Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 132/2003/CT-UBTDTT về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành.

Số hiệu: 132/2003/CT-UBTDTT Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Uỷ ban Thể dục Thể thao Người ký: Nguyễn Danh Thái
Ngày ban hành: 11/06/2003 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

UỶ BAN THỂ DỤC THỂ THAO
******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 132/2003/CT-UBTDTT

Hà Nội, ngày 11 tháng 06 năm 2003 

 

CHỈ THỊ

VỀ TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG

Được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, các Bộ, ngành hữu quan, trong những năm qua ủy ban Thể dục Thể thao đã được đầu tư nhiều dự án xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị phục vụ tập huấn, đào tạo vận động viên đặc biệt chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất để tổ chức đăng cai SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2 vào năm 2003, đây là hai sự kiện thể thao lớn của khu vực Đông Nam Á, có nhiều ý nghĩa về thể thao - chính trị - văn hóa - ngoại giao của nước ta.

Trong thời gian qua, các Chủ đầu tư thuộc Uỷ ban Thể dục thể thao đã cố gắng, nỗ lực chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật để phục vụ tổ chức SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2, nhiều dự án xây dựng công trình và mua sắm trang thiết bị đang gấp rút thực hiện để hoàn thành đúng tiến độ.

Tuy nhiên, trong quá trình tổ chức quản lý và thực hiện các dự án đầu tư, do thời gian gấp, khối lượng công tác đầu tư xây dựng nhiều, kinh nghiệm trong quản lý đầu tư, xây dựng và mua sắm trang thiết bị chuyên dùng còn hạn chế, nên công tác quản lý đầu tư xây dựng còn gặp nhiều khó khăn.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Chính phủ về việc chuẩn bị tốt các điều kiện cơ sở vật chất kỹ thuật phục vụ tổ chức SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2, trên nguyên tắc sử dụng các cơ sở vật chất hiện có, cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới các công trình, mua sắm trang thiết bị bảo đảm yêu cầu tổ chức thành công hai Đại hội thể thao này, đồng thời đảm bảo tiết kiệm, chống lãng phí,

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục Thể thao chỉ thị:

1. Chủ đầu tư các dự án thuộc Ủy ban Thể dục thể thao:

a) Trên cơ sở quy hoạch, kế hoạch, dự án đầu tư đã dư.ực cấp thẩm quyền phê duyệt, Chủ đầu tư dự án cần khẩn trương tổ chức, quản lý và thực hiện đầu tư theo đúng trình tự đầu tư và xây dựng; có trách nhiệm toàn diện, liên tục về quản lý sử dụng các nguồn vốn đầu tư từ khi chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư và đưa dự án vào khai thác sử dụng. Chủ đầu tư rà soát thủ tục đầu tư để bảo đảm tổ chức thực hiện theo các quyết định đã được phê duyệt, trường hợp thay đổi so với thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán phải được cấp có thẩm quyền quyết định mới được thực hiện.

b) Thực hiện đầy đủ các quy định hiện hành của Nhà nước về lập, thẩm định và trình duyệt dự án, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, tổ chức đấu thầu hoặc lựa chọn nhà thầu.

c) Tuyển chọn tổ chức tư vấn, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp có tư cách pháp nhân và có đủ năng lực phù hợp để đảm nhận các công việc chuẩn bị đầu tư, thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán, cung ứng vật tư thiết bị, xây lắp và giám sát chất lượng công trình.

d) Kiểm tra chất lượng các loại vật liệu, cấu kiện xây dựng, thiết bị lắp đặt theo đúng yêu cầu thiết kế, tiêu chuẩn kỹ thuật được duyệt. Đặc biệt đối với các thiết bị phục vụ luyện tập và thi đấu và các thiết bị khác phục vụ SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2, Chủ đầu tư phối hợp chặt chẽ với Vụ Thể thao thành tích cao I, II, Vụ Thể dục thể thao quần chúng, các bộ môn, liên đoàn, hiệp hội để xác định chủng loại, số lượng, tính đồng bộ của trang thiết bị bảo đảm tốt cho tập luyện, thi đấu SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2. Cương quyết không nghiệm thu các công trình, thiết bị không đảm bảo yêu cầu.

e) Tăng cường công tác giám sát, kiểm tra chất lượng. Đối với những công việc không đạt chất lượng theo quy định, Chủ đầu tư yêu cầu các tổ chức tư vấn, cung ứng, xây lắp thực hiện sửa chữa thay thế với những công việc này để bảo đảm yêu cầu chuyên môn.

