Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 311/CT-BNN-XD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Hoàng Văn Thắng
Ngày ban hành: 29/01/2011 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 311/CT-BNN-XD

Hà Nội, ngày 29 tháng 01 năm 2011

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐÔN ĐỐC TIẾN ĐỘ, CHẤT LƯỢNG VÀ AN TOÀN CÁC CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG NGÀNH NÔNG NGHIỆP & PTNT NĂM 2011

Để đẩy nhanh tiến độ, đảm bảo chất lượng và an toàn các dự án xây dựng, tranh thủ thời tiết thuận lợi tăng tốc độ thi công hoàn thành kế hoạch giải ngân ngay từ quý I/2011, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Bộ) chỉ thị:

1. Các chủ đầu tư, các nhà thầu tư vấn, nhà thầu thi công xây dựng, cung ứng lắp đặt thiết bị các công trình xây dựng do Bộ quản lý đầu tư thực hiện các nội dung chính sau:

a. Đối với các công trình trong danh mục thi công vượt lũ, chống lũ năm 2011 (theo Quyết định số 3263/QĐ-BNN-XD ngày 03/12/2010 của Bộ trưởng)

- Đôn đốc nhà thầu tập trung vật tư, thiết bị, nhân lực khẩn trương tổ chức chặn dòng, thi công đắp đập vượt lũ; bố trí lực lượng luân phiên thi công trong những ngày nghỉ Tết, đẩy nhanh tiến độ thi công; lập tiến độ chi tiết phù hợp với thực tế công trường để Chủ đầu tư phê duyệt, đảm bảo chống lũ tiểu mãn và lũ chính vụ 2011 tuyệt đối an toàn;

- Yêu cầu các nhà thầu tổ chức Ban chỉ huy công trường, hệ thống quản lý chất lượng (cán bộ kỹ thuật, phòng thí nghiệm hiện trường, thiết bị thí nghiệm …) đáp ứng yêu cầu thi công vượt lũ, chống lũ;

- Phối hợp chặt chẽ với địa phương và đơn vị liên quan trong quá trình thực hiện, đặc biệt công tác giải phóng mặt bằng. Chủ đầu tư tổ chức giao ban định kỳ tuần hoặc tháng (phù hợp với yêu cầu tiến độ công trình) với các đơn vị liên quan, kiểm điểm tiến độ thực hiện, kịp thời tháo gỡ khó khăn hoàn thành mục tiêu tiến độ và chất lượng công trình.

b. Với các công trình đang thi công khác

- Đôn đốc Nhà thầu lập tiến độ thi công để Chủ đầu tư phê duyệt, phù hợp với kế hoạch vốn năm 2011, tránh dàn trải (ưu tiên các hạng mục đang thi công dở dang), đảm bảo an toàn tuyệt đối và sớm phát huy hiệu quả công trình;

- Yêu cầu Chủ đầu tư, các Nhà thầu tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng, thực hiện theo đúng Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16 tháng 12 năm 2004 và số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/4/2008 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng.

2. Cục Quản lý Xây dựng công trình chủ trì phối hợp với các Tổng cục, các Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ tăng cường công tác đôn đốc và kiểm tra các Chủ đầu tư thực hiện nghiêm túc công tác quản lý tiến độ, chất lượng và an toàn công trình; phối hợp với cơ quan hữu quan kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo thẩm quyền hoặc báo cáo Bộ xử lý theo quy định của pháp luật.

3. Giao Cục Quản lý Xây dựng công trình là cơ quan đầu mối tổng hợp báo cáo Bộ trưởng kết quả thực hiện Chỉ thị này theo định kỳ sáu tháng và một năm.

4. Các Tổng Cục, Cục, Vụ chức năng thuộc Bộ, Văn phòng Bộ, Thanh tra Bộ; các Ban Quản lý Trung ương dự án Thủy lợi, Nông nghiệp, Lâm nghiệp; Chủ đầu tư các dự án do Bộ quản lý và các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành tổ chức thực hiện Chỉ thị này.

 

 

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các Thứ trưởng;
- Như Mục 4;
- Lưu VT, XD.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng Văn Thắng

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 311/CT-BNN-XD ngày 29/01/2011 về đôn đốc tiến độ, chất lượng và an toàn công trình xây dựng ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.727

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 18.208.186.139