Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 03/CT-UB năm 1987 về việc chăm sóc, bảo vệ quản lý tốt các công viên và cây xanh trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 03/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 06/02/1987 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 03/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 1987

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CHĂM SÓC, BẢO VỆ QUẢN LÝ TỐT CÁC CÔNG VIÊN VÀ CÂY XANH TRONG THÀNH PHỐ.

Hệ thống công viên và cây xanh trong thành phố Hồ Chí Minh là những công trình đô thị có giá trị lớn về văn hóa, nghệ thuật và bảo vệ môi trường sống. Công viên thành phố là những thắng cảnh nơi tham quan du lịch, giải trí, nghỉ ngơi, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa, phục vụ các tầng lớp nhân dân lao động thành phố, phục vụ khách từ các địa phương trong cả nước và khách quốc tế. Từ sau ngày giải phóng, nhân dân và chánh quyền thành phố đã dành khá nhiều công, của chăm lo xây dựng và phát triển hệ thống công viên và cây xanh.

Nhưng hiện nay, công tác quản lý công viên và cây xanh chưa được tốt, còn lỏng lẻo. Một số cây quý, kiểng quý, chim thú quý v.v… chưa được đặc biệt bảo vệ, chăm sóc và phát triển. Hiện tượng tiêu cực thường xảy ra nhưng không được ngăn chặn xử lý: Những phần tử xấu thường tụ tập ở các công viên để gây rối, cướp giựt, bói toán, lường gạt, buôn bán trái phép, làm ăn bất chính và gây ra những tệ nạn xã hội khác. Nhiều người chưa có ý thức đầy đủ về lợi ích của công viên và cây xanh đối với đời sống xã hội; bảo vệ môi trường sống, những hiện tượng bẻ nhánh, leo trèo cây, leo lên tượng đài, lột vỏ cây, trêu nghịch chim thú, giẫm đạp thảm cỏ, vườn hoa thường xảy ra thậm chí còn để một số người ăn, ở, trú ngụ bất hợp pháp, nấu nướng, phơi phóng ngay tại công viên.

Các cơ quan chánh quyền, đoàn thể chưa tích cực hỗ trợ cho cơ quan quản lý công viên trong việc quản lý bảo vệ công viên và cây xanh.

Tất cả những biểu hiện tiêu cực trên, ảnh hưởng xấu đến nếp sống văn hóa và văn minh xã hội chủ nghĩa, gây nhiều thiệt hại đến tài sản xã hội chủ nghĩa, đưa lại nhiều dư luận xấu trong cán bộ và nhân dân thành phố.

Để đưa công tác quản lý công viên và cây xanh vào nề nếp, Ủy ban nhân dân thành phố chỉ thị cho Sở Công trình đô thị, Ủy ban nhân dân các quận, huyện, Công an thành phố và các sở, ban, ngành có liên quan khẩn trương thực hiện một số biện pháp như sau:

1/ Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị trấn, phường xã thường xuyên có biện pháp giáo dục nhắc nhở cho nhân dân ý thức đúng đắn về công viên và cây xanh, trách nhiệm của mọi người trong việc giữ gìn trật tự về sinh trong công viên, thực hiện đầy đủ nội quy của công viên. Các trường học, Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh, tổ dân phố v.v… cần đưa vấn đề bảo vệ công viên và cây xanh vào sinh hoạt cho các đối tượng học sinh, thanh thiếu niên và nhân dân.

2/ Cơ quan công an tăng cường hoạt động giữ gìn trật tự trong công viên, cương quyết xử lý những hành vi phạm pháp và những vi phạm nội quy công viên dù lớn hay nhỏ. Đối với những người lợi dụng địa bàn công viên để làm ăn phi pháp, nhất là đối với bọn lưu manh cướp giựt, bọn xì ke ma túy và gái mãi dâm, phải có biện pháp kiên quyết tập trung cải tạo, không để người xấu lợi dụng sử dụng địa bàn công viên để hoạt động.

3/ Sở Công trình đô thị, công ty công viên và cây xanh, Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị trấn, phường xã, theo đúng chức năng, nhiệm vụ được phân cấp, kiểm tra, đánh giá đúng tình hình các công viên và cây xanh trong phạm vị quản lý của mình, có biện pháp tổ chức tốt công tác quản lý công viên, vườn hoa, vườn thú, vườn chơi trẻ em và toàn bộ hệ thống cây xanh trong thành phố.

