Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 406/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Kạn Người ký: Lý Thái Hải
Ngày ban hành: 14/07/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 406/KH-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 7 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

ỨNG PHÓ THẢM HỌA SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH, NHÀ CAO TẦNG

Căn cứ Nghị định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng thủ dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 1042/QĐ-TTg ngày 19 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ; Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng thủ dân sự ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn. Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch ứng phó thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng (định nghĩa “nhà cao tầng” theo Quyết định số 14/2006/QĐ-BXD ngày 24/5/2006 của Bộ Xây dựng) trên địa bàn tỉnh như sau:

I. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ

1. Chủ động, sẵn sàng ứng phó, kịp thời triển khai khắc phục hậu quả do sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng (bao gồm: sập đổ công trình, dàn giáo trong khi thi công xây dựng; sập đổ công trình nhà cao tầng...) và tìm kiếm cứu nạn; hạn chế đến mức thấp nhất những tổn thất về người và tài sản.

2. Xác định cụ thể nội dung, nhiệm vụ để triển khai thực hiện hiệu quả Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về Phòng thủ dân sự được ban hành kèm theo Quyết định số 54/QĐ-UBND ngày 14/01/2020 của UBND tỉnh Bắc Kạn, đảm bảo tính khả thi, phù hợp thực tế của tỉnh.

3. Hệ thống tổ chức, phân công nhiệm vụ hoạt động của các cơ quan liên quan, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng khi có tình huống sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình, nhà cao tầng; xác định cơ quan chỉ đạo, chỉ huy, lực lượng tham gia ứng phó và xác định chủng loại phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ; đảm bảo sự thống nhất đầu mối chỉ đạo hoạt động ứng phó với sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng trên địa bàn tỉnh.

4. Định hướng, chủ động cân đối kinh phí đầu tư, xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật, mua sắm phương tiện, trang thiết bị và phát triển nguồn nhân lực để phục vụ ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

II. CÁC GIẢI PHÁP THỰC HIỆN

1. Xây dựng kế hoạch, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

2. Đảm bảo cơ chế chính sách thống nhất trong chỉ đạo, chỉ huy, điều hành, ứng phó hiệu quả; khuyến khích các thành phần tự nguyện tham gia hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.

3. Tăng cường vai trò trách nhiệm của các sở, ban ngành, các địa phương, đơn vị trong việc tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cộng đồng về các loại hình sự cố, thiên tai gây sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng và biện pháp phòng tránh.

4. Tăng cường học tập kinh nghiệm quản lý, chỉ huy, điều hành, huấn luyện, đào tạo; đẩy mạnh đầu tư, áp dụng thành tựu khoa học và công nghệ mới; khai thác có hiệu quả các nguồn vốn viện trợ, tài trợ, đóng góp của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước cho hoạt động ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

III. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI KHI CÓ SỰ CỐ SẬP ĐỔ CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG, NHÀ CAO TẦNG

1. Cơ quan chỉ đạo: Ủy ban nhân dân tỉnh.

2 Các lực lượng tham gia:

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn (địa bàn xảy ra sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng) và các đơn vị liên quan.

- Lực lượng trực tiếp tham gia cứu hộ, tìm kiếm cứu nạn: Quân đội, Công an, Y tế và các lực lượng khác theo điều động của cơ quan chỉ đạo.

3. Phương tiện, trang thiết bị: Máy xúc, máy gạt, xe cẩu, xe thang, xe nâng, kích, xe đầu kéo, máy đục, máy khoan cắt bê tông, nhà bạt cứu sinh và các trang thiết bị khác.

IV. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ

1. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh (Thường trực Ban chỉ đạo về công tác tìm kiếm cứu nạn của tỉnh).

- Xây dựng phương án huy động lực lượng, vật tư, phương tiện; chủ trì phối hợp với các sở, ban, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực hiện các biện pháp khẩn cấp, triển khai công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ kịp thời, có hiệu quả, đảm bảo lực lượng quân đội là lực lượng chủ lực, nòng cốt.

- Huấn luyện và thực hành diễn tập cho lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi tham gia ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng; đảm bảo lực lượng làm công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ sử dụng thành thạo các loại phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan rà soát, tổng hợp, xây dựng danh mục, tham mưu đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc đầu tư trang bị các phương tiện, trang thiết bị phục vụ tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ khi có sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

2. Công an tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ tổ chức điều tra khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của sự cố tai nạn xảy ra; phối hợp với Sở Y tế thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng.

- Phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ban, ngành liên quan thực hiện có hiệu quả công tác tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ do sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng; tổ chức bảo vệ hiện trường, điều tra, khám nghiệm hiện trường xác định nguyên nhân của sự cố tai nạn.

- Triển khai các lực lượng để bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, các công trình trọng điểm, tài sản của nhân dân, nhà nước và doanh nghiệp; ngăn ngừa các đối tượng xấu lợi dụng tình hình thiên tai để hôi của, trộm cắp, cướp giật.

