Từ khoá: Số Hiệu, Tiêu đề hoặc Nội dung ngắn gọn của Văn Bản...

Đăng nhập

Quên mật khẩu?   Đăng ký mới
Đăng nhập bằng Google

Kế hoạch 173/KH-UBND 2020 xử lý vi phạm quy định về kinh doanh vận tải hành khách Lào Cai

Số hiệu: 173/KH-UBND Loại văn bản: Kế hoạch
Nơi ban hành: Tỉnh Lào Cai Người ký: Trịnh Xuân Trường
Ngày ban hành: 17/06/2020 Ngày hiệu lực: Đã biết
Ngày công báo: Đang cập nhật Số công báo: Đang cập nhật
Tình trạng: Đã biết

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÀO CAI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 173/KH-UBND

Lào Cai, ngày 17 tháng 6 năm 2020

 

KẾ HOẠCH

CAO ĐIỂM KIỂM TRA, XỬ LÝ VI PHẠM QUY ĐỊNH VỀ KINH DOANH, ĐIỀU KIỆN KINH DOANH VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ XÓA BỎ TÌNH TRẠNG “XE DÙ, BẾN CÓC” TRÊN ĐỊA BÀN THÀNH PHỐ LÀO CAI VÀ THỊ XÃ SA PA

Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg, ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ; Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 Bộ Giao thông Vận tải về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô và công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ. Xét đề nghị của Sở Giao thông vận tải - Xây dựng tại Tờ trình số 348/TTr-SGTVTXD ngày 16/6/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh Lào Cai ban hành Kế hoạch cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách và xóa bỏ tình trạng “xe dù, bên cóc” trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, cụ thể như sau:

I. MỤC ĐÍCH VÀ YÊU CẦU

1. Mc đích

- Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 04/CT-BGTVT ngày 20/6/2018 của Bộ Giao thông Vận tải.

- Tăng cường hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước, sự phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành, địa phương và các đoàn thể trong việc siết chặt hoạt động kinh doanh vận tải khách, tiến tới xóa bỏ tình trạng “xe dù, bến cóc”.

- Nâng cao trách nhiệm, nghĩa vụ, ý thức tự giác chấp hành quy định pháp luật về hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô của các đơn vị vận tải trong công tác đảm bảo trật tự an toàn vận tải khách.

- Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm đối với người điều khiển phương tiện, đơn vị hoạt động kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô.

- Nỗ lực giảm thiểu tai nạn giao thông đường bộ gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, ảnh hưởng đến trật tự, an toàn xã hội, đặc biệt là các tai nạn giao thông liên quan đến hoạt động vận tải hành khách bằng ô tô.

2. Yêu cầu

- Các cấp, các ngành, thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa phối hợp chặt chẽ, thống nhất trong công tác chỉ đạo điều hành; các cơ quan chức năng, chính quyền địa phương và từng cá nhân liên quan có tinh thần trách nhiệm cao trong việc tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô trên địa bàn tỉnh để hoàn thành tốt kế hoạch.

- Các ngành, cơ quan, đơn vị, lực lượng chức năng được giao nhiệm vụ phải có sự phối hợp với các địa phương, kiên quyết xử lý không để tái diễn, phát sinh tình trạng “xe dù, bến cóc” gây mất trật tự an toàn giao thông, ảnh hưởng đến mỹ quan đô thị trên địa bàn.

- Thực hiện đồng thời 3 nhóm giải pháp: Chế tài quản lý, biện pháp quản lý và trách nhiệm quản lý, trong đó trách nhiệm quản lý là vấn đề cốt yếu.

II. ĐỐI TƯỢNG VÀ ĐỊA BÀN KIỂM TRA

1. Đối tượng kiểm tra

Các chủ phương tiện, đơn vị kinh doanh vận tải, các lái xe, phương tiện vi phạm về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô; các địa điểm, bến, bãi đón, trả khách “tự phát”, các văn phòng đại diện (văn phòng bán vé) trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa.

2. Địa bàn kiểm tra

Các tuyến đường và các điểm giao thông tĩnh trên địa bàn tỉnh; tập trung kiểm tra chủ yếu các điểm nóng thường xuyên xuất hiện tình trạng phương tiện dừng đỗ không đúng quy định, các bến, bãi đón, trả khách “tự phát”, các văn phòng đại diện (văn phòng bán vé), trong đó: (1) Thành phố Lào Cai, gồm: Khu vực phường Lào Cai, quảng trường ga; ngã 6, cầu Kim Tân, phường Kim Tân; phường Xuân Tăng; phường Pom Hán,... (2) Khu vực trung tâm thị xã Sa Pa.

