Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Nghị định 99/2020/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính lĩnh vực dầu khí

Số hiệu: 99/2020/NĐ-CP Loại văn bản: Nghị định
Nơi ban hành: Chính phủ Người ký: Nguyễn Xuân Phúc
Ngày ban hành: 26/08/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đã biết Số công báo: Đã biết
Tình trạng: Đã biết

Giảm mức xử phạt hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Theo đó, tổ chức có hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định bị phạt từ 30 triệu đến 50 triệu đồng.

Trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm còn bị tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 đến 03 tháng.

(Mức phạt tiền hiện hành là từ 40 triệu đến 60 triệu đồng và bị tước giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 đến 03 tháng).

Một số mức phạt có liên quan cũng được điều chỉnh tại Nghị định 99/2020/NĐ-CP như:

- Phạt tiền từ 5 triệu đến 10 triệu đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định (hiện hành từ 2 triệu đến 6 triệu đồng).

- Phạt tiền từ 50 triệu đến 70 triệu đồng (hiện hành là 20 triệu đến 30 triệu đồng) đối với hành vi:

+ Không thông báo hoặc;

+ Không gửi quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu.

Nghị định 99/2020/NĐ-CP có hiệu lực từ 11/10/2020 và thay thế Nghị định 67/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017.

>> XEM BẢN TIẾNG ANH CỦA BÀI VIẾT NÀY TẠI ĐÂY

CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 99/2020/NĐ-CP

Hà Nội, ngày 26 tháng 8 năm 2020

NGHỊ ĐỊNH

QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC DẦU KHÍ, KINH DOANH XĂNG DẦU VÀ KHÍ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật Thương mại ngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Luật Dầu khí ngày 06 tháng 7 năm 1993; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 09 tháng 6 năm 2000; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dầu khí ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa ngày 21 tháng 11 năm 2007;

Căn cứ Luật Đo lường ngày 11 tháng 11 năm 2011;

Căn cứ Luật Đầu tư ngày 26 tháng 11 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư ngày 22 tháng 11 năm 2016;

Căn cứ Luật Giá ngày 20 tháng 6 năm 2012;

Căn cứ Luật An toàn, vệ sinh lao động ngày 25 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 29 tháng 6 năm 2001; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy ngày 22 tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Theo đề nghị của Bộ trưởng Bộ Công Thương;

Chính phủ ban hành Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Nghị định này quy định về hành vi vi phạm hành chính, hình thức xử phạt, mức xử phạt, biện pháp khắc phục hậu quả, thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

2. Các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí quy định tại Nghị định này bao gồm:

a) Hành vi vi phạm trong lĩnh vực dầu khí, thăm dò, khai thác dầu khí (bao gồm việc thực hiện các công việc tìm kiếm, thăm dò, phát triển mỏ, thu dọn công trình dầu khí, xây dựng, lắp đặt, vận hành công trình khai thác dầu khí, lọc dầu, hóa dầu, xử lý và chế biến dầu khí, tàng trữ, vận chuyển sản phẩm dầu khí và dịch vụ kỹ thuật phục vụ trực tiếp cho các công việc nêu trên);

b) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh xăng dầu;

c) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh xăng dầu;

d) Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh khí;

đ) Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí.

3. Các hành vi vi phạm hành chính khác trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí về bảo vệ môi trường; tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hoá; phòng cháy và chữa cháy tại các công trình dầu khí, cơ sở kinh doanh xăng dầu và khí; đăng ký giá, kê khai giá bán xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG); công khai thông tin về giá bán xăng dầu và khí, Quỹ bình ổn giá xăng dầu thì áp dụng quy định xử phạt vi phạm hành chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước có liên quan.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; người có thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính, người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và các cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan.

2. Tổ chức quy định tại khoản 1 Điều này bao gồm:

a) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Doanh nghiệp gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty cổ phần, công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh và các đơn vị trực thuộc của doanh nghiệp (chi nhánh, văn phòng đại diện);

b) Tổ chức kinh tế được thành lập theo quy định của Luật Hợp tác xã gồm: Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã;

c) Tổ chức được thành lập theo quy định của Luật Đầu tư gồm: Nhà đầu tư trong nước, nhà đầu tư nước ngoài và tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài; văn phòng đại diện, chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam; văn phòng đại diện của tổ chức xúc tiến thương mại nước ngoài tại Việt Nam;

d) Các tổ chức khác theo quy định của pháp luật.

3. Hộ kinh doanh, hộ gia đình thực hiện hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này bị xử phạt vi phạm như đối với cá nhân.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. “Giấy phép kinh doanh xăng dầu” gồm: Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu, Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu.

2. “Giấy phép kinh doanh khí” gồm: Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG/LNG/CNG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán LPG/LNG/CNG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG/LNG/CNG vào phương tiện vận tải và các loại Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực được cấp trước thời điểm Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí có hiệu lực (gồm Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối LPG/LNG/CNG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh LPG, Giấy chứng nhận đủ điều kiện làm đại lý kinh doanh LPG).

Điều 4. Các hình thức xử phạt vi phạm hành chính và biện pháp khắc phục hậu quả

1. Đối với mỗi hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí, tổ chức, cá nhân vi phạm phải chịu hình thức xử phạt chính là phạt tiền. Mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực thăm dò, khai thác dầu khí là 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức; mức phạt tiền tối đa trong lĩnh vực kinh doanh xăng dầu và khí là 100.000.000 đồng đối với cá nhân và 200.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều hình thức xử phạt bổ sung sau:

a) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn từ 01 tháng đến 06 tháng;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính;

c) Trục xuất.

3. Ngoài hình thức xử phạt chính và hình thức xử phạt bổ sung, tùy theo tính chất, mức độ vi phạm, tổ chức, cá nhân vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc nhiều biện pháp khắc phục hậu quả sau đây:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu;

b) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu, khí;

c) Buộc thu hồi chai LPG, LPG chai hoặc LPG chai mini không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

d) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

đ) Buộc thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng khí không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng;

e) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp.

Điều 5. Quy định về mức phạt tiền

Mức phạt tiền quy định tại các Chương II, III và IV của Nghị định này là mức phạt tiền áp dụng đối với tổ chức. Trường hợp hành vi vi phạm hành chính do cá nhân thực hiện thì phạt tiền bằng một nửa mức phạt tiền quy định đối với tổ chức.

Chương II

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG LĨNH VỰC THĂM DÒ, KHAI THÁC DẦU KHÍ

Điều 6. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động thăm dò dầu khí

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không nộp tài liệu và mẫu vật thu được trong quá trình khoan cho cơ quan có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với hành vi khoan ra ngoài diện tích ghi trong hợp đồng dầu khí khi cơ quan có thẩm quyền chưa cho phép mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất hợp pháp dưới 100.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí khi hợp đồng dầu khí hoặc chương trình công tác và ngân sách hàng năm chưa được các cấp có thẩm quyền phê duyệt mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất hợp pháp dưới 100.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 600.000.000 đồng đến 800.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành hoạt động tìm kiếm thăm dò dầu khí tại khu vực nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố cấm hoặc tạm thời cấm mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất hợp pháp dưới 100.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 1.800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm vùng thuộc đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm nghiên cứu, tìm kiếm thăm dò dầu khí mà chưa phát sinh các nguồn lợi hoặc số tiền thu lợi bất hợp pháp dưới 100.000.000 đồng.

6. Phạt tiền bằng mức tiền phạt tối đa của khung tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3, 4 và 5 Điều này trong trường hợp số tiền thu lợi bất hợp pháp từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3, 4 và 6 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại các khoản 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này.

Điều 7. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động phát triển mỏ và khai thác dầu khí

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không lưu giữ sổ sách ghi chép về các hoạt động phát triển mỏ, khai thác dầu khí, công tác đo lường thiết bị, đo lưu lượng tổng hoặc thiết bị kiểm tra lưu lượng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Khai thác dầu khí với sản lượng làm giảm áp suất vỉa xuống thấp hơn mức áp suất đã được phê duyệt mà không được sự cho phép của các cấp có thẩm quyền theo quy định;

b) Không thực hiện đúng quy trình về đốt và xả khí đồng hành;

c) Trong quá trình thử giếng mà khai thác vượt quá khối lượng đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền cho phép đốt hoặc hủy;

d) Khai thác khí đồng hành trong trường hợp tỷ suất khí dầu cao hơn giới hạn đã phê duyệt khi chưa có sự chấp thuận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền.

3. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 400.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện yêu cầu của Chính phủ Việt Nam về việc bán dầu thô và khí thiên nhiên tại thị trường Việt Nam;

b) Không thực hiện đúng nội dung kế hoạch phát triển mỏ, kế hoạch khai thác sớm dầu khí đã được cơ quan, tổ chức có thẩm quyền phê duyệt.

4. Phạt tiền từ 400.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Tiến hành hoạt động phát triển mỏ và khai thác dầu khí khi kế hoạch phát triển mỏ hoặc chương trình công tác và ngân sách hàng năm tương ứng chưa được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt;

b) Khai thác dầu khí vượt ra ngoài diện tích ghi trong hợp đồng khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép.

5. Phạt tiền từ 500.000.000 đồng đến 600.000.000 đồng đối với hành vi tiến hành hoạt động khai thác dầu khí tại khu vực mà nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tuyên bố cấm hoặc tạm thời cấm.

6. Phạt tiền từ 1.800.000.000 đồng đến 2.000.000.000 đồng đối với hành vi xâm phạm vùng thuộc đất liền, hải đảo, nội thủy, lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế và thềm lục địa của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhằm khai thác dầu khí.

7. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4, 5 và 6 Điều này;

b) Trục xuất đối với người nước ngoài có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 và 6 Điều này.

8. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 và khoản 5 Điều này;

b) Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều này.

Điều 8. Hành vi vi phạm quy định về hoạt động kết thúc dự án tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí

1. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi không trình cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền kế hoạch thu dọn cho việc tháo dỡ các công trình cố định phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo quy định.

2. Phạt tiền từ 300.000.000 đồng đến 500.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tiến hành tháo dỡ các công trình cố định phục vụ hoạt động tìm kiếm thăm dò và khai thác dầu khí theo kế hoạch thu dọn cho việc tháo dỡ các công trình đó đã được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

b) Không thực hiện đúng quy định về bảo quản và hủy giếng khoan dầu khí.

Điều 9. Hành vi vi phạm quy định về an toàn, an ninh dầu khí

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không xây dựng, không duy trì hoặc không phát triển hệ thống quản lý an toàn theo quy định;

b) Không xây dựng đầy đủ các tài liệu quản lý an toàn bao gồm: Chương trình quản lý an toàn, Báo cáo đánh giá rủi ro, Kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thiết lập vùng an toàn và không duy trì tín hiệu an toàn cho các công trình phục vụ hoạt động dầu khí theo quy định;

b) Đưa các công trình tìm kiếm thăm dò, khai thác vào vận hành nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyền chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và môi trường theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

c) Thả neo trái phép các phương tiện tàu, thuyền trong phạm vi 02 hải lý tính từ rìa ngoài cùng của công trình dầu khí biển;

d) Xâm nhập trái phép hoặc tiến hành các hoạt động dưới bất kỳ hình thức nào trong vùng an toàn dầu khí của các công trình dầu khí trên biển khi chưa được Thủ tướng Chính phủ cho phép.

3. Phạt tiền từ 200.000.000 đồng đến 300.000.000 đồng đối với hành vi cản trở việc tiến hành hợp pháp các hoạt động tìm kiếm thăm dò, khai thác và vận chuyển dầu khí.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động của công trình tìm kiếm thăm dò, khai thác từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 10. Hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố tràn dầu

Các hành vi vi phạm quy định về ứng phó sự cố tràn dầu bị xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Điều 11. Hành vi vi phạm quy định về an toàn đối với công trình dầu khí trên đất liền

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi thực hiện hoạt động có nguy cơ gây hại trực tiếp hoặc gián tiếp đến sự an toàn của công trình dầu khí sau đây:

a) Các hoạt động có khả năng gây cháy nổ, sụt lún trong phạm vi khu vực ảnh hưởng tính từ ranh giới hành lang an toàn đến ranh giới khu vực ảnh hưởng;

b) Trồng cây lâu năm trong hành lang an toàn công trình dầu khí trên đất liền;

c) Thải các chất ăn mòn;

d) Neo đỗ của các phương tiện, thiết bị có thể gây ảnh hưởng đến an toàn của công trình dầu khí.

2. Phạt tiền từ 150.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không xây dựng, duy trì quy trình vận hành, bảo dưỡng, quy định an toàn và quy trình xử lý sự cố;

b) Không lập kế hoạch bảo dưỡng, tổ chức kiểm tra, sửa chữa hư hỏng;

c) Đưa công trình dầu khí, hệ thống tuyến ống vào vận hành khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép;

d) Không duy trì các biển báo, biển cấm theo quy định để đảm bảo an toàn cho công trình, hành lang tuyến ống.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc khôi phục lại tình trạng ban đầu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, b và c khoản 1 Điều này.

Điều 12. Hành vi vi phạm quy định về báo cáo và cung cấp thông tin

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không gửi một trong các tài liệu sau đây theo quy định: Báo cáo định kỳ quý, năm về sản lượng khai thác, thành phần, tỷ lệ dầu khí khai thác của từng mỏ, từng đối tượng khai thác, khối lượng dầu khí đốt bỏ;

b) Không báo cáo tình hình thực hiện các dự án về hoạt động dầu khí hoặc báo cáo sự kiện quan trọng, sự cố liên quan đến hoạt động dầu khí;

c) Không báo cáo về công tác quản lý an toàn và các biện pháp phòng ngừa;

d) Không báo cáo về các sự cố, tai nạn theo quy định trong trường hợp xảy ra sự cố, tai nạn.

2. Hành vi không cung cấp các tài liệu hoặc cung cấp không đầy đủ tài liệu gây cản trở cho hoạt động kiểm tra, thanh tra về dầu khí của người thi hành công vụ và của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội.

Điều 13. Hành vi vi phạm quy định về bảo hiểm trong hoạt động dầu khí

Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không mua bảo hiểm đối với các phương tiện, công trình phục vụ hoạt động dầu khí, bảo hiểm môi trường và các bảo hiểm khác theo quy định của pháp luật Việt Nam, phù hợp với thông lệ trong công nghiệp dầu khí quốc tế.

Chương III

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH XĂNG DẦU

Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 14. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện cửa hàng bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cửa hàng bán lẻ xăng dầu hoạt động kinh doanh nhưng không bảo đảm duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng bán lẻ xăng dầu;

b) Cửa hàng xăng dầu trên mặt nước hoạt động kinh doanh nhưng không bảo đảm duy trì điều kiện phù hợp quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về yêu cầu thiết kế cửa hàng xăng dầu trên mặt nước;

c) Sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh tại cửa hàng bán lẻ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với thương nhân bán lẻ xăng dầu tại cơ sở không có Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được dọ thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 15. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu và đại lý bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu hoặc đại lý bán lẻ xăng dầu không có cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc sở hữu doanh nghiệp hoặc sở hữu và đồng sở hữu được cấp Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm đại lý bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động kinh doanh xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 16. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định;

b) Không đáp ứng điều kiện về kho, bể chứa xăng dầu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 17. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân phân phối xăng dầu

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định, trừ trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14 Nghị định này.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định;

b) Không đáp ứng điều kiện về kho, bể chứa xăng dầu theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định;

b) Không đáp ứng điều kiện về phòng thử nghiệm theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy xác nhận đủ điều kiện làm thương nhân phân phối xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 18. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng để tiếp nhận tàu chở xăng dầu hoặc phương tiện vận tải xăng dầu theo quy định;

b) Không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu nội địa theo quy định;

c) Không đáp ứng điều kiện về kho tiếp nhận xăng dầu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi không đáp ứng điều kiện về hệ thống phân phối xăng dầu theo quy định hoặc không có phương tiện tra nạp nhiên liệu bay thuộc sở hữu hoặc đồng sở hữu đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu nhiên liệu bay.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và điểm c khoản 1, khoản 2 Điều này.

Điều 19. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với hành vi sử dụng người quản lý hoặc nhân viên trực tiếp kinh doanh dịch vụ xăng dầu không được đào tạo, huấn luyện nghiệp vụ về phòng cháy, chữa cháy và bảo vệ môi trường theo quy định.

2. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng, kho tiếp nhận xăng dầu nhung không đáp ứng điều kiện về cầu cảng chuyên dụng hoặc kho chứa theo quy định;

b) Kinh doanh dịch vụ vận tải xăng dầu nhung không đáp ứng điều kiện về phương tiện vận tải xăng dầu chuyên dụng theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 20. Hành vi vi phạm khác về điều kiện kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi viết thêm, tẩy xóa, sửa chữa làm thay đổi nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Cho thuê, cho mượn, cầm cố, thế chấp, bán, chuyển nhượng Giấy phép kinh doanh xăng dầu;

b) Thuê, mượn, nhận cầm cố, nhận thế chấp, mua, nhận chuyển nhượng Giấy phép kinh doanh xăng dầu.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Kinh doanh xăng dầu mà không có Giấy phép kinh doanh xăng dầu theo quy định, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 14 và khoản 2 Điều 27 Nghị định này;

b) Kinh doanh xăng dầu khi Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp đã hết hiệu lực;

c) Sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu của thương nhân khác để kinh doanh xăng dầu;

d) Kinh doanh xăng dầu không đúng nội dung ghi trong Giấy phép kinh doanh xăng dầu được cấp.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi tiếp tục hoạt động kinh doanh trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động, tước quyền sử dụng hoặc thu hồi Giấy phép kinh doanh xăng dầu, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 27 Nghị định này.

5. Phạt tiền gấp hai lần mức tiền phạt đối với hành vi vi phạm quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều này trong trường hợp đối tượng vi phạm kinh doanh theo hình thức kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu, kinh doanh phân phối xăng dầu hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH XĂNG DẦU

Điều 21. Hành vi vi phạm quy định về giá bán lẻ xăng dầu và quy trình điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi niêm yết giá bán lẻ xăng dầu không đúng với giá do thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

2. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng đối với hành vi tự ý điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu không đúng thời điểm thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu quy định.

3. Phạt tiền từ 50.000.000 đồng đến 70.000.000 đồng đối với hành vi không thông báo hoặc không gửi quyết định về giá bán lẻ xăng dầu cho các đơn vị trong hệ thống phân phối xăng dầu trước thời điểm giá có hiệu lực thi hành khi điều chỉnh tăng, giảm giá bán lẻ xăng dầu.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về trình tự điều chỉnh giá hoặc không thực hiện đúng quy định về thời gian tối thiểu giữa hai lần điều chỉnh giá liên tiếp khi điều chỉnh giá bán lẻ xăng dầu.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận cửa hàng đủ điều kiện bán lẻ xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định khoản 2 Điều này.

