Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 11/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Nguyễn Thanh Tùng
Ngày ban hành: 10/07/2015 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH ĐỊNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11/NQ-HĐND

Bình Định, ngày 10 tháng 7 năm 2015

 

NGHỊ QUYẾT

CHIA TÁCH KHU VỰC 4 VÀ KHU VỰC 9 ĐỂ THÀNH LẬP CÁC KHU VỰC MỚI THUỘC PHƯỜNG ĐỐNG ĐA, THÀNH PHỐ QUY NHƠN

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH ĐỊNH
KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 11

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 753/2005/NQ-UBTVQH11 ngày 02 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng nhân dân;

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Sau khi xem xét Tờ trình số 68/TTr-UBND ngày 24 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn; Báo cáo thẩm tra số 18/BCTT-BPC ngày 01 tháng 7 năm 2015 của Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập các khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn với những nội dung chủ yếu như sau:

1. Tách Khu vực 4 để thành lập 02 khu vực mới:

a) Khu vực 4 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp đường Trần Hưng Đạo; phía Đông giáp Khu vực 5, phường Đống Đa; phía Tây giáp Khu vực 1, phường Đống Đa; phía Nam giáp núi Bà Hỏa và hốc Bà Bếp.

- Dân số: Có 811 hộ với 2.823 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 25,117 ha.

- Khu vực 4 có 04 tổ dân phố gồm: Tổ 17a, tổ 17b, tổ 18 và tổ 22. b) Khu vực 4A:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp sông Hà Thanh; phía Đông giáp Khu vực 6, phường Đống Đa; phía Tây giáp Khu vực 3, phường Đống Đa; phía Nam giáp đường Trần Hưng Đạo.

- Dân số: Có 509 hộ với 1.909 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 28,132 ha.

- Khu vực 4A có 03 tổ dân phố gồm: Tổ 19, tổ 20, tổ 21.

2. Tách Khu vực 9 để thành lập 02 khu vực mới:

a) Khu vực 9 (mới):

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp sông Hà Thanh 2; phía Đông giáp Khu vực 11, phường Đống Đa; phía Tây giáp phường Nhơn Bình; phía Nam giáp sông Hà Thanh 1.

- Dân số: 898 hộ với 2.855 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 83,12 ha.

- Khu vực 9 có 02 tổ dân phố gồm: Tổ 46 và tổ 47. b) Khu vực 9A:

- Vị trí địa lý, ranh giới: phía Bắc giáp phường Nhơn Bình; phía Đông giáp đầm Thị Nại; phía Tây giáp phường Nhơn Bình; phía Nam giáp sông Hà Thanh 2.

- Dân số: 449 hộ với 1.426 nhân khẩu.

- Diện tích tự nhiên: 272,107 ha.

- Khu vực 9A có 02 tổ dân phố gồm: Tổ 48 và tổ 49.

3. Sau khi chia tách thành lập khu vực mới phường Đống Đa có 13 khu vực.

Điều 2. Giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định thành lập các Khu vực 4, 4A, 9, 9A mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn theo quy định.

Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định khóa XI, kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 10 tháng 7 năm 2015; có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 7 năm 2015./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Tùng

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 11/NQ-HĐND ngày 10/07/2015 về chia tách Khu vực 4 và Khu vực 9 để thành lập khu vực mới thuộc phường Đống Đa, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.800

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.200.25.51