Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 145/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 145/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa - Thông tin, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1878/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết đặt, đổi tên đường ở thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc đặt, đổi tên 24 con đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:

- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP.HCM) (b/c);
- TT.TU (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa VIII;
- Các sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT. HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP. UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP, Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ KIẾN TƯỜNG, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Nghị quyết số 145/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Chiều dài (m)

Nền rộng (m)

Mặt rộng (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiu sử

I. PHƯỜNG 1, 2

1

Đường s 6

Khu 2 ao

Quốc lộ 62

Đường Lê Quốc Sản

179

12

6,5

Bê tông nhựa

Võ Văn Thành

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1950 - 1973), quê quán: xã Thạnh Phước, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An.

2

Đường s 2

Khu 2 ao

Đường số 7

Đường Lý Thường Kiệt

128

12

6,5

Bê tông nhựa

Trần Văn Hoàng

Liệt sĩ, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (không rõ năm sinh, mất năm 1963), quê quán: xã Hưng Điền, huyện Tân Hưng, tỉnh Long An, tham gia cách mạng với nhiều chiến công.

3

Đường số 3

Khu 2 ao

Đường số 7

Đường Lê Duẩn

201,62

12

6,5

Bê tông nhựa

Lê Văn Dào

(1932 - 1998), quê quán: xã Nhơn Ninh, huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An, nguyên Trưởng ty An ninh tỉnh Kiến Tường, Chính ủy Biên phòng Long An, Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Mộc Hóa (1978 - 1991).

4

Đường s 4

Đường Nguyễn Thành A

Đường Lý Thường Kiệt

553

17

7

Bê tông nhựa

Trần Văn Giàu

Nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo Việt Nam (1911 - 2010), quê quán: xã An Lục Long, huyện Châu Thành, Long An, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ, lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 ở miền Nam. Chủ tịch Ủy ban Hành chính Kháng chiến Nam Bộ (9/1945).

5

Đường số 5

Đường Nguyễn Thành A

Đường Bạch Đằng

1171,3

24

12

Bê tông nhựa

Nguyễn Tri Phương

Đại danh thần yêu nước (1800 - 1873), quê quán: huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế, Tổng chỉ huy quân đội Triều Nguyễn chống quân Pháp xâm lược ở các mặt trận Đà Nẵng (1858), Gia Định (1861) và Hà Nội (1873). Đêm 19, rạng sáng ngày 20/11/1873, Pháp đánh úp thành Hà Nội, ông bị trọng thương, sau đó đã tuyệt thực và mất ngày 20/12/1873.

6

Đường số 1

Khu 2 ao

Đường Lê Lợi

Đường Lê Duẩn

247,18

15

7

Bê tông nhựa

Bùi ThCủa

Mẹ Việt Nam anh hùng (1927 - 1969), quê quán: xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

7

Đường số 7

Khu 2 ao

Đường số 1

Kênh nông trường

263,13

12

6,5

Bê tông nhựa

Nguyễn Quang Đại

Nghệ nhân tiền phong nhạc lễ, nhạc tài tử Nam Bộ, sinh năm 1858 không rõ năm mất, quê quán: tỉnh Quảng Trị, có công khai sáng ra bộ môn đờn ca tài tử và nhạc lễ Nam Bộ mang đậm nét đặc thù bản sắc văn hóa dân tộc cuối thế kỷ 19.

8

Đường số 8

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường số 10

220

12

6

Bê tông nhựa

Lê Thị Đến

Mẹ Việt Nam anh hùng (1902 - 2012), quê quán: xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

9

Đường số 9

Đường Nguyễn Trung Trực

Đường số 10

231,91

12

6

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Hồng

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1951 - 1970), quê quán: xã Tuyên Bình, huyện Mộc Hóa (nay là huyện Vĩnh Hưng), tỉnh Long An.

10

Đường số 10

Đường Lý Thường Kiệt

Đường Nguyễn Thành A

286,97

17

8

Bê tông nhựa

Huỳnh Công Thân

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1923 - 2003), quê quán: xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, Thiếu tướng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Tỉnh đội trưởng, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND tỉnh Long An, có công trong thực hiện chủ trương khai thác: Đồng Tháp Mười.

II. PHƯỜNG 3

11

Đường số 1

Đường số 11A

Đường cặp rạch Cá Rô

285,34

16

9

Đá 0 x 4

Lưu Văn Tế

(1915 - 1980), quê quán: xã Nhựt Chánh, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, Ủy viên Thường vụ Huyện ủy Mộc Hóa, Phó chủ tịch Ủy ban kháng chiến Hành chánh huyện Mộc Hóa năm 1953, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Long An (12/1976 - 1977).

