Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 251-CT năm 1983 về đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản trong quý IV năm 1983 và chuẩn bị kế hoạch xây dựng năm 1984 do Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Số hiệu: 251-CT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Hội đồng Bộ trưởng Người ký: Đỗ Mười
Ngày ban hành: 26/09/1983 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG

******

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 251-CT

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 năm 1983 

 

CHỈ THỊ

 VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC XÂY DỰNG CƠ BẢN TRONG QUÝ IV NĂM 1983 VÀ CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH XÂY DỰNG NĂM 1984.

Từ sau hội nghị xây dựng cơ bản kiểm điểm công tác 6 tháng đầu năm 1983, trong quý III các cơ quan quản lý tổng hợp của Nhà nước, các Bộ, ngành, địa phương đã có nhiều cố gắng trong chỉ đạo và điều hành công tác xây dựng cơ bản, đã tập trung giải quyết những mắc mứu về tiền vốn, vật tư, đơn giá và dự toán công trình, tăng cường kiểm tra, đôn đốc và xử lý tại chỗ những khó khăn của công trình trong thi công xây lấp.

Một số công trình trọng điểm Nhà nước đạt tiến độ khá như nhà máy thủy điện Hoà Bình, nhiệt điện Phả Lại, xi măng Hoàng Thạch, nhà máy sửa chữa tàu biển Phà Rùng, cầu Thăng Long, nhà máy supe phốt phát Lâm Thao, các nhà máy kéo sợi Hà Nội, Vinh, Nha Trang… Một số Bộ, ngành do chuẩn bị tốt cho thi công mùa mưa nên giữ vững được nhịp độ thi công như Bộ Thuỷ lợi, Bộ Nông nghiệp, Bộ Nội thương, Tổng cục Hoá chất, Bộ Lâm nghiệp…

Nhưng so với yều cầu kế hoạch và mục tiêu, tiến độ đã đề ra thì việc thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản đạt vẫn thấp, trong đó, có một số công trình trọng điểm Nhà nước không bảo đảm được tiến độ (khai hoang, các công trình cơ  khí cho mỏ than, mỏ than Na Dương, cảng Hải Phòng, mỏ apatít Lào Cai, xây dựng nhà ở tại thủ đô…).

Để bảo đảm hoàn thành kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1983 và chuẩn bị tốt cho việc thực hiện kế hoạch năm 1984, Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng chỉ thị các Bộ, ngành, địa phương thực hiện những điều sau đây:

1. Tăng cường chỉ đạo công tác xây dựng cơ bản trong quý IV năm 1983, tranh thủ mùa khô đẩy mạnh thi công các công trình xây dựng, trước hết là các công trình trọng điểm Nhà nước và các công trình sẽ phải đưa vào vận hành toàn bộ hoặc  từng phần trong quý IV năm 1983 và đầu năm 1984.

Các Bộ, ngành địa phương xem xét cụ thể tình hình của mỗi công trình, soát lại tiến độ các hạng mục để kịp thời giải quyết những mắc mứu về vật tư, tiền vốn, năng lượng, lao động, vận tải, đời sống và có những biện pháp tích cực đẩy mạnh thi công xây lắp nhằm bảo đảm tiến độ đã được duyệt. Các ban quản lý công trình, các tổ chức thi công xây và lắp phải phối hợp chặt chẽ trong việc thực hiện tiến độ, tổ chức giao ban đều đặn và giải quyết khẩn trương những phần công việc của mình đảm nhiệm để bảo đảm công việc chung.

Các cơ quan, cung ứng vật tư (Bộ Xây dựng , Bộ Vật tư, Bộ Lâm nghiệp) tăng cường chỉ đạo việc cung cấp vật tư và vật liệu xây dựng cho các công trình. Bộ Ngoại thương có kế hoạch đôn đốc và điều động hàng về kịp thời, theo tiến độ xây lắp của các công trình. Bộ Giao thông vận tải đảm bảo việc vận chuyển thiết bị vật tư, đặc biệt thời gian này chú trọng bảo đảm vận chuyển gỗ xây dựng cơ bản từ các tỉnh miền Trung ra Bắc.

Các cơ quan tài chính và ngân hàng bảo đảm cấp phát vốn của năm 1983 cho các công trình xây dựng, cố gắng trong quý IV thanh toán dứt điểm những khối lượng đã làm năm 1982 và hàng thiết bị toàn bộ nhập về từ năm 1982 trở về trước, tổ chức quyết toán đối với những công trình đã hoàn thành xây dựng. Đối với các công trình trọng điểm Nhà nước xét thấy không có khả năng sử dụng hết vốn thì Ủy ban Kế hoạch Nhà nước, Bộ Tài chính và Ngân hàng đầu tư và xây dựng trình Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng điều hoà vốn từ các công trình này sang công trình có điều kiện thực hiện vượt vốn đã phân bổ.

Các Bộ, ngành, địa phương cần chú ý giải quyết tốt việc cung cấp nguyên liệu, năng lượng, vận tải cho các công trình sắp đi vào vận hành để các công trình này hoạt động được đều đặn và liên tục.

