Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Số hiệu: 02/2009/CT-UBND Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Tỉnh Bình Thuận Người ký: Huỳnh Tấn Thành
Ngày ban hành: 25/12/2009 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
---------------

Số: 02/2009/CT-UBND

Phan Thiết, ngày 25 tháng 12 năm 2009

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC THỰC HIỆN CẤP NƯỚC PHÒNG CHÁY, CHỮA CHÁY TẠI ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh việc quy hoạch và xây dựng hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy chưa được quan tâm đúng mức, nhiều khu vực quy hoạch và dự án thiếu nguồn cung cấp nước để chữa cháy khi có hỏa hoạn xảy ra, nguy cơ mất an toàn cao, gây thiệt hại lớn trong quá trình sản xuất của các khu công nghiệp; các khu dịch vụ giải trí, du lịch; các khu dân cư. Để thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ thị:

1. Về quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy:

a) Trong các đồ án quy hoạch xây dựng đã được phê duyệt, đang triển khai thực hiện nếu chưa có quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư có trách nhiệm tiến hành lập, trình duyệt bổ sung quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy. Quá trình lập quy hoạch cấp nước phòng cháy, chữa cháy phải cập nhật hệ thống phòng cháy, chữa cháy hiện có trên địa bàn;

b) Đối với các khu vực đang triển khai lập quy hoạch xây dựng hoặc các khu vực sẽ triển khai lập quy hoạch xây dựng trong thời gian đến thì phải lập quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy là một thành phần trong đồ án quy hoạch xây dựng khi trình duyệt;

c) Đối với các khu dân cư, khu công nghiệp đã đưa vào sử dụng, chưa có hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy chủ đầu tư có trách nhiệm lập bổ sung dự án hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy, trình cấp thẩm quyền phê duyệt và có kế hoạch đầu tư xây dựng để đưa vào sử dụng.

2. Trách nhiệm đầu tư cấp nước phòng cháy, chữa cháy:

a) Công ty Cấp thoát nước Bình Thuận, Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn… có trách nhiệm đầu tư các thiết bị thuộc hệ thống cấp nước tập trung do mình quản lý bao gồm: các họng, trụ lấy nước phòng cháy chữa cháy lắp đặt trên các tuyến ống cấp nước thuộc hệ thống; các bể chứa nước phòng cháy chữa cháy tại các khu dân cư và dịch vụ. Kinh phí đầu tư được tính vào tổng mức đầu tư để xác định giá nước sạch;

b) Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm đầu tư các bến, bãi phục vụ cho xe chữa cháy lấy nước theo quy hoạch ở các ao, hồ sông, suối, kênh… Kinh phí đầu tư xây dựng, cải tạo được đưa vào dự toán chi phí đầu tư xây dựng, cải tạo hạ tầng hàng năm.

3. Quản lý, sử dụng và bảo vệ hệ thống cấp nước phòng cháy chữa cháy đô thị và khu công nghiệp:

Thực hiện theo mục V, Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Liên Bộ Xây dựng và Bộ Công an.

4. Thời gian và phân công thực hiện:

a) Đến năm 2011, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố, các chủ đầu tư phải bổ sung hoàn chỉnh quy hoạch hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy trong các khu đô thị trên địa bàn mình quản lý;

b) Việc đầu tư các hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy giao cho các đơn vị đang quản lý khai thác các hệ thống cấp nước làm chủ đầu tư thực hiện, đến năm 2014 đầu tư hoàn chỉnh hệ thống cấp nước phòng cháy, chữa cháy trên phạm vi toàn tỉnh.

5. Về tổ chức kiểm tra việc thực hiện:

a) Đối với các khu công nghiệp giao Công an tỉnh phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp tổ chức quản lý, kiểm tra việc thực hiện;

b) Đối với các khu đô thị giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Công an tỉnh kiểm tra việc thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các đơn vị liên quan căn cứ nội dung Thông tư liên tịch số 04/2009/TTLT/BXD-BCA ngày 10/4/2009 của Liên Bộ Xây dựng - Công an hướng dẫn thực hiện việc cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp; nếu có vướng mắc thì lập báo cáo gửi về Sở Xây dựng để tổng hợp tham mưu trình Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.

Giao Sở Xây dựng, Công an tỉnh hướng dẫn, theo dõi việc thực hiện Chỉ thị này.

Chỉ thị này có hiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký ban hành./.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Huỳnh Tấn Thành

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 02/2009/CT-UBND về thực hiện cấp nước phòng cháy, chữa cháy tại đô thị và khu công nghiệp do tỉnh Bình Thuận ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.968
DMCA.com Protection Status

IP: 3.80.55.37