Điều 22. Hành vi vi phạm quy định về đăng ký hệ thống phân phối xăng dầu và mua, bán xăng dầu theo hệ thống phân phối

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Gian lận trong kê khai đăng ký hệ thống phân phối;

c) Không gửi thông tin hệ thống phân phối xăng dầu cho bên giao đại lý hoặc bên nhượng quyền để đăng ký hệ thống phân phối với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

2. Phạt tiền gấp hai lần mức phạt tiền đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều này trong trường hợp đối tượng thực hiện hành vi vi phạm là thương nhân đầu mối.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu, đại lý bán lẻ xăng dầu, thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu, cửa hàng bán lẻ xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi mua hoặc bán xăng dầu với đối tượng ngoài hệ thống phân phối, trừ trường hợp mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu khác và bán trực tiếp cho người tiêu dùng;

b) Thương nhân đầu mối có hành vi bán xăng dầu cho đối tượng ngoài hệ thống phân phối của thương nhân, trừ trường hợp bán cho thương nhân đầu mối khác, thương nhân phân phối xăng dầu, đơn vị trực tiếp sản xuất và bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định khoản 3 và 4 Điều này.

Điều 23. Hành vi vi phạm quy định về giao, nhận đại lý kinh doanh xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho nhiều hơn số lượng bên giao đại lý là tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối theo quy định;

b) Là đại lý kinh doanh xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định hoặc có hợp đồng đại lý xăng dầu nhưng đã hết hiệu lực.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với tổng đại lý kinh doanh xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng làm tổng đại lý kinh doanh xăng dầu cho nhiều hơn số lượng thương nhân đầu mối theo quy định;

b) Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

c) Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định;

d) Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đó đang là đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với thương nhân phân phối xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với đại lý bán lẻ xăng dầu không đáp ứng đủ điều kiện theo quy định;

b) Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định;

c) Ký hợp đồng làm đại lý xăng dầu cho thương nhân đầu mối khác hoặc làm đại lý bán lẻ xăng dầu cho tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác;

d) Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đó đang là đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Giao đại lý xăng dầu mà không có hợp đồng đại lý xăng dầu theo quy định;

b) Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân kinh doanh xăng dầu trong thời gian thương nhân kinh doanh xăng dầu đó đang là đại lý xăng dầu của thương nhân đầu mối khác hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác hoặc tổng đại lý kinh doanh xăng dầu khác;

c) Ký hợp đồng đại lý xăng dầu với thương nhân không đủ điều kiện làm đại lý xăng dầu theo quy định.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 24. Hành vi vi phạm quy định về ký hợp đồng mua bán xăng dầu, hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng làm thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu với nhiều hơn số lượng thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu theo quy định;

b) Ký hợp đồng làm đại lý cho tổng đại lý kinh doanh xăng dầu hoặc thương nhân phân phối xăng dầu hoặc thương nhân đầu mối.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với thương nhân phân phối xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua xăng dầu từ thương nhân đầu mối hoặc công ty con được ủy quyền của thương nhân đầu mối hoặc thương nhân phân phối xăng dầu khác mà không có hợp đồng mua bán xăng dầu theo quy định;

b) Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000 000 đồng đối với thương nhân đầu mối có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng nhượng quyền bán lẻ xăng dầu với thương nhân nhận quyền bán lẻ xăng dầu khi thương nhân này đang thuộc hệ thống phân phối của thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối khác;

b) Bán xăng dầu cho thương nhân phân phối xăng dầu không đủ điều kiện theo quy định hoặc không có hợp đồng mua bán xăng dầu theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 25. Hành vi vi phạm quy định về chuyển tải, sang mạn xăng dầu

Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi chuyển tải, sang mạn xăng dầu không đúng vị trí quy định hoặc chuyển tải, sang mạn xăng dầu từ tàu lớn hoặc phương tiện vận tải khác mà cảng Việt Nam không có khả năng tiếp nhận trực tiếp không đúng quy định của cơ quan cảng vụ.

Điều 26. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển xăng dầu nhưng cửa nhập, tay van xả hoặc nắp chụp họng xả của bồn xe chứa xăng dầu không có niêm phong kẹp chì theo quy định hoặc không đúng kẹp chì, không đúng niêm phong như biên bản giao nhận xăng dầu ban đầu.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh dịch vụ xăng dầu có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Ký hợp đồng cho thuê kho với tổng dung tích vượt quá tổng dung tích thực tế của kho;

b) Không trang bị các thiết bị để kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xăng dầu hoặc có trang bị thiết bị để kiểm tra, giám sát phương tiện vận tải xăng dầu nhưng không hoạt động hoặc không phát huy tác dụng.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này.

Điều 27. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu, gia công xuất khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu xuất khẩu xăng dầu không phải do mình sản xuất hoặc gia công xuất khẩu.

2. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi tạm nhập tái xuất, chuyển khẩu xăng dầu và nguyên liệu sản xuất xăng dầu khi không có Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu theo quy định hoặc Giấy phép kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

3. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nhập khẩu xăng dầu thấp hơn hạn mức tối thiểu về số lượng, chủng loại được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phân giao hăng năm;

b) Nhập khẩu xăng dầu không đúng tiến độ theo quý hoặc theo văn bản quy định tiến độ nhập khẩu cụ thể của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và 2 Điều này.

Điều 28. Hành vi vi phạm quy định về pha chế xăng dầu

1. Phạt tiền từ 40.000 000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thương nhân đầu mối thực hiện pha chế xăng dầu nhưng không đăng ký cơ sở pha chế theo quy định;

b) Thực hiện pha chế xăng dầu tại địa điểm không phải nơi sản xuất, xưởng pha chế hoặc kho xăng dầu phục vụ cho nhu cầu nội địa của thương nhân đầu mối.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu thực hiện pha chế các sản phẩm xăng dầu không có phòng thử nghiệm đủ năng lực để kiểm tra chất lượng xăng dầu theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi pha chế xăng dầu khi không phải là thương nhân đầu mối.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và 3 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động pha chế xăng dầu từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 29. Hành vi vi phạm về việc xây dựng hệ thống quản lý chất lượng, hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm, thực hiện lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng, áp dụng và duy trì có hiệu lực hệ thống quản lý chất lượng xăng dầu theo quy định.

2. Phạt tiền gấp 2 lần mức phạt tiền quy định đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu, tổng đại lý kinh doanh xăng dầu thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không xây dựng hệ thống quản lý năng lực phòng thử nghiệm theo quy định, trừ trường hợp thuê dịch vụ thử nghiệm.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh xuất khẩu, nhập khẩu xăng dầu không thực hiện lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống theo quy định của Thủ tướng Chính phủ.

Điều 30. Hành vi vi phạm quy định về dự trữ xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu

1. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với thương nhân sản xuất xăng dầu không duy trì mức dự trữ nguyên liệu sản xuất xăng dầu hoặc duy trì mức dự trữ nguyên liệu sản xuất xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

2. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối không duy trì mức dự trữ xăng dầu bắt buộc hoặc duy trì mức dự trữ xăng dầu thấp hơn mức tối thiểu theo quy định.

Điều 31. Hành vi vi phạm quy định về vận chuyển, mua bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới

1. Đối với hành vi vận chuyển, mua bán, trao đổi xăng dầu qua biên giới hoặc từ khu phi thuế quan vào nội địa hoặc ngược lại trái quy định của pháp luật, mức phạt tiền như sau:

a) Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm dưới 10.000.000 đồng;

b) Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng;

c) Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng;

d) Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng;

đ) Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 70.000.000 đồng đến dưới 100.000.000 đồng.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 100.000.000 đồng trở lên mà không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

b) Tịch thu phương tiện được sử dụng để vận chuyển xăng dầu qua biên giới trong trường hợp tang vật vi phạm có trị giá từ 100.000.000 đồng trở lên.

Điều 32. Hành vi vi phạm về kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ

Áp dụng các quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động thương mại, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng để xử phạt hành vi kinh doanh xăng dầu nhập lậu, xăng dầu không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Điều 33. Hành vi vi phạm quy định về quản lý kinh doanh xăng dầu tại khu vực biên giới và trên các vùng biển

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm dưới 10.000. 000 đồng:

a) Vận chuyển xăng dầu vào khu vực biên giới không đúng quy định;

b) Buôn bán, trao đổi, sang mạn xăng dầu trên biển với tàu thuyền, phương tiện của nước ngoài.

2. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 10.000.000 đồng đến dưới 30.000.000 đồng.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 30.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng.

4. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 50.000.000 đồng đến dưới 70.000.000 đồng.

5. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 70.000.000 đống đến dưới 100.000.000 đồng.

6. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp trị giá xăng dầu vi phạm từ 100.000.000 đồng trở lên.

7. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện đúng quy định về thời gian bán xăng dầu tại khu vực biên giới;

b) Không thực hiện đúng quy định về phương thức, định mức bán lẻ xăng dầu cho phương tiện vãng lai nước ngoài.

8. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện đúng quy định về cung ứng xăng dầu khi cung ứng xăng dầu cho các cửa hàng bán lẻ xăng dầu tại khu vực biên giới.

9. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4, 5 và 6 Điều này;

b) Tịch thu phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 6 Điều này.

10. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 7 Điều này.

Điều 34. Hành vi vi phạm quy định về biển hiệu

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không ghi tên hoặc ghi không đúng tên thương nhân đầu mối, thương nhân phân phối xăng dầu cung cấp xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với thương nhân phân phối xăng dầu có hành vi không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân phân phối xăng dầu trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân đầu mối có hành vi không quy định thống nhất việc ghi tên thương nhân đầu mối trên biển hiệu của cửa hàng bán lẻ xăng dầu thuộc hệ thống phân phối của mình.

4. Hành vi vi phạm quy định về sử dụng nhãn hiệu, tên thương mại, biểu tượng (logo), chỉ dẫn thương mại bị xử phạt theo quy định của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực sở hữu công nghiệp.

Điều 35. Hành vi vi phạm quy định khác về bán lẻ xăng dầu

1. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi không ghi hoặc không ghi rõ thời gian bán hàng tại khu vực bán hàng theo quy định.

2. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các cột bơm mini, trụ bơm lắc tay, qua thùng, can chai và các dụng cụ chứa đựng khác trừ thương nhân là hộ kinh doanh, trạm cấp phát xăng dầu thuộc lực lượng vũ trang (quốc phòng, công an) thuộc địa bàn miền núi, vùng cao theo quy định của pháp luật được Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương cho phép làm đại lý bán lẻ xăng dầu với quy mô, trang thiết bị phù hợp với điều kiện kinh doanh xăng dầu ở khu vực đó.

3. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi không đăng ký thời gian bán hàng của cửa hàng bán lẻ xăng dầu với cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

4. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Giảm thời gian bán hàng so với thời gian niêm yết hoặc so với thời gian bán hàng trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

b) Không bán hàng, ngừng bán hàng khi chưa được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp thuận bằng văn bản hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định;

c) Giảm lượng hàng bán ra so với thời gian trước đó mà không có lý do chính đáng hoặc không thông báo cho cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

5. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi bán xăng dầu qua các trụ bơm xăng dầu tự động hoặc cột bơm di động khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều này.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật, phương tiện được sử dụng để vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 5 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và 5 Điều này.

Chương IV

HÀNH VI VI PHẠM HÀNH CHÍNH, HÌNH THỨC XỬ PHẠT VÀ BIỆN PHÁP KHẮC PHỤC HẬU QUẢ TRONG KINH DOANH KHÍ

Mục 1. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ ĐIỀU KIỆN KINH DOANH KHÍ

Điều 36. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện kinh doanh đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu LPG kinh doanh LPG chai có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Đưa vào lưu thông chai LPG thuộc sở hữu hoặc chai LPG thuê theo hợp đồng không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Không có chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không có cầu cảng hoặc hợp đồng thuê tối thiểu 05 năm cầu cảng thuộc hệ thống cảng Việt Nam đã được cấp có thẩm quyền cho phép sử dụng theo quy định;

b) Bồn chứa khí thuộc sở hữu hoặc bồn chứa khí thuê theo hợp đồng không đáp ứng các quy định về an toàn theo quy định;

c) Không có bồn chứa khí hoặc không có hợp đồng thuê bồn chứa khí theo quy định.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí kinh doanh khí qua đường ống mà không có trạm cấp khí đáp ứng các điều kiện về an toàn theo quy định của pháp luật.

4. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 160.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Xuất khẩu, nhập khẩu khí khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi, trừ trường hợp là thương nhân sản xuất, chế biến khí đáp ứng đủ điều kiện của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí theo quy định;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1, 2 và 3 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này;

c) Buộc đưa ra khỏi lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam hoặc buộc tái xuất khí đối với hành vi nhập khẩu khí quy định tai điểm a khoản 4 Điều này.

Điều 37. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân sản xuất, chế biến khí

1. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, chế biến khí tại cơ sở chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho phép đầu tư xây dựng;

b) Không có phòng thử nghiệm chất lượng khí đủ năng lực thử nghiệm các chỉ tiêu theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia thuộc sở hữu hoặc thuê theo hợp đồng tối thiểu 01 năm theo quy định;

c) Dây chuyền, máy, thiết bị không được kiểm định theo quy định.

2. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, chế biến LNG mà không có hệ thống bơm, nạp LNG để vận chuyển hoặc không có hệ thống thiết bị phục vụ hoạt động hóa khí cung cấp cho khách hàng;

b) Sản xuất, chế biến CNG mà không có trạm nén khí CNG theo quy định.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

b) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến LNG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến CNG từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

Điều 38. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí có một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Có bồn chứa khí nhưng không đáp ứng quy định về an toàn theo quy định;

b) Có chai LPG nhưng không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

c) Không có bồn chứa khí hoặc hợp đồng thuê bồn chứa khí hoặc chai LPG hoặc hợp đồng thuê chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây, trừ trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 39 Nghị định này:

a) Mua, bán khí khi không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh mua bán khí qua đường ống mà không có trạm cấp khí đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn theo quy định.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây:

a) Thương nhân kinh doanh mua bán LNG không có trạm cấp LNG hoặc trạm nạp LNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định;

b) Thương nhân kinh doanh mua bán CNG không có xe bồn CNG, trạm nén CNG, trạm cấp CNG hoặc trạm nạp CNG vào phương tiện vận tải đáp ứng đủ các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với các hành vi vi phạm quy định tại Điều này;

c) Đình chỉ hoạt động mua bán khí qua đường ống từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc thu hồi chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 39. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi bán lẻ LPG chai nhưng không có hợp đồng bán LPG chai với thương nhân có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực theo quy định, trừ trường hợp cửa hàng trực thuộc của thương nhân.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 30.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán lẻ LPG chai tại cơ sở không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã hết thời hạn hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 và điểm c khoản 2 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này.

Điều 40. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện đối với trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp khí, trạm nén CNG

1. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Trạm nạp LPG vào chai, trạm nạp LPG vào xe bồn, trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, trạm cấp khí, trạm nén CNG chưa được cấp có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng;

b) Thương nhân có trạm nạp LPG vào chai không có kho chứa LPG chai đáp ứng quy định về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

2. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

b) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai theo quy định;

b) Nạp LPG vào chai khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai đã hết hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

4. Phạt tiền từ 100.000.000 đồng đến 140.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp khí vào phương tiện vận tải mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải hoặc nạp LPG vào xe bồn mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn theo quy định;

b) Nạp khí vào phương tiện vận tải khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí vào phương tiện vận tải đã hết hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện nạp khí vào phương tiện vận tải đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

c) Nạp LPG vào xe bồn khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn đã hết hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi;

d) Tiếp tục thực hiện hoạt động cấp khí từ bồn chứa cố định hoặc hệ thống giàn chai LPG trực tiếp qua đường ống dẫn đến nơi sử dụng hoặc nén CNG vào các bồn chứa trong thời gian bị cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền đình chỉ hoạt động.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai từ 01 tháng đến 03 tháng hoặc đình chỉ hoạt động của trạm cấp khí, trạm nén CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 1 Điều này;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải, Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào xe bồn hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2, 3 và 4 Điều này.

Điều 41. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG, LPG chai, LPG chai mini lưu thông trên thị trường

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi kinh doanh LPG chai không được niêm phong đúng quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm quy định về điều kiện chai LPG (bao gồm cả chai LPG mini) lưu thông trên thị trường sau đây:

a) Lưu thông chai LPG trên thị trường không có đầy đủ hồ sơ, nguồn gốc xuất xứ của nhà sản xuất theo quy định;

b) Lưu thông trên thị trường chai LPG không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật hoặc chai LPG không được kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định.

3. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi LPG chai, LPG chai mini, chai LPG không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại Điều này.

Điều 42. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi sản xuất, sửa chữa chai LPG nhưng không đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình chế tạo, quy trình sửa chữa, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, sửa chữa chai LPG nhưng không có trang thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn theo quy định;

b) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

c) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất, sửa chữa chai LPG mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG theo quy định;

b) Tiếp tục sản xuất, sửa chữa chai LPG khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG đã hết hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, và c khoản 2 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 43. Hành vi vi phạm quy định về điều kiện sản xuất chai LPG mini

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất chai LPG mini nhưng không đáp ứng đầy đủ các quy định về an toàn, quy trình sản xuất, quy trình kiểm tra chất lượng sản phẩm theo quy định;

b) Không có đầy đủ dây chuyền, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình sản xuất chai LPG mini theo quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia;

c) Không có đầy đủ thiết bị kiểm tra đáp ứng yêu cầu kiểm tra an toàn chai LPG mini theo quy định;

d) Sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini bị tẩy xóa, sửa chữa làm sai lệch nội dung;

đ) Cho thuê, cho mượn hoặc thuê, mượn để sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Sản xuất chai LPG mini mà không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini theo quy định;

b) Tiếp tục sản xuất chai LPG mini khi Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini đã hết hiệu lực hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini đã bị tước quyền sử dụng hoặc bị thu hồi.

3. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a, d khoản 1 và khoản 2 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b, c và đ khoản 1 Điều này.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm đ khoản 1 và khoản 2 Điều này.

