Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 15/2004/CT-UB về tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 15/2004/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Quang
Ngày ban hành: 28/04/2004 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 15/2004/CT-UB

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2004 

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG BẢO VỆ AN TOÀN LƯỚI ĐIỆN CAO ÁP TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ

Thời gian quan, công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp theo Nghị định 54/1999/NĐ-CP ngày 8/7/1999 của Chính phủ đã được các cấp, các ngành Thành phố quan tâm thực hiện và bước đầu đã đạt được một số kết quả tốt. Tuy nhiên, tình trạng vi phạm hành lang bảo vệ an toàn lưới điện cao áp (HLBVATLĐCA) vẫn diễn biến phức tạp và công tác xử lý các vi phạm còn có nơi làm chưa đạt yêu cầu. Để đảm bảo an toàn trong cung ứng và sử dụng điện, thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật, UBND Thành phố yêu cầu các ngành, các cấp thực hiện ngay các việc sau đây:

1. UBND các quận, huyện:

- Củng cố tổ chức Hội đồng xử lý vi phạm HLBVATLĐCA của các quận, huyện và ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng (hoàn thành trong quý II/2004). Bố trí ít nhất một cán bộ chuyên trách theo dõi công tác này nhằm nâng cao hiệu quả xử lý vi phạm HLBVATLĐCA.

- Chỉ đạo UBND xã (phường, thị trấn) xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm ngay từ khi mới xây dựng, không để đến khi công trình hoàn thành mới lập hồ sơ xử lý. Kiểm điểm trách nhiệm của cán bộ quản lý cấp xã (phường, thị trấn) không xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA theo quy định.

- Đề ra các biện pháp hữu hiệu để giải quyết triệt để các trường hợp vi phạm mới phát sinh, từng bước giải quyết dứt điểm các trường hợp vi phạm nghiêm trọng còn tồn đọng theo từng khu vực.

2. Sở Công nghiệp Hà Nội:

- Cùng với các ngành liên quan chủ trì làm việc với Hợp đồng xử lý vi phạm HLBVATLĐCA quận (huyện) để đôn đốc việc thực hiện Quyết định só 184/2003/QĐ-UB ngày 29/12/2003 của UBND Thành phố ban hành Quy định xử lý công trình xây dựng vi phạm HLBVATLĐCA; thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, đột xuất của UBND quận (huyện) về Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố và Thường trực Ban chỉ đạo (theo khoản 5, điều 4 của Quyết định số 11/2004/QĐ-UB ngày 16/01/2004 của UBND Thành phố ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố Hà Nội).

- Phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước liên quan đến công tác bảo vệ an toàn lưới điện cao áp cho lãnh đạo và cán bộ quản lý trật tự xây dựng tại UBND xã (phường, thị trấn); Thanh tra xây dựng quận (huyện); cán bộ chuyên trách an toàn của Điện lực các quận, (huyện).

3. Công ty Điện lực Thành phố

- Thường xuyên kiểm tra các công trình lưới điện cao áp để phát hiện các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA, báo cáo kịp thời với các cơ quan có thẩm quyền lập biên bản và đề xuất các biện phá xử lý. Trường hợp cần thiết Điện lực sẽ sử dụng biện pháp ngừng cấp điện để buộc các hộ vi phạm phải chấp hành biện pháp xử lý của cơ quan có thẩm quyền đảm bảo an toàn cấp điện.

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nhà nước về bảo vệ an toàn lưới điện cao áp đến các tầng lớp nhân dân để cùng thực hiện.

- Chủ động phối hợp với các cấp, các ngành Thành phố đẩy mạnh việc cải tạo và phát triển lưới điện Thành phố theo hướng ngầm hóa lưới điện trung thế và từng bước ngầm hóa lưới điện hạ thế tại các quận nội thành cũ (khu phố cũ, phố cổ) để đảm bảo mỹ quan đô thị.

- Quy định cách phân loại các trường hợp vi phạm HLBVATLĐCA và trình tự thủ tục di chuyển công trình điện nhằm khắc phục vi phạm HLBVATLĐCA để các đơn vị trực thuộc thống nhất thực hiện.

4. Sở Xât dựng Hà Nội:

- Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ thanh tra chuyên ngành xây dựng về công tác xử lý vi phạm HLBVATLĐCA theo các Nghị định của Chính phủ và Quy định của Thành phố nhằm ngăn chặn các vi phạm ngay từ khi công trình mới bắt đầu xây dựng.

- Phối hợp chặt chẽ với các ngành chức năng của Thành phố tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng để hạn chế các vi phạm về HLBVATLĐCA trên địa bàn Thành phố.

5. Công an Thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo lực lượng trực thuộc phối hợp với các cấp có thẩm quyền phát hiện và xử lý các vi phạm HLBVATLĐCA trên địa bàn theo quy định, trước mắt tập trung xử lý các trường hợp vi phạm nghiêm trọng.

6. Các thành viên trong Ban chỉ đạo xử lý vi phạm HLBVATLĐCA Thành phố theo chức năng nhiệm vụ của mình tổ chức các hoạt động đóng góp phần hoàn thành nhiệm vụ bảo vệ hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn.

UBND Thành phố Hà Nội yêu cầu các Sở, Ban, Ngành thành phố; UBND các quận, huyện; các tổ chức, cá nhân hoạt động có liên quan đến hành lang lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố nghiêm túc thực hiện chỉ thị này ./.

 

 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Quang

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 15/2004/CT-UB về tăng cường bảo vệ an toàn lưới điện cao áp trên địa bàn Thành phố do Ủy ban Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.559

DMCA.com Protection Status
IP: 3.89.87.12