Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện giá bán lẻ điện tại điểm cho thuê nhà để ở do thành phố Hà Nội ban hành

Số hiệu: 08/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hà Nội Người ký: Nguyễn Văn Sửu
Ngày ban hành: 09/04/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 08/CT-UBND

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2013

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN TẠI CÁC ĐIỂM CHO THUÊ NHÀ ĐỂ Ở

Thực hiện chủ trương của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn, người lao động, sinh viên thuê nhà được trực tiếp mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang. Bộ Công Thương đã ban hành Chỉ thị số 11/CT-BCT ngày 15/3/2010 về kiểm tra, giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các điểm cho thuê nhà ở; Văn bản số 429/BCT-ĐTĐL ngày 18/01/2012 của Bộ Công Thương về việc áp giá bán điện cho người thuê nhà để ở và Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện cũng có chính sách giá điện đặc biệt ưu tiên cho các đối tượng này. Để các chủ trương trên được triển khai đầy đủ trên thực tế tại Hà Nội, UBND Thành phố đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách bán lẻ điện tại các điểm cho thuê nhà để ở, tuy nhiên theo báo cáo của Sở Công Thương và phản ánh trên các phương tiện thông tin truyền thông, còn nhiều trường hợp chủ nhà cho thuê thu tiền điện của người thuê nhà với giá cao hơn so với quy định làm ảnh hưởng tiêu cực đến quyền lợi hợp pháp của họ. Có hiện tượng trên là do chưa có sự phối hợp đồng bộ của các cấp, các ngành của Thành phố và đặc biệt là các đơn vị kinh doanh điện chưa tích cực và chủ động thực hiện các quy định của Nhà nước về vấn đề này.

Nhằm đảm bảo cho người thuê nhà để ở được hưởng thụ giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang theo đúng quy định, UBND Thành phố yêu cầu các Sở, Ban, Ngành, UBND các cấp và các tổ chức và cá nhân cho thuê nhà để ở trên địa bàn Thành phố thực hiện ngay một số nhiệm vụ sau:

1. Các đơn vị thuộc Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội và các đơn vị phân phối bán lẻ điện khác trên địa bàn Thành phố:

- Tiến hành rà soát tất cả các khách hàng của mình có nhà cho thuê nhà để ở đồng thời phổ biến các điều kiện để được áp dụng tăng định mức được áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang theo hướng dẫn thực hiện giá điện ban hành kèm theo Thông tư số 38/2012/TT-BCT ngày 20/12/2012 của Bộ Công Thương Quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện. Đối với trường hợp công suất sử dụng lớn lắp đặt công tơ 3 pha để cung cấp điện, số định mức được áp dụng tùy theo số lượng người thuê nhà.

- Định kỳ hàng tháng tổng hợp, báo cáo danh sách Khách hàng có nhà cho thuê được áp định mức, tổng số định mức tăng trong tháng và thay đổi so với tháng trước về Sở Công Thương để tổng hợp báo cáo UBND Thành phố và gửi chi cục thuế quản lý địa bàn để quản lý thu thuế.

2. UBND xã, phường, thị trấn

- Hàng tuần thông báo rộng rãi trên hệ thống truyền thanh việc thực hiện Chỉ thị số 11 của Bộ Công Thương về kiểm tra giám sát việc thực hiện giá bán lẻ điện năm 2010 tại các địa điểm cho thuê nhà để ở; Thông tư số 38/2012/TT-BCT quy định về giá bán điện và hướng dẫn thực hiện của Bộ Công Thương; văn bản số 429/BC-ĐTĐL ngày 18/1/2012 của Bộ Công Thương về áp dụng giá bán điện cho người thuê nhà để ở đến từng hộ cho thuê nhà để ở và người thuê nhà để ở biết và thực hiện các thủ tục cần thiết để được hưởng chính sách hỗ trợ giá điện của Nhà nước.

- Đặt hòm thư tiếp nhận phản ánh của người thuê nhà, chủ hộ cho thuê nhà về khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện các thủ tục tính số định mức áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang.

- Chỉ đạo Trưởng thôn, tổ Trưởng dân phố phối hợp với Công an xã, phường, Thị trấn kiểm tra rà soát các hộ cho thuê nhà để ở, yêu cầu chủ hộ ký cam kết thực hiện việc đăng ký tạm trú và liên hệ với bên bán điện để ký hợp đồng mua bán điện, tính định mức giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, lắp đặt công tơ, áp giá điện đúng theo quy định.

