Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 137/NQ-HĐND năm 2014 đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo do tỉnh Quảng Nam ban hành

Số hiệu: 137/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Nam Người ký: Nguyễn Ngọc Quang
Ngày ban hành: 11/12/2014 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 137/NQ-HĐND

Quảng Nam, ngày 11 tháng 12 năm 2014

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN XÃ TÂN HIỆP, THÀNH PHỐ HỘI AN VÀ XÃ TAM HẢI, HUYỆN NÚI THÀNH LÀ XÃ ĐẢO

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM
KHÓA VIII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 569/QĐ-TTg ngày 22 tháng 4 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về tiêu chí, thủ tục, điều kiện công nhận xã đảo;

Qua xem xét Tờ trình số 4855/TTr-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo; Báo cáo thẩm tra số 84/BC-HĐND ngày 04/12/2014 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo:

1. Xã Tân Hiệp, thành phố Hội An

a. Tiêu chí:

- Có 1549,13 ha diện tích tự nhiên là đảo;

- Trên địa bàn xã có 594 hộ gia đình, 2.284 nhân khẩu sinh sống ổn định; có 02 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

b. Điều kiện: Xã Tân Hiệp là đơn vị hành chính cấp xã có toàn bộ diện tích tự nhiên và dân số của xã ở trên đảo.

2. Xã Tam Hải, huyện Núi Thành

a. Tiêu chí:

- Có 1.330 ha diện tích đất tự nhiên (chiếm 85,26%) là đảo;

- Trên địa bàn xã có 2.260 hộ gia đình, 7.385 nhân khẩu sinh sống ổn định trên đảo; có 02 đơn vị lực lượng vũ trang đóng quân trên đảo.

b. Điều kiện: Xã Tam Hải là đơn vị hành chính cấp xã có một phần diện tích tự nhiên là đảo trên biển, có người dân định cư và lực lượng vũ trang đóng quân.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh hoàn chỉnh các thủ tục trình cấp có thẩm quyền xem xét, công nhận.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam Khóa VIII, Kỳ họp thứ 12 thông qua ngày 11 tháng 12 năm 2014./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Quang

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 137/NQ-HĐND năm 2014 đề nghị công nhận xã Tân Hiệp, thành phố Hội An và xã Tam Hải, huyện Núi Thành là xã đảo do tỉnh Quảng Nam ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.294

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.240.35