Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 118/2004/NĐ-CP bảo vệ an toàn lưới điện cao áp sửa đổi NĐ 54/1999/NĐ-CP

Số hiệu: 118/2004/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Phan Văn Khải
Ngày ban hành: 10/05/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 118/2004/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2004

 

NGHỊ ĐỊNH

CỦA CHÍNH PHỦ SỐ 118/2004/NĐ-CP NGÀY 10 THÁNG 5 NĂM 2004 SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA NGHỊ ĐỊNH SỐ 54/1999/NĐ-CP NGÀY 08 THÁNG 7 NĂM 1999 CỦA CHÍNH PHỦ VỀ BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP

CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công nghiệp,

NGHỊ ĐỊNH:

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 54/1999/NĐ-CP ngày 08 tháng 7 năm 1999 của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 6 như sau:

"c) Chiều cao: Tính từ đáy móng cột lên đỉnh cột cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng được quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

Đến 35

66 đến 110

220

500

Khoảng cách (m)

2,0

3,0

4,0

6,0

2. Sửa đổi, bổ sung Điều 7 như sau:

"Điều 7.

1. Đối với cây trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp:

a) Trong thành phố, thị xã, thị trấn:

Khoảng cách từ điểm gần nhất của cây đến dây dẫn điện có điện áp đến 35 kV khi dây ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

Đến 35

Khoảng cách (m)

Dây bọc

Dây trần

0,7

1,5

Khoảng cách từ điểm gần nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến dây dẫn có điện áp từ 66 kV đến 500 kV khi dây ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

66 đến 110

220

500

Khoảng cách (m)

Dây trần

 

2,0

2,5

4,0

b) Ngoài thành phố, thị xã, thị trấn:

Khoảng cách từ điểm gần nhất của cây theo chiều thẳng đứng đến dây dẫn điện khi dây ở trạng thái tĩnh không nhỏ hơn khoảng cách quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

Đến 35

66 đến 110

220

500

Khoảng cách (m)

Dây bọc

Dây trần

Dây trần

0,7

2,0

3,0

4,0

6,0

c) Đối với những cây có khả năng phát triển nhanh trong thời gian ngắn có nguy cơ gây mất an toàn (như bạch đàn, tre, nứa, bương, vầu) và những cây nếu phải chặt ngọn, tỉa cành sẽ không còn hiệu quả kinh tế (như cau, dừa, cao su) phải chặt sát gốc và cấm trồng mới.

2. Đối với cây ngoài hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp và ngoài thành phố, thị xã, thị trấn:

Khoảng cách từ bộ phận bất kỳ của cây khi cây bị đổ đến bộ phận bất kỳ của đường dây không nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

Đến 35

66 đến 220

500

Khoảng cách (m)

0,7

1,0

2,0

3. Lúa và hoa màu chỉ được trồng cách mép móng cột điện, móng néo ít nhất là 0,5 m."

3. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 như sau:

"Điều 8.

1. Nhà ở và công trình tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến 220 kV phải đảm bảo các điều kiện sau:

a) Mái lợp và tường bao phải làm bằng vật liệu không cháy;

b) Mái lợp và tường bao bằng kim loại phải nối đất theo quy định;

c) Không gây cản trở đường ra vào để kiểm tra, bảo dưỡng các bộ phận công trình lưới điện;

d) Khoảng cách thẳng đứng từ bất kỳ bộ phận nào của nhà ở, công trình đến dây dẫn khi dây ở trạng thái tĩnh không được nhỏ hơn quy định trong bảng sau:

Điện áp (kV)

Đến 35

66 đến 110

220

Khoảng cách (m)

3,0

4,0

5,0

đ) Khoảng cách đường dây vượt qua nhà ở, công trình phải được thực hiện các biện pháp tăng cường an toàn về điện và xây dựng;

e) Cường độ điện trường phải nhỏ hơn 5 kV/m; mật độ dòng điện cảm ứng phải nhỏ hơn 10 mA/m2 hoặc cường độ từ trường phải nhỏ hơn 100 àT. Vị trí đo được quy định tại điểm bất kỳ trong hành lang lưới điện và cách mặt đất 1 m.

2. Đối với nhà ở, công trình xây dựng hợp pháp trước khi xây dựng đường dây dẫn điện trên không nếu chưa đáp ứng các điều kiện quy định tại khoản 1 Điều này thì chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp chịu kinh phí và tổ chức thực hiện việc cải tạo nhằm thoả mãn các điều kiện đó. Trường hợp không thể cải tạo được để đáp ứng điều kiện nêu trên thì chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện cao áp phải bồi thường để di dời nhà ở, công trình theo quy định của pháp luật.

