Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Số hiệu: 15/2005/QĐ-BYT Loại văn bản: Quyết định
Nơi ban hành: Bộ Y tế Người ký: Trần Thị Trung Chiến
Ngày ban hành: 18/05/2005 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

BỘ Y TẾ
-------

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 15/2005/QĐ-BYT

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2005 

 

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH DANH MỤC MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ

Căn cứ Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính ngày 02 tháng 7 năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 134/2003/NĐ-CP ngày 14 tháng 11 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Pháp lệnh Xử lý vi phạm hành chính năm 2002;
Căn cứ Nghị định số 49/2003/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2003 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;
Căn cứ Nghị định số 45/2005/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế;
Theo đề nghị của Vụ trưởng Vụ Pháp chế và Chánh thanh tra Bộ Y tế,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 15 ngày, kể từ ngày đăng Công báo. Bãi bỏ Quyết định số 868/1998/QĐ-BYT ngày 04/4/1998 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành mẫu quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý nhà nước về y tế.

Điều 3. Các Ông, Bà: Chánh Thanh tra, Văn phòng Bộ Y tế, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Bộ Y tế, Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế và Thanh tra viên chuyên ngành về vệ sinh, khám bệnh, chữa bệnh và dược chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

 

BỘ TRƯỞNG BỘ Y TẾ 
Trần Thị Trung Chiến

 

DANH MỤC

MẪU BIÊN BẢN VÀ QUYẾT ĐỊNH SỬ DỤNG TRONG XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC Y TẾ
(Ban hành kèm theo Quyết định số 15/2005/QĐ-BYT ngày 18 tháng 5 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Y tế)

1. Mẫu Biên bản vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

2. Mẫu Biên bản tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính

3. Mẫu Biên bản khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

4. Mẫu Quyết định tạm giữ tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

5. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt cảnh cáo trong lĩnh vực y tế (Theo thủ tục đơn giản)

6. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính bằng hình thức phạt tiền (Theo thủ tục đơn giản)

7. Mẫu Quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

8. Mẫu Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

9. Mẫu Quyết định áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả do vi phạm hành chính gây ra trong trường hợp không áp dụng xửphạt trong lĩnh vực y tế

10. Mẫu Biên bản niêm phong, mở niêm phong y tế

11. Mẫu Biên bản ban giao hồ sơ, tang vật, phương tịên vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế y tế

12. Mẫu Biên bản làm việc

13. Mẫu Biên bản chứng nhận

14. Mẫu Biên bản tiêu hủy tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

15. Mẫu Biên bản cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

16. Mẫu Biên bản tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

17. Mẫu Quyết định khám phương tiện vận tải, đồ vật theo thủ tục hành chính

18. Mẫu Quyết định trả lại hàng hóa, vật phẩm, phương tiện bị tạm giữ

19. Mẫu Quyết định tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

20. Mẫu Quyết định giải quyết khiếu nại Quyết địnhxử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

21. Mẫu Quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

22. Mẫu Quyết định hủy quyết định tạm đình chỉ thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế

 

 

FILE ĐƯỢC ĐÍNH KÈM THEO VĂN BẢN

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Quyết định 15/2005/QĐ-BYT ngày 18/05/2005 về Danh mục mẫu biên bản và quyết định sử dụng trong xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


6.940

DMCA.com Protection Status
IP: 44.192.247.184