- Hàng tháng tổng hợp số liệu kết quả các hộ có yêu cầu và đủ các điều kiện theo quy định nhưng chưa được các đơn vị bán điện giải quyết tăng định mức áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang, báo cáo Phòng kinh tế quận, huyện và thị xã để tổng hợp gửi Sở Công Thương.

3. UBND quận, huyện và thị xã có trách nhiệm chỉ đạo:

- Các đơn vị bán điện trên địa bàn thực hiện việc thông báo, niêm yết, hướng dẫn thủ tục phương pháp tính định mức cho các hộ cho thuê nhà để ở.

- Phòng Kinh tế hướng dẫn kiểm tra UBND các xã, phường và thị trấn nội dung thông tin hàng tuần về chính sách giá điện với người thu nhập thấp, người nghèo và người đi thuê nhà để ở.

- UBND các xã, phường và thị trấn thường xuyên thông tin trên các phương tiện thông tin đại chúng về chính sách giá điện của Chính phủ hỗ trợ cho các đối tượng nghèo, khó khăn, người lao động, sinh viên thuê nhà được trực tiếp mua điện theo giá điện sinh hoạt bậc thang. Tổ chức kiểm tra, tổng hợp số liệu kết quả các hộ có yêu cầu và đủ các điều kiện theo quy định nhưng chưa được các đơn vị bán điện giải quyết tăng định mức áp giá bán lẻ điện sinh hoạt bậc thang của các xã, phường thị trấn gửi về UBND quận, huyện, thị xã và Sở Công Thương để xử phạt theo quy định.

4. Công an thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo Công an các cấp thường xuyên tổ chức kiểm tra việc đăng ký tạm trú và hướng dẫn hộ cho thuê nhà để ở thực hiện nghiêm túc các quy định của pháp luật về đăng ký tạm trú.

5. Cục thuế Thành phố Hà Nội:

Chỉ đạo các Chi cục thuế các quận, huyện và thị xã tổ chức quản lý thu thuế đối với các hộ cho thuê nhà để ở theo quy định.

6. Sở Công Thương:

- Chủ động xây dựng Kế hoạch kiểm tra (định kỳ và đột xuất) tại các quận, huyện có nhiều nhà cho thuê và nhiều người thuê nhà để ở để kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn; xử phạt nghiêm các trường hợp vi phạm thuộc cả bên bán điện và chủ nhà cho thuê.

- Tiếp nhận các báo cáo của các quận, huyện và thị xã về tình hình thực hiện chính sách giá điện trên địa bàn xem xét xử lý theo thẩm quyền đồng thời báo cáo Thành phố để chỉ đạo kịp thời.

7. Các cơ quan báo chí, truyền thông của Thành phố

Đài Phát thanh và truyền hình Hà Nội, Báo Hà Nội mới, Kinh tế Đô thị và các phương tiện thông tin đại chúng trên địa bàn Thành phố tổ chức tuyên truyền, đăng tải các nội dung về chính sách hỗ trợ giá điện của Nhà nước và Thành phố cho các đối tượng là hộ nghèo, diện chính sách và người thuê nhà để ở để các tổ chức và cá nhân biết và thực hiện.

Sở Công Thương, UBND các quận, huyện, Thị xã và Tổng Công ty điện lực Thành phố Hà Nội có trách nhiệm phổ biến và triển khai các nhiệm vụ được giao tại chỉ thị nhằm đảm bảo thực hiện chính sách của Chính phủ hỗ trợ đúng đối tượng nghèo, khó khăn, người lao động, sinh viên thuê nhà để ở./.

 

 

Nơi nhận:
- Đ/c Bí thư Thành ủy;
- TT TU, TT HĐND TP;
- Đ/c Chủ tịch UBND TP (để b/c);
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND TP;
- Bộ Công Thương;
- Tập đoàn điện lực VN;
- Các Sở, Ngành TP;
- UBND các quận, huyện, thị xã;
- Tổng Công ty điện lực TP Hà Nội;
- TT Công báo, Cổng TTĐT TP;
- CVP, các PVP, các phòng: TH, CT;
- Lưu: VT, CT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Sửu

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 08/CT-UBND năm 2013 thực hiện giá bán lẻ điện tại điểm cho thuê nhà để ở do thành phố Hà Nội ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.702
DMCA.com Protection Status

IP: 52.87.253.202