Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 32/2001/CT-UB về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 32/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Vũ Hùng Việt
Ngày ban hành: 13/12/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

SỐ:32/CT-UB

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 2001 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY NHANH TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG NĂM 2001

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trình đã được bố trí vốn trong kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001, Ủy ban nhân dân thành phố Chỉ thị các Sở-Ban-Ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Tổng Công ty, các chủ đầu tư thực hiện như sau :

1- Các Sở-Ban-Ngành, Ủy ban nhân dân các quận-huyện, các Tổng Công ty, các chủ đầu tư, các Ban Quản lý dự án trực thuộc (gọi chung là các đơn vị) được giao vốn đầu tư và xây dựng năm 2001 phải chủ động kiểm tra và tích cực tổ chức việc thực hiện các dự án đầu tư. Lãnh đạo các đơn vị trực tiếp chủ trì giao ban hàng tuần để kịp thời tháo gỡ khó khăn của từng dự án cụ thể. Những công trình đã chậm tiến độ, phải tổ chức tăng ca, làm đêm, làm thêm giờ, bổ sung thiết bị thi công và áp dụng các biện pháp đồng bộ khác nhau để bảo đảm thực hiện đạt kế hoạch. Trong quá trình thực hiện nếu gặp khó khăn, vướng mắc trở ngại, các đơn vị có trách nhiệm phải báo cáo, kiến nghị cơ quan có chức năng giải quyết cụ thể hoặc báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ đạo giải quyết ngay. Các đơn vị chịu trách nhiệm trước  Ủy ban nhân dân thành phố về thực hiện kế hoạch đầu tư được giao. Các hợp đồng thi công không đảm bảo thực hiện đúng tiến độ quy định cần được xử lý, xử phạt theo quy định.

2- Các chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục về lập thiết kế, dự toán, đấu thầu, giải phóng mặt bằng, ký hợp đồng xây lắp và mua sắm thiết bị, đẩy nhanh tiến độ thi công. Khi đã có khối lượng xây dựng cơ bản hoàn thành ở từng hạng mục hoặc toàn bộ công trình, chủ đầu tư khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức nghiệm thu, chuyển hồ sơ đến cơ quan thanh toán vốn đầu tư (Kho bạc Nhà nước thành phố, Sở Tài chính-Vật giá) để được thanh toán theo quy định. Kho bạc Nhà nước thành phố chịu trách nhiệm phối hợp với Sở Tài chính-Vật giá báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố những đơn vị trì trệ trong việc thanh toán, quyết toán vốn đầu tư xây dựng. Sở Tài chính-Vật giá, Kho bạc Nhà nước thành phố chủ động tăng cường kiểm tra, xử lý để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án và quyết toán vốn đầu tư các dự án đã hoàn thành mà vẫn đảm bảo yêu cầu quản lý.

3- Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị liên quan để tổng hợp danh mục các dự án có khối lượng thực hiện vượt chỉ tiêu kế hoạch đã giao để trình Ủy ban nhân dân thành phố điều chỉnh, bổ sung kế hoạch trong tháng 12 năm 2001 để kịp thời giải ngân từ nay cho đến ngày 31/01/2002 ; Đồng thời kiểm tra các dự án đầu tư thực hiện chậm không đạt được kế hoạch vốn đầu tư đã bố trí để đề xuất Ủy ban nhân dân thành phố xem xét việc cân đối kế hoạch năm 2002.

Ủy ban nhân dân thành phố yêu cầu Ủy ban nhân dân các quận- huyện, Sở-Ban-Ngành, Tổng Công ty, chủ đầu tư, Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công khẩn trương triển khai thực hiện Chỉ thị này và thường xuyên báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư cho Ủy ban nhân dân thành phố, Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố. 

 

Nơi nhận:
- Thường trực Thành Ủy
- Thường trực HĐND.TP
- Thường trực UBND.TP
- Các Sở - Ban - Ngành TP
- UBND các quận-huyện
- VPH Đ-UB : CPVP
- Các Tổ, tổ TH
- Lưu

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Vũ Hùng Việt

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 32/2001/CT-UB về đẩy nhanh tiến độ thực hiện kế hoạch đầu tư và xây dựng năm 2001 do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.033

DMCA.com Protection Status
IP: 34.234.223.229