Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 05/HD-SXD năm 2013 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch - Tiêu chí số 1 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 05/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Công Thành
Ngày ban hành: 12/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 05/HD-SXD

Thái Bình, ngày 12 tháng 06 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ QUY HOẠCH - TIÊU CHÍ SỐ 1

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Căn cứ Thông tư số 21/2009/TT-BXD ngày 30/6/2009 của Bộ Xây dựng quy định việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 25 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Đề án quy hoạch xây dựng Nông thôn mới tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thái Bình;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày 07/2/2013 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định một số cơ chế, chính sách hỗ trợ và quản lý đầu tư xây dựng công trình hạ tầng nông thôn mới tỉnh Thái Bình, giai đoạn 2011-2015 ban hành kèm theo Quyết định số  09/2011/QĐ-UBND ngày 16/8/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh.

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1) với các nội dung sau:

1. Đánh giá

Công tác

Nội dung đánh giá

Tiểu mục đánh giá

Điểm đánh giá

1

- Lập quy hoạch.

(Theo quy định tại Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình ban hành kèm theo Quyết định số 2285/QĐ-UBND ngày 25/9/2009 của UBND Tỉnh)

a) Quy hoạch chung nông thôn mới - đã được phê duyệt.

30

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng khu trung tâm xã và điểm dân cư nông thôn tập trung - đã được phê duyệt.

25

c) Quy hoạch chi tiết hệ thống thủy lợi và giao thông nội đồng - đã được phê duyệt.

25

 

- Công bố, công khai quy hoạch xây dựng nông thôn. (Theo quy định tại khoản 4 Điều 38 và Điều 39 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP và một số nội dung hướng dẫn bổ sung tại Thông tư số 21/2009/TT-BXD)

a) Trưng bày công khai, thường xuyên, liên tục các panô, bản vẽ, tại nơi công cộng như trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã, nhà văn hóa xã, thôn.

5

b) Tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng.

3

c) Tổ chức Hội nghị công bố quy hoạch xây dựng có sự tham gia của đại diện các tổ chức, đoàn thể, Mặt trận Tổ quốc, đại diện nhân dân.

2

3

- Cắm mốc quy hoạch: Cắm mốc chỉ giới đường đỏ; chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng; ranh giới khu vực cấm xây dựng. (Theo quy định tại Điều 40 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP)

Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ đã được phê duyệt.

5

4

- Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình. (Theo quy định tại Điều 54 của Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ; Đề án quy hoạch xây dựng nông thôn mới tỉnh Thái Bình).

a) Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt.

3

b) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng theo quy hoạch.

2

2. Kết quả đánh giá.

- Xã hoàn thành Tiêu chí 1 - Quy hoạch: Đạt từ 80 điểm trở lên

3. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo XDNTM các xã tự đánh giá và chấm điểm Tiêu chí 1 - Quy hoạch của xã mình; Báo cáo Ban chỉ đạo XDNTM cấp huyện để kiểm tra, rà soát và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh và Sở Xây dựng.

Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện và công nhận mức hoàn thành tiêu chí theo kế hoạch cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh;
- Tiểu ban QLQHXDCSHTKT-KTXH;
- Đ/c Giám đốc và các PGĐ Sở XD
- Lưu VP;QH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Công Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 05/HD-SXD năm 2013 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch - Tiêu chí số 1 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.862

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 18.207.255.49