Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2009 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 13/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Thế Thảo
Ngày ban hành: 31/03/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 13/CT-UBND

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY HOẠCH, XÂY DỰNG, QUẢN LÝ VÀ BẢO VỆ VÀNH ĐAI AN TOÀN CÁC KHO ĐẠN DƯỢC, NHÀ MÁY SẢN XUẤT ĐẠN DƯỢC, VẬT LIỆU NỔ DO BỘ QUỐC PHÒNG QUẢN LÝ TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Những năm qua, công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý theo Nghị định số 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ đã được các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố thực hiện nghiêm túc. Tuy nhiên, ở một số địa phương, đơn vị công tác này chưa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nên gặp nhiều khó khăn việc quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý. Để thực hiện tốt công tác quy hoạch, xây dựng, quản lý vành đai an toàn kho đạn dược trong thời gian tới, Chủ tịch UBND thành phố yêu cầu Thủ trưởng các Sở, ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thành phố, Chủ tịch UBND các cấp thực hiện một số công việc sau đây:

1. Các Sở, ban, ngành, lực lượng vũ trang, UBND các cấp cần nghiên cứu, quán triệt các văn bản: Nghị định 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược do Bộ Quốc phòng quản lý, Thông tư liên tịch số: 08/2008/TTLT-BQP-BTNMT ngày 28 tháng 01 năm 2008 của liên Bộ Quốc phòng – Tài nguyên và Môi trường; Thông tư số 25/2008/TT-BQP ngày 06 tháng 03 năm 2008 của Bộ Quốc phòng hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 148/2006/NĐ-CP ngày 04 tháng 12 năm 2006 của Chính phủ về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, vật liệu nổ, nhà máy sản xuất đạn dược do Bộ Quốc phòng quản lý.

2. Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội có trách nhiệm:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan xây dựng đề án quy hoạch vành đai an toàn các kho đạn dược trên địa bàn thành phố theo các quy định hiện hành làm cơ sở xác định vành đai an toàn cho từng loại kho đạn dược, báo cáo Chủ tịch UBND thành phố xem xét, quyết định.

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn vị liên quan trong việc quản lý, sử dụng đất thuộc vành đai an toàn kho theo quy định của pháp luật về đất đai và bồi thường giải tỏa, di dời nhà ở, các công trình nằm trong vùng đất và khoảng không thuộc vành đai an toàn kho.

- Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính trong công tác lập và thực hiện dự toán ngân sách nhà nước bảo đảm cho xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Luật Ngân sách Nhà nước.

- Phối hợp với UBND các quận, huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có vành đai an toàn kho đạn dược tổ chức cắm mốc giới sau khi đã được Chủ tịch UBND thành phố ký quyết định cho phép cắm mốc giới và bàn giao mốc giới đã được cắm cho UBND các xã, phường, thị trấn quản lý.

3. Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm:

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội xác lập vành đai an toàn từng loại kho đạn dược trên địa bàn thành phố, tiến hành trích lục bản đồ địa chính hoặc trích đo địa chính (nơi chưa có bản đồ địa chính) khu vực vành đai an toàn kho đạn dược.

- Tiếp nhận, kiểm tra hồ sơ, văn bản đề nghị cắm mốc giới vành đai an toàn kho đạn dược của đơn vị trực tiếp quản lý kho đạn dược, trình UBND thành phố ban hành quyết định cho phép cắm mốc giới vành đai an toàn kho đạn dược.

4. Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm:

- Rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn thành phố có liên quan đến vành đai an toàn kho, đạn dược.

- Phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội lập đề án quy hoạch, thống nhất kho đạn trên địa bàn thành phố và tiến hành lập, thực hiện dự toán ngân sách nhà nước cho bảo đảm quy hoạch, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược, trình cấp có thẩm quyền quyết định theo Luật Ngân sách Nhà nước.

5. Sở Tài chính phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội tham gia lập và thực hiện dự toán ngân sách cho bảo đảm quy hoạch, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược, trình cấp có thẩm quyền quyết định.

6. UBND các quận, huyện, thành phố, UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm:

- Phối hợp với cơ quan quản lý kho đạn dược xác định vành đai an toàn kho, lập bản đồ địa chính, tổ chức cắm mốc giới và quản lý mốc giới, Quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn kho theo đúng Nghị định 148/2006/NĐ-CP của Chính phủ

Nếu vành đai an toàn kho đạn dược không thuộc phạm vi đất quốc phòng quản lý thì UBND các cấp có trách nhiệm phối hợp với đơn vị chủ quản kho đạn dược rà soát, thống nhất quản lý hiện trạng trong khu vực thuộc vành đai an toàn kho, không để xâm lấn, phát sinh các yếu tố vi phạm trái với quy định. Khi quy hoạch hệ thống kho đạn dược và vành đai an toàn cho từng kho đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt, chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành địa phương tổ chức di dời, tái định cư các hộ dân, các công trình kinh tế dân sinh hiện đang tồn tại trong vành đai an toàn kho không còn phù hợp so với Nghị định 148/2006/NĐ-CP của Chính phủ để xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho theo đúng quy định của pháp luật. UBND các xã, phường, thị trấn có trách nhiệm quản lý mốc giới do đơn vị có kho đạn bàn giao.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội, các Sở, ngành có liên quan rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội của địa phương gắn với xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho. Xử lý các vi phạm quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho theo thẩm quyền.

7. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố, Sở Thông tin – Truyền thông; Báo Hà Nội mới; Đài Phát thanh – Truyền hình Hà Nộ,i các cấp, các ngành tổ chức tuyên truyền, giáo dục người dân nghiêm chỉnh chấp hành quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược theo đúng quy định.

8. Các đơn vị trực tiếp quản lý kho đạn dược chủ trì, phối hợp với chính quyền, địa phương và các cơ quan chức năng có liên quan xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm tra việc thực hiện quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho; chủ trì, phối hợp với chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tổ chức ngăn chặn và có biện pháp phù hợp để đình chỉ kịp thời các hành vi xâm hại hoặc nguy cơ xâm hại đến kho đạn dược và vi phạm về quy định xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho đạn dược.

Hàng năm, Thanh tra thành phố Hà Nội phối hợp với cơ quan, đơn vị liên quan có trách nhiệm tổ chức thanh tra, kiểm tra và báo cáo UBND thành phố việc thực hiện các quy định về xây dựng, quản lý, bảo vệ vành đai an toàn kho, đồng thời báo cáo cấp trên theo quy định.

Nhận được Chỉ thị này yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương quán triệt và triển khai tổ chức thực hiện. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc báo cáo UBND thành phố (qua Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội) để kịp thời chỉ đạo giải quyết.

 

 

Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND TP;
- UBMTTQ thành phố;
- Các Sở, ban, ngành thành phố;
- UBND các quận, huyện, thành phố trực thuộc;
- CVP/PVP UBND TP;
- Các phòng: NC, TH, KT, TNMT,
- Trung tâm Công báo;
- Lưu VT, Th.NC (2b)

CHỦ TỊCH
Nguyễn Thế Thảo

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/CT-UBND năm 2009 về quy hoạch, xây dựng, quản lý và bảo vệ vành đai an toàn các kho đạn dược, nhà máy sản xuất đạn dược, vật liệu nổ do Bộ Quốc phòng quản lý trên địa bàn thành phố Hà Nội do Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.353
DMCA.com Protection Status

IP: 18.206.168.65