Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Số hiệu: 11/2001/CT-TTg Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thủ tướng Chính phủ Người ký: Nguyễn Tấn Dũng
Ngày ban hành: 15/05/2001 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
********

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
********

Số: 11/2001/CT-TTg

Hà Nội, ngày 15 tháng 5 năm 2001

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC QUYẾT TÓAN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

Trong những năm gần đây, công tác quyết toán vốn đầu tư của các dự án hoàn thành có tiến bộ. Tuy nhiên, còn nhiều dự án hoàn thành, đã đưa vào sử dụng nhưng chưa được quyết toán, đã ảnh hưởng không tốt đến việc theo dõi, quản lý sử dụng vốn đầu tư Nhà nước; việc chấp hành quy định về quyết toán vốn đầu tư theo Quy chế quản lý đầu tư và xây dựng chưa nghiêm. Tính đến tháng 12 năm 2000 cả nước còn trên 16.000 dự án với tổng số vốn trên 17.000 tỷ đồng chưa được quyết toán.

Nhằm đẩy mạnh và tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư, Thủ tướng Chính phủ chỉ thị:

1. Các Bộ, ngành, địa phương và cấp trên chủ đầu tư cần tập trung giải quyết ngay một số vấn đề sau:

Kiện toàn và chấn chỉnh lại hoạt động của bộ máy thẩm tra quyết toán vốn đầu tư, ưu tiên bố trí sắp xếp những cán bộ có đủ phẩm chất đạo đức, năng lực về chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ thẩm tra, quyết toán, bảo đảm cho việc quyết toán có chất lượng, đạt hiệu quả và đúng tiến độ.

Tổ chức và chỉ đạo điều hành công tác quyết toán vốn đầu tư chặt chẽ, đúng quy trình phù hợp với đặc điểm của từng dự án, bảo đảm mọi công trình, dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng đều phải được quyết toán theo đúng quy định.

Thực hiện giám sát kiểm tra thường xuyên, chặt chẽ các chủ đầu tư, tổ chức tư vấn đầu tư và xây dựng, các nhà thầu trong việc chấp hành quy định về quyết toán vốn đầu tư theo đúng phạm vi quản lý của mình; đồng thời có biện pháp ngăn ngừa, phát hiện, xử lý nghiêm những tập thể, cá nhân làm trái quy định.

Thường xuyên đánh giá công tác quyết toán vốn đầu tư theo trách nhiệm quản lý và báo cáo tình hình thực hiện quyết toán vốn đầu tư cho Bộ Tài chính theo quy định.

2. Các chủ đầu tư chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện quản lý dự án; đôn đốc Ban Quản lý dự án, thực hiện quyết toán và báo cáo quyết toán vốn đầu tư theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước, đồng thời phải phối hợp với cơ quan có trách nhiệm thẩm tra, quyết toán vốn đầu tư khi dự án hoàn thành theo đúng tiến độ đã quy định.

Trường hợp nhiệm vụ quyết toán vốn đầu tư của dự án chưa hoàn thành, Ban Quản lý dự án đã giải tán hoặc cán bộ quản lý dự án được thuyên chuyển làm việc khác thì chủ đầu tư phải chịu trách nhiệm quyết toán vốn đầu tư đối với Nhà nước.

3. Nhằm tháo gỡ những tồn tại, vướng mắc cụ thể về công tác quyết toán vốn đầu tư hiện nay các Bộ, ngành, địa phương phải khẩn trương báo cáo Bộ Tài chính trước ngày 31 tháng 8 năm 2001 về tình hình kết quả và những vấn đề tồn đọng, vướng mắc đối với việc quyết toán vốn đầu tư để Bộ Tài chính tổng hợp, đề xuất phương án xử lý trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết trước ngày 30 tháng 9 năm 2001.

4. Bộ Tài chính chủ trì cùng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Xây dựng tiến hành soát xét lại hệ thống các quy định hiện có về quản lý tài chính trong đầu tư từ khâu tạm ứng, thanh toán đến quyết toán vốn đầu tư để loại bỏ ngay những nội dung, quy định không còn phù hợp hoặc đang cản trở đến công tác quyết toán hiện nay; bổ sung những quy định cần thiết phù hợp với đặc điểm điều kiện phát triển và đòi hỏi của từng lĩnh vực, từng ngành, từng cấp, nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư và quyết toán vốn đầu tư.

Thực hiện việc kiểm tra ở một số Bộ, ngành, địa phương hiện đang có nhiều dự án chưa được quyết toán vốn đầu tư tìm ra nguyên nhân để có biện pháp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho các đơn vị.

Giao Bộ trưởng Bộ Tài chính chịu trách nhiệm hướng dẫn, theo dõi, kiểm tra việc chấp hành các quy định về việc thực hiện quyết toán vốn đầu tư của các Bộ, ngành và địa phương. Hàng năm có tổng kết, đánh giá, báo cáo Thủ tướng Chính phủ để có biện pháp chấn chỉnh đối với các đơn vị vi phạm các quy định về quyết toán vốn đầu tư.

Yêu cầu Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của các đoàn thể, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương phải khẩn trương tổ chức triển khai và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thực hiện tốt Chỉ thị này.

 

 

Nguyễn Tấn Dũng

(Đã ký)

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 11/2001/CT-TTg về việc đẩy mạnh công tác quyết toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản do Thủ Tướng Chính Phủ ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.885

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.231.230.177