Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND thông qua đề án Phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

Số hiệu: 178/2015/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Nghệ An Người ký: Trần Hồng Châu
Ngày ban hành: 10/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐNG NHÂN DÂN
TỈNH NGHỆ AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 178/2015/NQ-HĐND

Nghệ An, ngày 10 tháng 07 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

THÔNG QUA ĐỀ ÁN PHÂN LOẠI ĐÔ THỊ SƠN HẢI, HUYỆN QUỲNH LƯU LÀ ĐÔ THỊ LOẠI V

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN
KHÓA XVI, KỲ HỌP THỨ 14

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/ NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị;

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An tại Tờ trình số 3229/TTr-UBND ngày 25/5/2015;

Trên cơ sở Báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến của các Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đề án Phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, là đô thị loại V với các nội dung chính như sau:

1. Vị trí ranh giới, quy mô đô thị:

a) Vị trí ranh giới: Đô thị Sơn Hải bao gồm toàn bộ diện tích xã Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An. Tiếp giáp các phía như sau:

- Phía Bắc giáp xã An Hòa;

- Phía Nam giáp xã Quỳnh Thọ;

- Phía Đông giáp xã Quỳnh Thuận;

- Phía Tây giáp xã Quỳnh Ngọc.

b) Quy mô đô thị:

- Quy mô diện tích tự nhiên là: 241,95 ha

- Dân số: 12.858 người.

- Mật độ dân số: 5.314 người/km2.

2. Chức năng đô thị:

Đô thị Sơn Hải là đơn vị hành chính, kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, thương mại dịch vụ, thể dục thể thao khu vực phía Đông của huyện Quỳnh Lưu có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội của cả cụm xã và huyện Quỳnh Lưu.

3. Kết quả đánh giá 6 tiêu chuẩn theo quy định của Nghị định 42/2009/ NĐ-CP ngày 07/5/2009 của Chính phủ và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30/9/2009 của Bộ Xây dựng tại thời điểm phân loại: Tổng số điểm phân loại đạt 76,6/100 điểm, đủ tiêu chuẩn đô thị loại V, cụ thể:

TT

Tiêu chun

Điểm tối đa - tối thiểu

Điểm đạt được năm 2013

1

Chức năng đô thị

15,0 - 10,5

13,1

2

Quy mô dân số toàn đô thị

10,0 - 7,0

9,0

3

Mật độ dân số

5,0 - 3,5

5,0

4

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp

5,0 - 3,5

5,0

5

Hệ thống công trình hạ tầng đô thị

55 - 38,2

39,0

6

Kiến trúc cảnh quan đô thị

10,0- 7,0

5,5

 

Cộng

100 - 69,6

76,6

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định việc công nhận đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu đạt tiêu chuẩn đô thị loại V theo quy định hiện hành.

2. Giao Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và Đại biểu HĐND tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An khóa XVI kỳ họp thứ 14 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015 và có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày được thông qua./.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để b/c);
-
Bộ Xây dựng; Bộ Tư pháp (để b/c);
- TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;
-
Đoàn ĐBQH tỉnh;
-
Các Đại biểu HĐND tỉnh;
-
Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh;
-
Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;
-
HĐND, UBND các huyện, thành, thị;
-
Trung tâm Công báo tỉnh;
-
Website
http://dbndnghean.vn;
- Lưu: VT

CHỦ TỊCH
Trần Hồng Châu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 178/2015/NQ-HĐND thông qua đề án Phân loại đô thị Sơn Hải, huyện Quỳnh Lưu, tỉnh Nghệ An là đô thị loại V

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.006

DMCA.com Protection Status
IP: 3.239.51.78