Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 05/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 05/2006/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 22/06/2006 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 05/2006/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 22 tháng 6 năm 2006

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHẤN CHỈNH, TĂNG CƯỜNG CÔNG TÁC QUẢN LÝ TRẬT TỰ XÂY DỰNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH THUẬN

Trong thời gian qua trên địa bàn tỉnh Bình Thuận nói chung và nhất là tại các đô thị, các trục đường Quốc lộ, tỉnh lộ việc xây dựng công trình không có giấy phép, sai giấy phép xây dựng hoặc vi phạm các quy định về trật tự xây dựng thường xuyên xảy ra nhưng các cấp chính quyền chưa xử lý kịp thời và nghiêm túc, dẫn đến một bộ phận nhân dân và tổ chức xem nhẹ việc chấp hành các quy định về quản lý trật tự xây dựng và việc thực hiện pháp luật về xây dựng ở địa phương. Mặt khác, một số cơ quan, chính quyền địa phương chưa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân trong việc xin phép xây dựng;

Để chấn chỉnh tình trạng trên, cùng với việc đưa công tác quản lý trật tự xây dựng theo quy định của pháp luật đi vào nề nếp; UBND Tỉnh chỉ thị cho Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành, Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố thực hiện một số nội dung như sau:

1. Tất cả các công trình xây dựng trước khi khởi công xây dựng, chủ đầu tư phải xin giấy phép xây dựng theo quy định tại Điều 62 của Luật Xây dựng năm 2003; Điều 17, Điều 18 và Điều 19 Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính Phủ.

2. Các cơ quan cấp giấy phép xây dựng phải thực hiện đúng Nghị định 16/2005/NĐ-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư và xây dựng; Thông tư số 09/2005/TT-BXD ngày 06/05/2005 của Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung về giấy phép xây dựng, Quyết định số 13/2006/QĐ-UBND của UBND Tỉnh về phân cấp thực hiện các Nghị định của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật Xây dựng.

Việc cấp phép xây dựng phải bảo đảm các quy định về chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng; cao trình nền, chiều cao công trình; tuân thủ yêu cầu của thiết kế đô thị; các yêu cầu về an toàn đối với công trình xung quanh; bảo đảm hành lang bảo vệ các công trình giao thông, thủy lợi, đê điều, khu di sản văn hóa, di tích lịch sử và khu vực bảo vệ các công trình khác theo quy định của pháp luật;

3. Chủ tịch UBND Thành phố, Thị xã và các Huyện chịu trách nhiệm:

- Xem xét, rà soát, xác định chỉ giới xây dựng trên địa bàn do địa phương quản lý; Công khai chỉ giới xây dựng đã được xác định trên các bảng tên đường, khẩn trương bổ sung quy định chỉ giới xây dựng ở những nơi chưa có chỉ giới xây dựng;

- Chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, thị trấn trong việc tăng cường và chịu trách nhiệm quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn theo quy định của pháp luật; kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm hành chính về xây dựng theo thẩm quyền được quy định tại Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02/07/2002, Nghị định số 126/2004/NĐ-CP ngày 26/05/2004 của Chính phủ và những quy định tại các văn bản pháp luật khác có liên quan;

- Trường hợp cá nhân hoặc tổ chức vi phạm không tự nguyện thực hiện quyết định xử lý vi phạm hành chính, cần thiết phải thực hiện công tác cưỡng chế thì ban hành Quyết định cưỡng chế và tổ chức việc cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt, kể cả quyết định xử phạt của Thanh tra Sở Xây dựng khi Thanh tra Sở Xây dựng có văn bản đề nghị;

- Chỉ đạo các Đội Thanh tra xây dựng trên địa bàn thực hiện công tác kiểm tra quản lý quá trình thực hiện xây dựng theo giấy phép xây dựng; tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng trên địa bàn;

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về trật tự xây dựng đến từng thôn, khu phố, tổ dân phố nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ phường, xã, thị trấn trong công tác quản lý trật tự xây dựng.

4. Sở Xây dựng chịu trách nhiệm:

- Tổ chức đôn đốc hướng dẫn, kiểm tra công tác cấp giấy phép xây dựng, quản lý trật tự xây dựng; giải quyết khiếu nại, tố cáo trong quá trình quản lý và xử lý các vi phạm về trật tự xây dựng;

- Phối hợp các Sở, Ngành chuyên môn thuộc UBND Tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố phổ biến những quy định cụ thể về hành lang bảo vệ các công trình chuyên ngành;

- Phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý vi phạm trong lĩnh vực xây dựng;

- Trình UBND tỉnh xem xét giải quyết, hoặc xin ý kiến các Bộ, Ngành có liên quan nếu gặp khó khăn vướng mắc trong quá trình tổ chức thực hiện.

UBND Tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành thực hiện nghiêm nội dung Chỉ thị này. Trong quá trình quản lý trật tự xây dựng, nếu để tình hình xây dựng trái phép hoặc thực hiện không đúng thẩm quyền để xảy ra hậu quả trên lĩnh vực xây dựng thì Chủ tịch UBND các Huyện, Thị xã, Thành phố và Thủ trưởng các Sở, Ngành có liên quan chịu trách nhiệm trước UBND Tỉnh; quá trình thực hiện có gì vướng mắc phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng để tổng hợp báo cáo UBND Tỉnh xem xét giải quyết./.

 

 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 05/2006/CT-UBND về việc chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.407
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.85.76