Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 10/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Quảng Ninh Người ký: Nguyễn Văn Đọc
Ngày ban hành: 20/06/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 10/CT-UBND

Quảng Ninh, ngày 20 tháng 6 năm 2012

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ, KIỂM TRA, GIÁM SÁT THỰC HIỆN QUY HOẠCH SÂN GOLF THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 1946/QĐ-TTG NGÀY 26 THÁNG 11 NĂM 2009 CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Ngày 26 tháng 11 năm 2009, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định số 1346/QĐ-TTg về việc phê duyệt Quy hoạch sân golf Việt Nam đến năm 2020, trong đó, tỉnh Quảng Ninh có 05 sân golf nằm trong quy hoạch (Sân golf Vĩnh Thuận, sân golf Ao Tiên, sân golf Yên Lập, sân golf Tuần Châu, sân golf tại Khu đô thị, du lịch sinh thái Văn hóa Hạ Long).

Với đặc thù là địa phương có thế mạnh về phát triển du lịch; định hướng phát triển du lịch, dịch vụ là một ngành kinh tế mũi nhọn, quỹ đất được phê duyệt cho các dự án sân golf trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều thuộc các khu vực có quy hoạch phát triển du lịch, dịch vụ như thành phố Hạ Long, thành phố Móng Cái, huyện Vân Đồn.

Trong thời gian qua, các Sở, Ngành, địa phương đã tích cực phối hợp với Đoàn kiểm tra Trung ương, các đoàn kiểm tra liên ngành rà soát, khảo sát thực địa, đánh giá tình hình quản lý, cấp Giấy chứng nhận đầu tư dự án sân golf trên đỉa bàn tỉnh. Theo đánh giá bước đầu, việc quản lý, giám sát xây dựng sân golf tuân thủ đúng quy hoạch, không sử dụng đất lúa, đất màu, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất khu công nghiệp để đầu tư xây dựng sân golf.

Bên cạnh những mặt tích cực, việc thực hiện quy hoạch sân golf đã được phê duyệt vẫn còn những hạn chế, chưa thực hiện đầy đủ quy định tại Quyết định 1946/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; chưa tích cực quản lý, giám sát, nhiều dự án sân golf chậm tiến độ, làm cho dư luận, người dân địa phương có sân golf chưa thật sự yên tâm, chưa tạo được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư về xây dựng các dự án sân golf. Việc làm cho người lao động tại các địa phương chuyển đổi đất sang làm sân golf chưa đạt được kết quả mong đợi.

Nhằm khắc phục những hạn chế nêu trên, đảm bảo việc đầu tư xây dựng sân golf phải tuân thủ đúng quy hoạch được duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong tỉnh quán triệt và thực hiện các nhiệm vụ sau:

1. Yêu cầu các Sở, Ban, Ngành và các địa phương theo chức năng nhiệm vụ của mình, tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ, nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nhà nước ở địa phương trong kiểm tra, cấp phép, bảo đảm thực hiện đúng quy hoạch và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí, điều kiện hình thành dự án sân golf.

2. Đối với các sân golf đã có trong quy hoạch nhưng chưa triển khai lập Quy hoạch chi tiết xây dựng, chưa đầu tư xây dựng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư cùng các ngành liên quan tiến hành rà soát kiểm tra xem xét lại đảm bảo các tiêu chí xây dựng, sử dụng đất theo Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009  và Chỉ thị số 1l/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ; báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Đối với sân golf đảm bảo triển khai thực hiện tuân thủ theo đúng Quyết định số 1946/QĐ-TTg ngày 26/11/2009 và Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 18/4/2012 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các địa phương nơi có quy hoạch sân golf cần thống nhất cùng các Sở, Ngành liên quan triển khai cập nhật vào trong các Quy hoạch chung xây dựng, quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch phân khu mà các địa phương triển khai lập để thống nhất xác định về ranh giới quản lý hiện trạng, từng bước thu hút đầu tư xây dựng theo quy định.

4. Khi xem xét chấp thuận dự án đầu tư sân golf theo quy hoạch, các cơ quan tham mưu, đề xuất phải tính toán kỹ về hiệu quả đầu tư, cam kết tiến độ triển khai dự án, năng lực đầu tư của Chủ đầu tư; báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

5. Giao Sở Kế hoạch và Đầu:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương rà soát, kịp thời phát hiện những vấn đề mới phát sinh, thực hiện chức năng quản lý nhà nước về giám sát, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy hoạch sân golf và các dự án quy hoạch sân golf. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về đầu tư xây dựng và hoạt động của các dự án sân golf trên địa bàn.

- Hướng dẫn nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án sân golf theo đúng mục tiêu, nội dung, tiến độ đã cam kết và tuân thủ chặt chẽ các quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư, các quy định pháp luật về đất đai, môi trường, lao động. Đồng thời kiên quyết thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Quyết định đầu tư nếu nhà đầu tư dự án sân golf vi phạm về tiến độ đăng ký, triển khai chậm và không hiệu quả; xử lý theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường nếu vi phạm về môi trường.

- Thực hiện dân chủ, công khai trong quá trình thực hiện quy hoạch; công bố và khẳng định rõ các dự án sân golf không sử dụng đất lúa (kể cả đất lúa một vụ năng suất thấp), đất màu, đất trồng rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, đất quy hoạch xây dựng khu công nghiệp, khu đô thị để xây dựng sân golf.

- Giám sát các dự án trong quá trình triển khai, không được sử dụng đất đã cấp cho việc xây dựng sân golf để xây nhà, biệt thự để bán, chuyển nhượng hoặc sử dụng vào mục đích khác; xây dựng sân golf chủ yếu ở các khu vực có tiềm năng du lịch cao, tại các vùng đất cát hoang hóa ven biển, đất đồi núi trọc, đất hoang hóa; diện tích đất làm sân golf phải nằm trong quy hoạch sử dụng đất được cấp có thẩm quyền phê duyệt; quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất làm sân golf phải được giám sát, kiểm tra chặt chẽ, bảo đảm sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, hiệu quả.

6. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì kiểm tra đánh giá tác động môi trường đối với dự án sân golf, hướng dẫn các địa phương quản lý và sử dụng đất xây dựng sân golf hợp lý, xử lý môi trường theo đúng quy định.

7. Các Sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các Sở, ngành có liên quan tăng cường kiểm tra, giám sát, chỉ đạo và hướng dẫn thực hiện các địa phương thực hiện theo đúng quy hoạch sân golf đến năm 2020 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt./.

 

 

CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Đọc

 

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 10/CT-UBND ngày 20/06/2012 tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch sân golf theo Quyết định 1946/QĐ-TTg do Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ninh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.360

DMCA.com Protection Status
IP: 3.233.221.90
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!