Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 22/CT-UB-NCVX năm 1997 về phân cấp giải quyết các thủ tục xây dựng cơ bản và sửa chữa trường học, cơ sở y tế có mức vốn đầu tư dưới 02 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 22/CT-UB-NCVX Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Võ Viết Thanh
Ngày ban hành: 21/08/1997 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 22/CT-UB-NCVX

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 8 năm 1997

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC PHÂN CẤP GIẢI QUYẾT CÁC THỦ TỤC XÂY DỰNG CƠ BẢN VÀ SỬA CHỮA TRƯỜNG HỌC, CƠ SỞ Y TẾ CÓ MỨC VỐN ĐẦU TƯ DƯỚI 02 TỶ ĐỒNG.

Trong nhiều năm qua, việc thực hiện xây dựng cơ bản và sửa chữa trường học các cấp (trường học); bệnh viện, phòng khám bệnh, trạm y tế, cơ sở điều dưỡng (cơ sở y tế) theo kế hoạch hàng năm của ngành giáo dục và y tế đạt thấp, nguyên nhân chủ yếu do vướng mắc quá nhiều thủ tục và tổ chức thực hiện yếu kém.

Để xóa bỏ những vướng mắc vì phải thông qua nhiều cơ quan có thẩm quyền giải quyết thủ tục chỉ là hình thức nhưng gây ra rất nhiều trì trệ và tổn thất cho việc phát triển cơ sở vật chất của ngành giáo dục và y tế, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị như sau:

1. Chỉ định cho Giám đốc các Sở có liên quan đang thụ lý hồ sơ xây dựng, sửa chữa trường học; sửa chữa các cơ sở y tế còn tồn đọng tại cơ quan phải tập trung giải quyết xong thủ tục trong thời gian 10 ngày kể từ ngày nhận được chỉ thị này.

2. Ủy quyền cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chịu trách nhiệm xét duyệt dự án đầu tư xây dựng trường học, cơ sở y tế trên địa bàn quận-huyện với vốn đầu tư dưới 02 tỷ đồng; thiết kế, dự toán, đấu thầu xây dựng; dự toán sửa chữa trường học và cơ sở y tế trên địa bàn quận-huyện. Đầu tư trường học và cơ sở y tế trên địa bàn quận-huyện bao gồm nhiều nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế. Khi xét duyệt dự án, thiết kế, dự toán v.v…, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện không phải xin ý kiến các sở, ngành thành phố; nếu có vấn đề gì cần trao đổi ý kiến với sở, ngành thành phố thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện gởi công văn nêu rõ sự việc, sau 10 ngày không có công văn trả lời của sở, ngành được hỏi ý kiến thì Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện xem xét quyết định. Dự án được duyệt, khi đủ điều kiện thực hiện dự án, chủ đầu tư không phải xin cấp phép xây dựng, chỉ gởi giấy báo cho Chủ tịch Ủy ban nhân dân (huyện), phường (xã) sở tại biết ngày khởi công xây dựng hoặc sửa chữa.

3. Khi chủ đầu tư trình duyệt dự án xây dựng mới hoặc dự toán sửa chữa-nâng cấp trường học, cơ sở y tế trong khuôn viên đất đang sử dụng, được miễn nộp: giấy chủ quyền nhà và quyền sử dụng đất, giấy thỏa thuận về môi trường, phòng cháy chữa cháy v.v… Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận-huyện chịu trách nhiệm xét duyệt dự án thì đồng thời xét duyệt về môi trường, phòng cháy chữa cháy cùng lúc với xét duyệt thiết kế. Trong quá trình chủ đầu tư triển khai thực hiện dự án, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận-huyện chỉ định đơn vị chức năng kiểm tra đảm bảo tiến độ thực hiên, chất lượng công trình; nghiệm thu, xét duyệt quyết toán và bàn giao công trình cho đơn vị được chỉ định tiếp nhận quản lý sử dụng (nếu thuộc nguồn vốn do Nhà nước quản lý đầu tư).

4. Đối với những dự án xây dựng mới trường học, cơ sở y tế theo quy hoạch đã được Ủy ban nhân dân thành phố chấp thuận địa điểm, chủ đầu tư được quyền thực hiện trước một số việc chuẩn bị thực hiện dự án như: đền bù đất đai; san lấp mặt bằng; kết nối điện, nước đến công trình. Những khoản chi phí này được tính vào tổng dự toán của dự án.

5. Việc sửa chữa trường học, cơ sở y tế (không phá vỡ nhà cũ để xây mới) chỉ lập dự toán sửa chữa, không lập dự án. Dự toán phải thể hiện đầy đủ các danh mục sửa chữa, các loại vật liệu và chi phí nhân công dùng cho sửa chữa. Cho phép các sở, quận-huyện hoặc đơn vị được giao kế hoạch sửa chữa trường học, cơ sở y tế được chỉ định những Công ty công ích trực thuộc quận, huyện hoặc sở thực hiện sửa chữa trường học và cơ sở y tế. Các Công ty công ích được chỉ định sửa chữa trường học, cơ sở y tế phải lập dự toán sửa chữa trình cấp có thẩm quyền xét duyệt.

6. Giao Sở Tài chánh chủ trì phối hợp với các sở liên quan và Cục Đầu tư tạm ứng kinh phí kịp thời chuẩn bị đầu tư (kinh phí khảo sát, đo đạc bản đồ, lập dự án, dự toán…) theo kế hoạch thành phố giao các chủ đầu tư về xây dựng mới, sửa chữa trường học và cơ sở y tế.

7. Những quy định trước đây của Ủy ban nhân dân thành phố trái với chỉ thị này đều bãi bỏ.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Q. CHỦ TỊCH
Võ Viết Thanh

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 22/CT-UB-NCVX năm 1997 về phân cấp giải quyết các thủ tục xây dựng cơ bản và sửa chữa trường học, cơ sở y tế có mức vốn đầu tư dưới 02 tỷ đồng do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.284
DMCA.com Protection Status

IP: 54.144.100.123