Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Thành Viên

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 2735/KH-UBND năm 2013 tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ do tỉnh Bến Tre ban hành

Số hiệu: 2735/KH-UBND Loại văn bản: Văn bản khác
Nơi ban hành: Tỉnh Bến Tre Người ký: Trần Anh Tuấn
Ngày ban hành: 18/06/2013 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2735/KH-UBND

Bến Tre, ngày 18 tháng 06 năm 2013

 

KẾ HOẠCH

TỔ CHỨC CHIẾN DỊCH TUYÊN TRUYỀN VÀ CAO ĐIỂM XỬ LÝ VI PHẠM TỐC ĐỘ ĐỐI VỚI NGƯỜI ĐIỀU KHIỂN PHƯƠNG TIỆN CƠ GIỚI ĐƯỜNG BỘ

Thực hiện Kế hoạch số 147/KH-UBATGTQG ngày 07 tháng 6 năm 2013 của Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia về việc tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với doanh nghiệp vận tải và người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; nhằm cụ thể hoá thực hiện Kế hoạch số 5627/KH-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2012 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc triển khai thực hiện Chương trình hành động số 17 của Tỉnh uỷ về thực hiện Chỉ thị số 18 của Ban Bí thư Trung ương về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông; Uỷ ban nhân dân tỉnh xây dựng Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, với các nội dung cụ thể sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Nâng cao nhận thức và ý thức tuân thủ quy định tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ; giảm tai nạn giao thông đường bộ có nguyên nhân từ vi phạm tốc độ, nhất là tai nạn đặc biệt nghiêm trọng.

2. Rà soát, điều chỉnh, bổ sung biển báo hiệu tốc độ hợp lý, tạo điều kiện tốt nhất để người lái xe biết, chấp hành đúng quy định về tốc độ.

3. Tăng cường kiểm soát, xử lý nghiêm người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ vi phạm quy định tốc độ.

4. Chiến dịch phải được triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả và đồng loạt trên toàn tỉnh.

II. NỘI DUNG CÁC HOẠT ĐỘNG

1. Công tác tuyên truyền:

Đồng loạt tổ chức chiến dịch tuyên truyền tuân thủ quy định tốc độ trên các phương tiện thông tin đại chúng, trong các cơ quan, tổ chức đoàn thể, các doanh nghiệp vận tải.

a) Nội dung tuyên truyền:

- Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ;

- Tuyên truyền, hướng dẫn các quy định về tốc độ xe chạy trên đường bộ; các quy định pháp luật về xử lý hành vi vi phạm quy định tốc độ đối với lái xe;

- Nguyên nhân, hậu quả tai nạn giao thông do vi phạm về tốc độ; các biện pháp phòng tránh tai nạn giao thông có nguyên nhân vi phạm tốc độ;

- Tuyên truyền kết quả xử lý vi phạm về tốc độ; kết hợp chặt chẽ giữa hoạt động tuyên truyền và cưỡng chế để nâng cao hiệu quả;

- Phổ biến các kỹ năng tham gia giao thông an toàn, không chở quá tải trọng cho phép, quá số người quy định;

- Vận động nhân dân tự giác chấp hành các quy định của pháp luật về trật tự an toàn giao thông, thực hiện nếp sống văn hoá giao thông, biểu dương gương người tốt, việc tốt, đi đôi với việc phê phán các hành vi cố ý vi phạm trật tự an toàn giao thông.

b) Hình thức tuyên truyền:

- Lãnh đạo các doanh nghiệp vận tải, thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể tổ chức tuyên truyền, đưa vào quy chế của cơ quan, đơn vị để giáo dục nâng cao ý thức tự giác chấp hành quy định tốc độ đối với lái xe;

- Sử dụng các phương tiện thông tin đại chúng như: Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi, các đài truyền thanh ở các địa phương... tuyên truyền về chiến dịch thông qua các tin, bài, phóng sự, chuyên mục; clip; các thông điệp…;

- Tuyên truyền trực quan thông qua: Xây dựng các cụm cổ động; các loại pano, áp phích, băng rôn, tờ rơi;

- Thông tin đường dây nóng của Ban An toàn giao thông tỉnh tiếp nhận các thông tin phản ánh của cơ quan, doanh nghiệp, người dân và lái xe về các vấn đề bất cập liên quan đến tốc độ;

- Tổ chức hội thảo, toạ đàm về ảnh hưởng tốc độ với trật tự an toàn giao thông. c) Khẩu hiệu tuyên truyền:

- Hãy tuân thủ tốc độ khi lái xe;

- Đừng nhanh một phút - chậm cả đời;

- Không vượt quá tốc độ quy định;

- Phía trước tay lái là cuộc sống.

2. Công tác tổ chức giao thông:

- Khảo sát, rà soát bổ sung điều chỉnh hợp lý, đầy đủ hệ thống báo hiệu về tốc độ trên đường bộ;

- Duy tu, bảo dưỡng hệ thống đường bộ; bổ sung gờ giảm tốc từ đường phụ ra đường chính; khắc phục kịp thời các điểm đen trên tuyến đường bộ.

