Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 51/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Bình Người ký: Phạm Phước
Ngày ban hành: 09/11/1995 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG BÌNH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 51/CT-UB

Đồng Hới, ngày 09 tháng 11 năm 1995

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC LẬP VÀ XÉT DUYỆT CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH CHUNG VÀ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG CÁC THỊ XÃ, THỊ TRẤN, THỊ TỨ TRÊN ĐỊA BÀN TOÀN TỈNH QUẢNG BÌNH

Trong 5 năm qua, công tác lập và xét duyệt các đồ án quy hoạch các thị xã, thị trấn, thị tứ trên địa bàn tỉnh ta bước đầu có nền nếp các đồ án quy hoạch được duyệt là cơ sở cho việc xây dựng các đô thị. Tuy vậy, một số hồ sơ quy hoạch được lập chưa đầy đủ theo trình tự, chủng loại và nội dung được lập – kể cả phần bản vẽ và phần văn bản; có một số hồ sơ chưa thể hiện đầy đủ các yêu cầu kỹ thuật, chưa thực sự sát thực trên địa phương nên làm cho quá trình đầu tư xây dựng hạ tầng có khó khăn, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư. Mặt khác, việc tổ chức thẩm định chưa đúng trình tự về thời gian nên không tranh thủ hết tri thức, kinh nghiệm của từng ngành có liên quan như: Giao thông vận tải, Thủy lợi, Khoa học công nghệ và Môi trường; nhiều đồ án quy hoạch thiếu thông báo kết luận của Chủ tịch Hội đồng thẩm duyệt quy hoạch.

Để khắc phục tình trạng trên, nhằm xây dựng đồ án quy hoạch đô thị ngày một tốt hơn theo quy định của Chính phủ tại Nghị định 91/CP ngày 17/8/1994 về việc “Ban hành điều lệ quản lý quy hoạch đô thị”, Quyết định 322/BXD – ĐT ngày 28/11/1993 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về việc “Ban hành quy định lập các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị” và thông tư số 25/BXD – KTQH ngày 22/8/1995 ngày 22/8/1995 “Hướng dẫn xét duyệt đồ án quy hoạch xây dựng đô thị”.

Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng có văn bản hướng dẫn cụ thể về trình tự, nội dung việc thẩm định, xét duyệt quy hoạch để các cơ quan chủ quy hoạch và cơ quan thiết kế thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của nhà nước về quản lý quy hoạch xây dựng đô thị, có vận dụng vào điều kiện của địa phương, đảm bảo đầy đủ các loại bản vẽ và văn bản cần có theo thực tiễn từng địa phương nhằm phục vụ kịp thời công tác quản lý xây dựng đô thị và không lãng phí.

2. UBND thị xã Đồng Hới và các huyện, thị trấn, căn cứ hướng dẫn của Sở Xây dựng để có kế hoạch lập, xét duyệt, lưu trữ hồ sơ thiết kế quy hoạch, đồng thời tổ chức phổ biến rộng rãi để toàn dân biết thực hiện.

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu UBND thị xã, huyện, thị trấn, Sở Xây dựng, Sở tài chính – VG, Ủy ban kế hoạch tỉnh và các ngành, các đơn vị liên quan chấp hành nghiêm túc chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- T. vụ Tỉnh ủy; (BC)
- 07 huyện, thị xã;
- UBKH, Sở TC – VG, Sở KH - CN;
- Sở GTVT, Sở XD, Sở Địa chính;
- Lưu VP/UB.

TM. UBND TỈNH QUẢNG BÌNH
CHỦ TỊCH
Phạm Phước

 

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 51/CT-UB ngày 09/11/1995 lập và xét duyệt đồ án quy hoạch chung và quy hoạch chi tiết xây dựng thị xã, thị trấn, thị tứ trên địa bàn toàn tỉnh Quảng Bình

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.861

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 35.170.82.159