Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Chỉ thị 01/CT-UB năm 1990 về việc cung cấp số liệu hiện trạng và phương hướng quy hoạch ngành phục vụ cho quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Số hiệu: 01/CT-UB Loại văn bản: Chỉ thị
Nơi ban hành: Thành phố Hồ Chí Minh Người ký: Nguyễn Văn Nam
Ngày ban hành: 05/01/1990 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 01/CT-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 1 năm 1990

 

CHỈ THỊ

VỀ VIỆC CUNG CẤP SỐ LIỆU HIỆN TRẠNG VÀ PHƯƠNG HƯỚNG QUY HOẠCH NGÀNH PHỤC VỤ CHO QUY HOẠCH TỔNG THỂ KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ LẬP LUẬN CHỨNG KINH TẾ KỸ THUẬT QUY HOẠCH CẢI TẠO VÀ XÂY DỰNG THÀNH PHỐ

Thành phố Hồ Chí Minh đang tiến hành lập sơ đồ chung phát triển và phân bố lực lượng sản xuất theo Chỉ thị 212/CT ngày 04-8-1980 của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng và Chỉ thị 06/CT-UB ngày 7-3-1984 của UBND thành phố, Ban Phân vùng kinh tế là cơ quan thường trực của chương trình này.

Đồng thời được sự chấp thuận của Nhà nước (văn bản số 1930 V4 ngày 20-4-1984 của HĐBT) thành phố cũng đang triển khai thực hiện công tác lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố giai đoạn 1986-2000, trong đó có quy hoạch cải tạo xây dựng đợt đầu 1986-1990 do Ủy ban Xây dựng Cơ bản, Viện Quy hoạch và Khoa học kỹ thuật xây dựng chủ trì. Đây là những công tác hết sức quan trọng và phức tạp, đòi hỏi sự cộng tác của nhiều ngành, nhiều chuyên gia kỹ thuật giỏi trong và ngoài thành phố kể cả chuyên gia các nước Xã hội Chủ nghĩa anh em.

Song song với công tác trên, thành phố cũng đang chỉ đạo thực hiện quy hoạch tổng thể trên đia bàn quận huyện. Những công tác quy hoạch quận huyện trên đây có liên quan mật thiết với các chương trình nghiên cứu tổng hợp của thành phố và đều có nhiệm vụ phải điều tra cơ bản tình hình kinh tế xã hội, cơ sở cấu trúc hạ tầng. Vì vậy, bước thu thập số liệu cần được tổ chức khoa học tránh tình trạng bỏ sót hoặc trùng lắp gây lãng phí sức lực, tiền của.

UBND thành phố yêu cầu các đồng chí Chủ tịch UBND các quận huyện tiếp tục chỉ đạo công tác điều tra bổ sung số liệu hiện trạng kinh tế - xã hội, cơ sở cấu trúc hạ tầng theo sự hướng dẫn nghiệp vụ của Ban Phân vùng kinh tế, Ủy ban Xây dựng cơ bản, Viện Quy hoạch và KHKTXD. Các quận huyện cần cung cấp số liệu đã có về Ban Phân vùng kinh tế, Viện Quy hoạch và KHKTXD (Ủy ban XDCB/TP) chậm nhất là cuối tháng 2/1985 để 2 cơ quan này tổng hợp sử dụng trong các phương án quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo xây dựng trên địa bàn thành phố. Ban Phân vùng kinh tế, Viện Quy hoạch KHKTXD cần cử cán bộ của mình thường xuyên theo dõi, đôn đốc và hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ để các tổ quy hoạch quận huyện thực hiện tốt công tác trên đây theo chức năng nhiệm vụ được giao.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nam

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Chỉ thị 01/CT-UB năm 1990 về việc cung cấp số liệu hiện trạng và phương hướng quy hoạch ngành phục vụ cho quy hoạch tổng thể kinh tế - xã hội và lập luận chứng kinh tế kỹ thuật quy hoạch cải tạo và xây dựng thành phố do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


1.671

DMCA.com Protection Status
IP: 3.227.247.17