Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 20/2008/CT-UBND về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Số hiệu: 20/2008/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Thừa Thiên Huế Người ký: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày ban hành: 25/04/2008 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2008/CT-UBND

Huế, ngày 25 tháng 4 năm 2008

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC LẬP VÀ QUẢN LÝ QUY HOẠCH XÂY DỰNG ĐÔ THỊ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THỪA THIÊN HUẾ

Thực hiện Chỉ thị số 09/2008/CT-TTg ngày 28/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị; chương trình phát triển đô thị năm 2008 của Ủy ban Nhân dân tỉnh; nhằm nâng cao chất lượng các đồ án quy hoạch xây dựng, tăng cường công tác quản lý, đảm bảo trật tự, kỷ cương xây dựng tại các đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; Ủy ban Nhân dân tỉnh yêu cầu:

1. Sở Xây dựng:

a) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện tổ chức rà soát, kiểm tra các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt; lập bổ sung đối với các quy hoạch đã phê duyệt nhưng chưa ban hành Quy định quản lý quy hoạch theo đồ án được duyệt, hoàn thành trước ngày 30 tháng 6 năm 2008.

b) Tổ chức nghiên cứu, phổ biến, hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư 07/2008/TT-BXD ngày 07 tháng 4 năm 2008 về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch xây dựng; hướng dẫn công tác lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch đảm bảo đúng thời gian quy định, đồng bộ về tổ chức không gian kiến trúc, hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị.

c) Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh phương án tổ chức lập đề án ngầm hóa hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật đô thị đối với địa bàn thành phố Huế và Khu Kinh tế Chân Mây - Lăng Cô; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh trong năm 2008.

d) Kiểm tra, hướng dẫn Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện công bố công khai các đồ án quy hoạch xây dựng đô thị đã được phê duyệt; cắm mốc giới ở thực địa theo quy định để người dân biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện quy hoạch. Kiểm tra việc thực hiện quy hoạch tại các địa phương; kịp thời tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xử lý việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất và chuyển đổi chức năng sử dụng đất không đúng thẩm quyền và không phù hợp với quy hoạch xây dựng được duyệt (nếu có).

đ) Rà soát, bổ sung các quy định của địa phương trong công tác lập quy hoạch xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, cấp phép xây dựng; có kế hoạch kiểm tra việc công khai và thực hiện các thủ tục hành chính về xây dựng tại các cơ quan quản lý đô thị cấp huyện, kịp thời tham mưu xử lý những sai phạm (nếu có).

e) Tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao kiến thức và kỹ năng quản lý cho cán bộ, công chức làm công tác quản lý trật tự xây dựng đô thị và các đơn vị tư vấn lập quy hoạch xây dựng; đảm bảo cán bộ làm công tác quản lý đô thị phải được tham gia tối thiểu 01 khóa bồi dưỡng do Ủy ban Nhân dân tỉnh hoặc cơ quan chuyên ngành tổ chức.

g) Chỉ đạo Thanh tra xây dựng làm việc với Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện để tăng cường công tác thanh tra xây dựng, kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm về trật tự xây dựng đô thị, khắc phục tình trạng xử phạt nhiều lần đối với công trình xây dựng vi phạm quy định nhưng vẫn tồn tại công trình; định kỳ (hàng quý) báo cáo tổng hợp cho Ủy ban Nhân dân tỉnh về tình hình và kết quả xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư: Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế, các huyện và các cơ quan liên quan cân đối và bố trí đủ vốn cho công tác lập quy hoạch xây dựng trong năm 2008.

3. Sở Nội vụ:

a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương liên quan nghiên cứu phương án tăng cường biên chế, nâng cao năng lực của các cơ quan quản lý quy hoạch ở các cấp, đặc biệt tại các xã, phường, thị trấn; báo cáo UBND tỉnh trước ngày 30/6/2008.

b) Tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh triển khai Quyết định số 11/2008/QĐ-TTg ngày 16/01/2008 của Thủ tướng Chính phủ về một số cơ chế, chính sách đặc thù trong quản lý, phát triển kinh tế - xã hội đối với thành phố Huế (đô thị loại I) trực thuộc tỉnh Thừa Thiên Huế.

4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cô đô Huế: Tổ chức thực hiện hoàn thành việc khoanh vùng, cắm mốc bảo vệ đối với các khu di tích do đơn vị mình quản lý trên địa bàn tỉnh; báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện trước 31/5/2008.

5. Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện:

a) Chỉ đạo tăng cường kiểm tra việc thực hiện xây dựng công trình theo quy hoạch được duyệt, giấy phép xây dựng; rà soát tình hình xây dựng không phép, sai phép trên địa bàn; chủ động xử lý nghiêm và kịp thời theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự xây dựng; định kỳ (hàng quý) báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh và Sở Xây dựng về tình hình vi phạm, xử lý vi phạm trật tự xây dựng đô thị trên địa bàn.

b) Chỉ đạo Phòng quản lý đô thị và các cơ quan quản lý xây dựng cấp huyện lập Quy chế quản lý Kiến trúc đô thị cấp II (kể cả các khu vực đặc thù và các khu chức năng đô thị); trình duyệt theo quy định; hoàn thành trước 30/6/2008.

Công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình phát triển đô thị năm 2008. Yêu cầu Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Huế và các huyện triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị này. Sở Xây dựng có trách nhiệm theo dõi, kiểm tra việc thực hiện và định kỳ hàng quý báo cáo Ủy ban Nhân dân tỉnh tình hình thực hiện Chỉ thị./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Ngọc Thiện

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 20/2008/CT-UBND về tăng cường công tác lập và quản lý quy hoạch xây dựng đô thị trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.373

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P.6, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.120.174