Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Số hiệu: 03/2008/NQ-HĐND Loại văn bản: Nghị quyết
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Lâm Đình Chiến
Ngày ban hành: 16/01/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 03/2008/NQ-HĐND

Quận 10, ngày 16 tháng 01 năm 2008

 

NGHỊ QUYẾT

VỀ GIAO KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ - SỬA CHỮA - DUY TU NĂM 2008

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN QUẬN 10 KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 15

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Xét Tờ trình số 128/TTr-UBND ngày 08 tháng 01 năm 2008 của Ủy ban nhân dân quận 10 tại kỳ họp về việc đề nghị thông qua tờ trình giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân quận 10 và ý kiến của các đại biểu,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 từ 170 tỷ đồng trở lên (đính kèm danh mục) do Ủy ban nhân dân quận 10 trình bày tại kỳ họp như sau:

- Thống nhất nguồn vốn thành phố tập trung và vốn khác là 102,924 tỷ đồng với 34 công trình.

- Chấp thuận nguồn vốn ngân sách quận từ 67,076 tỷ đồng trở lên, gồm:

+ Giao chỉ tiêu kế hoạch (đợt 1) gồm các công trình ghi vốn thanh toán, chuyển tiếp từ năm 2007 chuyển sang là 42,326 tỷ đồng với 104 công trình.

+ Kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 với 87 công trình (chưa đủ điều kiện ghi vốn kế hoạch).

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân quận 10 căn cứ vào kế hoạch đã được Hội đồng nhân dân quận 10 thông qua để triển khai và tổ chức thực hiện.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân quận 10 khóa IX thông qua tại kỳ họp thứ 15 ngày 16 tháng 01 năm 2008./.

 

 

CHỦ TỊCH
Lâm Đình Chiến

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị quyết số 03/2008/NQ-HĐND về việc giao kế hoạch đầu tư - sửa chữa - duy tu năm 2008 do Hội đồng nhân dân quận 10 ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.111
DMCA.com Protection Status

IP: 3.84.182.112