Cần tăng cường các mặt quản lý kinh tế xây dựng, quy hoạch và kỹ thuật xây dựng , nhằm  nhanh chóng đưa công tác xây dựng cơ bản vào nền nếp. Các cơ quan đã được phân công chuẩn bị soạn thảo các văn bản về chế độ, chính sách tiếp theo Điều lệ xây dựng cơ bản ban hành kèm theo nghị định số 232-CP ngày 6-6-1981 cần trình duyệt để ban hành sớm nhằm đáp ứng yêu cầu của công tác xây dựng cơ bản. Trước mắt cần xem xét lại, bổ sung, sửa đổi một số chính sách cấp bách về quản lý đơn giá, về các đòn bẩy kinh tế trong xây dựng như khoán sản phẩm bao gồm khoán tiền lương, quản lý phí, vật tư, nhiên liệu, bảo quản và vận hành thiết bị; khen thưởng tiết kiệm vật tư, nhiên liệu, bảo quản và vận hành tốt xe máy; về điều lệ xây dựng theo quy hoạch, giám định kỹ thuật xây dựng ,… Xem xét lại các tiêu chuẩn quy phạm và định mức về xây lắp, tiêu hao vật liệu trong xây dựng. Tiến hành quyết toán vật tư tại các công trình xây dựng theo quyết định số 195-HĐBT ngày 14 tháng 12 năm 1982 của Hội đồng bộ trưởng.

Tại công trường, phải tổ chức kiểm tra nghiêm ngặt các khâu tiếp nhận, vận chuyển, bảo quản và sử dụng vật tư, xử lý nghiêm khắc những hành động tiêu cực, tham ô, ăn cắp, móc ngoặc làm thiệt hại đến tài sản Nhà nước và làm giảm chất lượng công trình, tăng cường bảo vệ, đề cao cảnh giác, ngăn chặn các thủ đoạn phá hoại của địch.

2. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trương chuẩn bị kế hoạch xây dựng cơ bản cho năm 1984 và các năm sau. Căn cứ vào chương trình và kế hoạch phát triển của mình, các Bộ, ngành, địa phương cùng với Ủy ban kế hoạch Nhà nước tính toán sắp xếp lại xây dựng cơ bản, xác định những công trình sẽ tiếp tục xây dựng và những công trình sẽ khởi công mới trong năm 1984-1985 và hướng bố trí các công trình chủ yếu 5 năm 1986-1990. Trên cơ sở đó, tính toán sắp xếp lực lượng xây dựng (khảo sát thiết kế, thi công, công nghiệp xây dựng), sắp xếp mạng lưới sản xuất và cung ứng vật liệu xây dựng, sắp xếp quy hoạch xây dựng … để phù hợp với tình hình kinh tế trước mắt, phát huy hiệu quả của cơ sở vật chất kỹ thuật hiện có, đồng thời chuẩn bị cho việc mở mang xây dựng kinh tế  trong những năm sau. Trong quý IV năm 1983 Ủy ban Kế hoạch Nhà nước trình Hội đồng bộ trưởng quyết định kế hoạch Nhà nước năm 1984, trong đó có kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 1984, cùng các chỉ tiêu về vốn, vật tư, lao động…(bao gồm cả vốn tự có của các Bộ, ngành, địa phương). Ngay trong quý IV năm 1983 các đơn vị cần chuẩn bị ký các hợp đồng thiết kế, thi công, sản xuất thiết bị, cung ứng vật tư, vận tải… cho năm 1984 để có thể triển khai xây dựng kế hoạch 1984 ngay từ đầu năm.

Các cơ quan tài chính, ngân hàng và các cơ quan cung ứng vật tư (Bộ Vật tư, Bộ Xây dựng, Bộ Lâm nghiệp) sẽ sớm thông báo vốn và vật tư được cấp quý I năm 1984 cho các Bộ, ngành, địa phương để các công trình xây dựng có điều kiện chuẩn bị việc tiếp nhận và thi công ngay từ đầu năm 1984.

Đối với các công trình trọng điểm Nhà nước, cần tổ chức cho vay hoặc cấp trước một phần vốn, vật tư thiết bị của quý I năm 1984 vào cuối năm 1983 để giữ tốc độ thi công được liên tục làm được nhiều khối lượng trong mùa khô 1983-1984.

3. Các Bộ, ngành, địa phương căn cứ chỉ thị này tiến hành thực hiện khẩn trương để đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản trong quý IV năm 1983. Trong quá trình thực hiện , nếu có những vấn đề mắc mứu cần kịp thời báo cáo Chủ tịch Hội đồng bộ trưởng xem xét giải quyết.

 

 

K. T. CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG BỘ TRƯỞNG
PHÓ CHỦ TỊCH
Đỗ Mười

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 251-CT năm 1983 về đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản trong quý IV năm 1983 và chuẩn bị kế hoạch xây dựng năm 1984 do Chủ tịch Hội đồng Bộ Trưởng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.726

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 100.25.42.117