Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 07/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Văn Hiền
Ngày ban hành: 13/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 07/HD-SXD

Thái Bình, ngày 13 tháng 06 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN QUY TRÌNH THỦ TỤC VỀ QUY HOẠCH ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG, CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG VÀ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THIẾT KẾ CƠ SỞ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Thực hiện Công văn số 1343/UBND-TM ngày 06/0../2013 của UBND tỉnh v/v hướng dẫn thực hiện các quy trình thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và phạm vi quản lý, Sở Xây dựng hướng dẫn thực hiện các quy trình thủ tục theo cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực Sở quản lý như sau:

1. Quy trình thủ tục Quy hoạch địa điểm xây dựng

Quy trình lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch địa điểm xây dựng được tuân thủ theo Điều 8, Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh; cụ thể như sau:

a) Thẩm định quy hoạch địa điểm xây dựng:

Thủ tục

Thẩm định quy hoạch địa điểm xây dựng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa của Sở Xây dựng Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Sở Xây dựng Thái Bình.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình (bản gốc)

2. Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

3. Bản vẽ quy hoạch địa điểm xây dựng.

4. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng.

Số lượng hồ sơ (bộ)

07 bộ

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Thái Bình

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thẩm định

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 và Nghị định, Thông tư liên quan.

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Thái Bình.

b) Thỏa thuận quy hoạch địa điểm xây dựng:

Thủ tục

Thỏa thuận quy hoạch địa điểm xây dựng

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại bộ phận Một cửa của Sở Xây dựng Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ.

- Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

- Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Bộ phận một cửa Sở Xây dựng Thái Bình.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

1. Tờ trình (bản gốc)

2. Văn bản chấp thuận về chủ trương đầu tư của UBND tỉnh.

3. Bản vẽ quy hoạch địa điểm xây dựng (1 bộ).

4. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (7 bộ).

Thời hạn giải quyết

10 ngày làm việc

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Sở Xây dựng Thái Bình

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản thỏa thuận

Lệ phí

Không

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 Luật Quy hoạch Đô thị

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Thái Bình

2. Quy trình thủ tục Cấp giấy phép xây dựng

Thủ tục

Cấp giấy phép xây dựng cho các công trình cấp đặc biệt, cấp I, cấp II thuộc các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh; các công trình xây dựng của các tổ chức trên địa bàn Thành phố và ven các quốc lộ, tỉnh lộ (ngoài khu công nghiệp).

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Bộ phận một cửa liên thông của tỉnh đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

● Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

● Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Bộ phận một cửa liên thông chuyển hồ sơ cấp phép xây dựng hợp lệ sang Sở Xây dựng Thái Bình.

Bước 4: Sở Xây dựng Thái Bình thụ lý hồ sơ cấp phép xây dựng:

* Nếu hồ sơ xin đề nghị cấp phép đảm bảo các yêu cầu kỹ thuật theo quy định thì Sở Xây dựng tiến hành thẩm định và cấp giấy phép xây dựng công trình cho các tổ chức.

* Nếu hồ sơ xin đề nghị cấp phép chưa đảm bảo yêu cầu kỹ thuật thì Sở Xây dựng lập văn bản yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các nội dung chưa phù hợp gửi cho bộ phận một cửa liên thông của tỉnh. Chủ đầu tư có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ xin cấp phép tối đa không quá 2 lần.

Bước 5: Sở Xây dựng chuyển trả giấy phép xây dựng cho bộ phận một cửa liên thông của tỉnh đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Bước 6: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại bộ phận một cửa liên thông của tỉnh đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại bộ phận một cửa liên thông của tỉnh đặt tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Thành phần hồ sơ

1. Đơn xin cấp phép xây dựng (bản gốc);

2. Bản sao công chứng những giấy tờ về quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật về đất đai;

3. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc giấy chứng nhận đầu tư;

