện có, đường theo thiết kế quy hoạch. Bao gồm: Nhân vật lịch sử, sự kiện lịch sử, địa danh lịch sử kèm theo mã số giao thông, cụ thể như sau:

- Số lượng tuyến đường hiện hữu: 164 tuyến đường (trong đó 147 tuyến đặt tên mới, 17 tuyến đường nối tiếp theo tuyến đường đã có tên).

- Số lượng tuyến đường dự trữ: 153 tuyến đường (trong đó đặt tên dự trữ 127 tuyến quy hoạch mới chưa triển khai, 26 tuyến đường quy hoạch thiết kế nối dài vào phần đường đã có trên thực tế).

(Danh mục tên đường trong Hồ sơ Báo cáo quy hoạch đặt tên đường phố và số nhà đối với những đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu đính kèm theo)

Điều 2. Giao UBND tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Thường trực HĐND, các Ban HĐND và đại biểu HĐND tỉnh trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu Khóa V, Kỳ họp thứ Bảy thông qua ngày 13/12/2013 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày HĐND tỉnh thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội;
- Chính phủ;
- Bộ Tài chính, Bộ VHTTDL;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản);
- TTr.Tỉnh ủy, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- TTr.HĐND,UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh, đại biểu HĐND tỉnh;
- Các ban, ngành, đoàn thể trong tỉnh;
- TTr.HĐND, UBNĐ huyện, TP thuộc tỉnh;
- Trung tâm Công báo tỉnh;
- Website HĐND tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PTTH tỉnh;
- Lưu: VT, CT.HĐND

CHỦ TỊCH
Nguyễn Hồng Lĩnh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 18/2013/NQ-HĐND phê chuẩn phương án xác định điểm đầu, điếm cuối và đặt tên những tuyến đường mới trên địa bàn thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.267

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.98.69