Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP

Số hiệu: 1837/QĐ-UBND Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Thành phố Hải Phòng Người ký: Dương Anh Điền
Ngày ban hành: 31/10/2012 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1837/QĐ-UBND

Hải Phòng, ngày 31 tháng 10 năm 2012

 

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHẠM VI KHU VỰC NỘI THÀNH CỦA THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG ĐỂ THỰC HIỆN ÁP DỤNG THÍ ĐIỂM MỨC XỬ PHẠT RIÊNG THEO NGHỊ ĐỊNH SỐ 71/2012/NĐ-CP NGÀY 19/9/2012 CỦA CHÍNH PHỦ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Giao thông đường bộ ngày 13/11/2008;

Căn cứ Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 34/2010/NĐ-CP ngày 02/4/2010 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ;

Căn cứ Công văn số 8027/BGTVT-ATGT ngày 25/9/2012 của Bộ Giao thông vận tải về việc triển khai thực hiện Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ;

Xét đề nghị của Ban An toàn giao thông thành phố tại Công văn số 67/BATGT ngày 22/10/2012 về việc phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng theo Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt phạm vi khu vực nội thành để thực hiện việc áp dụng thí điểm mức xử phạt theo Mục 7, Chương II Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ gồm các tuyến đường thuộc địa giới hành chính của 07 quận nội thành: Hồng Bàng, Ngô Quyền, Lê Chân, Hải An, Kiến An, Dương Kinh, Đồ Sơn và các tuyến đường giáp ranh giữa các quận trên với huyện An Dương: đường Nguyễn Văn Linh, đường Tôn Đức Thắng.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 06/11/2012.

Điều 3. Giao Thường trực Ban An toàn giao thông thành phố:

- Cắm bổ sung các biển báo theo quy định để xác định khu vực nội thành theo địa giới hành chính trên các tuyến đường giáp ranh; biển chỉ dẫn tuyến đường áp dụng mức xử phạt thí điểm theo Mục 7, Chương II Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ;

- Theo dõi, đánh giá kết quả việc thí điểm áp dụng các quy định tại Mục 7, Chương II Nghị định số 71/2012/NĐ-CP ngày 19/9/2012 của Chính phủ, báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, thủ trưởng các Sở, ban, ngành, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận, huyện và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

 


Nơi nhận:

- TTTU, TTHĐNDTP;
-
CT, các PCT UBND TP;
-
Như Điều 4;
-
CVP, các PCVP;
-
Các CV UBNDTP;
-
Lưu VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHỦ TỊCH
Dương Anh Điền

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 1837/QĐ-UBND năm 2012 phê duyệt phạm vi khu vực nội thành của thành phố Hải Phòng để thực hiện áp dụng thí điểm mức xử phạt riêng theo Nghị định 71/2012/NĐ-CP

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


786

Địa chỉ: 17 Nguyễn Gia Thiều, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP.HCM
Điện thoại: (028) 3930 3279 (06 lines)
E-mail: info@ThuVienPhapLuat.vn

DMCA.com Protection Status
IP: 3.235.56.11