Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 05/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 22/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 05/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 22 tháng 4 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ THỰC HIỆN CHUYÊN ĐỀ “NĂM 2008 - NĂM THỰC HIỆN NẾP SỐNG VĂN MINH ĐÔ THỊ” TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN 10

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 16

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Kế hoạch “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” ban hành kèm theo Quyết định số 147/2007/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh;
Trên cơ sở nghiên cứu và thảo luận Kế hoạch chi tiết thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân quận,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí với nội dung Kế hoạch số 1146/KH-UBND ngày 26 tháng 02 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 về Kế hoạch chi tiết thực hiện “Năm 2008 - Năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 năm 2008.

Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch cần chú ý:

- Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên lĩnh vực trật tự an toàn giao thông, xây dựng nếp sống văn minh đô thị, bảo vệ môi trường và cảnh quan đô thị trên địa bàn quận.

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng bằng nhiều hình thức trong các tầng lớp nhân dân, các cơ quan, đơn vị.

- Tập trung tổ chức kiểm tra, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm hành chính trên lĩnh vực bảo vệ môi trường và trật tự lòng lề đường trên địa bàn quận, nhất là các khu vực được chọn làm điểm.

- Kiểm tra đánh giá mặt được và chưa được trong việc triển khai thực hiện theo định kỳ 6 tháng và năm.

Điều 2. Hội đồng nhân dân quận 10 - khóa IX, kỳ họp thứ 16 giao trách nhiệm cho Ủy ban nhân dân quận - phường và các ngành chức năng triển khai thực hiện Nghị quyết đã được kỳ họp thông qua. Thường trực Hội đồng nhân dân, 02 Ban Hội đồng nhân dân, các Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân quận tăng cường hoạt động giám sát, thúc đẩy thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân quận.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10, khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 16 ngày 22 tháng 4 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 05/2008/NQ-HĐND về việc thực hiện chuyên đề “năm 2008 - năm thực hiện nếp sống văn minh đô thị” trên địa bàn quận 10 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.568
DMCA.com Protection Status

IP: 18.208.211.150