Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 13/1999/CT-BXD về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Số hiệu: 13/1999/CT-BXD Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Bộ Xây dựng Người ký: Nguyễn Mạnh Kiểm
Ngày ban hành: 15/12/1999 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ XÂY DỰNG
-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------

Số: 13/1999/CT-BXD

Hà Nội, ngày 15 tháng 12 năm 1999

 

CHỈ THỊ

VỀ CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC THI HÀNH PHÁP LUẬT NGÀNH XÂY DỰNG

Kiểm tra việc thi hành pháp luật là một nội dung của quản lý Nhà nước nhằm hướng dẫn các cơ quan, tổ chức và cá nhân hoạt động theo đúng pháp luật, ngăn ngừa và xử lý vi phạm, đồng thời qua đó đánh giá được tình hình thi hành pháp luật trong từng thời kỳ, phát hiện những bất hợp lý trong các văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tế quản lý.

Thời gian qua, trong các lĩnh vực ngành Xây dựng, vi phạm pháp luật nhiều khi không phải do chưa có đầy đủ qui định của pháp luật mà lại do ý thức chấp hành pháp luật của các đối tượng thi hành chưa nghiêm; mặt khác công tác kiểm tra chưa được duy trì thường xuyên và còn chồng chéo, dẫn đến phiền hà cho đối tượng được kiểm tra.

Vì vậy, song song với việc hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong ngành Xây dựng, công tác kiểm tra việc thi hành cũng phải được chấn chỉnh và tăng cường, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước và đưa pháp luật thực sự vào cuộc sống.

Để thực hiện tốt công tác này, căn cứ Nghị định số 15/CP ngày 2/3/1993 về nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm quản lý Nhà nước của các Bộ, cơ quan ngang Bộ và Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chỉ thị:

1. Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh Thanh tra Xây dựng - Bộ Xây dựng có trách nhiệm:

a/ Lập kế hoạch kiểm tra việc thi hành pháp luật hàng năm của Bộ Xây dựng, trình Bộ trưởng phê duyệt;

b/ Phối hợp với các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng để tổ chức các đoàn kiểm tra theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Kiểm tra việc thi hành văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực ngành Xây dựng đối với các cơ sở sản xuất, Kinh doanh thực hiện theo qui định tại Nghị định số 61/1998/NĐ-CP ngày 15/8/1998 của Chính phủ về công tác thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp; đối với các cơ quan quản lý các lĩnh vực ngành Xây dựng tại các Bộ, ngành, địa phương, việc kiểm tra có thể thực hiện theo hình thức tổ chức các đoàn công tác:

Đối với các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ Xây dựng còn bao gồm cả kiểm tra việc thi hành các văn bản quy phạm pháp luật thuộc các lĩnh vực ngành khác có liên quan;

c/ Sau mỗi đợt kiểm tra và định kỳ 6 tháng, hàng năm tổng hợp báo cáo Bộ trưởng về tình hình thi hành pháp luật và các kiến nghị xử lý vi phạm, sửa đổi, bổ sung văn bản QPPL. Sau khi đã tiến hành các đợt kiểm tra.

2. Các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng thi hành các văn bản quy phạm pháp luật đang được tiến hành kiểm tra có trách nhiệm:

a/ Cử người có thẩm quyền làm việc với đoàn kiểm tra;

b/ Cung cấp thông tin, tài liệu kịp thời theo yêu cầu của đoàn kiểm tra;

c/ Chấp hành nghiêm chỉnh các kiến nghị, quyết định, kết luận về kiểm tra.

3. Chỉ thị này có hiệu lực sau 15 ngày kể từ ngày ký. Các ông Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Chánh Thanh tra Xây dựng và Thủ trưởng các Cục, Vụ thuộc Bộ Xây dựng, các cơ quan, tổ chức và cá nhân thuộc đối tượng thi hành các văn bản QPPL ngành Xây dựng có trách nhiệm thi hành Chỉ thị này.

 


Nơi nhận:
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP,
- Các UBND tỉnh, TP trực thuộc TW
- Các cơ quan TW đoàn thể;
- Viện KSNDTC, Tòa án NDTC,
- Công báo,
- Các đơn vị thuộc Bộ XD
- Lưu VP, Vụ PC.

BỘ TRƯỞNG BỘ XÂY DỰNG
Nguyễn Mạnh Kiểm

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 13/1999/CT-BXD về công tác kiểm tra việc thi hành pháp luật ngành xây dựng do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.016
DMCA.com Protection Status

IP: 54.164.198.240