Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Số hiệu: 08/2012/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Ngô Thị Doãn Thanh
Ngày ban hành: 13/07/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 08/2012/NQ-HĐND

Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2012

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THÔNG QUA QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THỦ ĐÔ HÀ NỘI ĐẾN NĂM 2030, TẦM NHÌN ĐẾN NĂM 2050

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
KHÓA XIV, KỲ HỌP THỬ 5

(Từ ngày 10/7/2012 đến ngày 13/7/2012)

Căn cứ Luật Tchức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Xét Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 18/6/2012 của UBND Thành phố Hà Nội về việc thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND Thành phố; ý kiến thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 do UBND Thành phố trình tại Tờ trình số 36/TTr-UBND ngày 18/6/2012.

Giao UBND Thành phố chỉ đạo nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện một số nội dung của đồ án quy hoạch trước khi trình cấp có thẩm quyền thẩm định phê duyệt theo quy định, cụ thể:

1. Rà soát, thống nhất số liệu về diện tích đất tự nhiên của Thành phố nêu trong quy hoạch này và các quy hoạch khác do UBND Thành phố chđạo lập.

2. Cập nhật số liệu về tình hình kinh tế cho phù hợp, ít nhất là đến hết năm 2010.

3. Rõ hơn phương án, biện pháp xử lý úng, ngập cục bộ khi xảy ra những trận mưa lớn, lũ bất thường cao hơn tiêu chuẩn thiết kế, đặc biệt là ở khu vực đô thị trung tâm, đô thị lõi.

4. Xác định cụ thể hơn hệ thống các hồ điều hòa xây mới theo từng giai đoạn như đề xuất trong quy hoạch để thuận tiện trong việc cập nhật, bổ sung vào quy hoạch sử dụng đt và tchức thực hiện.

5. Xác định cụ thể hơn phương án, biện pháp kết nối trong đầu tư, kế thừa, tiếp nhận các công trình tiêu thoát ở những khu vực dự kiến đô thị hóa để thực hiện mục tiêu của thủy lợi hiện nay sang thực hiện mục tiêu của thoát nước đô thị trong tương lai.

6. Rà soát, thống nhất danh mục các dự án ưu tiên đến năm 2015 và năm 2020 để đảm bảo phù hợp và thực hiện đồng bộ vi Quy hoạch thủy lợi sau khi được phê duyệt; kế hoạch, tiến độ chi tiết các công trình, cụm công trình trọng điểm của thành phố Hà Nội giai đoạn 2011-2015 đã ban hành theo Quyết định s1948/QĐ-UBND ngày 10/5/2012 của UBND thành phHà Nội; đng thời cập nhật vào quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng đất 5 năm 2011-2015.

7. Cụ thể hơn về mô hình và các quy định về đầu tư xây dựng, quản lý hệ thống thoát nưc; biện pháp phối hợp giữa công tác quản lý hệ thống thoát nước đô thị và hệ thống thủy lợi để đm bảo thực hiện đồng bộ, hiệu qu, nhất là trong công tác quản lý mực nước các sông, hồ điều hòa.

Điều 2. Giao UBND Thành phố hoàn thiện Đồ án quy hoạch, trình phê duyệt theo quy định; xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể và tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật sau khi quy hoạch được phê duyệt.

Điều 3. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND Thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 5.

 

 

Nơi nhận:
- Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, XD, NN&PTNT, TNMT, KHCN;
- Thường trực Thành ủy;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Hà Nội;
- Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ TP;
- Các vị đại biểu HĐND Thành phố;
- VP Thành ủy và các Ban ca Thành y;
- VP Đoàn ĐBQH& HĐND, VP UBND TP;
- Các sở, ban, ngành, Đoàn thể Thành phố;
- TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã;
- Các cơ quan thông tấn báo chí;
- Lưu VT, phòng CTHĐND.

CHỦ TỊCH
Ngô Thị Doãn Thanh

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết 08/2012/NQ-HĐND thông qua Quy hoạch thoát nước Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.201

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.236.231.61