Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Đang tải văn bản...

Kế hoạch 85/KH-UBND 2021 triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát Đô thị thông minh Vũng Tàu

Số hiệu: 85/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu Người ký: Trần Văn Tuấn
Ngày ban hành: 09/06/2021 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 85/KH-UBND

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 09 tháng 6 năm 2021

 

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI THỬ NGHIỆM TRUNG TÂM GIÁM SÁT, ĐIỀU HÀNH ĐÔ THỊ THÔNG MINH (IOC) TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

Trên cơ sở Biên bản thỏa thuận hợp tác chiến lược đã ký ngày 12/7/2018 giữa Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) và Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đề xuất của VNPT về việc tài trợ hệ thống Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) nêu tại Văn bản số 1165/VNPT-PTTT ngày 19/3/2021; nội dung kết luận tại cuộc họp Thường trực UBND tỉnh ngày 10/5/2021 nghe VNPT báo cáo kế hoạch triển khai thử nghiệm IOC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (theo Thông báo số 325/TB-UBND ngày 13/5/2021); nội dung kết luận tại cuộc họp lãnh đạo UBND tỉnh ngày 20/5/2021 nghe báo cáo kế hoạch triển khai thử nghiệm IOC tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu (theo Thông báo số 397/TB-UBND ngày 01/06/2021);

Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ban hành Kế hoạch triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu với các nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tổ chức triển khai thực hiện một trong các nội dung của Chương trình phối hợp hành động thúc đẩy chuyển đổi số tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã được Ủy ban nhân dân tỉnh ký kết với Bộ Thông tin và Truyền thông vào ngày 29/3/2021;

- Hợp tác với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) triển khai, vận hành thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh; qua đó tìm ra giải pháp kỹ thuật, mô hình vận hành tối ưu, phù hợp với thực tế và định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để triển khai, vận hành chính thức Trung tâm giám sát, điều hành đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đảm bảo hiệu quả.

- Nghiên cứu, ứng dụng công nghệ tiên tiến của cuộc Cách mạng 4.0 để phục vụ xây dựng chính quyền điện tử, phát triển mô hình quản lý đô thị thông minh, từng bước chuyển đổi số; trước mắt tổng hợp, phân tích, khai thác thông tin, dữ liệu một cách hệ thống, theo thời gian thực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Lãnh đạo, nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước, đồng thời ứng dụng các tiện ích thông minh tương tác giữa chính quyền với người dân nhằm nắm bắt, giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị, góp ý trên một số lĩnh vực đời sống, xã hội, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ cho người dân và doanh nghiệp.

2. Yêu cầu

- Xác định nội dung công việc, cơ quan, đơn vị chủ trì, phối hợp thực hiện, các mốc thời gian hoàn thành và trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thử nghiệm phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo khai trương Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh được tổ chức vào đầu tháng 8/2021, nhân dịp kỷ niệm 30 ngày thành lập tỉnh.

- Triển khai việc đánh giá định kỳ, tổ chức đánh giá quá trình thử nghiệm, làm cơ sở để xây dựng, phát triển đô thị thông minh của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu theo Khung tham chiếu ICT của Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Thực hiện đồng bộ việc đào tạo vận hành và ban hành Quy chế vận hành thử nghiệm, đảm bảo tiếp nhận quản lý, sử dụng, khai thác, vận hành hiệu quả Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh theo quy định.

II. NỘI DUNG THỰC HIỆN

Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu được triển khai thử nghiệm bao gồm các phân hệ chức năng như sau:

1. Giám sát, điều hành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội

Tổng hợp, hiển thị trực quan số liệu phục vụ theo dõi, phân tích, đánh giá các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh. Nguồn dữ liệu được tổng hợp từ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê tỉnh, hệ thống thông tin Báo cáo của tỉnh (LRIS), các nguồn dữ liệu chuyên ngành và các báo cáo tng hp khác.

2. Giám sát, điều hành các ngành, lĩnh vực: y tế, giáo dục và đào tạo, môi trường, du lịch

Tổng hợp, hiển thị trực quan các số liệu về tình hình khám chữa bệnh, bệnh viện; tình hình chất lượng dịch vụ du lịch; tình hình dạy và học, chất lượng giáo dục; tình hình và chất lượng môi trường... Nguồn dữ liệu được tổng hợp từ các hệ thống thông tin chuyên ngành và báo cáo của các sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch.