4. Hai bộ bản vẽ thiết kế được các tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện năng lực theo quy định; Thiết kế phải được thẩm tra, thẩm định, phê duyệt theo quy định, mỗi bộ gồm:

a) Bản vẽ tổng mặt bằng của dự án hoặc tổng mặt bằng từng giai đoạn của dự án, tỷ lệ 1/100 - 1/500 được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Bản vẽ mặt bằng từng công trình trên lô đất tỷ lệ 1/100 - 1/500, kèm theo sơ đồ vị trí công trình;

c) Bản vẽ các mặt đứng và mặt cắt chủ yếu của từng công trình, tỷ lệ 1/50 - 1/200;

d) Bản vẽ mặt bằng móng từng công trình tỷ lệ 1/100 - 1/200 và mặt cắt móng từng công trình tỷ lệ 1/50, kèm theo sơ đồ đấu nối với hệ thống thoát nước mưa, xử lý nước thải, cấp nước, cấp điện, thông tin liên lạc tỷ lệ 1/50 - 1/200.

5. Tùy thuộc địa điểm xây dựng công trình, quy mô công trình, tính chất công trình, đối chiếu với các quy định của quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng; quy chuẩn, tiêu chuẩn chuyên ngành và các quy định của pháp luật liên quan, hồ sơ đề nghị cấp phép xây dựng còn phải bổ sung các tài liệu sau:

- Bản vẽ hệ thống phòng cháy chữa cháy (PCCC) tỷ lệ 1/50 - 1/200, được đóng dấu thẩm duyệt đối với công trình thuộc danh mục yêu cầu phải thẩm duyệt phương án phòng cháy chống cháy theo quy định của pháp luật về PCCC.

- Báo cáo kết quả thẩm định và văn bản phê duyệt thiết kế kỹ thuật hoặc thiết kế bản vẽ thi công của chủ đầu tư theo quy định; Báo cáo thẩm tra thiết kế do cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng hoặc tổ chức tư vấn có đủ điều kiện năng lực theo quy định thực hiện, kèm theo các bản vẽ kết cấu chịu lực chính có ký tên, đóng dấu của tổ chức, cá nhân thiết kế.

- Quyết định phê duyệt dự án kèm theo văn bản chấp thuận đầu tư của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, văn bản tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (nếu có) của cơ quan quản lý nhà nước về công trình xây dựng chuyên ngành theo quy định.

- Văn bản phê duyệt biện pháp thi công của chủ đầu tư đảm bảo an toàn cho công trình và công trình lân cận, đối với công trình xây chen có tầng hầm.

- Bản kê khai năng lực, kinh nghiệm của tổ chức thiết kế, cá nhân là chủ nhiệm, chủ trì thiết kế (theo Phụ lục số 1)

Số lượng hồ sơ

02 bộ

Thời hạn giải quyết

12 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ xin cấp phép đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.

Đối tượng thực hiện TTHC

Cá nhân, tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

a) Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Thái Bình.

b) Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):

c) Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Thái Bình.

d) Cơ quan phối hợp: Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Bình.

Kết quả thực hiện TTHC

Giấy phép

Lệ phí

Lệ phí cấp phép xây dựng theo Thông tư 97/2006/TT-BTC ngày 16 tháng 10 năm 2006 của Bộ Tài chính: 100.000 đồng/giấy phép

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Đơn xin phép xây dựng (theo Phụ lục số 2)

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003;

Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04/4/2003;

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ;

Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ;

Nghị định số 46/2012/NĐ-CP ngày 25/5/2012;

Nghị định số 64/2012/NĐ-CP ngày 04/9/2012 của Chính phủ;

Thông tư số 10/2012/TT-BXD ngày 20/12/2012 của Bộ Xây dựng;

Quyết định số 06/2010/QĐ-UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Thái Bình.

3. Quy trình thủ tục Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Thủ tục

Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình

Trình tự thực hiện

Bước 1: Tổ chức, công dân đi thực hiện TTHC cần chuẩn bị hồ sơ hợp lệ theo quy định.