Mục 2. HÀNH VI VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH KHÍ

Điều 44. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí của thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, thương nhân sản xuất, chế biến khí

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không báo cáo hoặc báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu và mua bán khí trên thị trường đến Bộ Công Thương không đúng thời hạn quy định;

b) Sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng không có đầy đủ các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai;

c) Thực hiện pha chế khí nhưng không có cam kết bảo đảm chất lượng phụ gia không ảnh hưởng đến an toàn cho người, động vật, thực vật, môi trường và chất lượng khí theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định;

d) Kinh doanh LPG chai nhưng không lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định các chai LPG, bồn chứa khí, thiết bị phụ trợ dùng LPG, thiết bị phụ trợ kinh doanh LNG, CNG thuộc sở hữu thương nhân theo quy định;

b) Không quy định giá bán khí, LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý theo quy định;

c) Bán khí hoặc bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định.

4. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng khí không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng;

b) Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu trữ, thu gom chai LPG không thuộc sở hữu mà không có hợp đồng mua bán chai LPG, hợp đồng thuê chai LPG hoặc không có thoả thuận về việc trao đổi chai LPG với chủ sở hữu chai LPG, trừ trường hợp thuê nạp;

c) Mua, bán chai LPG và LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 4 Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 6 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc đình chỉ hoạt động sản xuất, chế biến, pha chế khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Đình chỉ hoạt động mua bán LPG chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 4 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Buộc thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng khí không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 4 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 3, điểm b và c khoản 4 Điều này.

Điều 45. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh khí của thương nhân kinh doanh mua bán khí

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại cơ sở kinh doanh khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định;

d) Không báo cáo hoặc báo cáo hệ thống phân phối, nhãn hiệu hàng hoá và hoạt động mua bán khí trên thị trường đến Sở Công Thương nơi thương nhân có trụ sở chính không đúng thời hạn quy định;

đ) Sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng không có đầy đủ các thông tin sau về LPG chai: chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, hạn kiểm định trên chai, tên và địa chỉ thương nhân mua LPG chai, khách hàng sử dụng, ngày giao nhận LPG chai.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm định kỹ thuật an toàn lao động theo quy định các chai LPG, bồn chứa khí, thiết bị phụ trợ dùng LPG, thiết bị phụ trợ kinh doanh LNG, CNG thuộc sở hữu thương nhân;

b) Không quy định giá bán khí, LPG chai cho thương nhân thuộc hệ thống mình quản lý theo quy định;

c) Kinh doanh LPG chai nhưng không lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi LPG chai bán cho thương nhân kinh doanh LPG khác hoặc khách hàng sử dụng;

d) Bán khí hoặc bán LPG chai cho thương nhân kinh doanh khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng và thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng khí không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng;

b) Chiếm giữ trái phép, mua, bán, trao đổi, lưu giữ, thu gom chai LPG không thuộc sở hữu mà không có hợp đồng mua bán chai LPG, hợp đồng thuê chai LPG hoặc không có thoả thuận về việc trao đổi chai LPG với chủ sở hữu chai LPG, trừ trường hợp thuê nạp;

c) Mua, bán chai LPG và LPG chai không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

d) Ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí hoặc thương nhân kinh doanh mua bán khí không có Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí theo quy định hoặc ký hợp đồng mua bán khí với thương nhân sản xuất, chế biến khí không đáp ứng đủ điều kiện kinh doanh khí theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 3 Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 1, điểm a và b khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện thương nhân kinh doanh mua bán khí từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Buộc thực hiện việc kiểm tra, bảo dưỡng hoặc thay thế các chai LPG, thiết bị phụ trợ dùng khí không bảo đảm an toàn cho khách hàng sử dụng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 Điều này;

c) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm d khoản 2, điểm b, c và d khoản 3 Điều này.

Điều 46. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh LPG tại cửa hàng bán lẻ LPG chai

1. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không thực hiện kiểm tra độ kín của van chai, các đầu nối và ống mềm khi lắp đặt mới hoặc thay chai LPG cho khách hàng sử dụng;

b) Lắp đặt mới hoặc thay chai LPG cho khách hàng sử dụng mà không có sự chứng kiến quá trình kiểm tra và ký tên xác nhận vào biên bản giao nhận của khách hàng sử dụng theo quy định;

c) Không cung cấp tài liệu hướng dẫn và hướng dẫn trực tiếp các thông tin cần thiết về an toàn khi sử dụng LPG, các biện pháp đề phòng, các bước xử lý khi LPG rò rỉ; quy trình sử dụng bếp ga, chai chứa và các phụ kiện kèm theo cho khách hàng sử dụng bếp ga, chai LPG của cửa hàng;

d) Cung cấp LPG chai cho khách hàng sử dụng nhung không cung cấp cho khách hàng hoặc không lưu tại cửa hàng phiếu giao hàng có đủ các thông tin về chủ sở hữu, loại chai, số sê ri chai, nơi nhập chai chứa cho cửa hàng, tên và địa chỉ khách hàng sử dụng, ngày giao chai cho khách hàng, tên, địa chỉ và điện thoại liên hệ của cửa hàng;

đ) Không treo biển hiệu, biểu tượng của thương nhân kinh doanh LPG ký hợp đồng bán LPG chai với cửa hàng;

e) Lập sổ hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai nhưng không có đủ các thông tin về chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại cửa hàng bán lẻ LPG chai theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại cửa hàng bán lẻ LPG chai không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

c) Bán cho khách hàng LPG chai không còn nguyên niêm phong, bị rò rỉ hoặc không bảo đảm chất lượng, khối lượng ghi trên nhãn hàng hóa theo quy định;

d) Thay thế hoặc cung cấp cho khách hàng các loại phụ kiện không đảm bảo an toàn khi sử dụng hoặc không phải là phụ kiện chuyên dùng cho sử dụng với LPG theo quy định;

đ) Không có sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin theo dõi chai LPG đối với LPG chai bán tại cửa hàng bán lẻ LPG chai.

3. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Mua, bán LPG chai, LPG chai mini hoặc chai LPG không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Bán LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác mà không có hợp đồng hoặc bán LPG chai ngoài hợp đồng đã ký;

c) Lưu trữ, thu gom chai LPG của thương nhân kinh doanh LPG khác ngoài hợp đồng mà cửa hàng đã ký.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại điểm a khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tước quyền sử dụng dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2, điểm a và b khoản 3 Điều này;

c) Buộc thu hồi LPG chai không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 và điểm a khoản 3 Điều này.

Điều 47. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào chai

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động tại trạm nạp LPG vào chai theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, nhân viên làm việc tại trạm nạp LPG vào chai không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn, phòng cháy, chữa cháy theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định;

d) Lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp nhưng không có đủ các thông tin về chai LPG theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Lưu trữ chai LPG và LPG chai của thương nhân khác không có hợp đồng thuê nạp LPG vào chai tại trạm nạp;

b) Ký hợp đồng nạp LPG vào chai với thương nhân không có Giấy phép kinh doanh khí còn hiệu lực hoặc không có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa theo quy định;

c) Không lập sổ theo dõi hoặc cơ sở dữ liệu điện tử ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý nạp LPG vào chai LPG tại trạm nạp.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào chai LPG không đáp ứng đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

b) Nạp LPG vào chai LPG không thuộc sở hữu của thương nhân chủ sở hữu trạm nạp, trừ trường hợp có hợp đồng thuê nạp;

c) Nạp LPG có khối lượng, chất lượng LPG không phù hợp với nhãn hàng hóa, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia, tiêu chuẩn chất lượng do thương nhân sản xuất, chế biến khí hoặc thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí công bố theo quy định vào chai LPG;

d) Thực hiện hành vi san, chiết, nạp LPG trái phép từ bồn chứa khí, xe bồn vào chai LPG hoặc từ chai LPG dung tích lớn sang chai LPG có dung tích nhỏ hơn, chai LPG mini.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này, trừ trường hợp quy định tại khoản 5 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp LPG vào chai từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2 và khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 2, điểm b và c khoản 3 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm b khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 48. Hành vi vi phạm quy định về nạp khí vào phương tiện vận tải

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với hành vi không ghi đầy đủ, rõ ràng biển hiệu, biểu tượng của trạm nạp khí vào phương tiện vận tải theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với mệt trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại trạm nạp khí vào phương tiện vận tải theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại trạm nạp khí vào phương tiện vận tải không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về quản lý an toàn trạm nạp khí vào phương tiện vận tải theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Nạp LPG vào phương tiện vận tải không sử dụng nhiên liệu LPG;

b) Nạp LNG vào phương tiện vận tải không sử dụng nhiên liệu LNG;

c) Nạp CNG vào phương tiện vận tải không sử dụng nhiên liệu CNG.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện trạm nạp khí vào phương tiện vận tải 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

Điều 49. Hành vi vi phạm quy định về nạp LPG vào xe bồn

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại trạm nạp LPG vào xe bồn theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại trạm nạp LPG vào xe bồn không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về quản lý an toàn trạm nạp LPG vào xe bồn theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với hành vi nạp LPG vào xe bồn cho thương nhân không có Giấy phép kinh doanh khí còn hiệu lực theo quy định.

4. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 50. Hành vi vi phạm quy định về cấp khí

1. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không thông báo cho khách hàng mua khí khi điều chỉnh giá bán khí;

b) Không cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng khí hoặc cung cấp cho khách hàng bản hướng dẫn an toàn sử dụng khí không ghi số điện thoại của trạm cấp khí, nhân viên trực tiếp quản lý trạm cấp khí theo quy định.

2. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại trạm nạp cấp khí theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại trạm cấp khí không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

3. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm sau đây:

a) Bán khí cho khách hàng không có hợp đồng mua khí hoặc khách hàng có hợp đồng mua khí nhưng không đáp ứng các quy định về an toàn sử dụng khí;

b) Không thực hiện kiểm tra an toàn, phương tiện, thiết bị đo lường, độ kín van khóa, van an toàn, thiết bị phụ trợ dùng khí, các đầu nối tiếp xúc, đường ống dẫn khí đến khách hàng theo quy định.

4. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Cấp LPG cho khách hàng mua LPG không qua đường ống dẫn hoặc phương tiện vận chuyển chuyên dụng đáp ứng đủ điều kiện nhận LPG theo quy định;

b) Cấp LNG, CNG cho khách hàng mua LNG, CNG không qua đường ống dẫn theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động của trạm cấp khí từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 4 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 3 và khoản 4 Điều này.

Điều 51. Hành vi vi phạm quy định về nén CNG

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại trạm nạp nén CNG theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại trạm nén CNG không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với hành vi không tuân thủ quy định về quản lý an toàn trạm cấp khí khác theo quy định.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với hành vi không kiểm tra, bảo dưỡng, thay thế các thiết bị của trạm nén CNG đảm bảo an toàn trong quá trình hoạt động theo quy định.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

Đình chỉ hoạt động của trạm nén CNG từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

Điều 52. Hành vi vi phạm quy định về kinh doanh dịch vụ cho thuê cảng xuất, nhập khí, bồn chứa khí, kho chứa LPG chai, vận chuyển khí

1. Phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không tổ chức huấn luyện hoặc thuê tổ chức huấn luyện kỹ thuật an toàn cho người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí theo quy định;

b) Sử dụng người quản lý, người lao động làm việc tại cơ sở kinh doanh khí, kể cả người điều khiển phương tiện vận chuyển khí, không được huấn luyện về kỹ thuật an toàn theo quy định;

c) Không xây dựng chương trình quản lý an toàn, báo cáo đánh giá rủi ro và kế hoạch ứng cứu khẩn cấp theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với thương nhân kinh doanh vận chuyển khí có một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Vận chuyển khí cho thương nhân không có Giấy phép kinh doanh khí còn hiệu lực theo quy định;

b) Vận chuyển khí không có nguồn gốc xuất xứ hoặc LPG chai nhưng chai LPG không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường;

c) Mua, bán hoặc vận chuyển các loại chai LPG và LPG chai của thương nhân kinh doanh LPG khác không có hợp đồng.

3. Phạt tiền từ 80.000.000 đồng đến 120.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê bồn chứa khí, kho chứa LPG chai không đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

4. Phạt tiền từ 120.000.000 đồng đến 200.000.000 đồng đối với hành vi cho thuê cảng xuất, nhập khí không đáp ứng các điều kiện về an toàn, phòng cháy và chữa cháy theo quy định.

5. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Đình chỉ hoạt động từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

b) Đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 và khoản 4 Điều này;

c) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm b và c khoản 2 Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 6 Điều này.

6. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại LPG chai hoặc chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính;

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

Điều 53. Hành vi vi phạm quy định về sản xuất, sửa chữa chai LPG và sản xuất chai LPG mini

1. Phạt tiền từ 30.000.000 đồng đến 40.000.000 đồng đối với hành vi không thực hiện công bố hợp quy đối với chai LPG, chai LPG mini theo quy định.

2. Phạt tiền từ 40.000.000 đồng đến 60.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Không lập hồ sơ chai LPG, chai LPG mini theo quy định;

b) Đưa các chai LPG có số sêri trùng nhau ra thị trường;

c) Sửa chữa chai LPG không có nguồn gốc xuất xứ.

3. Phạt tiền từ 60.000.000 đồng đến 80.000.000 đồng đối với một trong các hành vi làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG mà không có thỏa thuận hợp pháp của chủ sở hữu chai LPG sau đây:

a) Thay tay xách chai LPG;

b) Xóa bỏ hoặc thay đổi logo của chai LPG;

c) Hàn gắn thêm kim loại vào chai LPG;

d) Trao đổi van đầu chai LPG;

đ) Sửa đổi các thông số kỹ thuật ban đầu của chai LPG hoặc hành vi khác làm thay đổi hình dạng, kết cấu, trọng lượng ban đầu của chai LPG.

4. Hình thức xử phạt bổ sung:

a) Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 2 và khoản 3 Điều này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG hoặc Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất chai LPG mini từ 01 tháng đến 03 tháng đối với hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều này trong trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm;

c) Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất, sửa chữa chai LPG từ 03 tháng đến 06 tháng hoặc đình chỉ hoạt động từ 03 tháng đến 06 tháng đối với hành vi vi phạm quy định tại khoản 3 Điều này.

5. Biện pháp khắc phục hậu quả:

Buộc thu hồi chai LPG, chai LPG mini không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a và b khoản 2 Điều này.

Điều 54. Hành vi vi phạm quy định khác về kinh doanh khí

1. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau:

a) Sử dụng LPG chai mini nạp lại đối với chai LPG mini không được phép nạp lại trong cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống;

b) Vận chuyển LPG chai cùng với người trong thang máy, trừ người trực tiếp vận chuyển.

2. Phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển LPG chai bằng xe gắn máy (hai bánh) nhưng không có giá đỡ LPG chai hoặc xếp đặt LPG chai hên phương tiện vận chuyển không đúng quy định.

3. Phạt tiền từ 3.000.000 đồng đến 5.000.000 đồng đối với hành vi vận chuyển LPG chai bằng ô tô nhưng xếp đặt LPG chai trên phương tiện vận chuyển không đúng quy định.

4. Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi tồn chứa chai LPG, LPG chai tại kho chứa không bảo đảm an toàn về kho chứa chai LPG theo quy định.

5. Phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng đối với một trong các hành vi vi phạm sau đây:

a) Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, thương nhân sản xuất, chế biến khí, thương nhân mua bán khí không thông báo bằng văn bản tới các đơn vị trong hệ thống phân phối và Sở Công Thương, Sở Tài chính nơi có hệ thống phân phối của thương nhân khi có sự thay đổi về giá bán LPG theo quy định;

b) Thương nhân xuất khẩu, nhập khẩu khí, thương nhân sản xuất, chế biến khí không thông báo về Bộ Khoa học và Công nghệ tiêu chuẩn của phụ gia được sử dụng để pha chế khí theo quy định;

c) Mua, bán, vận chuyển, lưu trữ chai LPG và LPG chai khi không phải là cơ sở kinh doanh LPG theo quy định, trừ trường hợp mua để sử dụng phục vụ sản xuất và tiêu dùng.

6. Hình thức xử phạt bổ sung:

Tịch thu tang vật vi phạm đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm a khoản 1 và điểm c khoản 5 Điều này, trừ trường hợp áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 7 Điều này.

7. Biện pháp khắc phục hậu quả:

a) Buộc trả lại chai LPG cho chủ sở hữu đối với hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều này trong trường hợp chủ sở hữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp chai LPG không có lỗi cố ý trong việc để người vi phạm sử dụng tang vật thực hiện hành vi vi phạm hành chính.

b) Buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm quy định tại điểm c khoản 5 Điều này.

Chương V

THẨM QUYỀN LẬP BIÊN BẢN VI PHẠM HÀNH CHÍNH VÀ XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH

Điều 55. Thẩm quyền lập biên bản vi phạm hành chính

1. Người có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính quy định từ Điều 56 đến Điều 62 của Nghị định này.

2. Người thuộc lực lượng Quân đội nhân dân, Công an nhân dân trong các cơ quan quy định tại Điều 57, Điều 58 và Điều 59 của Nghị định này; công chức, viên chức đang thi hành công vụ, nhiệm vụ thanh tra, kiểm tra trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí.

Điều 56. Thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có quyền:

a) Phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức xử phạt tiền được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, c, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

3. Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đong đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Điều 57. Thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân

1. Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 1.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 3.000.000 đồng đối với tổ chức.

3. Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có quyền:

a) Phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000. 000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

5. Giám đốc Công an cấp tỉnh có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất;

đ) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

6. Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

7. Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 6 Điều này và có quyền quyết định áp dụng hình thức xử phạt trục xuất.

Điều 58. Thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng

1. Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại khoản 1 Điều này có quyền phạt tiền đến 2.500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với tổ chức.

3. Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, d và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Điều 59. Thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam

1. Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có quyền phạt tiền đến 5.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 10.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

3. Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 20.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 40.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 30.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 60.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

5. Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000. 000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

6. Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm a, b và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Điều 60. Thẩm quyền xử phạt của Hải quan

1. Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

2. Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

3. Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại các điểm b, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Điều 61. Thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường

1. Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có quyền phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức.

2. Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 25.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a, c, d, đ và e khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

3. Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có quyền:

a) Phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Điều 62. Thẩm quyền xử phạt của Thanh tra

1. Thanh tra viên, người được giao thực hiện nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành đang thi hành công vụ có quyền:

a) Phạt tiền đến 500.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 1.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

c) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

2. Chánh Thanh tra sở và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt tiền đến 50.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với tổ chức;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

3. Chánh Thanh tra bộ, cơ quan ngang bộ, Tổng cục trưởng Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng, Tổng cục trưởng Tổng cục Địa chất và Khoáng sản, Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Cục trưởng Cục Hóa chất, Cục trưởng Cục Kỹ thuật an toàn và môi trường công nghiệp và các chức danh tương đương được Chính phủ giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có quyền:

a) Phạt tiền đến 1.000.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 2.000.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 100.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 200.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

4. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp sở, trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành của cơ quan quản lý nhà nước được giao thực hiện chức năng thanh tra chuyên ngành có thẩm quyền xử phạt theo quy định tại khoản 2 Điều này.