3. Hệ thống giao tiếp công dân (phản ánh hiện trường)

Thử nghiệm hệ thống phần mềm Tiếp nhận và Xử lý phản ánh, kiến nghị của người dân thông qua các hình thức: website phản ánh, thiết bị di động thông minh, điện thoại, email... Tổng hợp, hiển thị trực quan và công khai tiến độ tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân trên địa bàn tỉnh. Trước mắt thử nghiệm giai đoạn 1 với các nội dung thuộc lĩnh vực trật tự đô thị (tụ tập buôn bán, vi phạm quảng cáo, lấn chiếm lòng, lề đường, xây dựng không phép, xả rác, nước thải) và mở rộng sang các lĩnh vực khác trong giai đoạn 2.

4. Giám sát, điều hành lĩnh vực hành chính công

Theo dõi, thống kê, hiển thị trực quan các thông tin về tiếp nhận, xử lý hồ sơ của người dân, doanh nghiệp tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh và Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã; tình hình cung cấp dịch vụ công trực tuyến của các cơ quan, đơn vị thuộc tỉnh. Nguồn dữ liệu được tổng hợp từ phần mềm Một cửa điện tử thống nhất và Cổng Dịch vụ công trực tuyến của tỉnh.

5. Giám sát, điều hành tình hình an ninh trật tự

Tích hợp hệ thống camera hiện có của tỉnh do Công an tỉnh và các địa phương quản lý, vận hành; đồng thời trang bị, lắp đặt thêm các camera thông minh cần thiết nhằm phát hiện vi phạm giao thông, phát hiện tụ tập, đám đông, nhận diện khuôn mặt...

Tổng hợp, hiển thị trực quan hình ảnh từ các camera, phân tích, phát hiện và tự động cảnh báo các hành vi vi phạm.

6. Giám sát, điều hành thông tin mạng xã hội

Đưa vào thử nghiệm hệ thống thu thập, đánh giá thông tin trên mạng xã hội với tin tức được lọc theo nhóm từ khóa và tự động đánh giá, phân tích phục vụ công tác theo dõi, quản lý thông tin, giúp đưa ra các giải pháp xử lý phù hợp.

7. Giám sát, điều hành an toàn thông tin mạng

Theo dõi, thống kê, giám sát, hiển thị trực quan các thông tin về an toàn thông tin của Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh; giám sát, cảnh báo tình hình lây nhiễm mã độc trên máy tính cá nhân. Nguồn dữ liệu được tổng hợp từ hệ thống giám sát an toàn thông tin Trung tâm tích hp dữ liệu tỉnh và hệ thống phòng chống mã độc tập trung của tỉnh.

III. THỜI GIAN, TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN

1. Giai đoạn 1: đến 30/11/2021

- Xây dựng kế hoạch triển khai: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (đầu mối là Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu) xây dựng Kế hoạch triển khai thử nghiệm IOC tỉnh. Thời gian hoàn thành: trong tháng 5/2021.

- Thực hiện khảo sát: VNPT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông, các cơ quan, đơn vị liên quan tiến hành khảo sát hạ tầng và ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, thống nhất các nguồn cung cấp dữ liệu, xác định cụ thể danh mục hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu cần thiết kết nối vào IOC tỉnh trong giai đoạn thử nghiệm. Thời gian hoàn thành: trong tháng 5/2021.

- Đề xuất cơ chế vận hành thử nghiệm: Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với VNPT đề xuất nhân sự, bộ máy và quy trình vận hành thử nghiệm IOC tỉnh; tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế vận hành thử nghiệm IOC tỉnh. Thời gian hoàn thành: trước ngày 15/6/2021.

- Chia sẻ hệ thống camera hiện có: VNPT phối hợp với Công an tỉnh, Công an các địa phương, Trung tâm Phục vụ Hành chính công, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh khảo sát thông tin, dữ liệu về camera hiện có để tích hợp vào IOC tỉnh. Thời gian hoàn thành: trước ngày 20/6/2021.