3. Chủ sở hữu hoặc người sử dụng nhà ở, công trình tồn tại trong hành lang an toàn bảo vệ lưới điện cao áp không được sử dụng mái hoặc bất kỳ bộ phận nào khác của nhà ở, công trình vào những mục đích có thể vi phạm khoảng cách quy định tại điểm d khoản 1 Điều này và phải tuân thủ các quy định về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp khi sửa chữa, cải tạo nhà ở, công trình.

4. Trước khi cấp phép cho tổ chức, cá nhân xây dựng mới hoặc cơi nới nhà ở, công trình trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, cơ quan cấp phép phải yêu cầu chủ đầu tư xây dựng nhà ở, công trình thoả thuận bằng văn bản với đơn vị quản lý lưới điện cao áp có thẩm quyền về các biện pháp bảo đảm an toàn lưới điện cao áp và an toàn trong quá trình xây dựng, cơi nới, sử dụng nhà ở, công trình này.

5. Không cho phép tồn tại nhà ở và công trình có người thường xuyên sinh hoạt, làm việc trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp điện áp từ 500 kV trở lên, trừ những công trình chuyên ngành phục vụ vận hành lưới điện đó."

4. Sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 9 như sau:

"1. Cấm tiến hành bất kỳ công việc nào trong hành lang bảo vệ an toàn đường dây trên không nếu dùng đến thiết bị, dụng cụ, phương tiện có khả năng vi phạm khoảng cách an toàn quy định trong bảng tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này. Trường hợp đặc biệt, do yêu cầu cấp bách của công tác an ninh, quốc phòng, phải có sự thoả thuận của đơn vị quản lý lưới điện cao áp và phải thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết."

5. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 2 Điều 10 như sau:

"c) Đoạn cáp ngầm nối với đường dây dẫn điện trên không tính từ mặt đất trở lên đến 2 m phải được đặt trong ống bảo vệ."

6. Sửa đổi, bổ sung Điều 11 như sau:

"Điều 11.

1. Khi xây dựng công trình lưới điện cao áp, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thu hồi đất hoặc có đất, tài sản gắn liền với đất nằm trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp bị thiệt hại thì được bồi thường, hỗ trợ về đất và tài sản theo quy định của pháp luật. Chủ đầu tư công trình lưới điện cao áp có trách nhiệm thanh toán các khoản chi phí bồi thường, hỗ trợ cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân bị thiệt hại.

2. Khi dự án xây dựng công trình lưới điện cao áp đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt mặt bằng xây dựng, chủ đầu tư xây dựng công trình lưới điện phải công bố cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân là chủ sử dụng đất, chủ sở hữu nhà và tài sản khác trên đất trong phạm vi dự án biết. Sau thời điểm công bố quyết định trên, nhà ở, công trình mới xây dựng, cây mới phát triển nếu vi phạm các quy định của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp thì phần vi phạm sẽ bị dỡ bỏ, chặt tỉa mà không được bồi thường, hỗ trợ.

3. Chủ nhà ở, công trình có đủ điều kiện tồn tại trong hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp, đã được hưởng chính sách bồi thường, hỗ trợ theo quy định của pháp luật, muốn di dời ra ngoài hành lang thì phải tự thực hiện và không được nhận thêm khoản bồi thường, hỗ trợ nào khác.

4. Bộ Tài chính và Bộ Công nghiệp có trách nhiệm hướng dẫn việc bồi thường, hỗ trợ khi xây dựng công trình lưới điện cao áp."

7. Sửa đổi, bổ sung điểm c khoản 1 Điều 14 như sau:

"c) Chiều cao hành lang được tính từ đáy móng sâu nhất của bộ phận công trình trạm điện đến điểm cao nhất trong trạm cộng thêm khoảng cách an toàn theo chiều thẳng đứng quy định trong bảng tại khoản 1 Điều 1 của Nghị định này."

8. Sửa đổi, bổ sung Điều 19 như sau:

"Điều 19. Đơn vị quản lý vận hành lưới điện cao áp có trách nhiệm:

1. Kiểm tra hành lang lưới điện trong phạm vi quản lý của mình để phát hiện kịp thời các hành vi vi phạm quy định của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Khi phát hiện hành vi vi phạm, tùy theo mức độ vi phạm mà thông báo yêu cầu đối tượng vi phạm phải dừng ngay các hành vi vi phạm hoặc báo cáo và phối hợp với cơ quan nhà nước có thẩm quyền tại địa phương để lập biên bản xử lý các hành vi vi phạm đó.

