Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Số hiệu: 06/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bắc Giang Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 12/04/2007 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 06/CT-UBND

Bắc Giang, ngày 12 tháng 04 năm 2007

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG CÔNG TRÌNH XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẮC GIANG

Thời gian qua, thực hiện Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, Ngành Trung ương và của tỉnh, công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn đã có chuyển biến tích cực. Nhiều Sở, cơ quan thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh đã nâng cao nhận thức, chấp hành nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tuy nhiên, vẫn còn một số chủ thể tham gia hoạt động xây dựng cơ bản chưa làm tròn chức trách, một số công trình xây dựng chất lượng chưa cao, ảnh hưởng đến hiệu quả đầu tư.

Để tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng, nâng cao hơn nữa trách nhiệm của các cơ quan quản lý Nhà nước và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở chức năng quản lý nhà nước về XDCB, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các chủ thể tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Sở chức năng quản lý nhà nước về XDCB cần tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn và thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Xây dựng, các Nghị định của Chính phủ, Thông tư hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương về quản lý chất lượng công trình xây dựng. Tiếp tục rà soát, bổ sung cán bộ có chuyên môn nghiệp vụ, nâng cao năng lực và trách nhiệm của hệ thống quản lý chất lượng công trình từ tỉnh đến các huyện, thành phố để đáp ứng yêu cầu quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn theo đúng quy định của Nhà nước.

2. Chủ đầu tư công trình xây dựng chịu trách nhiệm toàn diện về hiệu quả đầu tư dự án, chất lượng công trình xây dựng từ khâu khảo sát, lập dự án, thiết kế xây dựng và thi công xây lắp công trình.

Khi triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình, chủ đầu tư cần phê duyệt nhiệm vụ khảo sát xây dựng, nhiệm vụ thiết kế, tổ chức nghiệm thu, thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công - tổng dự toán, giám sát chất lượng công trình xây dựng đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Việc xác định quy mô xây dựng, quy mô sử dụng đất phải căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ công trình và các tiêu chuẩn, quy chuẩn của Nhà nước; không được chia dự án thành các dự án nhỏ nhằm đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả của dự án trong quá trình thực hiện.

Các dự án đầu tư xây dựng khu dân cư mới phải đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật như: Giao thông, san nền, cấp thoát nước, cấp điện,... để tránh xây dựng chồng chéo làm ảnh hưởng đến chất lượng công trình và cảnh quan môi trường đô thị, đồng thời tạo điều kiện để các công trình xây dựng đảm bảo đúng vị trí mặt bằng xây dựng theo quy hoạch.

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc công tác giám sát thi công xây dựng, căn cứ các định mức kinh tế - kỹ thuật hiện hành, hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt và các cam kết của nhà thầu trong hồ sơ dự thầu để kiểm tra nhân lực, thiết bị máy móc thi công và vật tư, vật liệu, thiết bị lắp đặt vào công trình đảm bảo đúng quy định.

Thực hiện công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định tại Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 18/12/2004 của Chính phủ. Đối với các công trình khi xảy ra sự cố có nguy cơ gây thảm họa đối với người, tài sản và môi trường, gồm công trình tập trung đông người như: Nhà hát, rạp chiếu bóng, hội trường, trường học, sân vận động, nhà thi đấu, siêu thị và các công trình có chức năng tương tự; Nhà chung cư, công trình bệnh viện, nhà làm việc, công trình khách sạn, công trình hóa chất; công trình đê đập, cầu từ cấp 2 trở lên đều phải có chứng nhận sự phù hợp về chất lượng công trình xây dựng theo quy định tại Thông tư số 11/2005/TT-BXD ngày 14/7/2005 của Bộ Xây dựng. Nội dung kiểm tra chấp nhận sự phù hợp có thể là một, một số hoặc tất cả các nội dung về: An toàn khả năng chịu lực của công trình; an toàn sử dụng, khai thác và vận hành công trình; an toàn về phòng chống cháy nổ và an toàn môi trường.

Khi nghiệm thu bàn giao công trình, chủ đầu tư, đơn vị tư vấn thiết kế, nhà thầu cung cấp thiết bị phải hướng dẫn đơn vị được giao sử dụng công trình vận hành, khai thác theo đúng chức năng của thiết bị, công trình và phải lập phiếu bảo hành theo quy định. Khi có khối lượng hoàn thành, chủ đầu tư và nhà thầu cần tổ chức nghiệm thu, thanh toán kịp thời, nhanh chóng, không để xảy ra tình trạng tập trung thanh toán vào thời điểm cuối năm hoặc phải chuyển vốn sang năm sau.