5. Trưởng đoàn thanh tra chuyên ngành cấp bộ có quyền:

a) Phạt tiền đến 250.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 500.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm quy định tại Chương II của Nghị định này; phạt tiền đến 70.000.000 đồng đối với cá nhân và phạt tiền đến 140.000.000 đồng đối với tổ chức đối với các hành vi vi phạm khác quy định tại Nghị định này;

b) Tước quyền sử dụng Giấy phép kinh doanh xăng dầu, Giấy phép kinh doanh khí có thời hạn hoặc đình chỉ hoạt động có thời hạn;

c) Tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm hành chính có giá trị không vượt quá mức tiền phạt được quy định tại điểm a khoản này;

d) Áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả quy định tại khoản 3 Điều 4 của Nghị định này.

Điều 63. Phân định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, Công an nhân dân, Hải quan, Bộ đội Biên phòng, Cảnh sát biển Việt Nam, Quản lý thị trường và Thanh tra

1. Phân định thẩm quyền xử phạt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 1 Điều 31; khoản 1 Điều 33; khoản 1,3 Điều 35; khoản 1 Điều 46khoản 1,2, 3,4 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 56 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 9; khoản 1 Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 3, 4 Điều 20); khoản 1, 2, 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 31; Điều 33; Điều 34; Điều 35; khoản 1, 2 Điều 36; Điều 37; khoản 1, 2, 3 Điều 38; Điều 39; khoản 1, 2, 3 Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; khoản 1, 2, 3 Điều 44; Điều 45; Điều 46; Điều 47; Điều 48; Điều 49; Điều 50; Điều 51; khoản 1,2 Điều 52; Điều 53 và Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 56 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này (trừ trường hợp người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 4, 5, 6 Điều 6 và khoản 5, 6 Điều 7) theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 56 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

2. Phân định thẩm quyền xử phạt của Công an nhân dân:

a) Chiến sĩ Công an nhân dân đang thi hành công vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại điểm a khoản này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 35điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Trưởng Công an cấp xã, Trưởng đồn Công an, Trạm trưởng Trạm Công an cửa khẩu, khu chế xuất có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 35khoản 1, 2, 3 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

d) Trưởng Công an cấp huyện; Trưởng phòng nghiệp vụ thuộc Cục Cảnh sát giao thông; Trưởng phòng Công an cấp tỉnh gồm Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy, Trưởng phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Trưởng phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Trưởng phòng An ninh chính trị nội bộ, Trưởng phòng An ninh kinh tế, Trưởng phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 11; Điều 12; khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2, 3, 4 Điều 20); khoản 1 Điều 21; khoản 1 Điều 22; Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 2 Điều 29; điểm a, b, c khoản 1 Điều 31; khoản 1, 2, 3, điểm a khoản 7, khoản 8 Điều 33; khoản 1, 2 Điều 34; khoản 1, 3, 4 Điều 35; khoản 1 Điều 39; khoản 1 Điều 42; điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 43; khoản 1 Điều 44; khoản 1 Điều 45; khoản 1, điểm a, b, d, đ khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 46; khoản 1, điểm a, c khoản 2 Điều 47; khoản 1, 2 Điều 48; khoản 1 Điều 49; khoản 1, 2 Điều 50; khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 53khoản 1, 2, 3, 4, điểm a, b khoản 5 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

đ) Giám đốc Công an cấp tỉnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 7; khoản 1 Điều 9; khoản 1 Điều 11; Điều 12; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 3,4 Điều 20); khoản 1,2,3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 31; Điều 33; Điều 34; Điều 35; điểm b khoản 1, khoản 2 Điều 36; Điều 37; điểm a, c khoản 1, khoản 2, 3 Điều 38; Điều 39; khoản 1, 2, 3 Điều 40; Điều 42; Điều 43; khoản 1,2,3 Điều 44; Điều 45; khoản 1, điểm a, b, d, đ khoản 2, điểm b, c khoản 3 Điều 46; Điều 47; Điều 48; Điều 49; Điều 50; Điều 51; khoản 1, 2 Điều 52; khoản 1, điểm c khoản 2, khoản 3 Điều 53Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

e) Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Cục trưởng Cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ, Cục trưởng Cục An ninh kinh tế, Cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này (trừ trường hợp người nước ngoài thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 4, 5, 6 Điều 6; khoản 5, 6 Điều 7; hành vi tại khoản 2 Điều 27; điểm a khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 36; điểm b khoản 1 Điều 38; Điều 41; điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 46; điểm a, b khoản 2 Điều 53) theo thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

g) Cục trưởng Cục Quản lý xuất nhập cảnh có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này (trừ hành vi vi phạm tại khoản 2 Điều 27; điểm a khoản 1, điểm a khoản 4 Điều 36; điểm b khoản 1 Điều 38; Điều 41; điểm c khoản 2, điểm a khoản 3 Điều 46; điểm a, b khoản 2 Điều 53) theo thẩm quyền quy định tại khoản 7 Điều 57 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

3. Phân định thẩm quyền xử phạt của Bộ đội Biên phòng:

a) Chiến sĩ Bộ đội biên phòng đang thi hành công vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 58 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Trạm trưởng, Đội trưởng của người được quy định tại điểm a khoản này có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 35; điểm b khoản 1, khoản 2, 3 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 58 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Đồn trưởng Đồn biên phòng, Hải đội trưởng Hải đội biên phòng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy biên phòng Cửa khẩu cảng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 11; điểm c khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2, 3, 4 Điều 20); Điều 25; khoản 1 Điều 26; điểm a, b, c khoản 1 Điều 31; khoản 1, 2, 3, điểm a khoản 7, 8 Điều 33; khoản 1,3,4 Điều 35; khoản 1 Điều 52khoản 1, 2, 3, 4, điểm a, b khoản 5 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 58 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

d) Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng cấp tỉnh, Hải đoàn trưởng Hải đoàn biên phòng trực thuộc Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 2, 3, 4, 5, 6 Điều 6 (trừ trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm tại khoản 4, 5,6 Điều 6); khoản 4, 5,6 Điều 7 (trừ trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm tại khoản 5, 6 Điều 7); khoản 2 Điều 8; khoản 1, điểm a, c và d khoản 2, khoản 3 Điều 9; khoản 1, điểm c và d khoản 2 Điều 11; Điều 13; Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; Điều 20; khoản 3, 4 Điều 22; điểm a khoản 2 và điểm b khoản 3 Điều 24; Điều 25; Điều 26; khoản 1, 2 Điều 27; khoản 1, 3 Điều 28; Điều 31; Điều 33; Điều 35; Điều 52Điều 54 của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 58 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

4. Phân định thẩm quyền xử phạt của Cảnh sát biển Việt Nam:

a) Tổ trưởng Tổ nghiệp vụ Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 21 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 59 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Đội trưởng Đội nghiệp vụ Cảnh sát biển, Trạm trưởng Trạm Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 21; điểm a khoản 7 Điều 33khoản 1 Điều 34 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 59 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Hải đội trưởng Hải đội Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2, 3, 4 Điều 20); khoản 1 Điều 21; Điều 25; điểm a, b, c khoản 1 Điều 31; khoản 1, 2, 3, điểm a khoản 7, khoản 8 Điều 33; khoản 1 Điều 34khoản 1 Điều 52 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 59 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

d) Hải đoàn trưởng Hải đoàn Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1 Điều 9; Điều 13; điểm c khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2, 3, 4 Điều 20); khoản 1 Điều 21; Điều 25; khoản 1 Điều 28; điểm a, b, c, d khoản 1 Điều 31; khoản 1,2, 3,4, điểm a khoản 7, khoản 8 Điều 33; khoản 1 Điều 34khoản 1 Điều 52 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 59 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

đ) Tư lệnh Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm b khoản 1, điểm a, c, d khoản 2 Điều 9; Điều 13; điểm c khoản 1 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều 16; khoản 1 Điều 17; điểm a khoản 1 Điều 18; khoản 1 Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại điểm a khoản 2, khoản 3,4 Điều 20); khoản 1, 3 Điều 21; Điều 25; khoản 1 Điều 28; Điều 31; khoản 1,2, 3,4, 5, 6, điểm a khoản 7, khoản 8 Điều 33; khoản 1 Điều 34; khoản 1, 4 Điều 35; điểm b khoản 1 Điều 47khoản 1 Điều 52 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 5 Điều 59 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

e) Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 6; khoản 2, 3, điểm a khoản 4, khoản 6 Điều 7 (trừ trường hợp người nước ngoài có hành vi vi phạm tại khoản 6 Điều 7); khoản 2 Điều 8; điểm b khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 9; Điều 13; khoản 1 Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 5 Điều 20; khoản 1,3,4 Điều 21; Điều 25; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 26; khoản 3 Điều 27; Điều 28; Điều 31; khoản 1, 2, 3, 4, 5, 6, điểm a khoản 7, khoản 8 Điều 33; khoản 1 Điều 34; khoản 1,4 Điều 35; điểm b khoản 1, khoản 2, 3 Điều 36; điểm a, c khoản 1, khoản 3, 4 Điều 38; điểm b khoản 2, điểm c khoản 3 Điều 46; điểm b khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 47; khoản 1 và 4 Điều 52 của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 6 Điều 59 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

5. Phân định thẩm quyền xử phạt của Hải quan:

a) Chi cục trưởng Chi cục Hải quan, Chi cục trưởng Chi cục kiểm tra sau thông quan, Đội trưởng Đội kiểm soát thuộc Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Đội trưởng Đội kiểm soát chống buôn lậu, Hải đội trưởng Hải đội kiểm soát trên biển và Đội trưởng Đội kiểm soát bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ thuộc Cục Điều tra chống buôn lậu Tổng cục Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2, 3, 4 Điều 20); Điều 25; khoản 1 Điều 26; điểm a, b, c khoản 1 Điều 31khoản 1,2, 3,7 Điều 33 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 60 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Cục trưởng Cục điều tra chống buôn lậu, Cục trưởng Cục kiểm tra sau thông quan thuộc Tổng cục Hải quan, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh, liên tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa quy định tại Điều 18; khoản 1, 2,3, 4 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 3, 4 Điều 20); Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 27; Điều 31Điều 33 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 60 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính có liên quan đến hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu, tạm nhập tái xuất, tạm xuất tái nhập, chuyển khẩu hàng hóa quy định tại khoản 1, điểm b khoản 2, khoản 3, 4, 5 Điều 20; Điều 25; Điều 26; Điều 27; Điều 31; Điều 33điểm a, b khoản 4 Điều 3 6 của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 60 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

6. Phân định thẩm quyền xử phạt của Quản lý thị trường:

a) Kiểm soát viên thị trường đang thi hành công vụ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại khoản 1 Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 1 Điều 61 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

b) Đội trưởng Đội Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại điểm c khoản 1, khoản 2 Điều 14; khoản 1 Điều 15; khoản 1 Điều . 16; khoản 1 Điều 17; khoản 1 Điều 19; khoản 1, điểm b khoản 2 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 2, 3, 4 Điều 20); khoản 1 Điều 21; khoản 2 Điều 21 (trừ trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm); khoản 1 Điều 22; khoản 1 Điều 23; khoản 1 Điều 24; Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1, 2 Điều 29; điểm a, b, c khoản 1 Điều 31; khoản 1,2, 3, 7 Điều 33; khoản 1, 2 Điều 34; Điều 35; điếm a, b khoản 2 Điều 39; Điều 41; khoản 1 Điều 42; điểm a, d khoản 1 Điều 43; khoản 1 Điều 44; khoản 1 Điều 45; khoản 1 Điều 46; khoản 2 Điều 46 (trừ trường hợp vi phạm nhiều lần hoặc tái phạm); khoản 1, điểm b, c khoản 2 Điều 47; khoản 1, 2 Điều 48; khoản 1 Điều 49; khoản 1, 2 Điều 50; khoản 1 Điều 51; khoản 1 Điều 52; khoản 1 Điều 53Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 2 Điều 61 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

c) Cục trưởng Cục Quản lý thị trường cấp tỉnh, Cục trưởng Cục nghiệp vụ quản lý thị trường trực thuộc Tổng cục Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Điều 14; Điều 15; Điều 16; Điều 17; Điều 18; Điều 19; khoản 1, 2, 3, 4 Điều 20; khoản 5 Điều 20 (trừ trường hợp đối tượng vi phạm thực hiện hành vi vi phạm tại khoản 3, 4 Điều 20); khoản 1, 2, 3 Điều 21; Điều 22; Điều 23; Điều 24; Điều 25; khoản 1 Điều 26; khoản 1 Điều 27; Điều 28; Điều 29; Điều 31; Điều 33; Điều 34; Điều 35; khoản 1, 2 Điều 36; Điều 37; khoản 1, 2, 3 Điều 38; Điều 39; khoản 1, 2, 3 Điều 40; Điều 41; Điều 42; Điều 43; khoản 1, 2, 3 Điều 44; Điều 45; Điều 46; Điều 47; Điều 48; Điều 49; Điều 50; Điều 51; khoản 1, 2 Điều 52; Điều 53Điều 54 Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều 61 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao;

d) Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý thị trường có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Chương III và Chương IV của Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại khoản 4 Điều 61 của Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

7. Những người có thẩm quyền của Thanh tra chuyên ngành Công Thương, Thanh tra chuyên ngành về giá, Thanh tra chuyên ngành Tài nguyên và Môi trường và Thanh tra chuyên ngành Khoa học và Công nghệ có thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính và áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả đối với hành vi vi phạm hành chính quy định tại Nghị định này theo thẩm quyền quy định tại Điều 62 Nghị định này và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao.

Chương VI

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 64. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành từ ngày 11 tháng 10 năm 2020.

2. Nghị định số 67/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

3. Thương nhân phân phối khí, thương nhân là tổng đại lý, đại lý có Giấy chứng nhận đủ điều kiện còn hiệu lực được cấp trước thời điểm Nghị định số 87/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Chính phủ về kinh doanh khí có hiệu lực thực hiện các hành vi vi phạm trong quá trình hoạt động bị xử phạt như đối với hành vi vi phạm của thương nhân kinh doanh mua bán khí.

Điều 65. Trách nhiệm thi hành

1. Bộ trưởng Bộ Công Thương chịu trách nhiệm hướng dẫn và tổ chức thực hiện Nghị định này.

2. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương và các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.


Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- HĐND,
UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- V
ăn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối ca
o;
- Viện kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: VT, CN (2b).

TM. CHÍNH PHỦ
THỦ TƯỚNG
Nguyễn Xuân Phúc

THE GOVERNMENT
-------

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness
---------------

No. 99/2020/ND-CP

Hanoi, August 26, 2020

 

DECREE

PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PETROLEUM, AND PETROL, OIL AND GAS TRADING

Pursuant to the Law on Government Organization dated June 19, 2015;

Pursuant to the Law on Penalties for Administrative Violations dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Commerce dated June 14, 2005;

Pursuant to the Law on Petroleum dated July 06, 1993; Law on amendments to some Articles of the Law on Petroleum dated June 09, 2000; Law on amendments to some Articles of the Law on Petroleum dated June 03, 2008;

Pursuant to the Law on Quality of Products and Goods dated November 21, 2007;

Pursuant to the Law on Measurement dated November 11, 2011;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Pursuant to the Law on Prices dated June 20, 2012;

Pursuant to the Law on Occupational Safety and Health dated June 25, 2015;

Pursuant to the Law on Fire Prevention and Fighting dated June 29, 2001; Law on amendments to some Articles of the Law on Fire Prevention and Fighting dated November 22, 2013;

Pursuant to the Law on Environmental Protection dated June 23, 2014;

At the request of the Minister of Industry and Trade;

The Government hereby promulgates a Decree on penalties for administrative violations against regulations on petroleum, and petrol, oil and gas trading.

Chapter I

GENERAL

Article 1. Scope

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Administrative violations specified in this Decree include the following:

a) Violations against regulations on petroleum, and exploration and extraction thereof (including petroleum prospecting and exploration and field development, decommissioning of petroleum installations, construction, installation, and operation of installations for petroleum extraction, oil refining, petrochemical, petroleum treatment and processing, storage and transport of petroleum products and provision of engineering services directly involved in the aforementioned activities);

b) Violations against regulations on petrol and oil trading conditions;

c) Violations against regulations on petrol and oil trading;

d) Violations against regulations on gas trading conditions;

dd) Violations against regulations on gas trading.

3. Regulations on penalties for corresponding administrative violations in the relevant state management sector shall apply to other administrative violations against regulations on petroleum, and petrol, oil and gas trading with respect to environmental protection; standards, measurement and quality of product and goods; fire prevention and fighting at petroleum installations, petrol, oil and gas business establishments; registration and declaration of petrol, oil and liquefied petroleum gas (LPG) prices; disclosure of information about petrol, oil and gas selling prices and oil and gas price stabilization fund.

Article 2. Regulated entities

1. Vietnamese and foreign organizations and individuals (hereinafter referred to as “entities”) that commit the administrative violations mentioned in this Decree within the territory of the Socialist Republic of Vietnam; the persons who have the power to record administrative violations and persons who have the power to impose penalties for administrative violations, and other relevant organizations and individuals.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Business entities that are duly established under the Law on Enterprises, consisting of: sole proprietorships, joint-stock companies, limited liability companies, partnerships and their affiliates (including branches and representative offices);

b) Business entities that are duly established under the Law on Co-operatives, consisting of: co-operatives and cooperative unions;

c) Organizations that are duly established under the Law on Investment, consisting of: domestic investors, foreign investors and foreign-invested economic organizations; representative offices and branches of foreign traders in Vietnam; representative offices of foreign trade promotion organizations in Vietnam;

d) Other organizations prescribed by law.

3. Household businesses and households shall incur the same penalties as those incurred by individuals for committing administrative violations specified in this Decree.

Article 3. Definitions

For the purposes of this Decree, the terms below shall be construed as follows:

1. “petrol and oil trading licenses” include the license to export/import petrol and oil, certificate of eligibility to act as a petrol and oil distributor, certificate of eligibility to act as a petrol and oil general agent, certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail agent and certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail outlet.

2. “gas trading licenses” include the certificate of eligibility for LPG/LNG/CNG export/import, certificate of eligibility for LPG/LNG/CNG trading, certificate of eligibility for bottled LPG retail, certificate of eligibility to produce and repair LPG bottles, certificate of eligibility to produce mini LPG bottles, certificate of eligibility to bottle LPG, certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks, certificate of eligibility to fill LNG, CNG or LPG into transport vehicles and valid certificates of eligibility granted prior to the effective date of the Government’s Decree No. 87/2018/ND-CP dated June 15, 2018 (including certificate of eligibility to act as a petrol and oil distributor, certificate of eligibility to act as a LPG general agent and certificate of eligibility to act as an LPG agent).