2. Kiểm tra, duy tu, bảo dưỡng đường dây đúng thời hạn quy định. Không vận hành quá tải đối với đường dây vượt qua nhà ở, công trình.

3. Thống kê, theo dõi các vi phạm hành lang an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý và báo cáo cơ quan quản lý nhà nước về điện tại địa phương, cơ quan quản lý cấp trên theo quy định."

9. Bổ sung Điều 26a như sau:

"Điều 26a.

1. Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm Nghị định của Chính phủ về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trong phạm vi quản lý của mình.

2. Căn cứ tình hình ở từng địa phương, Bộ Công nghiệp có ý kiến với Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương để thành lập Ban Chỉ đạo nhằm giải quyết các vấn đề liên quan đến công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp. Thành phần và quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quyết định."

Điều 2. Nghị định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Các quy định trước đây trái với Nghị định này đều bãi bỏ.

Điều 3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này.

 

 

Phan Văn Khải

(Đã ký)

 

THE GOVERNMENT
------------

SOCIALIST REPUBLIC OF VIET NAM
Independence - Freedom – Happiness
--------------

No. 118/2004/ND-CP

Hanoi, May 10, 2004

 

DECREE

AMENDING AND SUPPLEMENTING A NUMBER OF ARTICLES OF THE GOVERN-MENT'S DECREE NO. 54/1999/ND-CP OF JULY 8, 1999 ON PROTECTION OF SAFETY OF HIGH-VOLTAGE POWER GRIDS

THE GOVERNMENT

Pursuant to the December 25, 2001 Law on Organization of the Government;
At the proposal of the Minister of Industry,

DECREES:

Article 1.- To amend and supplement a number of articles of the Government's Decree No. 54/1999/ND-CP of July 8, 1999 on protection of safety of high-voltage power grids as follows:

1. To amend and supplement Point c, Clause 1 of Article 6 as follows:

"c/ The height is calculated from the bottom of the post base to the post top plus a vertical safety distance prescribed in the following table:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Up to 35

66 to 110

220

500

Distance (m)

2.0

3.0

4.0

6.0

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents."Article 7.-

1. With regard to trees and plants in the safety protection corridors of high-voltage power grids:

a/ In cities, provincial towns and district townships:

The distance from the highest point of trees to the transmission line of a voltage of up to 35 kV in the static position must not be shorter than the distance prescribed in the following table:

Voltage (kV)

Up to 35

Distance (m)

Insulated wire

Bare wire

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.0.7

1.5

The vertical distance from the highest point of trees to the transmission line of a voltage of between 66 kV and 500 kV in the static position must not be shorter than the distance prescribed in the following table:

Voltage (kV)

66 to 110

220

500

Distance (m)

Bare wire

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.0

2.5

4.0

b/ Outside cities, provincial towns or district townships:

The vertical distance from the highest points of trees to the transmission lines in the static position must not be shorter than the distance prescribed in the following table:

Voltage (kV)

Up to 35

66 to 110

220

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Distance (m)

Insulated wire

Bare wire

Bare wire

 

0.7

2.0

3.0

4.0

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.c/ Plants which can quickly grow within a short period of time and can threaten the safety (such as cucalyptus, bamboo of various species) and plants which would yield no economic value when having their tops cut or their branches trimmed off (such as areca nut tree, coconut tree, rubber tree), must be cut at their stumps and not be re-planted.

2. For trees outside the safety protection corridors of high-voltage power grids and outside cities, provincial towns or district townships:

The distance from any part of falling trees to any part of the transmission line must not be shorter than the distance prescribed in the following table:

Voltage (kV)

Up to 35

66 to 220

500

Distance (m)

0.7

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2.0

3. Rice and subsidiary crops must be grown at least 0.5 m away from the edge of the electric post base and support cable foundation."

3. To amend and supplement Article 8 as follows:

"Article 8.-

1. Dwelling houses and projects which exist within the safety protection corridors of high-voltage power grids of a voltage of up to 220 kV must satisfy the following conditions:

a/ Their roofs and surrounding walls are made of fire-proof materials;

b/ Their roofs and surrounding walls of metals must be earthed according to regulations;

c/ They do not block the access for checking and maintaining of parts of power grid works;

d/ The vertical distance from any part of the dwelling houses or works to the transmission lines in the static position must not be shorter than the distance prescribed in the following table:

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.Up to 35

66 to 110

220

Distance (m)

3.0

4.0

5.0

e/ For the distance from the transmission line stretching over houses and works, measures must be taken to enhance the power and construction safety;

f/ The electric field intensity must be smaller than 5 kV/m; the inducing current intensity must be smaller than 10 mA/m2 or magnetic field intensity must be smaller than 100 mT. The position for measurement is prescribed to be any point within the power grid corridor and to be 1 meter high from the ground.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.3. Owners or users of dwelling houses or works existing in the safety protection corridors of high-voltage power grid must not use the house roofs or any other parts of the dwelling houses or works for purposes which may encroach upon the safety distance prescribed at Point d, Clause 1 of this Article and must comply with the regulations on protection of safety of high-voltage power grids when repairing or renovating their dwelling houses or works.