f) Chủ đầu tư cần tăng cường công tác quản lý giá của công trình và mua sắm trang thiết bị trên cơ sở thiết kế kỹ thuật và tổng dự toán; kết quả thẩm định, kết quả đấu thầu; khung giá nhà nước đã ban hành và giá trang thiết bị đã được cơ quan chức năng của Nhà nước cho ý kiến lưu ý về giá thiết bị liên quan đến chủng loại, xuất xứ, chất lượng và tính đồng bộ của thiết bị. Trường hợp thay đổi chủng loại, xuất xứ, chất lượng phải được cấp thẩm quyền cho phép, đồng thời phằi giảm trừ giá trong việc thanh toán, quyết toán dự án.

g) Tăng cường kiểm tra tiến độ thực hiện dự án: Chủ đầu tư cùng nhà thầu và các đơn vị tư vấn có liên quan cần rà soát tiến độ thực hiện các dự án và đề ra biện pháp nhằm đảm bảo thực hiện theo đúng tiến độ của dự án đã được duyệt để hoàn thành xây lắp, mua sắm trang thiết bị phục vụ tổ chức SEA Games 22 và ASEAN Para Games 2.

h) Chủ đầu tư cần tăng cường trong công tác đấu thầu, thực hiện tính cạnh tranh lành mạnh và minh bạch trong quá trình đấu thầu để lựa chọn nhà thầu phù hợp, bảo đảm hiệu quả kinh tế của dự án Trong đấu thầu, đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng. Trường hợp do tiến độ gấp và do các yêu cầu đặc biệt khác cần áp dụng hình thức đấu thầu hạn chế hoặc chỉ định thầu chủ đầu tư phải giải trình làm rõ lý do trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định và phải chịu trách nhiệm trước những nội dung đã trình.

i) Tất cả các Dự án phải được kiểm toán trước khi trình phê duyệt quyết toán.

2. Vụ Kế hoạch - Tài chính

a) Vụ Kế hoạch - Tài chính là cơ quan tham mưu tổng hợp giúp Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục thể thao về công tác quan lý đầu tư xây dựng; công tác quản lý đấu thầu, Vụ Kế hoạch - Tài chính không làm thay chức năng Chủ đầu tư nhưng cần tăng cường công tác thẩm định, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên và hướng dẫn Chủ đầu tư thực hiện các dự án theo quyết định và kế hoạch đã được duyệt.

b) Tham mưu kịp thời cho Lãnh đạo Uỷ ban Thể dục Thể thao để tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức, quản lý và thực hiện đầu tư các dự án.

c) Giải quyết kịp thời những công việc liên quan của các dự án theo thẩm quyền và chức năng của Vụ.

3. Các vụ, đơn vị liên quan:

a) Vụ Thể thao thành tích cao I, II, các Liên đoàn, Hiệp hội thể thao và các đơn vị có liên quan phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư trong việc xác định chủng loại, số lượng, chất lượng, tính đồng bộ của trang thiết bị theo yêu cầu kỹ thuật của từng loại trang thiết bị phục vụ cho từng môn và các trang thiết bị khác để tổ chức SEA Games 22. Vụ Thể thao thành tích cao I, II có trách nhiệm chỉ đạo các bộ môn kiểm tra kỹ và có ý kiến kịp thời về mua sắm trang thiết bị cho từng môn và các thiết bị khác phục vụ SEA Games 22 để kịp trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định; tham gia nghiệm thu và chịu trách nhiệm cùng với Chủ đầu tư về các thiết bị phục vụ SEA Games 22; phối hợp với Chủ đầu tư để bảo đảm tốt việc vận hành và sử dụng các trang thiết bị trong và sau thời gian tổ chức SEA Games 22.

b) Vụ Thể dục thể thao quần chúng phối hợp chặt chẽ với các Chủ đầu tư trong việc mua sắm trang thiết bị phục vụ cho từng môn và các trang thiết bị khác để tổ chức ASEAN Para Games 2; tham gia nghiệm thu và chịu trách nhiệm cùng với Chủ đầu tư về các thiết bị phục vụ ASEAN Para Games 2; phối hợp với Chủ đầu tư để bảo đảm tất việc vận hành và sử dụng các trang thiết bị trong và sau thời gian tổ chức ASEAN Para Games 2.

Thời gian từ nay đến thời điểm tổ chức SEA Games 22 và ASEAN Para games 2 không còn nhiều. Chủ đầu tư các dự án, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ thể thao thành tích cao I, II, Vụ Thể dục thể thao cao quần chúng và các vụ, đơn vị liên quan cần tăng cường trách nhiệm hơn nữa để thực hiện tốt các công việc được giao.

Vụ Kế hoạch - Tài chính chịu trách nhiệm theo dõi, đôn đốc kiểm tra và kịp thời báo cáo Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban thể dục thể thao về việc thực hiện chỉ thị này./.

 

 

BỘ TRƯỞNG  

 
 

Nguyễn Danh Thái  

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 132/2003/CT-UBTDTT về tăng cường công tác quản lý đầu tư xây dựng do Bộ trưởng, Chủ nhiệm Uỷ ban Thể dục Thể thao ban hành.

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.455

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.88.35