Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch - Tiêu chí số 1 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Số hiệu: 03/HD-SXD Loại văn bản: Hướng dẫn
Nơi ban hành: Tỉnh Thái Bình Người ký: Phạm Công Thành
Ngày ban hành: 21/05/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UBND TỈNH THÁI BÌNH
SỞ XÂY DỰNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 03/HD-SXD

Thái Bình, ngày 21 tháng 05 năm 2013

 

HƯỚNG DẪN

PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ THỰC HIỆN TIÊU CHÍ QUY HOẠCH - TIÊU CHÍ SỐ 1

Căn cứ Quyết định số 491/QĐ-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2009 của 1 Chính phủ về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới;

Quyết định số 2309/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của UBND tỉnh về việc ban hành Bộ tiêu chí nông thôn mới tỉnh Thái Bình.

Sở Xây dựng ban hành Hướng dẫn phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch (tiêu chí số 1) với các nội dung sau:

1. Đánh giá

Tiêu chí Quy hoạch

Nội dung đánh giá

Tiêu chí đánh giá

Điểm đánh giá

1

- Lập quy hoạch

a) Quy hoạch chung - đã được phê duyệt

b) Quy hoạch chi tiết khu trung tâm - đã dược phê duyệt

40

20

2

- Công bố quy hoạch (Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày được phê duyệt, đồ án quy hoạch đô thị phải được công bố công khai).

a) Trưng bày thường xuyên, liên tục bản vẽ, mô hình tại trụ sở cơ quan quản lý nhà nước các cấp có liên quan về quy hoạch đô thị, trung tâm triển lãm và thông tin về quy hoạch đô thị và tại khu vực được lập quy hoạch;

10

b) Thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng;

4

c) In thành ấn phẩm để phát hành rộng rãi.

4

3

- Cắm mốc quy hoạch (Cắm mốc chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, cốt xây dựng, ranh giới khu vực cấm xây dựng).

a) Tổ chức lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới theo quy hoạch đô thị đã được phê duyệt. Thời gian lập và phê duyệt hồ sơ cắm mốc giới không quá 30 ngày, kể từ ngày đồ án quy hoạch đô thị được phê duyệt;

5

b) Tổ chức triển khai cắm mốc giới ngoài thực địa theo hồ sơ cắm mốc giới đã được phê duyệt. Việc cắm mốc giới ngoài thực địa phải được hoàn thành trong thời hạn 45 ngày, kể từ ngày hồ sơ cắm mốc giới được phê duyệt.

5

4

- Quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng công trình theo Luật Quy hoạch.

a) Cấp phép xây dựng nhà ở nông thôn tại những điểm dân cư nông thôn theo quy hoạch được duyệt.

4

b) Kiểm tra việc thực hiện xây dựng theo giấy phép.

4

c) Tổ chức Lập Điều chỉnh quy hoạch khi cần thiết.

4

2. Phân loại

- Loại hoàn thành tiêu chí 1 - Quy hoạch: Đạt từ 70 điểm trở lên

- Loại chưa hoàn thành tiêu chí 1 - Quy hoạch: Đạt ít hơn 70 điểm

3. Tổ chức thực hiện

Ban chỉ đạo XDNTM các xã tự đánh giá và chấm điểm tiêu chí 1 - quy hoạch xã mình; Báo cáo Ban chỉ đạo XDNTM cấp huyện để kiểm tra, rà soát, công nhận và tổng hợp báo cáo về Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh và Sở Xây dựng đánh giá.

Ban chỉ đạo XDNTM của tỉnh sẽ thành lập đoàn kiểm tra đánh giá mức độ thực hiện và công nhận mức hoàn thành tiêu chí 1 (Quy hoạch) theo kế hoạch cụ thể./.

 

 

Nơi nhận:
- Ban chỉ đạo xây dựng NTM tỉnh;
- Tiểu ban QLQHXDCSHTKT-KTXH;
- Đ/c Giám đốc và các PGĐ Sở XD
- Lưu VP;QH.

GIÁM ĐỐC
Phạm Công Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Hướng dẫn 03/HD-SXD năm 2013 về phương pháp đánh giá thực hiện tiêu chí quy hoạch - Tiêu chí số 1 do Sở Xây dựng tỉnh Thái Bình ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.936

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 3.214.184.124