Bước 2: Tổ chức, công dân nộp hồ sơ tại Sở Xây dựng Thái Bình. Cán bộ nhận hồ sơ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:

Nếu hồ sơ hợp lệ thì vào sổ theo dõi, viết giấy hẹn thời gian trả kết quả.

Nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn cho tổ chức, công dân hoàn thiện bổ sung.

Bước 3: Tổ chức, công dân nhận kết quả theo giấy hẹn tại Sở Xây dựng Thái Bình.

Cách thức thực hiện

Trực tiếp tại trụ sở cơ quan

Thành phần hồ sơ

1. Văn bản đề nghị tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở (bản chính);

2. Văn bản về chủ trương đầu tư của cấp quyết định đầu tư (bản sao có chứng thực);

3. Thuyết minh dự án (bản chính);

4. Thuyết minh và các bản vẽ thiết kế cơ sở (bản chính);

5. Báo cáo kết quả khảo sát địa hình, địa chất công trình (bản chính);

6. Bản vẽ Quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc tổng mặt bằng được cấp có thẩm quyền phê duyệt; hoặc các văn bản về các chỉ tiêu quy hoạch đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận đối với công trình xây dựng tại khu vực chưa có quy hoạch chi tiết xây dựng được phê duyệt (bản sao có chứng thực);

7. Văn bản liên quan đến việc xác định, chứng minh quyền được sử dụng đất để lập dự án đầu tư xây dựng công trình (nếu có - bản sao có chứng thực);

8. Đăng ký kinh doanh của các tổ chức tư vấn thiết kế, khảo sát xây dựng (bản sao có chứng thực);

9. Hồ sơ năng lực hoạt động xây dựng của các tổ chức tư vấn, chứng chỉ hành nghề của cá nhân chủ nhiệm khảo sát xây dựng, chủ nhiệm thiết kế, chủ trì thiết kế theo quy định (bản sao có chứng thực);

10. Văn bản về kết quả thi tuyển, tuyển chọn thiết kế kiến trúc công trình (nếu có); cấp điện; cấp, thoát nước; phòng cháy chữa cháy và các văn bản thỏa thuận có liên quan theo quản lý chuyên ngành (tùy theo yêu cầu của từng dự án) như: an toàn đê điều, bảo vệ môi trường, bảo vệ bí mật an ninh quốc phòng, bảo vệ các công trình văn hóa-di tích, giáo dục, giao thông, lưới điện cao áp (bản sao có chứng thực);

Số lượng hồ sơ

01 (bộ)

Thời hạn giải quyết

Quy định tại Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 22/6/2012 của UBND tỉnh Thái Bình. Dự án nhóm B: không quá 10 ngày làm việc, Dự án nhóm C: không quá 7 ngày làm việc.

Đối tượng thực hiện TTHC

Tổ chức

Cơ quan thực hiện TTHC

Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Thái Bình.

Kết quả thực hiện TTHC

Văn bản hành chính

Lệ phí

Mức thu theo biểu mức ban hành tại Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai

Không

Yêu cầu thực hiện TTHC

Không

Căn cứ pháp lý của TTHC

1. Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật liên quan đến đầu tư xây dựng cơ bản số 38/2009/QH12 ngày 19/6/2009.

2. Nghị định 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

3. Nghị định 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình; Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP; Thông tư số 03/2009/TT-BXD ngày 26/3/2009 của Bộ Xây dựng Quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 12/2009/NĐ-CP.

4. Thông tư số 176/2011/TT-BTC ngày 06/12/2011 của Bộ Tài chính Hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây dựng.

5. Quyết định số 06/2010/UBND ngày 07/6/2010 của UBND tỉnh Thái Bình ban hành Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

Trên đây là hướng dẫn của Sở Xây dựng thực hiện quy trình thủ tục về Quy hoạch địa điểm xây dựng, Cấp giấy phép xây dựng và Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình theo cơ chế một cửa liên thông trong hoạt động đầu tư thuộc lĩnh vực quản lý của Sở Xây dựng./.