Sở Công trình đô thị có trách nhiệm dự thảo quy định về phân công, phân cấp quản lý công trình đô thị, trong đó có việc quản lý, xây dựng và phát triển công viên và cây xanh. Cần nghiên cứu và ban hành gấp các quy định về công tác xây dựng, quản lý và bảo vệ công viên, xác định rõ trách nhiệm quyền hạn, nghĩa vụ và lợi ích của các cấp các ngành có liên quan đến công tác này. Ngành công viên và cây xanh cần thường xuyên tổ chức giáo dục cán bộ, nhân viên trong ngành học tập, thực hiện nghiêm túc nghị định 217/CP về bốn chế độ: chế độ trách nhiệm, chế độ kỷ luật, chế độ bảo vệ của công và chế độ phục vụ nhân dân.

4/ Các đồng chí trực tiếp phụ trách quản lý các công viên và cây xanh phải chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân quận, huyện hay Công ty công viên cây xanh hoặc Sở Công trình đô thị (tùy theo phân cấp quản lý) về việc quản lý công viên, phải tổ chức tốt công tác quản lý công viên theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao phải thường xuyên tổ chức phổ biến và công bố bằng nhiều hình thức tuyên truyền, giáo dục, hướng dẫn du khách tham quan thực hiện nghiêm chỉnh nội quy của công viên như: Nghiêm cấm săn bắn chim, câu bắt cá, trèo bẻ phá cành, tượng đài, trêu nghịch chim thú, giẫm đạp thảm cỏ, vườn hoa, nhóm họp để gây rối, bói toán, cư trú bất hợp pháp, nấu nướng, phơi phóng, phóng uế bừa bãi trong các công viên làm ảnh hưởng đến nếp sống văn hóa văn minh xã hội chủ nghĩa.

Các hoạt động trong phạm vi địa bàn quản lý của công viên như hoạt động văn hóa, văn nghệ, chiếu bóng, nhiếp ảnh và các hoạt động dịch vụ khác trong công viên, báo chí, giải khát v.v… phải theo đúng chế độ thủ tục của Nhà nước và đặt dưới sự quản lý trực tiếp của cơ quan quản lý công viên.

Đi đôi với việc tổ chức và bảo tồn các loài cây và chim thú quý, phải luôn luôn chú trọng đầu tư vào công tác sưu tập, bảo vệ chăm sóc và phát triển các loại cây, hoa kiểng, chim thú quý, tổ chức giới thiệu bằng các hình thức cho nhân dân và du khác về các loài cây, thú quý trong công viên. Phải luôn luôn coi trọng công tác nghiên cứu khoa học kỹ thuật trao đổi kinh nghiệm về học thuật, về tiến bộ trong nghệ thuật liên quan đến lĩnh vực chuyên môn, tổ chức các hội nghị người nuôi chim thú, trồng cây kiểng, hoa phong lan v.v… tổ chức áp dụng và phổ biến các kiến thức tiến bộ về khoa học kỹ thuật và nghệ thuật trong lĩnh vực chuyên môn của ngành.

Thành phố Hồ Chí Minh là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa, nghệ thuật và khoa học kỹ thuật của cả nước sau Thủ đô Hà Nội. Các công viên và cây xanh trong thành phố là những công trình đô thị rất quan trọng đối với sinh hoạt và môi trường sống của nhân dân thành phố. Nhiệm vụ bảo vệ trật tự trị an, bảo vệ tài sản xã hội chủ nghĩa, bảo vệ nếp sống văn hóa, văn minh xã hội chủ nghĩa tại các công viên và cây xanh là nhiệm vụ có ý nghĩa chính trị rất quan trọng.

Sở Công trình đô thị thành phố cần chủ động phối hợp với Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện, thị trấn, phường xã và thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan, tổ chức phổ biến rộng rãi cho toàn cán bộ, nhân dân thông suốt và có kế hoạch triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ thị này.-

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 03/CT-UB năm 1987 về việc chăm sóc, bảo vệ quản lý tốt các công viên và cây xanh trong thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


3.251

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.99.243