Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND về đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 13g/2009/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Văn Cường
Ngày ban hành: 10/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13g/2009/NQ-HĐND

Huế, ngày 10 tháng 12 năm 2009

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ THÀNH LẬP THỊ XÃ HƯƠNG THUỶ, TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
KHÓA V, KỲ HỌP THỨ 13

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 42/2009/NĐ-CP ngày 07 tháng 5 năm 2009 của Chính phủ về việc phân loại đô thị và Thông tư số 34/2009/TT-BXD ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Bộ Xây dựng quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định 42/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Quyết định số 659/QĐ-BXD ngày 10 tháng 6 năm 2009 của Bộ Xây dựng về việc công nhận thị trấn Phú Bài mở rộng thuộc huyện Hương Thuỷ tỉnh Thừa Thiên Huế đạt các tiêu chuẩn của đô thị loại IV;

Quán triệt Kết luận số 48-KL/TW ngày 25 tháng 5 năm 2009 của Bộ Chính trị (khoá X) về xây dựng, phát triển tỉnh Thừa Thiên Huế và đô thị Huế đến năm 2020 và Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày 20 tháng 10 năm 2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thừa Thiên Huế về xây dựng huyện Hương Thuỷ thành thị xã và chuyển một số xã thành phường thuộc thành phố Huế;

Sau khi nghe Tờ trình số 5620/TTr-UBND ngày 02 tháng 12 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đề nghị thông qua đề án thành lập thị xã Hương Thuỷ trên cơ sở chuyển toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số huyện Hương Thủy; báo cáo thẩm tra của Ban Pháp chế và ý kiến thảo luận của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành và thông qua Đề án thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên thị xã: Thị xã Hương Thuỷ

a. Quy mô: Nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của huyện Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.

b. Vị trí địa lý: Phía Đông giáp huyện Phú Lộc; phía Tây giáp huyện Hương Trà và huyện A Lưới; phía Nam giáp huyện Nam Đông; phía Bắc giáp thành phố Huế và huyện Phú Vang.

c. Diện tích tự nhiên: 45.817,49 ha

d. Dân số: 96.525 người

e. Đơn vị hành chính trực thuộc thị xã Hương Thủy: Giữ nguyên 12 đơn vị hành chính hiện có.

2. Thành lập năm phường nội thị thuộc thị xã Hương Thuỷ gồm:

a. Phường Phú Bài từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của thị trấn Phú Bài.

b. Phường Thủy Lương từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Lương.

c. Phường Thủy Châu từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Châu.

d. Phường Thủy Phương từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Phương.

e. Phường Thủy Dương từ nguyên trạng địa giới hành chính, diện tích tự nhiên và dân số của xã Thủy Dương.

3. Giữ nguyên bảy xã ngoại thị thuộc thị xã Hương Thuỷ gồm: Xã Thuỷ Tân, Thuỷ Phù, Thuỷ Bằng, Thuỷ Thanh, Thuỷ Vân, Phú Sơn và xã Dương Hoà.

Điều 2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục trình Chính phủ xem xét, quyết định.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế khóa V, kỳ họp thứ 13 thông qua./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cường

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 13g/2009/NQ-HĐND về đề nghị thành lập thị xã Hương Thuỷ, tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.448

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.205.176.85