3. Công tác kiểm soát, xử lý vi phạm:

- Sử dụng thông số từ thiết bị giám sát hành trình để cảnh báo, xử lý hành vi vi phạm tốc độ của các đơn vị vận tải, lái xe;

- Tăng cường sử dụng phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ giám sát, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về tốc độ của lái xe; kiểm soát trên các tuyến quốc lộ và một số tuyến giao thông trọng điểm;

- Đối tượng tập trung xử lý vi phạm: Lái xe khách, lái xe tải nặng, lái xe môtô vi phạm về tốc độ;

- Qua kiểm soát xử lý vi phạm tốc độ để xử lý các hành vi vi phạm khác như chở quá tải trọng, chở quá số người quy định.

III. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM

1. Sở Thông tin và Truyền thông:

- Chỉ đạo các cơ quan báo chí và thông tin đại chúng trên địa bàn tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật về trật tự an toàn giao thông; đưa tin bài để tuyên truyền trước và trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch; thông báo công khai trên phương tiện thông tin đại chúng và trực tiếp cho các doanh nghiệp vận tải hành khách và hàng hoá về Kế hoạch cao điểm này.

- Thường xuyên đưa tin kết quả thực hiện kế hoạch, gương người tốt, việc tốt, thông báo công khai trên thông tin đại chúng các trường hợp vi phạm (danh tính của người vi phạm).

2. Đài Phát thanh và Truyền hình; Báo Đồng Khởi:

Tăng cường thời lượng, mở chuyên trang, chuyên mục, phát thông điệp tuyên truyền chiến dịch và cao điểm xử lý vi phạm về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ.

3. Sở Giao thông vận tải:

- Rà soát, bổ sung đầy đủ, điều chỉnh hợp lý hệ thống báo hiệu đường bộ, gờ giảm tốc trên đường không ưu tiên giao với đường ưu tiên; tổ chức thí điểm cắm biển báo hạn chế tốc độ, biển báo khu đông dân cư cả hai bên đường trên một số tuyến đường bộ trong tỉnh;

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra giao thông phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng của Công an tỉnh để thực hiện tốt Kế hoạch này;

- Tổ chức cho các doanh nghiệp vận tải đường bộ ký cam kết thực hiện nghiêm túc Kế hoạch này.

4. Công an tỉnh; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố:

- Chỉ đạo Công an các huyện, thành phố; các phòng nghiệp vụ xây dựng phương án tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm về tốc độ, lựa chọn vị trí, tuyến đường để triển khai; bố trí lực lượng, phương tiện, kỹ thuật nghiệp vụ thực hiện tuần tra kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm tốc độ và các vi phạm khác được xác định trong Kế hoạch; thông qua công tác xử phạt kết hợp tuyên truyền các quy định pháp luật liên quan đến tốc độ cho lái xe vi phạm.

- Có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện kỹ thuật nghiệp vụ, tăng cường hỗ trợ cho các địa phương trọng điểm.

- Khảo sát, rà soát, bổ sung đầy đủ, điều chỉnh hợp lý hệ thống biển báo tốc độ; khắc phục kịp thời các điểm đen; làm gờ giảm tốc từ đường phụ ra trên các tuyến đường theo phân cấp quản lý.

- Chỉ đạo Đài truyền thanh các địa phương thông tin kịp thời nội dung về nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông nguyên nhân là do vi phạm tốc độ khi tham gia giao thông.

5. Các thành viên Ban An toàn giao thông, các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh:

Thông qua các cuộc họp cơ quan, sinh hoạt đoàn thể tổ chức tuyên truyền giáo dục cán bộ, công nhân viên chức, hội viên, đoàn viên nhận thức cao về nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông phần lớn là do vi phạm tốc độ; từ đó nâng cao ý thức hạn chế tốc độ khi tham gia giao thông, kịp thời xử lý tình huống, an toàn bảo vệ chính mình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

- Thời gian thực hiện đợt cao điểm từ ngày 01 tháng 7 năm 2013 đến ngày 30 tháng 9 năm 2013.

- Công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài Phát thanh và Truyền hình, Báo Đồng Khởi, các sở, ngành, đoàn thể có liên quan; Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm về tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường thuộc lĩnh vực ngành và địa bàn quản lý; báo cáo kết quả thực hiện theo tháng và báo cáo tổng kết đợt cao điểm về Thường trực Ban An toàn giao thông tỉnh trước ngày 02 tháng 10 năm 2013 để tổng hợp tình hình báo cáo về Uỷ ban nhân dân tỉnh và Uỷ ban An toàn giao thông quốc gia.

- Thường trực Ban An toàn g1iao thông tỉnh có trách nhiệm theo dõi và thường xuyên tổ chức kiểm tra, đôn đốc triển khai thực hiện Kế hoạch này; kịp thời phản ánh những vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnh để xem xét giải quyết.

Trên đây là Kế hoạch tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn tỉnh, Uỷ ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

 

 

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Anh Tuấn

 

tin noi bat
Thông báo khi VB này bị sửa đổi, bổ sung, có hoặc hết hiệu lực
Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 2735/KH-UBND năm 2013 tổ chức chiến dịch tuyên truyền và cao điểm xử lý vi phạm tốc độ đối với người điều khiển phương tiện cơ giới đường bộ do tỉnh Bến Tre ban hành

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


2.923
DMCA.com Protection Status

IP: 35.175.190.77