Các đơn vị được giao quản lý, sử dụng công trình cần quan tâm đến công tác bảo trì, bảo dưỡng để tăng tuổi thọ cho công trình theo quy định của Nhà nước.

3. Nhà thầu tư vấn thiết kế

Thực hiện khảo sát địa chất, địa hình; lập dự án đúng mục tiêu, quy mô, đúng quy chuẩn và tiêu chuẩn xây dựng. Mỗi dự án cần phải lập ít nhất 2 phương án và đề xuất phương án chọn tối ưu về kỹ, mỹ thuật và hiệu quả kinh tế, tận dụng vật liệu địa phương để hạ giá thành và hạn chế tối đa việc điều chỉnh, bổ sung phát sinh trong quá trình thi công công trình.

Nhà thầu tư vấn thiết kế phải có hệ thống quản lý chất lượng thiết kế theo quy định và tăng cường thực hiện công tác giám sát tác giả; chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng hồ sơ thiết kế công trình, bồi thường thiệt hại khi sử dụng thông tin, tài liệu, quy chuẩn, tiêu chuẩn xây dựng, giải pháp kỹ thuật không phù hợp, gây ảnh hưởng không tốt đến chất lượng công trình.

4. Các Ban QLDA, đơn vị tư vấn giám sát kỹ thuật công trình cần tăng cường trách nhiệm trong việc quản lý chất lượng công trình theo đúng quy định của nhà nước; thường xuyên theo dõi, kiểm tra về chất lượng, khối lượng, tiến độ, an toàn lao động và vệ sinh môi trường trong thi công xây dựng công trình,… Quan tâm nâng cao trình độ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ giám sát kỹ thuật; nếu xảy ra sai phạm phải quy trách nhiệm tới từng cá nhân liên quan.

5. Nhà thầu thi công xây lắp công trình

Có trách nhiệm huy động phương tiện, nhân lực, vật liệu thi công công trình theo đúng cam kết trong hợp đồng với chủ đầu tư; thi công đúng quy trình quy phạm, đảm bảo chất lượng, kỹ mỹ thuật theo đúng hồ sơ thiết kế được duyệt. Kịp thời phát hiện và báo cáo chủ đầu tư những sai sót của hồ sơ thiết kế (nếu có); lập hệ thống quản lý chất lượng phù hợp với yêu cầu tính chất, quy mô công trình; quy định rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận tham gia thi công xây lắp công trình.

Thực hiện nghiệm thu, kiểm tra vật liệu, thiết bị theo đúng tiêu chuẩn và yêu cầu thiết kế trước khi xây dựng và lắp đặt vào công trình; lập, kiểm tra,thực hiện biện pháp thi công, tiến độ thi công, an toàn lao động, vệ sinh môi trường, tổ chức nghiệm thu nội bộ, chịu trách nhiệm trước chủ đầu tư và pháp luật về chất lượng thi công công trình.

6. Sở Xây dựng, các Sở có xây dựng chuyên ngành và UBND các huyện, thành phố cần quan tâm hơn việc nâng cao năng lực của các phòng, ban có chức năng quản lý về kỹ thuật, giám định chất lượng, thẩm định dự án, thẩm định thiết kế; tăng cường kiểm tra, thanh tra Nhà nước về chất lượng công trình xây dựng; lập kế hoạch kiểm tra định kỳ và đột xuất các công trình xây dựng theo nguyên tắc có trọng tâm, trọng điểm, tập trung vào khâu tổ chức giám sát trong quá trình thi công xây lắp, quản lý chất lượng công trình xây dựng của nhà thầu và của chủ đầu tư.

UBND các huyện, thành phố có trách nhiệm tăng cường kiểm tra việc tuân thủ nội dung, trình tự đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng theo đúng quy định của Luật Xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật, Chỉ thị số 13/2005/CT-BXD ngày 23/11/2006 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng của chủ đầu tư là tư nhân. Kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng theo Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/5/2004 của Chính phủ và các quy định của pháp luật hiện hành. Tăng cường sự giám sát của các cơ quan dân cử, phương tiện thông tin đại chúng và của nhân dân trong quá trình thực hiện dự án.

7. Các tổ chức và cá nhân tham gia hoạt động xây dựng trên địa bàn tỉnh thực hiện nghiêm túc nghĩa vụ và trách nhiệm về chất lượng công trình xây dựng theo Luật Xây dựng, Nghị định của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn của các Bộ, ngành Trung ương và của tỉnh.

Giao cho Sở Xây dựng theo dõi, kiểm tra, đôn đốc thực hiện Chỉ thị này, tổng hợp kết quả báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh theo quy định./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 06/CT-UBND năm 2007 về tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.493

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.112.123