- Thống nhất địa điểm và triển khai lắp đặt 10 camera AI mới (trong trường hợp cần lắp đặt): VNPT phối hợp với Công an tỉnh, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, UBND cấp huyện (địa bàn có lắp đặt camera AI mới), Điện lực tỉnh khảo sát và thống nhất vị trí lắp đặt 02 camerra AI tại IOC tỉnh, 04 camera AI giao thông, 04 camera AI an ninh. Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/6/2021.

- Sửa chữa, cải tạo Hội trường C2 của Trung tâm Hội nghị tỉnh (trọn gói, bao gồm trang bị các thiết bị cần thiết như: bàn ghế, máy lạnh, máy phát điện, ...) bố trí cho IOC tỉnh theo thiết kế đảm bảo sẵn sàng cho việc lắp đặt thiết bị, hệ thống đưa vào vận hành IOC của tỉnh: Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Tài chính, VNPT thực hiện. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/6/2021.

- Kết nối, thu thập dữ liệu hiện có và cập nhật dữ liệu cần thiết bổ sung: VNPT phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các sở ngành xây dựng chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa IOC tỉnh với các hệ thống thông tin hiện có; hướng dẫn các sở ngành kết nối, tích hợp dữ liệu hiện có về IOC tỉnh, đảm bảo tính thống nhất; tổ chức kết nối các nền tảng, hệ thống dùng chung của tỉnh do Sở Thông tin và Truyền thông quản lý với IOC tỉnh; thu thập, cập nhật dữ liệu bổ sung trong trường hợp dữ liệu chưa có để kết nối. Thời gian hoàn thành: trước ngày 10/7/2021.

- Lắp đặt thiết bị phục vụ vận hành, cài đặt phần mềm lõi, tích hợp hệ thống, đào tạo vận hành: VNPT chủ động thực hiện. Thời gian hoàn thành: trước ngày 20/7/2021.

- Khai trương ngày 03/8/2021. Đưa vào vận hành thử nghiệm giai đoạn 1 từ ngày 03/8/2021 đến ngày 30/11/2021.

2. Giai đoạn 2: đến 31/3/2022

- VNPT đề xuất các nội dung tiếp tục thử nghiệm trong giai đoạn 2; chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Sở Y tế, Văn phòng UBND tỉnh thống nhất giải pháp, phương án thử nghiệm tích hợp các tổng đài 113, 114, 115, Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh về IOC tỉnh; phối hợp Sở Giao thông vận tải khảo sát, thống nhất chỉ tiêu, nguồn thông tin, dữ liệu chuyên ngành, bổ sung phân hệ giám sát, điều hành lĩnh vực giao thông vận tải cho IOC tỉnh.

- VNPT phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đã thử nghiệm trong giai đoạn 1 với IOC tỉnh nhằm đảm bảo các dữ liệu, số liệu cập nhật tự động theo thời gian thực.

- Đánh giá các giải pháp đã triển khai thử nghiệm, xác định giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, tiến hành các thủ tục đầu tư theo quy định.

IV. KINH PHÍ

1. Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam chịu toàn bộ chi phí lắp đặt, vận hành hệ thống, bao gồm: phần cứng, phần mềm, đường truyền, dịch vụ kỹ thuật, chi phí vận hành thử nghiệm.

2. Ngân sách tỉnh bố trí kinh phí cải tạo trụ sở, sửa chữa mặt bằng bố trí cho IOC tỉnh và các chi phí văn phòng (điện, nước, văn phòng phẩm,...) phục vụ công tác vận hành IOC tỉnh theo đúng quy định.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Thông tin và Truyền thông

- Chủ trì, phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; làm đầu mối, điều phối công tác triển khai IOC tỉnh.

- Tiếp nhận, phối hợp VNPT tổ chức quản lý, vận hành hoạt động của IOC tỉnh; phối hợp với Sở Tài chính, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh tham mưu dự toán các chi phí văn phòng (điện, nước, văn phòng phẩm,...) để phục vụ hoạt động của IOC tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp VNPT và các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất cơ cấu tổ chức, bộ máy, nhân sự để vận hành IOC tỉnh đảm bảo thông suốt, hiệu quả; trước mắt đề xuất phương án huy động nhân sự của các sở, ngành tham gia công tác vận hành, sau đó tổ chức bộ máy chuyên biệt để tổ chức vận hành.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy chế vận hành thử nghiệm IOC tỉnh; trong đó bao gồm các quy định phân công, phối hợp, thu thập và chia sẻ dữ liệu, xử lý thông tin tiếp nhận, phản ánh, đảm bảo an toàn bảo mật và các quy định khác có liên quan đến công tác vận hành.

