Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Số hiệu: 144/2014/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Long An Người ký: Đặng Văn Xướng
Ngày ban hành: 21/07/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH LONG AN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 144/2014/NQ-HĐND

Long An, ngày 21 tháng 07 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐẶT, ĐỔI TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TẦM VU, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LONG AN
KHÓA VIII - KỲ HỌP THỨ 10

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ về việc ban hành quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng;

Căn cứ Thông tư số 36/2006/TT-BVHTT ngày 20/3/2006 của Bộ Văn hóa-Thông tin, hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế đặt tên, đổi tên đường, phố và công trình công cộng ban hành kèm theo Nghị định số 91/2005/NĐ-CP ngày 11/7/2005 của Chính phủ;

Sau khi xem xét Tờ trình số 1877/TTr-UBND ngày 19/6/2014 của UBND tỉnh về việc thông qua Nghị quyết đặt, đổi tên đường ở thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế HĐND và ý kiến của Đại biểu HĐND tỉnh,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất việc đặt, đổi tên 05 con đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An (có Phụ lục kèm theo).

Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Thường trực, các Ban và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Long An khóa VIII, kỳ họp thứ 10 thông qua ngày 17 tháng 7 năm 2014./.

 


Nơi nhận:

- UB Thường vụ QH (b/c);
- Chính phủ (b/c);
- VP.QH, VP.CP (TP. HCM) (b/c);
- TT.Tỉnh ủy (b/c);
- UBND tỉnh, UBMTTQ VN tỉnh;
- Đại biểu QH đơn vị tỉnh Long An;
- Đại biểu HĐND khóa VIII;
- Các Sở ngành, đoàn thể tỉnh;
- TT.HĐND, UBND huyện, thị xã, thành phố;
- VP.UBND tỉnh;
- LĐ và CV VP. Đoàn ĐB
QH&HĐND tỉnh;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
Đặng Văn Xướng

 

PHỤ LỤC

TÊN ĐƯỜNG TRÊN ĐỊA BÀN THỊ TRẤN TẦM VU, HUYỆN CHÂU THÀNH, TỈNH LONG AN
(Kèm theo Nghị quyết số 144/2014/NQ-HĐND ngày 21/7/2014 của HĐND tỉnh)

STT

Tên đường cũ

Điểm đầu

Điểm cuối

Độ dài (m)

Độ rộng TB (m)

Kết cấu

Tên đường mới

Tóm tắt tiểu sử

1

Đường 827A

Vòng xoay UBND huyện

Trường THPT Nguyễn Thông

1.950

12

Bê tông nhựa

Đỗ Tường Phong

Chiến sĩ yêu nước (1840 - 1878), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã tập hợp nghĩa quân dựng cờ chống Pháp tại Châu Thành, bị xử chém ngày 29/4/1878.

2

Đường 827A

Vòng xoay UBND huyện

Ngã tư Cầu Vuông

1.250

12-7

Bê tông nhựa

Đ Tường Tự

Chiến sĩ yêu nước (1845 - 1878), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã chiêu mộ nghĩa quân kháng Pháp tại Châu Thành, bị xử bắn ngày 26/4/1878.

3

Đường 827C

Vòng xoay UBND huyện

UBND xã Dương Xuân Hội

1.600

12

Bê tông nhựa

Trần Văn Giàu

Nhà hoạt động cách mạng, nhà khoa học, nhà nghiên cứu lịch sử, triết học, nhà giáo nhân dân, Anh hùng lao động (1911 - 2010), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, Bí thư Xứ ủy Nam Kỳ lãnh đạo Cách mạng tháng Tám 1945 ở miền Nam, Chủ Tịch Ủy ban hành chánh Nam Bộ (9/1945), là một trong những vị giáo sư đầu tiên của Việt Nam.

4

Đường Chiến Lược

Vòng xoay UBND huyện

Đường Phan Văn Đạt (Trường tiểu học Tầm Vu A)

625

6

Bê tông nhựa

Dương Thị Hoa

Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân (1918 - 2011), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, đã tham gia chiến đấu và hoạt động tích cực trên các mặt trận dân vận, chính trị, nuôi giấu, bảo vệ chiến sĩ cách mạng trong kháng chiến chống Mỹ tại Châu Thành và các cơ sở khác trong tỉnh.

5

Đường Lò Muối - Cống Đá

 Tỉnh lộ 827A (khóm 1, thị trấn Tầm Vu)

Cống Đá (tiếp giáp tỉnh lộ 827A)

1.195

6

Nhựa

Cao Văn Lầu

Nhạc sĩ (1890 - 1976), quê huyện Châu Thành, tỉnh Long An, là một nhạc sĩ và là tác giả của nhiều bài ca, trong đó có bài "Dạ cổ hoài lang" độc đáo và nổi tiếng nhất trong nghệ thuật cải lương Nam Bộ.

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 144/2014/NQ-HĐND về đặt, đổi tên đường trên địa bàn thị trấn Tầm Vu, huyện Châu Thành, tỉnh Long An

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.512

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.93.75.242