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. For each administrative violation against regulation on petroleum, petrol, oil and gas trading, the violator shall incur a main penalty being a fine. Maximum fine for a violation against regulations on petroleum exploration and extraction incurred by an individual and an organization is VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 respectively; maximum fine for a violation against regulations on petrol and oil trading incurred by an individual and an organization is VND 100,000,000 and VND 200,000,000 respectively.

2. Depending on the nature and severity of the violation, the violator may also incur one or more of the following additional penalties:

a) Suspension of the petrol and oil trading license or the gas trading license for 01 – 06 months or suspension of operation for 01 – 06 months;

b) Confiscation of the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission;

c) Deportation.

3. In addition to the abovementioned penalties, the violator may be liable to one or more of the following remedial measures:

a) Enforced restoration to original condition;

b) Enforced removal from the territory of the Socialist Republic of Vietnam or enforced re-export of petrol, oil and raw materials used for producing petrol, oil and gas;

c) Enforced recall of LPG bottles, bottled LPG or mini LPG bottles that fail to meet the conditions for circulation on the market;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Enforced carrying out of inspection, maintenance and replacement of LPG bottles and gas-fueled auxiliary equipment which are not safe for users;

e) Enforced return of LPG bottles to the legal owners, managers or users.

Article 5. Fines

The fines prescribed in Chapters II, III and IV hereof are those imposed on organizations. If an administrative violation is committed by an individual, the fine imposed on such individual equals to one half of the fine imposed on an organization.

Chapter II

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES IN CASE OF VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PETROLEUM EXPLORATION AND EXTRACTION

Article 6. Violations against regulations on petroleum exploration

1. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for failure to provide documents and specimens obtained during the drilling process to the competent authority as prescribed.

2. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed for drilling outside the area specified in the petroleum contract when the competent agency has not granted permission but no sources of income have been generated or the illegal profit obtained is less than VND 100,000,000.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 600,000,000 to VND 800,000,000 shall be imposed for prospecting and/or exploring petroleum within an area which the Socialist Republic of Vietnam has declared as a prohibited or temporarily prohibited area but no sources of income have been generated or the illegal profit obtained is less than VND 100,000,000.

5. A fine ranging from VND 1,800,000,000 to VND 2,000,000,000 shall be imposed for infringing upon any land, island, internal waters, territorial sea, exclusive economic zone or continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam for the purposes of researching, prospecting and exploring petroleum but no sources of income have been generated or the illegal profit obtained is less than VND 100,000,000.

6. A fine equal to the maximum fine of the fine bracket shall be imposed for the violations prescribed in Clauses 2, 3, 4 and 5 of this Article if the illegal profit obtained is at least VND 100,000,000 while no criminal prosecution is brought.

7. Additional measures:

a) The exhibit or instrumentality used for committing the administrative violation in Clause 2, 3, 4, 5 or 6 of this Article shall be confiscated;

b) The foreign national who commits the violation specified in Clause 4, 5 or 6 of this Article shall be deported.

8. Remedial measures:

The violator is compelled to:

a) restore the original condition if any of the violations specified in Clause 2, 3, 4 or 6 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 7. Violations against regulations on field development and petroleum extraction

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to keep records of field development, petroleum extraction, equipment measurement, total flow measurement or flow checking equipment measurement as prescribed.

2. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Extracting petroleum with an output which reduces the reservoir pressure to a level lower than that approved without permission of the competent authority as prescribed;

b) Failure to correctly follow the process for burning and discharging associated gas;

c) During the process of well testing, extracting petroleum in excess of the volume allowed by the competent authority organization to be burnt or disposed of;

d) extracting associated gas in case the gas oil ratio is higher than the approved limit, without approval by the competent agency organization.

3. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 400,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to comply with a request of the Government of Vietnam for selling crude oil and natural gas on the Vietnamese market

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 400,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Carrying out field development and petroleum extraction when the competent authority has not granted approval of the field development plan or work program and corresponding annual budget;

b) Extracting petroleum outside the area specified in the contract without permission of the competent authority.

5. A fine ranging from VND 500,000,000 to VND 600,000,000 shall be imposed for extracting petroleum within an area which the Socialist Republic of Vietnam has declared as a prohibited or temporarily prohibited area.

6. A fine ranging from VND 1,800,000,000 to VND 2,000,000,000 shall be imposed for infringing upon any land, island, internal waters, territorial sea, exclusive economic zone or continental shelf of the Socialist Republic of Vietnam with a view to petroleum extraction.

7. Additional measures:

a) The exhibit or instrumentality used for committing the administrative violation in Clause 4, 5 or 6 of this Article shall be confiscated;

b) The foreign national who commits the violation specified in Clause 5 or 6 of this Article shall be deported.

8. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) return the illegal profits obtained from the violations specified in Point b Clause 4 and Clause 5 of this Article;

b) restore the original condition if the violation in Clause 5 of Article is committed.

Article 8. Violations against regulations on closure of petroleum prospecting, exploration and extraction projects

1. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for failure to submit to the competent authority the decommissioning plan for dismantlement of fixed installations for petroleum prospecting, exploration and extraction in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 300,000,000 to VND 500,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to dismantle fixed installations for petroleum prospecting, exploration and extraction according to the decommissioning plan approved by the competent authority;

b) Failure to correctly implement the regulations on preservation and disposal of oil wells.

Article 9. Violations against regulations on petroleum safety and security

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Failure to formulate adequate safety management documents, including a safety management program, risk assessment report and emergency response plan as prescribed.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to establish a non-hazardous area and failure to maintain safety signals on installations serving petroleum activities as prescribed;

b) Put a prospecting, exploration and extraction installation into operation before the competent authority certifies their technical and environmental safety under Vietnam’s laws and international agreements to which Socialist Republic of Vietnam is a signatory;

c) Anchoring a ship or boat within 02 nautical miles from the outer perimeter of the offshore oil and gas facility;

d) Illegally infringing or illegally conducting any activity within the non-hazardous area of offshore oil and gas facilities without permission of the Prime Minister.

3. A fine ranging from VND 200,000,000 to VND 300,000,000 shall be imposed for obstructing legal prospecting, exploration, extraction and transport of petroleum.

4. Additional measures:

The prospecting, exploration and extraction installation shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point b Clause 2 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Penalties for administrative violations against regulations on oil spill response shall be imposed in accordance with the Government’s regulations on penalties for administrative violations against regulations on environmental protection.

Article 11. Violations against regulations on safety of onshore oil and gas facilities

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for carrying out any activity that poses the risk of directly or indirectly harming the safety of oil and gas facilities, including:

a) The activities that potentially cause fire, explosion or subsidence within the affected area from the boundary of the safety perimeter to that of the affected area;

b) Planting perennial plants within the safety perimeter of onshore oil and gas facilities;

c) Discharge of corrosive substances;

d) Anchoring of vehicles and equipment that may affect safety of oil and gas facilities.

2. A fine ranging from VND 150,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to formulate or maintain adherence to the operation and maintenance process, safety regulations and incident handling process;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Putting an oil and gas facility or pipeline system into operation without permission of the competent authority;

d) Failure to maintain signboards or prohibition signs as prescribed to ensure safety of facilities and pipeline corridors.

3. Remedial measures:

The violator is compelled to restore the original condition if any of the violations specified in Point a, b or c Clause 1 of this Article is committed.

Article 12. Violations against regulations on reporting and provision of information

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide one of the following documents as prescribed: Quarterly or annual reports on the extracted output, composition and proportion of petroleum extracted from each field and by petroleum, and volume of petroleum removed;

b) Failure to report the execution of projects petroleum activities or report important events and incidents related to petroleum activities;

c) Failure to report the management of safety and precautions;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. The Government’s regulations on penalties for administrative violations against regulations on security, and social order and safety shall apply to imposition of penalties for failure to provide documents or provide inadequate documents thereby obstructing the petroleum-related inspection by law enforcers and competent authorities.

Article 13. Violations against regulations on insurance for petroleum activities

A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failure to buy insurance for vehicles and works serving petroleum activities, environmental insurance and other types of insurance in accordance with Vietnamese laws and Good International Petroleum Industry Practices.

Chapter III

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES IN CASE OF VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PETROL AND OIL TRADING

Section 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PETROL AND OIL TRADING CONDITIONS

Article 14. Violations against regulations on conditions to be satisfied by petrol and oil retail outlets

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed:

a) on a petrol and oil retail outlet that operates without maintaining its satisfaction of conditions in conformity with the national technical regulation on design requirements for petrol and oil retail outlets; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) for employing the manager or staff who has not been trained in fire safety and environmental protection as prescribed to work at the petrol and oil retail outlet.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a trader retailing petrol at an establishment failing to have the certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail outlet unless otherwise prescribed by law.

3. Additional measures:

The certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail outlet shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point a or b Clause 1 of this Article is committed.

4. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 15. Violations against regulations on trading conditions to be satisfied by petrol retail franchisees and petrol retail agents

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for employing the manager or staff who has not been trained in fire safety and environmental protection as prescribed, except for the case prescribed in Point c Clause 1 Article 14 hereof.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed on a petrol retail franchisee or petrol retail agent that does not have a petrol and oil retail outlet under its ownership or both its ownership and co-ownership which is granted the certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail outlet in accordance with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail agent or the petrol and oil trading shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Clause 2 of this Article is committed.

Article 16. Violations against regulations on trading conditions to be satisfied by petrol and oil general agents

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for employing the manager or staff who has not been trained in fire safety and environmental protection as prescribed, except for the case prescribed in Point c Clause 1 Article 14 hereof.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to satisfy the conditions for petrol and oil transport vehicles as prescribed;

b) Failure to satisfy the conditions for petrol and oil depots and tanks as prescribed.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for failure to satisfy the conditions for the petrol and oil distribution system as prescribed.

4. Additional measures:

The certificate of eligibility to act as a petrol and oil general agent shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Clause 2 or 3 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for employing the manager or staff who has not been trained in fire safety and environmental protection as prescribed, except for the case prescribed in Point c Clause 1 Article 14 hereof.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to satisfy the conditions for petrol and oil transport vehicles as prescribed;

b) Failure to satisfy the conditions for petrol and oil depots and tanks as prescribed.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to satisfy the conditions for the petrol and oil distribution system as prescribed;

b) Failure to satisfy the conditions for testing laboratories as prescribed.

4. Additional measures:

The certificate of eligibility to act as a petrol and oil distributor shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Clause 2 or 3 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

1. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failing to satisfy the conditions for special-use wharves intended for receiving oil tankers or petrol and oil transport vehicles as prescribed;

c) Failure to satisfy the conditions for vehicles intended for domestic petrol and oil transport as prescribed;

c) Failure to satisfy the conditions for petrol and oil depots as prescribed.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for failure to satisfy the conditions for the petrol and oil distribution system as prescribed or failure to have jet fuel filling equipment under the ownership or co-ownership for an exporter or importer of jet fuel.

3. Additional measures:

The license for petrol and oil export/import shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point b or c Clause 1 or Clause 2 of this Article is committed.

Article 19. Violations against regulations on conditions for provision of petrol and oil services

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for employing the manager or staff who has not been trained in fire safety and environmental protection as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Providing port or petrol and oil depot lease services without satisfying the conditions for special-use wharves or depots as prescribed;

b) Providing petrol and oil transport services without satisfying the conditions for special-use vehicles intended for petrol and oil transport as prescribed.

3. Additional measures:

The provision of petrol and oil services shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Clause 2 of this Article is committed.

Article 20. Other violations against regulations on petrol and oil trading conditions

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for making interlineations, erasures or alternations on the petrol and oil trading license.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Leasing, lending, selling or transferring the petrol and oil trading license or putting up it as collateral;

b) Renting, borrowing or acquiring the petrol and oil trading license or receiving it as collateral.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Trading petrol and oil without a petrol and oil trading license as prescribed, except for the cases specified in Clause 2 Article 14 and Clause 2 Article 27 hereof;

b) Trading petrol and oil with an expired petrol and oil trading license;

c) Using another trader’s petrol and oil trading license to trade petrol and oil;

d) Trading petrol and oil against the issued petrol and oil trading license.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for continuing to carry out business activities while the competent authority has suspended operation, suspended or revoked the petrol and oil trading license, except for case specified in Clause 2 Article 27 hereof.

5. A fine that is twice as much as the fine imposed for the violations mentioned in Clause 1 through 4 of this Article shall be imposed for an administrative violation committed by a petrol and oil exporter/importer, petrol and oil distributor petrol oil general agent.

6. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation in Clause 1 of this Article shall be confiscated;

b) The petrol and oil trading license shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point a Clause 2 of this Article is committed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Point a Clause 2, Clause 3 and Clause 4 of this Article.

Section 2. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON PETROL AND OIL TRADING

Article 21. Violations against petrol and oil retail prices and process for adjusting petrol and oil retail prices

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for listing petrol and oil retail prices inconsistently with those regulated by petrol and oil wholesalers or distributors.

2. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 50,000,000 shall be imposed for deliberately adjusting petrol and oil retail prices and oil retail prices at the time other than the one regulated by petrol and oil wholesalers or distributors.

3. A fine ranging from VND 50,000,000 to VND 70,000,000 shall be imposed for failure to send notifications or failure to send decisions on petrol and oil retail prices applied to units belonging to the petrol and oil distribution system ahead of the effective time of these prices in the case of any increase or decrease in petrol and oil retail prices.  

4. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for failure to correctly implement regulations on the sequence of adjusting prices or failure to implement regulations on the minimum time interval between two consecutive price adjustments in the case of adjusting the petrol and oil retail prices.

5. Additional measures:

The certificate of eligibility to act as a petrol and oil retail outlet shall be suspended for 01 - 03 months if the violation prescribed in Clause 2 is repeated.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 22. Violations against regulations on registration of petrol and oil distribution systems and on sale and purchase of petrol and oil under distribution systems

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to register the distribution system with a competent authority in accordance with regulations;

b) Committing fraud in declaration and registration of a distribution system;

c) Failure to send information on the petrol and oil distribution system to the principal or the franchiser to register the distribution system with a competent authority as prescribed.

2. A fine that is twice as much as the fine imposed for the violations mentioned in Points a and b Clause 1 of this Article shall be imposed for an violation committed by a wholesaler.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on a petrol and oil general agent, petrol and oil retail agent, petrol and oil retail franchisee or petrol and oil retail outlet that purchases or sells petrol and oil from or to an entity outside its distribution system, except the case of selling petrol and oil directly to consumers.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) a wholesaler that sells petrol and oil to an entity outside its distribution system, except for the case of selling petrol and oil to other wholesalers, petrol and oil distributors and units directly producing petrol and oil and directly selling petrol and oil to consumers.

5. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Clauses 3 and 4 of this Article.

Article 23. Violations against regulations on appointing petrol and oil agents and acting as petrol and oil retail agents

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Concluding contracts to act as a petrol and oil retail agent with a number of principals that exceeds the maximum permissible number of petrol and oil general agents or distributors or wholesalers as prescribed;

b) Acting as a petrol and oil agent without a petrol and oil agent contract as prescribed or with an expired petrol and oil agent contract.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on a petrol and oil general agent for any of the following violations:

a) Concluding contracts to act as a general agent with a number of wholesalers that exceeds the maximum permissible number as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Appointing a petrol and oil agent without a petrol and oil agent contract as prescribed;

d) Concluding a petrol and oil agent contract with a petrol and oil trader during the period such petrol and oil trader is a petrol and oil agent for another wholesaler or another petrol and oil distributor another petrol and oil general agent.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on a petrol and oil distributor for any of the following violations:

a) Concluding a petrol and oil agent contract with a petrol and oil retail agent that fails to satisfy all conditions as prescribed;

b) Appointing a petrol and oil agent without a petrol and oil agent contract as prescribed;

c) Concluding a contract to act as a petrol and oil agent for another wholesaler or to act as a petrol and oil retail agent for another petrol and oil general agent;

d) Concluding a petrol and oil agent contract with a petrol and oil trader during the period such petrol and oil trader is a petrol and oil agent for another wholesaler or another petrol and oil distributor another petrol and oil general agent.

4. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Appointing a petrol and oil agent without a petrol and oil agent contract as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Concluding a petrol and oil agent contract with a petrol and oil retail agent that is ineligible to act as a petrol and oil agent as prescribed.

5. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in this Article.

Article 24. Violations against regulations on concluding petrol and oil sale contracts and petrol and oil retail franchise contracts

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on a petrol and oil retail franchisee for any of the following violations:

a) Concluding a contract to act as a petrol and oil retail franchisee with a number of wholesalers or petrol and oil distributors that exceeds the maximum permissible number as prescribed;

b) Concluding a contract to act as an agent for a petrol and oil general agent or petrol and oil distributor wholesaler.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on a petrol and oil distributor for any of the following violations:

a) Purchasing petrol and oil from a wholesaler or subsidiary authorized by the wholesale trader or another petrol and oil distributor without a petrol and oil sale contract as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on a wholesaler for any of the following violations:

a) Concluding a petrol and oil retail franchise contract with a petrol and oil retail franchisee in case such trader belongs to another wholesaler or distributor’s distribution system;

b) Selling petrol and oil to a petrol and oil distributor that fails to satisfy all conditions as prescribed or without a petrol and oil sale contract as prescribed.

4. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in this Article.

Article 25. Violations against regulations on transshipment or ship-to-ship transfer of petrol and oil

A fine ranging from VND 20,000,000 to 40,000,000 shall be imposed for failure to transship or ship-to-ship transfer petrol and oil at the designated place or transshipping or ship-to-ship transferring petrol and oil from a large ship or another means of transport which cannot be accommodated by the Vietnamese port inconsistently with the port authority’s regulations.

Article 26. Violations against regulations on provision of petrol and oil services

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for transporting petrol and oil but inlet door, exhaust valve handle or exhaust cover cap of the petrol and oil tank is not sealed with lead as regulated or is not sealed with the leaden seal or seal specified in the original petrol delivery record.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Concluding a depot lease contract with the total capacity exceeding the actual total capacity of the depot;

b) Failure to install equipment for inspecting and supervising vehicles transporting petrol and oil or having inoperative or ineffective equipment for inspecting and supervising vehicles transporting petrol and oil.

3. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Point a Clause 2 of this Article.

Article 27. Violations against regulations on production, export, import and transit of petrol and oil and raw materials used for producing petrol and oil, and temporary import and processing thereof for export

1. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed on a petrol and oil producer that exports petrol and oil which such producer does not produce or process for export.

2. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for temporarily importing or transitting petrol and oil and raw materials used for producing petrol and oil without the petrol and oil import or export license as prescribed or after the suspension or revocation of such license.

3. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 140,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to import adequate quantities and/or categories of petrol and oil as annually assigned by competent authorities;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Additional measures:

The exhibit used for committing the violation in Clause 1 of this Article shall be confiscated.

5. Remedial measures:

The violator is compelled to:

a) remove petrol and oil or raw materials used for producing petrol and oil from the territory of the Socialist Republic of Vietnam or re-export them if the violation in Clause 2 of this Article is committed;

b) return the illegal profits obtained from the violations specified in Clauses 1 and 2 of this Article.

Article 28. Violations against regulations on petrol and oil blending

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed:

a) on a wholesaler that blends petrol and oil without registering its blending factory as prescribed; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on a petrol and oil exporter or importer that blends petroleum products without having a laboratory fully capable of testing petrol and oil quality in accordance with national technical regulations as prescribed.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for blending petrol and oil while not being a wholesaler.

4. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation in Clause 2 or 3 of this Article shall be confiscated;

b) The instrumentality used for committing the administrative violation in Clause 3 of this Article shall be confiscated;

c) The blending of petrol and oil shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Clause 2 of this Article is committed.

Article 29. Violations against regulations on building quality management system and laboratory capacity management system, implementing the roadmap for blending biofuels with conventional fuels under the Prime Minister’s regulations

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to build, apply and maintain the petrol and oil quality management system in an effective manner as prescribed.

2. A fine that is twice as much as the fine imposed for the violation mentioned in Clause 1 of this Article shall be imposed for an administrative violation committed by a wholesaler, petrol and oil distributor petrol oil general agent.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on a petrol and oil exporter or importer that fails to implement the roadmap for application of ratios for blending biofuels with conventional fuels under the Prime Minister’s regulations.

Article 30. Violations against regulations on maintaining reserves of petrol and oil and raw materials used for producing petrol and oil

1. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed on a petrol and oil producer that fails to maintain a level of raw material reserves or maintains a level of raw material reserves lower than the minimum level as prescribed.

2. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 140,000,000 shall be imposed on a wholesaler that fails to maintain a level of compulsory petrol and oil reserves or maintains a level of petrol and oil reserves lower than the minimum level as prescribed.

Article 31. Violations against regulations on cross-border transport, trading in and exchange of petrol and oil

1. Fines for transporting, trading and exchanging petrol and oil across the border or from a non-tariff zone to inland or vice versa against the law are as follows:

a) A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed if the petrol and oil involved in the violation is worth less than VND 10,000,000;

b) A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed if the petrol and oil involved in the violation is worth from VND 10,000,000 to less than VND 30,000,000;

c) A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed if the petrol and oil involved in the violation is worth from VND 30,000,000 to less than VND 50,000,000;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed if the petrol and oil involved in the violation is worth from VND 70,000,000 to less than VND 100,000,000.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the violation in Clause 1 of this Article if the petrol and oil involved in the violation is worth VND 100,000,000 or more but no criminal prosecution is brought.

3. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Clause 1 of this Article shall be confiscated;

b) The vehicle used to transport petrol and oil across the border shall be confiscated if the exhibit is worth VND 100,000,000 or more.

Article 32. Violations against regulations on trading in smuggled petrol and oil or petrol and oil of unclear origin

The Government’s regulations on penalties for administrative violations against regulations on commerce, production and trade in counterfeit and prohibited goods, and protection of consumer rights shall apply to imposition of penalties for trading smuggled petrol and oil or petrol and oil of unclear origin.

Article 33. Violations against regulations on management of trading in petrol and oil within border areas and territorial waters

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following violations if the petrol and oil involved in the violation is worth less than VND 10,000,000:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Trading in, exchanging or ship-to-ship transferring petrol and oil at sea with foreign ships, boats or vehicles.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for the violation in Clause 1 of this Article if the petrol and oil involved in violation is worth from VND 10,000,000 to less than VND 30,000,000.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for the violation in Clause 1 of this Article if the petrol and oil involved in violation is worth from VND 30,000,000 to less than VND 50,000,000.

4. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for the violation in Clause 1 of this Article if the petrol and oil involved in violation is worth from VND 50,000,000 to less than VND 70,000,000.

5. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for the violation in Clause 1 of this Article if the petrol and oil involved in violation is worth from VND 70,000,000 to less than VND 100,000,000.

6. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for the violation in Clause 1 of this Article if the petrol and oil involved in violation is worth from VND 100,000,000 or more.

7. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on a petrol and oil retail out in a border area for any of the following violations:

a) Failure to comply with regulations on petrol and oil selling hours in the border area;

b) Failure to comply with regulations on methods and limits on retailing petrol and oil to infrequent foreign vehicles.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

9. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Clause 1, 2, 3, 4, 5 or 6 of this Article shall be confiscated;

b) The instrumentality used for committing the administrative violation in Clause 6 of this Article shall be confiscated.

10. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Point b Clause 7 of this Article.

Article 34. Violations against regulations on signboards

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to display the name or displaying incorrect name of the wholesaler or the petrol and oil distributor that supplies petrol and oil on the signboard of a petrol and oil retail outlet.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed on a petrol and oil distributor for failure to set out rules for uniform display of the name of the petrol and oil distributor on the signboard of the petrol and oil retail outlet within the distribution system.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on a wholesaler for failure to set out rules for uniform display of the name of the wholesaler on the signboard of the petrol and oil retail outlet within the distribution system.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 35. Violations against other regulations on petrol and oil retail

1. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for failure to display or clearly display selling time within a sale area as prescribed.

2. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for selling petrol and oil using a mini filling column, hand-shake pump, barrel, bottle or another container, except for the case where the trader is a business household or petrol and oil distribution station belonging to the armed force (national defense or public security) in a mountainous area or highlands as prescribed which is allowed by the People’s Committees of a province or central-affiliated city to act as petrol and oil retail agent with the scale and equipment relevant to the petrol and oil trading conditions within such area.

3. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for failure to register selling time of a petrol and oil retail outlet with a competent authority as prescribed.

4. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Reducing the selling time shorter than the displayed or previously applied time without a plausible reason or without notifying a competent authority according to regulations;

b) Failure to sell or suspend sale without written approval by a competent authority or without notifying a competent authority as prescribed;

c) Reducing the sales of sold petrol and oil less than those of previously sold petrol and oil without a plausible reason or without notifying a competent authority according to regulations;

5. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for selling petrol and oil using an automatic or mobile petrol and oil filling column without permission of the competent authority, except for the case specified in Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The exhibit or instrumentality used for committing the administrative violation mentioned in Clause 2 or 5 of this Article shall be confiscated.

7. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Clauses 2 and 5 of this Article.

Chapter IV

ADMINISTRATIVE VIOLATIONS, PENALTIES AND REMEDIAL MEASURES IN CASE OF VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON GAS TRADING

Section 1. VIOLATIONS AGAINST REGULATIONS ON GAS TRADING CONDITIONS

Article 36. Violations against regulations on trading conditions to be satisfied by petrol and oil exporters and importers

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on an LPG exporter or importer trading bottled LPG for any of the following violations:

a) Circulating LPG bottles under its/his/her ownership or LPG bottles hired under a contract without satisfying all conditions for circulation on the market;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed on a gas exporter or importer for any of the following violations:

a) Failure to have a wharf or a contract for leasing a wharf within Vietnam’s port system for at least 5 years whose use has been permitted by a competent authority as prescribed;

b) Owning gas tanks or concluding a contract for leasing gas tanks that fails to satisfy the safety regulations as prescribed;

c) Failure to have gas tanks or conclude a contract for leasing gas tanks as prescribed.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed on a gas exporter or importer trading gas through pipelines without having a gas supply station that satisfies the safety conditions as prescribed by law.

4. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 160,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Exporting or importing gas without a certificate of eligibility to act as a gas exporter and importer or an expired certificate of eligibility to act as a gas exporter and importer or after the suspension or revocation of such certificate, except for the case where the gas producing and processing entity satisfies the conditions applied to a gas exporter or importer as prescribed;

b) Using the falsified certificate of eligibility to act as a gas exporter or importer;

c) Leasing/lending or renting/borrowing the certificate of eligibility to act as a gas exporter or importer.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point b Clause 4 of this Article shall be confiscated;

b) The certificate of eligibility to act as a petrol and oil exporter or importer shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Clause 1, 2 or 3 of this Article is committed;

c) The certificate of eligibility to act as a petrol and oil exporter or importer shall be suspended for 03 - 06 months if the violation specified in Point c Clause 4 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

The violator is compelled to:

a) recall LPG bottles that fail to satisfy the conditions for circulation on the market if the violation specified in Point a Clause 1 of this Article is committed;

b) return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 4 of this Article;

c) remove gas from the territory of the Socialist Republic of Vietnam or re-export it if the violation in Point a Clause 4 of this Article is committed.

Article 37. Violations against regulations on conditions to be satisfied by gas-producing and processing entities

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Producing and processing gas at a facility whose construction has not been approved and permitted by a competent authority;

b) Failure to own a gas quality testing laboratory fully capable of testing the criteria specified in national technical regulations or conclude a contract for hiring it for at least 01 year as prescribed;

c) Having lines, machinery and equipment not inspected as prescribed.

2. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Producing or processing LNG without having an LNG pumping and filling system for transport or equipment system to serve the gasification to supply to customers;

b) Producing and processing CNG without having a CNG compressor station as prescribed.

3. Additional measures:

a) The gas production and processing shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Clause 1 of this Article is committed;

b) The LNG production and processing shall be suspended for 03 - 06 months if the violation in Point a Clause 2 of this Article is committed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 38. Violations against regulations on conditions to be satisfied by gas traders

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on a gas trader for any of the following violations:

a) Having gas tanks that fail to satisfy the safety regulations as prescribed;

b) Having LPG bottles that fail to satisfy all conditions for circulation on the market;

c) Failure to have gas tanks or conclude a contract for hiring gas tanks or LPG bottles as prescribed.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following violations, except for the case specified in Clause 2 Article 39 hereof:

a) Trading gas without having a certificate of eligibility to act as a gas trader or with an expired certificate of eligibility for acting as gas trader or after the suspension or revocation of such certificate;

b) Using the falsified certificate of eligibility to act as a gas trader;

c) Leasing/lending or renting/borrowing the certificate of eligibility to act as a gas trader.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed on:

a) an LNG trader that does not have an LNG supply station or LNG filling stations for means of transport which fully satisfies the safety and fire safety conditions as prescribed; or

b) a CNG trader that does not have a CNG tank truck, CNG compressor station, CNG filling station or CNG filling stations for means of transport which fully satisfies the safety and fire safety conditions as prescribed.

5. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point b Clause 2 of this Article shall be confiscated;

b) The certificate of eligibility to act as a gas trader shall be suspended for 01 - 03 months if the any of the violations specified in this Article is committed;

c) The trading in gas through pipelines shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Clause 3 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

The violator is compelled to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 39. Violations against regulations on conditions to be satisfied by bottled LPG retail outlets

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for retailing bottled LPG without a bottled LPG sale contract with a trader having an effective certificate of eligibility as prescribed, except for the case where the retail outlet is owned by such trader.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 30,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Retailing bottled LPG at a facility failing to have a certificate of eligibility to act as an LPG retail outlet or with an expired certificate of eligibility to act as an LPG retail outlet or after the suspension or revocation of such certificate;

b) Using the falsified certificate of eligibility to act as a bottled LPG retail outlet;

c) Leasing/lending or renting/borrowing the certificate of eligibility to act as a bottled LPG retail outlet.

3. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point b Clause 2 of this Article shall be confiscated;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

4. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 2 of this Article.

Article 40. Violations against regulations on conditions to be satisfied by LPG bottling stations, LPG filling stations for tank trucks, gas filling stations for means of transport, gas supply stations and CNG compressor stations

1. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed:

a) for having an LPG bottling station, LPG filling station for tank trucks, gas filling station for means of transport, gas supply station or CNG compressor station whose construction has not been allowed by a competent authority; or

b) on a trader whose LPG bottling station fails to have a bottled LPG warehouse that satisfies the regulations on safety and fire safety as prescribed.

2. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Using a certificate of eligibility to fill gas into means of transport, certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks or certificate of eligibility to bottle LPG which has been falsified;

b) Leasing/lending or renting/borrowing the certificate of eligibility to fill gas into means of transport, certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks or certificate of eligibility to bottle LPG.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Bottling LPG without having a certificate of eligibility to bottle LPG in accordance with regulations;

b) Bottling LPG with an expired certificate of eligibility to bottle LPG or after the suspension or revocation of the certificate of eligibility to bottle LPG.

4. A fine ranging from VND 100,000,000 to VND 140,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Filling gas into means of transport without a certificate of eligibility to fill gas into means of transport or certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks without a certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks as prescribed;

b) Filling gas into means of transport without an expired certificate of eligibility to fill gas into means of transport or after the suspension or revocation of the certificate of eligibility to fill gas into means of transport;

c) Filling LPG into tank trucks with an expired certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks or after the suspension or revocation of the certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks;

d) Continuing to supply gas from fixed tanks or system of LPG bottles directly through the pipeline to end users or compress CNG into tanks during the period of suspension of operation.

5. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point a Clause 2 of this Article shall be suspended;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) The certificate of eligibility to fill gas into means of transport, certificate of eligibility to fill LPG into tank trucks or certificate of eligibility to bottle LPG shall be suspended for 03 - 06 months if the violation specified in Point b Clause 2 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Clauses 2, 3 and 4 of this Article.

Article 41. Violations against regulations on conditions for circulation of LPG bottles, bottled LPG and mini bottled LPG on market

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for trading bottled LPG that is not sealed in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the violations against regulations on conditions for circulation (including mini bottled LPG) on market:

a) Circulating LPG bottles on the market without documents proving their origin and other mandatory documents of the manufacturer as prescribed;

b) Circulating on the market LPG bottles that fails to conform to technical regulations or fails to undergo technical inspection of occupational safety as prescribed.

3. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 42. Violations against regulations on conditions for production and repair of LPG bottles

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for producing or repairing LPG bottles without fully satisfying the regulations on safety, production process, repair process or product quality inspection process as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Producing or repairing LPG bottles without having inspection equipment to satisfy the requirements for safety inspection as prescribed;

b) Using the falsified certificate of eligibility to produce or repair LPG bottles;

c) Leasing/lending or renting/borrowing the certificate of eligibility to produce or repair LPG bottles.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Producing or repairing LPG bottles without a certificate of eligibility to produce or repair LPG bottles as prescribed;

b) Continuing to produce or repair LPG bottles with an expired certificate of eligibility to produce or repair LPG or after the suspension or revocation of the certificate of eligibility to produce or repair LPG.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point b Clause 2 of this Article shall be confiscated;

b) The certificate of eligibility to produce or repair LPG shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point a or c Clause 2 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Points b and c Clause 2 and Clause 3 of this Article.

Article 43. Violations against regulations on conditions for production of mini LPG bottles

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Producing mini LPG bottles without fully satisfying the regulations on safety, production process and product quality inspection process as prescribed;

b) Failure to have adequate lines, machinery and equipment for production of mini LPG bottles in accordance with national technical regulations;

c) Failure to have adequate inspection equipment to satisfy the requirements for safety inspection of mini LPG bottles as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Leasing/lending or renting/borrowing the certificate of eligibility to produce mini LPG bottles.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Producing mini LPG bottles without a certificate of eligibility to produce mini LPG bottles as prescribed;

b) Continuing to produce mini LPG bottles with an expired certificate of eligibility to produce mini LPG bottles or after the suspension or revocation of the certificate of eligibility to produce mini LPG bottles.

3. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point a or d Clause 1 or Clause 2 of this Article shall be confiscated;

b) The certificate of eligibility to produce mini LPG bottles shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point b, c or dd Clause 1 of this Article is committed.

4. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Point dd Clause 1 and Clause 2 of this Article.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 44. Violations against regulations on gas trading committed by gas exporters, gas importers and gas producing and processing entities

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to report the distribution system, trademarks, gas import, export and trading on the market to the Ministry of Industry and Trade or failure to do so within the prescribed time limit;

b) Failure to include adequate information about bottled LPG in the logbook or electronic database applying information technology to monitor bottled LPG sold to other LPG traders or users: owner, bottle type, bottle serial number, bottle inspection date, name and address of the purchaser or user and delivery date of bottled LPG;

c) Blending gas without undertaking to make sure that the quality of additives does not affect the safety of humans, animals, plants, environment and gas quality as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the gas trading establishment as prescribed;

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques and fire safety as prescribed to work at the gas trading establishment;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to carry out technical inspection of occupational safety as prescribed of LPG bottles, gas tanks, LPG-fueled auxiliary equipment, LNG and CNG trading auxiliary equipment owned by traders as prescribed;

b) Failure to stipulate selling prices for gas and bottled LPG offered to traders in the network under the management as prescribed;

c) Selling gas or bottled LPG to traders who fail to fully satisfy the gas trading conditions as prescribed.

4. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to carry out inspection, maintenance and replacement of LPG bottles and gas-fueled auxiliary equipment which are not safe for users;

b) Illegally impounding, purchasing, selling, exchanging, storing or collecting LPG bottles which are not under ownership without concluding an LPG bottle sale contract or LPG bottle lease contract or without reaching an agreement on exchanging LPG bottles with the owner, except for case where a filling service provider is hired;

c) Purchasing or selling LPG bottles and bottled LPG failing to meet the conditions for circulation on the market.

5. Additional measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) The certificate of eligibility to act as a gas exporter or importer or the production, processing or blending of gas shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point b Clause 2, Point a or b Clause 3 of this Article is repeated;

c) The bottled gas trading shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Point b or c Clause 4 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

The violator is compelled to:

a) return LPG bottles to their owner in the case of the violation in Point b Clause 4 of this Article if the legal owner, manager or user does not deliberately let the violator use the exhibit to commit the administrative violation;

b) carry out inspection, maintenance or replacement of LPG bottles and gas-fueled auxiliary equipment which are not safe for users if the violation in Point a Clause 4 of this Article is committed;

c) return the illegal profits obtained from the violations specified in Point c Clause 3 and Points b and c Clause 4 of this Article.

