Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 15p/NQ-HĐND năm 2010 về đặt tên 29 đường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt I do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Số hiệu: 15p/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 09/12/2010 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 15p/NQ-HĐND

Huế, ngày 09 tháng 12 năm 2010

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC ĐẶT TÊN ĐƯỜNG Ở THỊ TRẤN A LƯỚI, HUYỆN A LƯỚI ĐỢT I

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHOÁ V, KỲ HỌP LẦN THỨ 15

Căn cứ Luật tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2005 của Chính phủ về việc ban hành Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Sau khi xem xét Tờ trình số 4951/TTr-UBND ngày 8 tháng 11 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đặt tên đường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt I; Báo cáo thẩm tra của Ban Văn hóa - Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua việc đặt tên 29 đường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt I (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai Nghị quyết; Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tiến hành kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết theo nhiệm vụ, quyền hạn đã được pháp luật quy định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế, khoá V, kỳ họp lần thứ 15 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 


DANH SÁCH ĐẶT TÊN ĐƯỜNG TẠI THỊ TRẤN A LƯỚI, HUYỆN A LƯỚI ĐỢT I

(Kèm theo Nghị quyết số 15p/NQ-HĐND ngày 09 tháng 12 năm 2010 của HĐND tỉnh)

Stt

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m) ước khoảng

Loại đường

Bề rộng

Đặt tên đường

1

Từ nhà thầy Lem (tại lý trình Km 339+000 đường HCM)

Giáp với xã A Ngo khu vực cây xăng (tại lý trình 341+870 đường HCM)

2.870m

1-1

36m

Hồ Chí Minh

2

Tại vị trí ngã ba đường nội thị đi cầu Hồng Bắc

Tại khu vực nhà ông Bình (cụm 6), giáp với xã A Ngo

1.900m

4-4

15,50

Giải phóng A So

3

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Não (cụm 1)

Cầu Hồng Bắc

360m

2’-2’

17,00m

Động So

4

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hoàng (cụm 1)

Nhà máy nước thị trấn A Lưới

600m

4-4

15,50m

Lê Khôi

5

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hà - Phước (cụm1)

Đấu nối đường công vụ Hồng Kim - A Ngo

300m

4-4

15,50m

A Nôr

6

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hồ Văn Vo (Trung đoàn 6 cũ)

Tại khu vực trường Tiểu học Thị trấn số 2

200m

4-4

15,50m

A Ko

7

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Trường Dân tộc Nội trú

Giáp sông Tà Reenh (đi Hồng Bắc)

960m

2-2

20,50m

A Biah

8

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Thục (cụm 2).

Đấu nối với đường từ đường Hồ Chí Minh đến tại khu vực nhà ông Thái (T9-C4)

720m

4-4

15,50m

Bắc Sơn

9

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Lai (cụm 2).

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Thu (Phòng Tài nguyên và Môi trường)

250m

5-5

11,50m

Nơ Trang Lơng

10

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông A Rất Văng (cụm 2)

Đấu nối với đường nội thị (đường WB) tại khu vực nhà ông Tà Liên (cụm 2)

200m

5-5

11,50m

Võ Bẩm

11

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Công an huyện

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Quán cà phê đan (tổ 5-cụm 4)

1000m

3-3

19,50m

A Sáp

12

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Phòng Tài nguyên và Môi trường

Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim - A Ngo

500m

3-3

19,50m

Hồ Huấn Nghiệp

13

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Kho bạc

Tiếp giáp với Trường Phổ thông trung học thị trấn A Lưới

130m

5-5

11,50m

Nguyễn Thức Tự

14

Đấu nối tại ngã ba khu vực nhà thầy Tần(trước trường Tiểu học Thị trấn số 1)

Tiếp giáp tại khu vực Nhà sinh hoạt cộng đồng (cụm 6)

1160m

2-2

20,50m

Kim Đồng

15

Đấu nối tại khu vực Khu vui chơi Thiếu nhi (nhà ông Lợi)

Giáp sông Tà Reenh tại khu vực nhà ông Lịch (tổ 2, cụm 3)

760m

3-3

19,50m

Kăn Tréec

16

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Nghệ - bà Hương

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Ngô Thời Mười (Chánh Văn phòng UBND huyện)

260m

4-4

17,00m

Nguyễn Văn Quảng

17

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Tý - Mai

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Lê Hoàng Ất Mão (CA - huyện)

260m

4-4

17,00m

Konh Khoai

18

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Nhà khách UBND huyện

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Nguyễn Hữu Thái (T9 - C4)

270m

1’-1’

17,00m

Quỳnh Trên

19

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan Chi cục Thuế

Đấu nối tại khu vực nhà Lưu niệm Bác Hồ

270m

1’’-1’’

24,00m

A Vầu

20

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Bình (Bưu điện)

Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim - A Ngo tại khu vực nhà Bà Nuôi

520m

 

 

Trường Sơn

21

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực cơ quan UBND huyện A Lưới

Đấu nối với đường nội thị tại khu vực nhà ông Lê Anh Miêng - Ban Tuyên giáo Huyện ủy

150m

3’-3’

11,00m

Hồ Văn Hảo

22

Đấu nối với đường Nội thị khu vực cơ quan Quân sự Huyện đội (tổ 5, cụm 4)

Đấu nối với nhà ông Dũng - Ngân

360m

2-2

20,50m

Ăm Mật

23

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu quán sửa xe máy của ông Bảo

Đấu nối với đường công vụ Hồng Kim - A ngo tại khu vực trụ sở cơ quan Thi hành án huyện (cụm 5)

530m

3’-3’

11,00

Đinh Núp

24

Đấu nối tại khu vực ngã ba nhà ông Khai

Đấu nối với đường nội thị từ Cửa hàng Dược nối với đường nội thị Trường Tiểu học thị trấn số 1 đi Trung tâm Y tế huyện tại nhà ông Bửu - Hoa (sau lưng Chợ 91)

100m

3’-3’

11,00m

Động Tiên Cung

25

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực Cửa hàng Dược

Đấu nối với đường Sơn Phước đi Hồng Quảng tại khu vực nhà ông Nguyễn Phanh - bà Lạc

710m

2-2

20,50m

Konh Hư

26

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Thắng (Bệnh viện)

Đấu nối với đường WB tại khu vực nhà ông Lê Quảng Thành

300m

5-5

19,50

Đội Cấn

27

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Dừa (Phòng Văn hóa và Thông tin huyện thuộc cụm 4)

Đấu nối với đường nội thị từ nhà ông Hồ đức Vai đi nghĩa trang tại khu vực nhà bà Kan Lịch (cụm 4)

300m

4-4

11,50m

Nguyễn Văn Hoạch

28

Đấu nối với đường nội thị tại Nhà sinh hoạt cộng đồng cụm 6

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Tô Hồng Quân (Công ty Xuân Hồng)

270m

3-3

19,50m

A Đon

29

Đấu nối với đường Hồ Chí Minh tại khu vực nhà ông Hoàng - bà Bạch (cụm 4)

Đấu nối với đường nội thị bao quanh Nghĩa trang Liệt sĩ tại khu vực nhà ông Rô (cụm 4)

200m

4-4

15,50m

Vỗ Át

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 15p/NQ-HĐND ngày 09/12/2010 về đặt tên 29 đường ở thị trấn A Lưới, huyện A Lưới đợt I do tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.689

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 54.80.173.217