- Phối hợp VNPT thực hiện kết nối các cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin đảm bảo dữ liệu, số liệu tại IOC tỉnh được cập nhật tự động theo thời gian thực.

- Chủ trì, phối hợp chặt chẽ với VNPT tuân thủ các quy định hiện hành về bảo mật dữ liệu và an toàn thông tin cho cả hệ thống IOC tỉnh.

- Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị liên quan; định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh việc thực hiện Kế hoạch này; phối hợp với VNPT và Văn phòng UBND tỉnh tham mưu tổ chức buổi khai trương IOC tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào ngày 03/8/2021

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan thông tin đại chúng tổ chức truyền thông các nội dung, kết quả liên quan đến hoạt động IOC tỉnh nhằm nâng cao hiểu biết, nhận thức của cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp về lợi ích trong việc tham gia và sử dụng các dịch vụ của IOC tỉnh.

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện đánh giá các giải pháp đã triển khai thử nghiệm, xác định giải pháp kỹ thuật, công nghệ, chi phí, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh tiến hành các thủ tục đầu tư dự án Trung tâm Giám sát, điều hành đô thị thông minh theo quy định.

2. Ban quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh

Chủ trì, phối hợp với VNPT, Sở Xây dựng, Sở Tài chính khẩn trương thực hiện các thủ tục để tiến hành việc sửa chữa, cải tạo trụ sở bố trí cho IOC theo đúng quy định, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn.

3. Văn phòng UBND tỉnh

- Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, VNPT trong việc tham mưu các giải pháp, chính sách để đảm bảo hoạt động của IOC tỉnh.

- Phối hợp VNPT, Sở Thông tin và Truyền thông kết nối Cổng thông tin điện tử tỉnh, Cổng Dịch vụ công trực tuyến, Hệ thống thông tin Báo cáo, Đường dây nóng của Lãnh đạo tỉnh, hệ thống camera tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công với IOC tỉnh để cung cấp thông tin, dữ liệu cần thiết; đảm bảo dữ liệu, số liệu của IOC tỉnh được cập nhật tự động theo thời gian thực.

- Tham mưu, bố trí lịch cho lãnh đạo tỉnh khai trương IOC tỉnh theo kế hoạch.

- Tổ chức phổ biến, tuyên truyền về hoạt động IOC tỉnh trên Cổng thông tin điện tử tỉnh.

4. Sở Nội vụ

Chủ trì, phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh về việc điều động nhân sự của các sở, ngành tham gia công tác vận hành IOC (nếu cần thiết); tham khảo mô hình hoạt động của các địa phương khác, tham mưu tổ chức bộ máy chuyên biệt để vận hành có hiệu quả IOC tỉnh.

5. Công an tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Ban Quản lý Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh, UBND TP Vũng Tàu, Điện lực tỉnh

- Phối hợp VNPT trong việc lắp đặt camera AI mới và chia sẻ hệ thống camera hiện có nhằm giám sát an ninh trật tự và đảm bảo an toàn giao thông với IOC tỉnh.

- Phối hợp VNPT thống nhất giải pháp, phương án thử nghiệm tích hợp tổng đài 113, 114 vào IOC tỉnh trong giai đoạn 2.

7. Các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Y tế, Giáo dục và Đào tạo, Tài nguyên và Môi trường, Du lịch và Cục Thống kê tỉnh

- Phối hợp VNPT cung cấp thông tin, dữ liệu chuyên ngành cho IOC tỉnh.

- Phối hợp VNPT, Sở Thông tin và Truyền thông trong việc kết nối cơ sở dữ liệu, hệ thống thông tin nhằm đảm bảo dữ liệu, số liệu của IOC tỉnh được cập nhật tự động theo thời gian thực.

- Sở Y tế phối hợp VNPT thống nhất giải pháp, phương án thử nghiệm tích hợp tổng đài 115 vào IOC tỉnh trong giai đoạn 2.

8. Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố

- Phối hợp với VNPT để kết nối các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu hiện có cần tích hợp vào IOC tỉnh; đồng thời cung cấp, cập nhật bổ sung dữ liệu cần thiết đảm bảo cho IOC tỉnh hoạt động hiệu quả.

- Phối hợp cung cấp thông tin định kỳ, thường xuyên cho IOC tỉnh, tiếp nhận, xử lý các thông tin phản ánh, kiến nghị của người dân liên quan đến ngành, lĩnh vực, địa phương mình quản lý theo Quy chế vận hành thử nghiệm IOC tỉnh.

9. Sở Tài chính

Chủ trì, thẩm định nội dung dự toán cải tạo trụ sở, sửa chữa mặt bằng bố trí cho IOC, tham mưu UBND tỉnh phân bổ kinh phí triển khai thực hiện đảm bảo tiến độ đề ra.

10. Viễn Thông Bà Rịa - Vũng Tàu (VNPT)

- Tập trung nguồn lực tốt nhất có thể để triển khai thử nghiệm IOC tỉnh theo đúng cam kết, đảm bảo hoàn thành đúng thời hạn yêu cầu; tự trang bị đầy đủ hệ thống thiết bị, phn mềm, đường truyền,... đảm bảo điều kiện vận hành của IOC tỉnh; bố trí nhân lực đảm bảo kỹ thuật và hỗ trợ vận hành hệ thống sau triển khai.

- Chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan, đơn vị liên quan: tiến hành khảo sát hiện trạng hạ tầng, ứng dụng công nghệ thông tin tại các cơ quan, đơn vị, thống nhất các nguồn cung cấp dữ liệu cho IOC tỉnh; xây dựng chuẩn kết nối, trao đổi dữ liệu giữa IOC tỉnh với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu của sở ngành, sau đó thực hiện kết nối để tích hợp, chia sẻ thông tin, đảm bảo các dữ liệu, số liệu của IOC tỉnh được cập nhật tự động theo thời gian thực.

- Chủ động phối hợp với Công an tỉnh, Công an các địa phương để lắp đặt mới và chia sẻ hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh.

- Chủ động đề xuất mô hình, phương án vận hành thử nghiệm IOC tỉnh, thông qua Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh quyết định.

- Đề xuất các nội dung tiếp tục thử nghiệm trong giai đoạn 2.

- Báo cáo định kỳ tiến độ triển khai thử nghiệm về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông).

- Đề xuất và phối hợp tổ chức buổi khai trương IOC tỉnh theo kế hoạch.

- Đảm bảo an toàn thông tin, an toàn dữ liệu cho hệ thống IOC của tỉnh trong quá trình thử nghiệm. Bàn giao toàn bộ dữ liệu của hệ thống IOC sau quá trình thử nghiệm cho Ủy ban nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

10. Báo Bà Rịa - Vũng Tàu, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh

- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho các cấp, các ngành và doanh nghiệp, người dân để khai thác hiệu quả các dịch vụ đô thị thông minh.

- Thực hiện các phóng sự, phát sóng, đăng tin phổ biến, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách phát triển đô thị thông minh tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; về hoạt động của IOC tỉnh, lợi ích trong việc tham gia sử dụng các dịch vụ của IOC tỉnh và các tiện ích thông minh khác do cơ quan nhà nước cung cấp.

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị mình và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này triển khai các nội dung công việc đảm bảo đúng tiến độ. Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc, khó khăn, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời báo cáo về Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để xem xét, kịp thời điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp./.

 


Nơi nhận:
- TTr. Tỉnh ủy; TTr. HĐND tỉnh (báo cáo);
- Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Cục Thống kê tỉnh;
- BQL Trung tâm HC-CT tỉnh;
- Viễn thông Bà Rịa - Vũng Tàu;
- Điện lực tỉnh;
- Báo BR-VT, Đài PT&TH tỉnh;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- Lưu: VT, CBTH.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Văn Tuấn

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 85/KH-UBND ngày 09/06/2021 triển khai thử nghiệm Trung tâm giám sát, điều hành Đô thị thông minh (IOC) tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


665

DMCA.com Protection Status
IP: 34.236.134.129
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!