12

Đường số 3

Đường số 14

Đường số 11A

169

16

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Kỷ

Mẹ Việt Nam anh hùng (1910 - 2005), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

13

Đường số 5

Đường số 14

Đường cặp rạch Cá Rô

161,3

16

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Văn Tịch

Liệt sĩ. Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân thời kỳ chống Pháp (1931 - 1975), quê quán: xã An Vĩnh Ngãi, thành phố Tân An, tỉnh Long An, tham gia đánh trận Đồn Ông Tờn tháng 3/1953, Đại đội trưởng Đặc công Tiểu đoàn 303.

14

Đường số 10A

Đường số 11B

Đường số 8

211,9

16

9

Bê tông nhựa

Trần Thị Biền

Mẹ Việt Nam anh hùng (1921 - 2000), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có chồng và 2 con là liệt sĩ.

15

Đường số 10B

Đường số 11B

Đường số 8

207,2

16

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Song

Mẹ Việt Nam anh hùng (1900 - 1999), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 3 con là liệt sĩ.

16

Đường số 11A và đường số 7

Đường Cầu Dây cũ

Đường số 10 A

905,94

16

9

Đá 0 x 4

Nguyễn Đình Chiu

(1822 - 1888), quê quán: làng Tân Thái, tổng Bình Trị Thượng, huyện Bình Dương, phủ Tân Bình, tỉnh Gia Định, là nhà thơ nổi tiếng của Việt Nam trong thời kỳ chống Pháp với bài "Văn tế nghĩa sĩ cần Giuộc" bất hủ.

17

Đường số 11B

Đường số 11A

Đường cặp rạch Cá Rô

366

16

9

Đá 0 x 4

Phan Đình Phùng

Nhà yêu nước, nhà thơ (1847 - 1895), quê quán: làng Đông Thái, huyện La Sơn nay là làng Đông Thái, xã Tùng Ảnh, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh, lãnh tụ cuộc khởi nghĩa chống Pháp ở Hương Khê trong phong trào Cần Vương cuối thế kỷ 19.

18

Đường 12

Đường số 3

Đường số 7

299,58

14

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Lẹ

Mẹ Việt Nam anh hùng (1918 - 1999), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 3 con là liệt sĩ.

19

Đường số 13A

Đường số 3

Đường số 12

258,81

14

9

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Diện

Mẹ Việt Nam anh hùng (1906 - 1988), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có 4 con là liệt sĩ.

20

Đường 13 B

Đường số 1

Đường số 3

119

12

8

Bê tông nhựa

Nguyễn Thị Tư

Mẹ Việt Nam anh hùng (1921 - 1966), quê quán: xã Tuyên Thạnh, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An, có chồng và 3 con là liệt sĩ.

21

Đường số 14

Đường Hùng Vương

Quốc lộ 62 (Đường Đôi)

577,15

23

14

Bê tông nhựa

Võ Văn Tần

Nhà cách mạng (1894 - 1941), quê quán: làng Đức Hòa (nay là xã Đức Hòa Thượng), huyện Đức Hòa, tỉnh Long An, tham gia hoạt động yêu nước vào An Nam Cộng sản Đảng năm 1929, vào Đảng Cộng sản Việt Nam đầu năm 1930, nguyên Bí thư Huyện ủy Đức Hòa cùng với Châu Văn Liêm tham gia chỉ đạo cuộc biểu tình ngày 4/6/1930, Bí thư Xứ ủy Nam kỳ và Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng năm 1937. Bị Pháp bắt và xử bắn tại Hóc Môn ngày 28/8/1941.

22

Đường s 15

Đường Hùng Vương

Đường số 11B

193

16

9

Bê tông nhựa

Lê Văn Tao

Liệt sĩ (1916 - 1970), quê quán: xã Thuận Nghĩa Hòa, huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An, nguyên Tư lệnh phó Quân khu 8 (Sư đoàn Trưởng Sư 330).

23

Đường số 8 nối dài đường cặp rạch Cá Rô và đường cặp sông Vàm Cỏ Tây.

Quốc lộ 62

Đường số 14

1445,8

16

9

Đá 0 x 4

Nguyn Hữu Thọ

Luật sư (1910 - 1996), quê quán: thị trấn Bến Lức, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTDTGP Miền Nam Việt Nam, quyền Chủ tịch nước, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

24

Đường vào Cầu Dây cũ

Quốc lộ 62

Đường cặp rạch Cá Rô

333

16

9

Đá 0 x 4

Châu Văn Liêm

Nhà cách mạng (1902 - 1930), quê quán: làng Thới Thạnh, quận Ô Môn, tỉnh Cần Thơ, một trong những người sáng lập Đảng Cộng sản năm 1930, lãnh đạo cuộc biểu tình "chống sưu cao, thuế nặng" lớn nhất Nam Bộ tại Đức Hòa, Long An ngày 4/6/1930 và đã hi sinh anh dũng.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 145/2014/NQ-HĐND ngày 21/07/2014 về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.072

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.115.114
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!