Article 45. Violations against regulations on gas trading committed by gas traders

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques and fire safety as prescribed to work at the gas trading establishment;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed;

d) Failure to report the distribution system, trademarks, gas import, export and gas trading on market to the Ministry of Industry and Trade or failure to do so within the prescribed time limit;

dd) Failure to include adequate information about bottled LPG in the logbook or electronic database applying information technology to monitor bottled LPG sold to other LPG traders or users: owner, bottle type, bottle serial number, bottle inspection date, name and address of the purchaser or user and delivery date of bottled LPG.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to carry out technical inspection of occupational safety as prescribed of LPG bottles, gas tanks, LPG-fueled auxiliary equipment, LNG and CNG trading auxiliary equipment owned by traders;

b) Failure to stipulate selling prices for gas and bottled LPG offered to traders in the network under the management as prescribed;

c) Trading bottled LPG without preparing a logbook or developing an electronic database applying information technology to monitor bottled LPG sold to other LPG traders or users;

d) Selling gas or bottled LPG to traders who fail to fully satisfy the gas trading conditions as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Failure to carry out inspection, maintenance and replacement of LPG bottles and gas-fueled auxiliary equipment which are not safe for users;

b) Illegally impounding, purchasing, selling, exchanging, storing or collecting LPG bottles which are not under ownership without concluding an LPG bottle sale contract or LPG bottle lease contract or without reaching an agreement on exchanging LPG bottles with the owner, except for case where a filling service provider is hired;

c) Purchasing or selling LPG bottles and bottled LPG failing to satisfy the conditions for circulation on the market.

d) Concluding a gas sale contract with a gas exporter or importer or gas trader that does not have the certificate of eligibility to act as a gas exporter or importer or the certificate of eligibility for to act as a gas trader as prescribed or concluding a gas sale contract with a gas producing and processing entity that fails to fully satisfy the gas trading conditions as prescribed.

4. Additional measures:

a) The exhibit used for the committing the violation mentioned in Point b or c Clause 3 of this Article shall be confiscated, except for the case where the remedial measure in Point a Clause 5 of this Article is taken;

b) The certificate of eligibility to act as a gas trader shall be suspended for 01 - 03 months if the violation specified in Point b Clause 1, Point a or b Clause 2 of this Article is repeated;

c) The certificate of eligibility to act as a gas trader shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Point b or c Clause 3 of this Article is repeated.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) return LPG bottles to their owner in the case of the violation in Point b Clause 3 of this Article if the legal owner, manager or user does not deliberately let the violator use the exhibit to commit the administrative violation;

b) carry out inspection, maintenance or replacement of LPG bottles and gas-fueled auxiliary equipment which are not safe for users if the violation in Point a Clause 3 of this Article is committed;

b) return the illegal profits obtained from the violations specified in Point d Clause 2 and Points b, c and d Clause 3 of this Article.

Article 46. Violations against regulations on LPG trading at bottled LPG retail outlets

1. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to check the tightness of the bottle valves, couplings and flexible hoses after installing or replacing LPG bottles for users;

b) installing or replacing an LPG bottle without having the checking process witnessed and the delivery record signed by its user as prescribed;

c) Failure to provide guiding documents and directly give instructions about necessary information on safe use of LPG, precautions and steps to be taken to deal with LPG leakage; procedures for using gas stoves, storage bottles and accessories for users using the outlet’s gas stoves and LPG bottles;

d) Providing bottled LPG to users without providing them with or keeping at the outlet the goods delivery slip containing adequate information about the owner, bottle type, bottle serial number, the company purchasing the bottle for the outlet, names and addresses of users, date of delivery, name, address and contact phone number of the outlet;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

e) Preparing a logbook or developing an electronic database applying information technology to monitor LPG bottles sold at the bottled LPG retail outlet without including adequate information about LPG bottles therein as prescribed.

2. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the bottled LPG retail outlet as prescribed;

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques and fire safety as prescribed to work at the bottled LPG retail outlet as prescribed;

c) Selling unsealed or leaked bottled LPG or bottled LPG whose quality or volume is consistent with that written on the label to customers as prescribed;

d) Replacing or providing for customers the spare parts which are not safe to use or are not specialized ones for LPG as prescribed;

dd) Failure to prepare a logbook or develop an electronic database applying information technology to monitor LPG bottles sold at the bottled LPG retail outlet.

3. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Purchasing or selling bottled LPG, mini LPG bottles or LPG bottles failing to satisfy the conditions for circulation on the market;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) Storing or collecting another LPG trader’s LPG bottles not stated in the contract signed by the outlet.

4. Additional measures:

a) The exhibit used for the committing the violation mentioned in Clause 3 of this Article shall be confiscated, except for the case specified in Point a Clause 5 of this Article;

b) The certificate of eligibility to act as a bottled LPG retail outlet shall be suspended for 01 - 03 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is repeated.

c) The certificate of eligibility to act as a bottled LPG retail outlet shall be suspended for 03 - 06 months if the violation specified in Clause 3 of this Article is repeated.

5. Remedial measures:

The violator is compelled to:

a) return LPG bottles to their owner in the case of the violation in Point b or c Clause 3 of this Article if the legal owner, manager or user does not deliberately let the violator use the exhibit to commit the administrative violation;

b) return the illegal profits obtained from the violations specified in Point c Clause 2 and Points a and b Clause 3 of this Article;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 47. Violations against regulations on bottling LPG

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the LPG bottling station as prescribed;

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques and fire safety as prescribed to work at the LPG bottling station as prescribed;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed;

d) Preparing a logbook or developing an electronic database applying information technology to manage LPG bottling at the LPG bottling station without including adequate information about LPG bottles therein as prescribed.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Storing LPG bottles and bottled LPG of another trader without a contract for hiring an LPG bottling service provider;

b) Concluding a contract for bottling LPG with a trader that does not have an effective gas trading license or a certificate of trademark registration as prescribed;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

b) Filling LPG into the LPG bottles failing to fully satisfy the conditions for circulation on the market;

b) Filling LPG into the LPG bottles not under the ownership of the trader owning the filling station, except for the case where a contract for hiring a filling service provider is concluded;

c) Filling LPG bottles with LPG whose volume or quality is not conformable with the label, national technical regulation or quality standard issued by the gas producing and processing entity, gas exporter or importer;

d) Illegally separating, portioning or filling LPG from a gas tank or tank truck into an LPG bottle or from a large LPG bottle to another smaller one or mini LPG bottle.

4. Additional measures:

a) The exhibit used for the committing the violation mentioned in Point a Clause 2 or Clause 3 of this Article shall be suspended, except for the case specified in Clause 5 of this Article;

b) The certificate of eligibility to bottle LPG shall be suspended for 03 - 06 months if the violation specified in Point a Clause 2 or Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) return LPG bottles to their owner in the case of the violation in Point a Clause 2, Point b or c Clause 3 of this Article if the legal owner, manager or user does not deliberately let the violator use the exhibit to commit the administrative violation;

b) return the illegal profits obtained from the violations specified in Point b Clause 2 and Clause 3 of this Article.

Article 48. Violations against regulations on filling gas into means of transport

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for failure to fully and clearly write the signboard or the logo of a gas filling station for means of transport in accordance with regulations.

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the gas filling station for means of transport as prescribed;

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques as prescribed to work at the gas filling station for means of transport;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failure to comply with regulations on safety management of gas filling stations for means of transport in accordance with regulations.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) Filling LPG into means of transport not running on LPG;

b) Filling LNG into means of transport not running on LNG;

c) Filling CNG into means of transport not running on CNG.

5. Additional measures:

The certificate of eligibility to fill gas into means of transport shall be suspended for 03 - 06 months if the violation specified in Clause 4 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 4 of this Article.

Article 49. Violations against regulations on filling LPG into tank trucks

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques as prescribed to work at the LPG filling station for tank trucks;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for failure to comply with regulations on safety management of LPG filling stations for tank trucks in accordance with regulations.

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for filling LPG into tank trucks for a trader that fail to have the effective gas trading license as prescribed.

4. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violation specified in Clause 3 of this Article.

Article 50. Violations against regulations on gas supply

1. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to notify gas purchasers of the adjustment to the gas selling prices;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the gas supply station as prescribed;

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques as prescribed to work at the gas supply station;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed.

3. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Selling gas to a customer that does not have a gas purchase contract or has a gas purchase contract but fails to comply with regulations on safe use of gas;

b) Failure to inspect the satisfaction of safety conditions, measuring means or equipment, tightness of locking valves and safety valves, gas-fueled auxiliary equipment, contact couplings and pipelines used for supplying gas to customers as prescribed.

4. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 100,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Supplying LPG to LPG purchasers without using pipelines or specialized vehicles fully satisfying the conditions for receipt of LPG in accordance with regulations;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Additional measures:

The gas supply station shall be suspended for 03 - 06 months if the violation in Clause 4 of this Article is committed.

6. Remedial measures:

The violator is compelled to return the illegal profits obtained from the violations specified in Point a Clause 3 and Clause 4 of this Article.

Article 51. Violations against regulations on CNG compression

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the CNG compressor station as prescribed;

b) Employing the manager or staff who has not been trained in safety techniques as prescribed to work at the CNG compressor station;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. A fine ranging from VND 60,000,000 to VND 80,000,000 shall be imposed for failure to inspect, maintain or replace equipment of a CNG compressor station to ensure safety during its operation as prescribed.

4. Additional measures:

The CNG compressor station shall be suspended for 01 - 03 months if the violation in Clause 3 of this Article is committed.

Article 52. Violations against regulations on provision of gas export and import port, gas tank and bottled LPG warehouse leasing services and gas transport services

1. A fine ranging from VND 20,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to provide or hire an organize to provide training in safety techniques to employees at the gas trading establishment as prescribed;

b) Employing the manager or staff, including operator the gas transport vehicle who has not been trained in safety techniques as prescribed at the gas trading establishment;

c) Failure to develop a safety management program, a risk assessment report and an emergency response plan as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed on a gas transport service provider for any of the following violations:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Transporting gas of unknown origin or bottled LPG that fails to fully satisfy the conditions for circulation on the market;

c) Purchasing, selling or transporting types of LPG bottles and bottled LPG of other LPG traders without any contract.

3. A fine ranging from VND 80,000,000 to VND 120,000,000 shall be imposed for leasing out the gas tank or bottled LPG warehouse that fails to satisfy the safety and fire safety conditions as prescribed.

4. A fine ranging from VND 120,000,000 to VND 200,000,000 shall be imposed for leasing out the import and export port that fails to satisfy the safety and fire safety conditions as prescribed.

5. Additional measures:

a) The operation shall be suspended for 01 - 03 months if the violation mentioned in Clause 2 of this Article is repeated;

b) The operation shall be suspended for 03 - 06 months if the violation mentioned in Clause 3 or 4 of this Article is committed;

c) The exhibit used for the committing the violation mentioned in Point b or c Clause 2 of this Article shall be confiscated, except for the case where the remedial measure in Point a Clause 6 of this Article is taken.

6. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) return the bottled LPG or LPG bottles to their owner in the case of the violation in Point c Clause 2 of this Article if the legal owner, manager or user of the LPG bottles does not deliberately let the violator use the exhibit to commit the administrative violation;

b) return the illegal profits obtained from the violations specified in Clauses 2 and 3 of this Article.

Article 53. Violations against regulations on production and repair of LPG bottles and production of mini LPG bottles

1. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for failure to declare conformity of LPG bottles or mini LPG bottles as prescribed.

2. A fine ranging from VND 40,000,000 to VND 60,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Failure to prepare records for LPG bottles and mini LPG bottles as prescribed;

b) Putting LPG bottles with the same serial numbers on the market;

c)  Repairing LPG bottles of unknown origin.

3. A fine ranging from VND 30,000,000 to VND 40,000,000 shall be imposed for any of the following acts of violations that changes the original shape, structure or weight of an LPG bottle without reaching a legal agreement with the LPG bottle owner:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Eroding or changing the logo;

c) Welding more metals;

d) Swapping the valves on the top of the LPG bottle;

dd) Modifying original specifications of the LPG bottle or other acts of violations resulting in the change of the initial shape, structure or weight of the LPG bottle.

4. Additional measures:

a) The exhibit used for committing the violation mentioned in Point c Clause 2 or Clause 3 of this Article shall be confiscated;

b) The certificate of eligibility to produce or repair LPG bottles or certificate of eligibility to produce mini LPG bottles for 01 - 03 months if the violation prescribed in Clause 2 of this Article is repeated;

c) The certificate of eligibility to produce or repair LPG bottles or the operation shall be suspended for 03 - 06 months if the violation specified in Clause 3 of this Article is committed.

5. Remedial measures:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 54. Violations against other regulations on gas trading

1. A fine ranging from VND 500,000 to VND 1,000,000 shall be imposed for any of the following violations:

a) Using refilled mini-bottled LPG in the case of mini LPG bottles that are prohibited from being refilled at food and drink establishments;

b) Transporting bottled LPG together in an elevator if there is someone in the elevator, except for the one directly transporting it.

2. A fine ranging from VND 1,000,000 to VND 3,000,000 shall be imposed for transporting bottled LPG by (two wheeled) mopeds without any bottled LPG rack or arranging bottled LPG on the means of transport against regulations.

3. A fine ranging from VND 3,000,000 to VND 5,000,000 shall be imposed for transporting bottled LPG by automobiles without arranging bottled LPG thereon according to regulations.

4. A fine ranging from VND 5,000,000 to VND 10,000,000 shall be imposed for storing LPG bottles or bottled LPG at a warehouse that fails to ensure the safety conditions applied to LPG bottle warehouses in accordance with regulations.

5. A fine ranging from VND 10,000,000 to VND 20,000,000 shall be imposed on:

a) a gas exporter, gas importer, gas producing and processing entity or gas trader that fails to notify any change of the LPG selling prices in writing to units in the distribution system, the Department of Industry and Trade and Department of Finance of the province where the distribution system is set up; or

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) for purchasing, selling, transporting or storing LPG bottles and bottled LPG in the case of not being an LPG trading establishment, except for the case of purchasing them for production and consumption purposes.

6. Additional measures:

The exhibit used for the committing the violation mentioned in Point a Clause 1 or Point c Clause 5 of this Article shall be confiscated, except for the case where the remedial measure in Point a Clause 7 of this Article is taken.

7. Remedial measures:

The violator is compelled to:

a) return LPG bottles to their owner in the case of the violation in Point c Clause 5 of this Article if the legal owner, manager or user does not deliberately let the violator use the exhibit to commit the administrative violation.

b) return the illegal profits obtained from the violation specified in Point c Clause 5 of this Article.

Chapter V

POWER TO RECORD ADMINISTRATIVE VIOLATIONS AND IMPOSE PENALTIES FOR ADMINISTRATIVE VIOLATIONS

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

The persons below are entitled to make records of administrative violations:

1. The persons prescribed in Article 56 through 62 hereof.

2. Persons of people’s army or people’s security forces performing their duties at the authorities prescribed in Articles 57, 58 and 59 hereof; public officials and public employees who are performing their duties and inspection tasks in the field of petroleum and petrol, oil and gas trading.

Article 56. Power to impose penalties of Presidents of People’s Committees

1. Presidents of communal People’s Committees are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 5,000,000 and VND 10,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

c) enforce the remedial measures mentioned in Point a Clause 3 Article 4 hereof.

2. Presidents of district-level People’s Committees are entitled to:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd and e Clause 3 Article 4 hereof.

3. Presidents of provincial People’s Committees are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 4 hereof.

Article 57. Power to impose penalties of People's Public Security Force

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Senior officers of the persons mentioned in Clause 1 of this Article are entitled to impose a maximum fine of VND 1,500,000 and VND 3,000,000 on an individual and an organization respectively.

3. Chiefs of the communal police, commanders of police stations and heads of police stations at border checkpoints and export-processing zones are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 2,500,000 and VND 5,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

c) enforce the remedial measures mentioned in Point a Clause 3 Article 4 hereof.

4. Chiefs of the district-level Police; chiefs of specialized divisions affiliated to the Traffic Police Department; chiefs of provinces’ public security, including chiefs of Social Order-related Crime Investigation Divisions, Traffic Police Divisions, Road and Rail Traffic Police Divisions, Road Traffic Police Divisions, Internal Waterways Police Divisions, Environmental Crime Divisions, Fire Safety and Rescue Divisions, Internal Political Security Divisions, Economic Security Divisions, Social Order Divisions, Corruption, Economy and Smuggling-related Crime Investigation Divisions are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 25,000,000 and VND 50,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 20,000,000 and VND 40,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

5. Directors of the Police of provinces are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

d) make decision on imposition of deportation penalty;

dd) enforce the remedial measures mentioned in Points a, d, dd and e Clause 3 Article 4 hereof.

6. Director General of Social Order-related Crime Investigation Agency, Director General of Traffic Police Department, Director General of Fire Safety and Rescue Agency, Director General of Environmental Crime Agency, Director General of Internal Political Security Agency, Director General of Economic Security Agency, Director General of Social Order Agency and Director General of Corruption, Economy and Smuggling-related Crime Investigation Agency are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, d and dd Clause 3 Article 4 hereof.

7. Director General of Immigration Department is entitled to impose penalties as prescribed in Clause 6 of this Article and to make decision on imposition of deportation penalty.

Article 58. The power to impose penalties of the Border Guard

1. The Border Guard officers on duty are entitled to impose a maximum fine of VND 500,000 and VND 1,000,000 on an individual and an organization respectively.

2. Senior officers of the persons mentioned in Clause 1 of this Article are entitled to impose a maximum fine of VND 2,500,000 and VND 5,000,000 on an individual and an organization respectively.

3. Captains of border-guard posts, commanders of border-guard flotillas and commanders of border guards at port checkpoints are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 25,000,000 and VND 50,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 20,000,000 and VND 40,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points a and e Clause 3 Article 4 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) impose a maximum fine of VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, d and e Clause 3 Article 4 hereof.

Article 59. The power to impose penalties of the Vietnam Coast Guard

1. Coastguard team leaders are entitled to impose a maximum fine of VND 5,000,000 and VND 10,000,000 on an individual and an organization respectively.

2. Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 10,000,000 and VND 20,000,000 on an individual and an organization respectively;

c) enforce the remedial measures mentioned in Point a Clause 3 Article 4 hereof.

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

a) impose a maximum fine of VND 25,000,000 and VND 50,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 20,000,000 and VND 40,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points a, b and e Clause 3 Article 4 hereof.

4. Commanders in chief of coastguard squadrons are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 30,000,000 and VND 60,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points a, b and e Clause 3 Article 4 hereof.

5. Commanders of regional coastguard command centers are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) enforce the remedial measures mentioned in Points a, b and e Clause 3 Article 4 hereof.

6. Commander of Vietnam Coast Guard is entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points a, b and e Clause 3 Article 4 hereof.