- Tăng cường lực lượng hướng dẫn, giải quyết, xử lý ách tắc giao thông trong thời gian xảy ra sự cố sập đổ công trình, nhà ở cao tầng, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các phương tiện giao thông hoạt động.

- Chỉ đạo Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ xây dựng kế hoạch huy động lực lượng tham gia hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ, chữa cháy khi có sự cố theo yêu cầu của Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Xây dựng.

- Triển khai thực hiện Luật Xây dựng, các văn bản quy phạm pháp luật của Bộ Xây dựng, Ủy ban nhân dân tỉnh liên quan đến công tác ứng phó sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh.

- Nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn thực hiện các quy chuẩn, tiêu chuẩn thiết kế xây dựng các công trình, nhà ở, chung cư nhằm có khả năng chịu được động đất, gió, bão, lốc xoáy có cường độ cao, nhất là ở những vùng thường xuyên, trực tiếp ảnh hưởng.

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành liên quan, các chủ đầu tư và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, công trình lân cận và cộng đồng.

- Rà soát, nắm bắt thông tin về phương tiện, các thiết bị thi công xây dựng của các đơn vị hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh nhằm kịp thời đề xuất trưng dụng khẩn cấp các trang thiết bị cần thiết trong việc phục vụ công tác cứu hộ, cứu nạn, xử lý sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng.

- Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc giải quyết sự cố công trình theo thẩm quyền.

- Tổng hợp, báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng với Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Xây dựng.

4. Sở Y tế.

- Huy động nhân lực, lực lượng y bác sỹ, phương tiện cấp cứu, cơ số máu, cơ số thuốc cần thiết, đảm bảo việc sơ cứu ban đầu và đưa người bị nạn đến cơ sở y tế gần nhất khi xảy ra sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng.

- Chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh thực hiện việc trưng cầu giám định mẫu ADN theo quy định khi có các nạn nhân chưa được xác định danh tính, chưa được gia đình nhận dạng do sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng gây ra trước khi mai táng; bảo quản và xác định danh tính nạn nhân bị thiệt mạng do sự cố gây ra theo đúng quy định để bàn giao cho gia đình nạn nhân.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường xây dựng kế hoạch và giải pháp vệ sinh, làm sạch môi trường tại nơi xảy ra sự cố.

5. Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Trên cơ sở đề nghị của các cơ quan, đơn vị, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí cho công tác ứng cứu sự cố, khắc phục hậu quả kịp thời, theo đúng quy định của pháp luật.

6. Sở Tài nguyên Môi trường: Xây dựng kế hoạch và giải pháp vệ sinh, làm sạch môi trường tại nơi xảy ra sự cố.

7. Các sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành (Sở Công thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng và các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các chủ đầu tư kiểm tra thường xuyên, định kỳ theo kế hoạch và kiểm tra đột xuất công tác quản lý chất lượng của tổ chức, cá nhân tham gia xây dựng công trình chuyên ngành quản lý theo quy định, yêu cầu tạm dừng thi công nếu phát hiện chất lượng công trình không đảm bảo yêu cầu, có nguy cơ gây sập đổ công trình hoặc biện pháp thi công công trình không đảm bảo an toàn theo thẩm quyền đúng quy định.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Công an tỉnh tổ chức giám định chất lượng công trình xây dựng chuyên ngành khi xảy ra sự cố gây sập đổ công trình theo chuyên ngành quản lý.

- Báo cáo định kỳ về công tác quản lý chất lượng các công trình xây dựng chuyên ngành về Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Xây dựng.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

- Phối hợp với Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành kiểm tra, đề xuất hướng xử lý các công trình xây dựng, nhà cao tầng trên địa bàn quản lý có nguy cơ xảy ra sự cố sập đổ ảnh hưởng đến an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân.

- Thường xuyên kiểm tra các vị trí xung yếu trên địa bàn đề xuất giải pháp phòng ngừa và ứng phó nhằm đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho người dân, doanh nghiệp và nhà nước.

- Xây dựng kế hoạch chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị sẵn sàng để huy động ứng cứu kịp thời khi xảy ra sự cố sập đổ công trình, nhà cao tầng nhằm giảm thiểu thiệt hại đến mức thấp nhất.

- Tăng cường tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng trong phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn quản lý, hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân các biện pháp giằng, nâng đỡ, chống nhà cửa an toàn nhằm phòng tránh tốc mái, sập đổ khi xảy ra giông, gió, lốc xoáy... trên cơ sở các văn bản, tài liệu hướng dẫn về phòng chống thiên tai của Bộ, ngành Trung ương và Sở Xây dựng tỉnh.

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan lập kế hoạch chuẩn bị các mặt hàng thiết yếu để trợ giúp và tổ chức cung ứng hàng hóa cứu trợ cho người dân ở khu vực xảy ra sự cố sập đổ công trình xây dựng, nhà cao tầng; kiểm tra, xử lý các hành vi lợi dụng việc xảy ra sự cố thiên tai, tai nạn, thảm họa để đầu cơ, nâng giá gây ảnh hưởng xấu đến đời sống nhân dân.