4. Before granting permits for organizations or individuals to build or expand dwelling houses or works within the safety protection corridors of the high-voltage power grids, the permitting agencies must request the construction investors of such dwelling houses or works to reach agreements in writing with the competent units managing the high-voltage power grids on measures to ensure the safety of the high-voltage power grids and safety in the course of construction, expansion or use of such dwelling houses and works.

5. Dwelling houses and works where people permanently live and/or work must not exist within the safety protection corridors of the high-voltage power grids of a voltage of 500 kV or higher, except for specialized works in service of the operation of such power grids."

4. To amend and supplement Clause 1 of Article 9 as follows:

"1. Any activities within the safety protection corridors of the overhead transmission lines with the use of equipment, instruments and/or means which may encroach upon the safety distances prescribed in the table in Clause 1, Article 1 of this Decree are prohibited. In special cases where activities must be carried out due to urgent defense or security requirements, agreements must be reached with the high-voltage power grid-managing units to apply necessary safety measures."

5. To amend and supplement Point c, Clause 2 of Article 10 as follows:

"c/ The underground cable sections connected with the overhead power transmission lines from the ground to the 2-meter height must be cased in protective tubes."

6. To amend and supplement Article 11 as follows:

"Article 11.-

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.2. When projects on construction of high-voltage power grid works have their construction grounds approved by competent State agencies, their investors shall have to notify such to organizations, households and individuals being land users or owners of houses and other assets on land within the project areas. After the time of publicizing the approval decisions, newly built dwelling houses and works as well as newly grown trees, which violate the Government's regulations on protection of safety of high-voltage power grids, shall be dismantled, cut or trimmed off without any compensations or supports.

3. Owners of dwelling houses and works satisfying the conditions for existence within the safety protection corridors of the high-voltage power grids, who have received compensations or supports provided for by law and wish to relocate their houses or works out of the corridors, shall carry out the relocation by themselves without any other compensations or supports.

4. The Ministry of Finance and the Ministry of Industry shall have to guide the compensations and supports upon construction of high-voltage power grid works."

7. To amend and supplement Point c, Clause 1, Article 14 as follows:

c/ The corridor's height is calculated from the deepest bottom of the foundation of the power station work to the highest point in the station plus the vertical safety distance prescribed in the table in Clause 1, Article 1 of this Decree."

8. To amend and supplement Article 19 as follows:

"Article 19.- The units managing the operation of high-voltage power grids have the responsibilities:

1. To inspect power grid corridors under their management to promptly detect acts of violating the Government's regulations on protection of safety of high-voltage power grids. Upon detecting violation acts and depending the seriousness of violations, to notify and request violators to stop immediately their violation acts or report them to, and coordinate with, the local competent State agencies in making written records on handling of such violation acts.

2. To check, repair and maintain transmission lines according to the prescribed schedule, not to overload transmission lines stretching over dwelling houses and/or works.

...

...

...

Please sign up or sign in to your Pro Membership to see English documents.9. To add Article 26a as follows:

"Article 26a.-

1. The presidents of the provincial/municipal People's Committees shall have to direct the functional agencies in inspecting, preventing and promptly handling acts of violating the Government's Decree on protection of safety of high-voltage power grids under their management.

2. Basing itself on the situation in each locality, the Ministry of Industry shall advise the presidents of the provincial/municipal People's Committees on establishing the Steering Committees to handle matters related to the protection of safety of the high-voltage power grids. The composition and operation regulation of the Steering Committees shall be decided by the presidents of the provincial/municipal People's Committees."

Article 2.- This Decree takes effect 15 days after its publication in the Official Gazette. All previous stipulations which are contrary to this Decree are hereby annulled.

Article 3.- The ministers, the heads of the ministerial-level agencies, the heads of the Government-attached agencies, the presidents of the People's Committees of the provinces and centrally-run cities and the concerned organizations and individuals shall have to implement this Decree.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
PRIME MINISTER
Phan Van Khai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 118/2004/NĐ-CP ngày 10/05/2004 sửa đổi Nghị định 54/1999/NĐ-CP về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


12.884
s231

DMCA.com Protection Status
IP: 18.204.56.97