Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 06/HD-SXD năm 2013 thực hiện, phương pháp đánh giá Tiêu chí nhà ở - Tiêu chí số 9 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 06/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Công Thành
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/HD-SXD

Thái Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

THỰC HIỆN, PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ TIÊU CHÍ NHÀ Ở - TIÊU CHÍ SỐ 9

Căn cứ Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới ban hành kèm theo Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16/4/2009 của Thủ tướng Chính phủ;

Căn cứ Thông tư số 54/2009/TT-BNNPTNT ngày 21/8/2009 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/2/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số 09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn thực hiện, phương pháp đánh giá Tiêu chí nhà ở (tiêu chí số 9) với các nội dung sau:

1. Đánh giá

Tiêu chí

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Đến thời điểm đánh giá

Đánh giá

1

- Nhà tạm, dột nát

Tiêu chuẩn đánh giá nhà tạm, nhà dột nát:

- Nhà tạm là loại nhà không đảm bảo diện tích sử dụng, thiếu các diện tích phụ trợ thiết yếu: bếp, vệ sinh; được xây dựng bằng các vật liệu tạm thời, dễ cháy, có niên hạn sử dụng dưới 5 năm hoặc không đảm bảo yêu cầu “3 cứng” (gồm nền cứng, tường cứng, mái cứng).

 

Tỷ lệ nhà tạm <1%

Tỷ lệ nhà tạm ≥ 1%

 

Đạt

 

Không đạt

- Nhà dột nát: là loại nhà có kết cấu chịu lực bị mối, mục; phần mái lợp đã cũ không có đủ khả năng che mưa, che nắng.

Không có nhà dột nát

Có nhà đột nát

Đạt

Không đạt

2

- Tỉ lệ hộ có Nhà ở đạt tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng.

Nhà ở đạt theo tiêu chuẩn của Bộ Xây dựng có các chỉ tiêu sau:

Tỉ lệ số hộ có nhà đạt chuẩn

 

a. Diện tích nhà ở đạt từ 14m2/ người trở lên;

b. Niên hạn sử dụng công trình nhà ở từ 20 năm trở lên, có đủ “3 cứng”;

90%

Đạt

c. Có công trình phụ trợ thiết yếu (nhà bếp, tắm, xí...) hợp vệ sinh, đảm bảo yêu cầu tối thiểu về diện tích sử dụng;

d. Có điện, nước sạch, có hệ thống thoát nước thải (sinh hoạt, chăn nuôi...) đảm bảo vệ sinh môi trường. Có đường giao thông khu vực (đường trục thôn, đường nhánh) đảm bảo theo quy định, thuận lợi cho việc đi lại cho người và các phương tiện khác như xe thô sơ, xe máy...

< 90%

Không đạt

2. Kết quả đánh giá.

- Xã hoàn thành Tiêu chí 9 - Nhà ở: Đạt cả 3 tiểu mục đánh giá.

3. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo XDNTM các xã tự đánh giá và chấm điểm Tiêu chí 9 - Nhà ở của xã mình; Báo cáo Ban chỉ đạo XDNTM cấp huyện để kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh và Sở Xây dựng.

Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện và công nhận mức hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh;
- Tiểu ban QLQHXDCSHTKT-KTXH;
- Đ/c Giám đốc và các PGĐ Sở XD
- Lưu VP; QH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Công Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 06/HD-SXD năm 2013 thực hiện, phương pháp đánh giá Tiêu chí nhà ở - Tiêu chí số 9 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.859

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124