Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 441/HD-SXD về trình tự thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Số hiệu: 441/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Định Người ký: Trần Viết Bảo
Ngày ban hành: 19/07/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH
SỞ XÂY DỰNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 441/HD-SXD

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 07 năm 2007

 

HƯỚNG DẪN

TRÌNH TỰ THẨM TRA, THẨM ĐỊNH VÀ PHÊ DUYỆT THIẾT KẾ KỸ THUẬT, THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG, TỔNG DỰ TOÁN VÀ DỰ TOÁN CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG

Căn cứ Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;

Căn cứ Thông tư số 02/2007/TT-BXD ngày 14/02/2007 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về lập, thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình quy định tại Nghị định số 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 và Nghị định số 112/2006/NĐ-CP ngày 29/9/2006 của Chính phủ (sau đây gọi tắt là Thông tư số 02/2007/TT-BXD).

Sở Xây dựng hướng dẫn trình tự thẩm định phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình như sau:

1. Đối với công trình xây dựng phải lập dự án: xem Điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP. Trình tự thực hiện như sau:

Trên cơ sở thiết kế cơ sở đã được thẩm định kèm theo dự án đã được phê duyệt, Chủ đầu tư thuê tư vấn triển khai thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình, tổ chức thẩm định theo nội dung quy định tại Điều 16 Nghị định số 16/2005/NĐ-CP , trường hợp Chủ đầu tư không đủ điều kiện năng lực thì thuê tư vấn thẩm tra, có thể thẩm tra toàn bộ hoặc một phần các nội dung phải thẩm định theo quy định. Sau khi có kết quả thẩm tra, cơ quan chức năng của Chủ đầu tư tổng hợp, kiểm tra, trình Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế dự toán và đóng dấu xác nhận vào bản vẽ thi công trước khi tổ chức thi công xây dựng công trình.

2. Đối với công trình chỉ lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật: xem mục IV phần I, Thông tư số 02/2007/TT-BXD. Trình tự thực hiện như sau:

Chủ đầu tư lập hoặc thuê tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật trong đó có thiết kế bản vẽ thi công và dự toán công trình. Chủ đầu tư tổ chức thẩm định thiết kế bản vẽ thi công và dự toán, trường hợp cần thiết thì thuê tư vấn thẩm tra làm cơ sở cho việc thẩm định.

Chủ đầu tư thẩm định, báo cáo kết quả thẩm định với người có thẩm quyền quyết định đầu tư để làm cơ sở cho việc thẩm định, phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật.

Sau khi Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, Chủ đầu tư đóng dấu xác nhận lên bản vẽ thiết kế thi công trước khi tổ chức chọn thầu và ký hợp đồng thi công xây dựng công trình.

Thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình là một bộ phận của Báo cáo kinh tế kỹ thuật. Do vậy, Chủ đầu tư không phải phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công trình trong Báo cáo kinh tế kỹ thuật đã được người có thẩm quyền quyết định đầu tư phê duyệt.

3. Trước đây, vì chưa có hướng dẫn cụ thể, có những trường hợp Chủ đầu tư thực hiện trình tự thẩm tra, phê duyệt thiết kế dự toán công trình chỉ lập báo cáo kinh tế kỹ thuật như sau:

- Thuê tư vấn thẩm tra thiết kế, dự toán;

- Giao bộ phận chức năng của Chủ đầu tư kiểm tra kết quả thẩm tra của tư vấn;

- Trình cấp quyết định đầu tư phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật;

- Chủ đầu tư phê duyệt thiết kế dự toán và đóng dấu xác nhận lên bản vẽ thiết kế thi công trước khi tổ chức chọn thầu thi công công trình.

Với các trường hợp này, Quyết định phê duyệt thiết kế dự toán trên được thay thế cho văn bản thẩm định kinh tế, dự toán của Chủ đầu tư.

Trong quá trình thực hiện nếu có gì vướng mắc, đề nghị các cơ quan đơn vị phản ảnh về Sở Xây dựng để cùng nghiên cứu giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (để B.cáo);
- Các Sở, Ban, Ngành;
- UBND các Huyện; T.Phố (để phổ biến);
- Các ban QLDAĐTXD;
- Lãnh đạo Sở;
- Lưu VP, PQLXD.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Trần Viết Bảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 441/HD-SXD về trình tự thẩm tra, thẩm định và phê duyệt thiết kế kỹ thuật, thiết kế bản vẽ thi công, tổng dự toán và dự toán công trình xây dựng do Sở Xây dựng tỉnh Bình Định ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.173

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.204.48.199