Article 60. The power to impose administrative penalties of the customs

1. Directors of Sub-departments of Customs, Sub-departments of Post-Clearance Inspection, leaders of customs enforcement teams affiliated to provincial, inter-provincial or city Customs Departments, smuggling prevention team leaders, leaders of customs control teams at sea and leaders of intellectual property right protection teams of the Smuggling Investigation and Prevention Department of the General Department of Customs are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 25,000,000 and VND 50,000,000 on an individual and an organization respectively;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) enforce the remedial measures mentioned in Points b, d, dd and e Clause 3 Article 4 hereof.

2. Director of Smuggling Investigation Department, Director of Post-clearance Inspection Department affiliated to the General Department of Customs and Directors of provincial, inter-provincial or city Customs Departments are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

d) enforce the remedial measures mentioned in Points b, d, dd and e Clause 3 Article 4 hereof.

3. Director General of General Department of Customs is entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

Article 61. Power to impose penalties of market surveillance authorities

1. Market surveillance officials on duty are entitled to impose a maximum fine of VND 500,000 and VND 1,000,000 on an individual and an organization respectively.

2. Leaders of market surveillance teams are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 25,000,000 and VND 50,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

c) enforce the remedial measures mentioned in Points a, c, d, dd and e Clause 3 Article 4 hereof.

3. Provincial Market Surveillance Departments and Director of Market Surveillance Operations Department affiliated to Vietnam Directorate of Market Surveillance are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 4 hereof.

4. Director General of the Vietnam Directorate of Market Surveillance is entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 4 hereof.

Article 62. The power to impose administrative penalties of inspectors

1. Inspectors and persons on duty assigned to carry out specialized inspections are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 500,000 and VND 1,000,000 on an individual and an organization respectively;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

c) enforce the remedial measures mentioned in Point a Clause 3 Article 4 hereof.

2. Chief Inspectors of Provincial Departments and equivalent titles assigned by the Government to carry out specialized inspections are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 50,000,000 and VND 100,000,000 on an individual and an organization respectively;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 4 hereof.

3. Chief Inspectors of Ministries, ministerial agencies, Director General of Directorate for Standards, Metrology and Quality, Director General of General Department of Geology and Minerals of Vietnam, Director General of Vietnam Environment Administration, Director General of Vietnam Chemicals Agency, Director General of Industrial Safety Techniques and Environment Agency and equivalent titles assigned by the Government to carry out specialized inspections are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 1,000,000,000 and VND 2,000,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 100,000,000 and VND 200,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 4 hereof.

4. Chiefs of provincial inspectorates and chiefs of inspectorates of regulatory agencies assigned to carry out specialized inspections are entitled to impose penalties as prescribed in Clause 2 of this Article.

5. Chiefs of ministerial inspectorates are entitled to:

a) impose a maximum fine of VND 250,000,000 and VND 500,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of the violations specified in Chapter II of this Decree; impose a maximum fine of VND 70,000,000 and VND 140,000,000 on an individual and an organization respectively in the case of other violations specified in this Decree;

b) suspend the petrol and oil trading license or the gas trading license or suspend the operation;

c) confiscate the exhibits and instrumentalities used for administrative violation commission, the value of which does not exceed the fine specified in Point a of this Clause;

d) enforce the remedial measures mentioned in Clause 3 Article 4 hereof.

Article 63. Delegation of power to impose penalties to Presidents of People’s Committees, People’s Public Security Force, customs, Border Guard, Vietnam Coast Guard, market surveillance authorities and inspectors

1. Power delegated to Presidents of People’s Committees at all levels:

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

b) Presidents of district-level People’s Committees shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 7; Clause 1 Article 9; Clause 1 Article 11; Article 12 through 19; Clause 1 through 4 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Clause 3 or 4 Article 20); Clauses 1, 2 and 3 Article 21; Article 22 through 25; Clause 1 Article 26; Clause 1 Article 27; Article 28, 29, 31, 33, 34 and 35; Clauses 1 and 2 Article 36; Article 37; Clauses 1, 2 and 3 Article 38; Article 39; Clauses 1, 2 and 3 Article 40; Articles 41, 42 and 43; Clauses 1, 2 and 3 Article 44; Article 45 through 51; Clause 1 and 2 Article 52; Article 53 and Article 54 of this Decree within their power specified in Clause 2 Article 56 of this Decree and their jurisdiction;

c) Presidents of provincial People’s Committees shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in this Decree (except for the case where a foreign national commits any of the violations specified in Clause 4, 5 or 6 Article 6 or Clause 5 or 6 Article 7) within their power specified in Clause 3 Article 56 hereof and their jurisdiction.

2. Power delegated to the People's Public Security Force:

a) People’s police officers on duty shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Point b Clause 1 Article 54 within their power specified in Clause 1 Article 57 hereof and their jurisdiction;

b) Senior officers of the persons mentioned in Clause 1 of this Article shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 35, Point b Clause 1 and Clause 2 Article 54 hereof within their power specified in Clause 2 Article 57 hereof and their jurisdiction;

c) Chiefs of the communal police, commanders of police stations and heads of police stations at border checkpoints and export-processing zones shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 35 and Clauses 1, 2 and 3 Article 54 hereof within their power specified in Clause 3 Article 57 hereof and their jurisdiction;

d) Chiefs of the district-level Police; chiefs of specialized divisions affiliated to the Traffic Police Department; chiefs of provinces’ public security, including chiefs of Social Order-related Crime Investigation Divisions, Traffic Police Divisions, Road and Rail Traffic Police Divisions, Road Traffic Police Divisions, Internal Waterways Police Divisions, Environmental Crime Divisions, Fire Safety and Rescue Divisions, Internal Political Security Divisions, Economic Security Divisions, Social Order Divisions, Corruption, Economy and Smuggling-related Crime Investigation Divisions shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 7; Clause 1 Article 11; Article 12; Clause 1 Article 14; Clause 1 Article 15; Clause 1 Article 16; Clause 1 Article 17; Clause 1 Article 19; Clause 1 Point b Clause 2 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Clause 2, 3 or 4 Article 20); Clause 1 Article 21; Clause 1 Article 22; Article 25; Clause 1 Article 26; Clauses 1 and 2 Article 29; Points a, b and c Clause 1 Article 31; Clauses 1, 2 and 3 Point a Clause 7, Clause 8 Article 33; Clauses 1 and 2 Article 34; Clauses 1, 3 and 4 Article 35; Clause 1 Article 39; Clause 1 Article 42; Points a, b, c and d Clause 1 Article 43; Clause 1 Article 44; Clause 1 Article 45; Clause 1 Points a, b, d and dd Clause 2, Point c Clause 3 Article 46; Clause 1 Points a and c, Clause 2 Article 47; Clauses 1 and 2 Article 48; Clause 1 Article 49; Clauses 1 and 2 Article 50; Clause 1 Article 51; Clause 1 Article 52; Clause 1 Article 53 and Clauses 1, 2, 3 and 4, Points a and b Clause 5 Article 54 hereof within their power specified in Clause 4 Article 57 hereof and their jurisdiction;

dd) Directors of the Police of provinces shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 7; Clause 1 Article 9; Clause 1 Article 11; Article 12; Article 13; Article 14; Article 15; Article 16; Article 17; Article 18; Article 19; Clauses 1, 2, 3 and 4 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Clause 3 or 4 Article 20); Clause 1,2 and 3 Article 21; Article 22; Article 23; Article 24; Article 25; Clause 1 Article 26; Clause 1 Article 27; Article 28; Article 29; Article 31; Article 33; Article 34; Article 35; Point b Clause 1, Clause 2 Article 36; Article 37; Points a and c Clause 1, Clauses 2 and 3 Article 38; Article 39; Clauses 1, 2 and 3 Article 40; Article 42; Article 43; Clauses 1,2 and 3 Article 44; Article 45; Clause 1 Points a, b, d and dd Clause 2, Points b and c Clause 3 Article 46; Article 47; Article 48; Article 49; Article 50; Article 51; Clauses 1 and 2 Article 52; Clause 1, Point c Clause 2, Clause 3 Article 53 and Article 54 hereof within their power specified in Clause 5 Article 57 hereof and their jurisdiction;

e) Director General of Social Order-related Crime Investigation Agency, Director General of Traffic Police Department, Director General of Fire Safety and Rescue Agency, Director General of Environmental Crime Agency, Director General of Internal Political Security Agency, Director General of Economic Security Agency, Director General of Social Order Agency and Director General of Corruption, Economy and Smuggling-related Crime Investigation Agency shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in this Decree (except for the case where a foreign national commits any of the violations specified in Clause 4, 5 or 6 Article 6; Clause 5 or 6 Article 7; Clause 2 Article 27; Point a Clause 1, Point a Clause 4 Article 36; Point b Clause 1 Article 38; Article 41; Point c Clause 2, Point a Clause 3 Article 46; Points a and b Clause 2 Article 53) within their power specified in Clause 6 Article 57 hereof and their jurisdiction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

3. Power delegated to the Border Guard:

a) The Border Guard officers on duty shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Point b Clause 1 Article 54 within their power specified in Clause 1 Article 58 hereof and their jurisdiction;

b) Senior officers of the persons mentioned in Clause 1 of this Article shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 35; Point b Clause 1, Clauses 2 and 3 Article 54 hereof within their power specified in Clause 2 Article 58 hereof and their jurisdiction;

c) Captains of border-guard posts, commanders of border-guard flotillas and commanders of border guards at port checkpoints shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 11; Point c Clause 1 Article 14; Clause 1 Article 15; Clause 1 Article 16; Clause 1 Article 17; Clause 1 Article 19; Clause 1, Point b Clause 2 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation in Clause 2, 3 or 4 Article 20); Article 25; Clause 1 Article 26; Points a, b and c Clause  Articl1e 31; Clauses 1, 2 and 3, Point a Clauses 7 and 8 Article 33; Clause 1,3 and 4 Article 35; Clause 1 Article 52 and Clauses 1, 2, 3 and 4, Points a and b Clause 5 Article 54 hereof within the power specified in Clause 3 Article 58 hereof and their jurisdiction;

d) Commanders of provincial border guards and commanders of coastal guard fleets affiliated to the Border Guard High Command shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clauses 2, 3, 4, 5 and 6 Article 6 (except for cases where a foreign national commits any of the violations specified in Clauses 4, 5,6, Article 6); Clauses 4 and 5,6 Article 7 (except for the case where a foreign national commits any of the violations in Clause 5 or 6 Article 7); Clause 2 Article 8; Clause 1, Points a, c and d Clause 2, Clause 3 Article 9; Clause 1, Points c and d Clause 2 of Article 11; Article 13; Article 14; Article 15; Article 16; Article 17; Article 18; Article 19; Article 20; Clauses 3 and 4 Article 22; Point a Clause 2 and Point b Clause 3 Article 24; Article 25; Article 26; Clauses 1 and 2 Article 27; Clauses 1 and 3 Article 28; Article 31; Article 33; Article 35; Articles 52 and 54 hereof within their power specified in Clause 4 Article 58 of this Decree and their jurisdiction.

4. Power delegated to the Vietnam Coast Guard:

a) Coastguard team leaders shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 21 hereof within their power specified in Clause 1 Article 59 hereof and their jurisdiction;

b) Coastguard squad leaders and captains of coastguard stations shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Point c Clause 1 Article 14; Clause 1 Article 21; Point a Clause 7 Article 33 and Clause 1 Article 34 hereof within their power specified in Clause 2 Article 59 hereof and their jurisdiction;

c) Commanders of coastguard platoons shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Point c Clause 1 Article 14; Clause 1 Article 19; Clause 1, Point b Clause 2 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation in Clause 2, 3 or 4 Article 20); Clause 1 Article 21; Article 25; Points a, b and c Clause 1 Article 31; Clauses 1, 2 and 3, Point a Clause 7, Clause 8 Article 33; Clause 1 Article 34 and Clause 1 Article 52 hereof within the power specified in Clause 3 Article 59 hereof and their jurisdiction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

dd) Commanders of regional coastguard command centers shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Point b Clause 1, Points a, c and d Clause 2 Article 9; Article 13; Point c Clause 1 Article 14; Clause 1 Article 15; Clause 1 Article 16; Clause 1 Article 17; Point a Clause 1 Article 18; Clause 1 Article 19; Clause 1, Point b Clause 2 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Point a Clause 2, Clauses 3 and 4 Article 20); Clauses 1 and 3 Article 21; Article 25; Clause 1 Article 28; Article 31; Clause 1 through 6, Point a Clause 7, Clause 8 Article 33; Clause 1 Article 34; Clauses 1 and 4 Article 35; Point b Clause 1 Article 47 and Clause 1 Article 52 hereof within their power specified in Clause 5 Article 59 hereof and their jurisdiction;

e) Commander of Vietnam Coast Guard shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 6; Clauses 2 and 3 Point a Clause 4, Clause 6 Article 7 (except for case where a foreign national commits the violation specified in Clause 6 Article 7); Clause 2 Article 8; Point b Clause 1, Clause 2, Clause 3 Article 9; Article 13; Clause 1 Article 14; Article 15; Article 16; Article 17; Article 18; Article 19; Clause 1, Point b Clause 2, Clause 5 Article 20; Clauses 1,3 and 4 Article 21; Article 25; Clause 1, Point b Clause 2 Article 26; Clause 3 Article 27; Article 28; Article 31; Clauses 1 through 6, Point a Clause 7, Clause 8 Article 33; Clause 1 Article 34; Clauses 1 and 4 Article 35; Point b Clause 1, Clauses 2 and 3 Article 36; Points a and c Clause 1, Clauses 3 and 4 Article 38; Point b Clause 2, Point c Clause 3 Article 46; Point b Clause 1, Point a Clause 2 Article 47; Clauses 1 and 4 Article 52 hereof within their power specified in Clause 6 Article 59 hereof and their jurisdiction.

5. Power delegated to the customs:

a) Directors of Sub-departments of Customs, Sub-departments of Post-Clearance Inspection, leaders of customs enforcement teams affiliated to provincial, inter-provincial or city Customs Departments, smuggling prevention team leaders, leaders of customs control teams at sea and leaders of intellectual property right protection teams of the Smuggling Investigation and Prevention Department of the General Department of Customs shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations related to export, import, temporary import for re-export, temporary export for re-import and transit of goods as specified in Clause 1, Point b Clause 2 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Clause 2, 3 or 4 Article 20); Article 25; Clause 1 Article 26; Points a, b and c Clause 1 Article 31 and Clauses 1, 2, 3 and 7 Article 33 hereof within their power specified in Clause 1 Article 60 hereof and their jurisdiction;

b) Director of Smuggling Investigation Department, Director of Post-clearance Inspection Department affiliated to the General Department of Customs and Directors of provincial, inter-provincial or city Customs Departments shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations related to export, import, temporary import for re-export, temporary export for re-import and transit of goods as specified in Article 18; Clause 1 through 4 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Clause 3 or 4 Article 20); Article 25; Clause 1 Article 26; Clause 1 Article 27; Article 31 and Article 33 hereof within their power specified in Clause 2 Article 60 hereof and their jurisdiction;

c) Director General of General Department of Customs shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations related to export, import, temporary import for re-export, temporary export for re-import and transit of goods as specified in Clause 1, Point b Clause 2, Clauses 3, 4 and 5 Article 20; Article 25; Article 26; Article 27; Article 31; Article 33 and Points a and b Clause 4 Article 36 hereof within his/her power specified in Clause 3 Article 60 hereof and his/her jurisdiction.

6. Power delegated to market surveillance authorities:

a) Market surveillance officials on duty shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Clause 1 Article 54 hereof within their power specified in Clause 1 Article 61 hereof and their jurisdiction;

b) Leaders of market surveillance teams shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Point c Clause 1, Clause 2 Article 14; Clause 1 Article 15; Clause 1 Article 16; Clause 1 Article 17; Clause 1 Article 19; Clause 1, Point b Clause 2 Article 20; Clause 5 Article 20 (except for the case where the violator commits the violation prescribed in Clause 2, 3 or 4 of Article 20); Clause 1 Article 21; Clause 2 Article 21 (except for the case where the violation is repeated); Clause 1 Article 22; Clause 1 Article 23; Clause 1 Article 24; Article 25; Clause 1 Article 26; Clauses 1 and 2 Article 29; Points a, b and c Clause 1 Article 31; Clauses 1,2, 3 and 7 Article 33; Clauses 1 and 2 Article 34; Article 35; Points a and b Clause 2 Article 39; Article 41; Clause 1 Article 42; Points a and d Clause 1 Article 43; Clause 1 Article 44; Clause 1 Article 45; Clause 1 Article 46; Clause 2 Article 46 (except for the case where the violation is repeated); Clause 1, Points b and c Clause 2 Article 47; Clauses 1 and 2 Article 48; Clause 1 Article 49; Clauses 1 and 2 Article 50; Clause 1 Article 51; Clause 1 Article 52; Clause 1 Article 53 and Article 54 hereof within their power specified in Clause 2 Article 61 hereof and their jurisdiction;

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

d) Director General of the Vietnam Directorate of Market Surveillance shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in Chapter III and Chapter IV hereof within his/her power specified in Clause 4 Article 61 hereof and his/her jurisdiction.

7. Industry and trade inspectors, price inspectors, natural resources and environment inspectors and science and technology inspectors shall impose penalties and remedial measures against the administrative violations prescribed in this Decree within his/her power specified in Article 62 hereof and his/her jurisdiction.

Chapter VI

IMPLEMENTATION CLAUSE

Article 64. Effect

1. This Decree comes into force from October 11, 2020.

2. The Government’s Decree No. 67/2017/ND-CP dated May 25, 2017 shall cease to have effect from the effective date of this Decree.

3. Fines imposed for violations committed by gas distributors or gas traders being general agents or agents having the effective certificate of eligibility issued prior to the effective date of the Government's Decree No. 87/2018/ND-CP dated June 15, 2018 on gas trading during their operation are the same as those imposed for the violations committed by gas traders.

Article 65. Responsibility for implementation

...

...

...

Bạn phải đăng nhập hoặc đăng ký Thành Viên TVPL Pro để sử dụng được đầy đủ các tiện ích gia tăng liên quan đến nội dung TCVN.

Mọi chi tiết xin liên hệ: ĐT: (028) 3930 3279 DĐ: 0906 22 99 66

2. Ministers, heads of ministerial agencies, heads of Governmental agencies, Presidents of provinces and central-affiliated cities and relevant organizations and individuals are responsible for the implementation of this Decree./.

 

 

ON BEHALF OF THE GOVERNMENT
THE PRIME MINISTER
Nguyen Xuan Phuc

 

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Nghị định 99/2020/NĐ-CP ngày 26/08/2020 quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực dầu khí, kinh doanh xăng dầu và khí

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


81.646

DMCA.com Protection Status
IP: 3.238.180.174
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!