Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Báo cáo 409/BC-BNN-KTHT bổ sung quy định tiêu chí thu nhập (số 10) trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Số hiệu: 409/BC-BNN-KTHT Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Người ký: Nguyễn Đăng Khoa
Ngày ban hành: 31/01/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 409/BC-BNN-KTHT

Hà Nội, ngày 31 tháng 01 năm 2013

 

BÁO CÁO

VỀ VIỆC BỔ SUNG QUY ĐỊNH TIÊU CHÍ THU NHẬP (SỐ 10) TRONG BỘ TIÊU CHÍ QUỐC GIA NÔNG THÔN MỚI

Kính gửi: Văn phòng Chính phủ

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh về việc giao cho Văn phòng Chính phủ phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu, bổ sung quy định tốc độ tăng thu nhập của các xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Để đảm bảo cho các xã đạt chuẩn có điểm xuất phát cao (mức thu nhập hiện hành cao) không ngừng nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống của người dân trên địa bàn và phải tiếp tục phấn đấu để giữ vững danh hiệu đã được công nhận, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhất trí với ý kiến chỉ đạo, xin tiếp thu và bổ sung khoản đ, Điều 2 vào dự thảo Quyết định Thủ tướng Chính phủ về sửa đổi bổ sung Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới như sau:

đ) Các xã đạt chuẩn phải có tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người của xã không thấp hơn tốc độ tăng thu nhập bình quân đầu người tối thiểu khu vực nông thôn của vùng do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp cùng với Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn chi tiết và công bố.

Trên đây là báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, đề nghị Văn phòng Chính phủ tổng hợp, báo cáo Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh xem xét, quyết định./.

 

 

Nơi nhận:
- Như trên;
- Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh (b/c);
- Bộ trưởng Cao Đức Phát (b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Đăng Khoa;
- Lưu: VT, KTHT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Nguyễn Đăng Khoa

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Báo cáo 409/BC-BNN-KTHT bổ sung quy định tiêu chí thu nhập (số 10) trong bộ tiêu chí quốc gia nông thôn mới do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


4.784

DMCA.com Protection Status
IP: 18.207.102.38