- Chỉ đạo, hỗ trợ các bên có liên quan tổ chức lực lượng tìm kiếm cứu nạn, bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện các công việc cần thiết khác trong quá trình giải quyết sự cố. Việc phá dỡ, thu dọn hiện trường sự cố phải được sự chấp thuận của cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật có liên quan và phải đáp ứng các yêu cầu sau:

+ Được thực hiện theo phương án đảm bảo an toàn cho người, tài sản và các công trình lân cận;

+ Hiện trường sự cố phải được các bên liên quan chụp ảnh, quay phim, thu thập chứng cứ, ghi chép các tư liệu cần thiết phục vụ công tác giám định nguyên nhân sự cố và lập hồ sơ sự cố trước khi phá dỡ, thu dọn;

- Kiện toàn Ban Chỉ huy, đơn vị chuyên trách, kiêm nhiệm của các cấp huyện, cấp xã.

- Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Đề án quy hoạch tổng thể thuộc trách nhiệm của cơ quan, địa phương mình.

- Chỉ đạo Ủy ban nhân dân cấp xã khi nhận được thông tin xảy ra sự cố sập đổ công trình trên địa bàn, bằng phương pháp nhanh nhất phải báo cáo ngay cho Ủy ban nhân dân cấp huyện để huy động lực lượng tham gia công tác ứng cứu và bảo vệ hiện trường; đồng thời báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

- Định kỳ hàng năm tổ chức sơ, tổng kết rút kinh nghiệm, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Xây dựng) việc tuân thủ quy định về quản lý chất lượng công trình và tình hình chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn.

9. Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng, nhà thầu thi công.

- Khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư và nhà thầu thi công xây dựng công trình có trách nhiệm thực hiện các biện pháp kịp thời để tìm kiếm, cứu hộ, bảo đảm an toàn cho người và tài sản, hạn chế và ngăn ngừa các nguy hiểm có thể tiếp tục xảy ra; tổ chức bảo vệ hiện trường sự cố và thực hiện báo cáo theo quy định.

- Trong vòng 24 giờ kể từ khi xảy ra sự cố, chủ đầu tư báo cáo về sự cố bằng văn bản tới Ủy ban nhân dân cấp huyện nơi xảy ra sự cố và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đối với tất cả các loại sự cố, nếu có thiệt hại về người thì chủ đầu tư còn phải gửi báo cáo cho Bộ Xây dựng và các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

- Nhà thầu thi công xây dựng, chủ đầu tư và các bên có liên quan phải thường xuyên kiểm tra giám sát công tác an toàn lao động trên công trường. Khi xảy ra sự cố mất an toàn phải tạm dừng hoặc đình chỉ thi công đến khi khắc phục xong mới được tiếp tục thi công.

- Chủ đầu tư, chủ sở hữu hoặc chủ quản lý, sử dụng có trách nhiệm lập hồ sơ sự cố bao gồm các nội dung sau:

+ Biên bản kiểm tra hiện trường sự cố với các nội dung: Tên công trình, hạng mục công trình xảy ra sự cố; địa điểm xây dựng công trình, thời điểm xảy ra sự cố, mô tả sơ bộ và diễn biến sự cố; tình trạng công trình khi xảy ra sự cố; sơ bộ về tình hình thiệt hại về người và vật chất; sơ bộ về nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu về thiết kế, thi công xây dựng công trình liên quan đến sự cố;

+ Hồ sơ giám định nguyên nhân sự cố;

+ Các tài liệu liên quan đến quá trình giải quyết sự cố.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Các sở, ban, ngành, người đứng đầu các cơ sở nhà cao tầng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng nhiệm vụ được phân công xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện ở cơ quan, đơn vị, địa phương mình. Định kỳ hàng năm sơ, tổng kết và báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh kết quả thực hiện (Gửi Sở Xây dựng 01 bản để theo dõi, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo).

- Các sở, ban, ngành, người đứng đầu các cơ sở nhà cao tầng, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khi xảy ra thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng do mình quản lý phải kịp thời báo cáo ngay cơ quan chủ quản, đồng thời thực hiện các biện pháp để khắc phục hậu quả; bảo vệ hiện trường; phối hợp cơ quan chức năng xác định nguyên nhân.

- Giao Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phổ, người đứng đầu các cơ sở, cơ quan, đơn vị trong việc triển khai thực hiện; tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Kế hoạch này.

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị, địa phương kịp thời phản ánh về Sở Xây dựng để tổng hợp, đề xuất giải pháp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, điều chỉnh./.

 


Nơi nhận:
Gửi bản điện tử:
- TT Tỉnh ủy (thay B/cáo);
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lưu: VT, Hoàng, Khởi.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Lý Thái Hải

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 406/KH-UBND ngày 14/07/2020 về ứng phó thảm họa sập đổ công trình, nhà cao tầng do tỉnh Bắc Kạn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


612

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.201.94.72