 

 

Nơi nhận:
- Văn phòng UBND tỉnh;
- Lưu: VT, QLXD, QLQH, QLHT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Phạm Văn Hiền

 

Phụ lục số 1

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------------

 

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP XÂY DỰNG CHO DỰ ÁN
cho công trình thuộc dự án……………..

Kính gửi: Sở Xây dựng

1. Tên chủ đầu tư: ...................................................................................................

- Người đại diện ……....................………. Chức vụ:................................................

- Địa chỉ liên hệ:........................................................................................................

Số nhà: …….…..Đường ...............................................Phường (xã).......................

Tỉnh, thành phố:........................................................................................................

Số điện thoại:............................................................................................................

2. Địa điểm xây dựng:...............................................................................................

- Lô đất số ………….............…... Diện tích …………………………………………m2.

- Tại: ……………………………… Đường:..................................................................

- Phường (xã) …………………….. Quận (huyện). ....................................................

- Tỉnh, thành phố. ......................................................................................................

3. Nội dung đề nghị cấp phép:...................................................................................

- Tên dự án:...............................................................................................................

- Đã được: ……………phê duyệt, theo Quyết định số: …….ngày………

- Gồm: (n) công trình

Trong đó:

+ Công trình số (1-n): (tên công trình)

- Loại công trình: ……………… Cấp công trình:..........................................................

- Diện tích xây dựng tầng 1: ……………m2.

- Tổng diện tích sàn: ………….m2 (ghi rõ diện tích sàn các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum).

- Chiều cao công trình: …….m (trong đó ghi rõ chiều cao các tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng lửng, tum).

- Số tầng: (ghi rõ số tầng hầm, tầng trên mặt đất, tầng kỹ thuật, tầng lửng, tum)

- Nội dung khác:...........................................................................................................

4. Tổ chức tư vấn thiết kế:...........................................................................................

+ Công trình số (1-n):...................................................................................................

- Địa chỉ........................................................................................................................

- Điện thoại...................................................................................................................

- Số chứng chỉ hành nghề của chủ nhiệm thiết kế:……… cấp ngày:............

5. Dự kiến thời gian hoàn thành dự án: ……………..tháng.

6. Cam kết: tôi xin cam đoan làm theo đúng giấy phép được cấp, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm và bị xử lý theo quy định của pháp luật.

 

Gửi kèm theo Đơn này các tài liệu:

1 -

2 -

Thái Bình, Ngày…..tháng.... năm ....

Người làm đơn

(Ký ghi rõ họ tên)

 

Phụ lục số 2

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

 

BẢN KÊ KHAI KINH NGHIỆM CỦA TỔ CHỨC THIẾT KẾ

1. Tổ chức thiết kế:

1.1. Tên:

1.2. Địa chỉ:

1.3. Số điện thoại:

1.4. Nội dung đăng ký kinh doanh:

2. Kinh nghiệm thiết kế:

2.1. Kê 3 công trình đã thiết kế tương tự như công trình đề nghị cấp phép:

a)

b)

c)

2.2. Tổ chức trực tiếp thiết kế:

a) Số lượng:

Trong đó:

- KTS:

- KS các loại:

b) Chủ nhiệm thiết kế:

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

c) Chủ trì thiết kế các bộ môn (kê khai đối với tất cả các bộ môn):

- Họ và tên:

- Số chứng chỉ (kèm photocopy chứng chỉ):

- Công trình đã chủ nhiệm, chủ trì (tên công trình, quy mô, chủ đầu tư, địa chỉ):

 

 

….., Ngày ….. tháng .... năm ....

Đại diện đơn vị thiết kế

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 07/HD-SXD ngày 13/06/2013 thực hiện Quy trình thủ tục về quy hoạch địa điểm xây dựng, cấp giấy phép xây dựng và tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở dự án đầu tư xây dựng công trình do tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.297

DMCA.com Protection Status
IP: 35.168.110.128