(Có phụ lục phân công trách nhiệm và địa bàn phụ trách kèm theo)

III. NỘI DUNG KẾ HOẠCH

1. Công tác chỉ đạo điều hành

- Các Sở, ban ngành, UBND thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa lập tổ công tác chỉ đạo điều hành, xây dựng kế hoạch triển khai nhiệm vụ theo kế hoạch này.

- Giao UBND thành phố Lào Cai, UBND thị xã Sa Pa chủ trì, phối hợp với Sở, ban ngành liên quan thành lập tổ công tác liên ngành cao điểm xử lý vi phạm về kinh doanh vận tải hành khách tại địa phương.

2. Nhiệm vụ trọng tâm

2.1. Tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về hoạt động vận tải như Nghị định số 10/2020/NĐ-CP quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng ôtô; Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2.2. Tổ chức thanh, kiểm tra các quy định về điều kiện kinh doanh vận tải khách của các đơn vị, doanh nghiệp đã được Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai cấp phép hoạt động cấp phù hiệu theo quy định tại Nghị định 10/2020/NĐ-CP, Thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT quy định về tổ chức, quản lý hoạt động vận tải bằng xe ô tô và dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ.

2.3. Xây dựng kế hoạch cao điểm tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi phạm về vận tải hành khách: đậu đỗ không đúng nơi quy định; đón trả khách không đúng nơi quy định, chạy không đúng tuyến đường, hành trình; xe hợp đồng trá hình, không có hợp đồng vận chuyển, danh sách hành khách...đối với “xe dù”.

2.4. Kiểm tra tại các điểm có dấu hiệu lập bến, bãi đón, trả khách “tự phát” không đúng quy định, các văn phòng đại diện (các điểm bán vé) thực hiện đón, trả khách không đúng mục đích ...đối với các “bến cóc”.

2.5. Kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực các phường Lào Cai, Kim Tân, Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, gồm: các điểm dịch vụ, nơi đỗ xe, rửa xe, xưởng sửa chữa bảo dưỡng, các văn phòng đại diện (văn phòng bán vé)... nhưng thực chất phục vụ cho hoạt động đón, trả khách trái quy định, có biện pháp xử lý đối với trường hợp sử dụng đất sai mục đích, tổng hợp báo cáo UBND tỉnh.

3. Thời gian thực hiện

- Công tác tuyên truyền: Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai triển khai tuyên truyền xuyên suốt trong thời gian thực hiện Kế hoạch.

- Công tác kiểm tra, xử lý vi phạm: Thực hiện liên tục trong 06 tháng cuối năm 2020, có đánh giá kết quả hàng tháng.

IV. PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Sở Giao thông vận tải - Xây dựng:

- Chỉ đạo Phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái:

+ Triển khai, thực hiện nhiệm vụ tại Mục 2.1; 2.4 Phần III của Kế hoạch này trước ngày 30/6/2020, có báo cáo về Văn phòng Ban ATGT theo quy định.

+ Sử dụng thiết bị giám sát hành hành trình để kiểm tra theo dõi các xe chạy tuyến cố định, xe hợp đồng, 01 tháng tổng hợp xe vi phạm 01 lần và đề xuất xử lý, gửi kết quả xử lý đến Công an tỉnh, thành phố Lào Cai, Sapa; Thanh tra giao thông vận tải phối hợp thực hiện.

+ Phối hợp với các lực lượng chức năng tỉnh bạn: Đối với xe vận chuyển khách theo tuyến cố định, hợp đồng do các Sở Giao thông vận tải tỉnh bạn cấp giấy phép vận tải, phù hiệu, thì phải có kết nối để có các thông tin để phối hợp xử lý.

Nếu tiếp tục để xảy ra tình trạng các văn phòng đại diện (các điểm bán vé) của các đơn vị vận tải hoạt động không đúng mục đích, làm nơi đón, trả khách không đúng quy định sẽ xem xét trách nhiệm của Trưởng phòng Quản lý vận tải, phương tiện và người lái Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

- Chỉ đạo lực lượng Thanh tra Sở:

Phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai thực hiện nhiệm vụ tại Mục 2.1; 2.2; 2.3 Phần III của Kế hoạch này, tập trung, tăng cường kiểm tra tại khu vực từ cổng bến xe Trung tâm đến nút giao IC18 và khu vực lân cận ngoài Bến xe trung tâm Lào Cai.

* Nếu để phương tiện vận chuyển hành khách dừng, đỗ, đón trả khách tại khu vực từ cổng bến xe Trung tâm đến nút giao IC18 và khu vực lân cận ngoài Bến xe trung tâm Lào Cai tiếp diễn xem xét trách nhiệm đồng chí Chánh Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng Lào Cai.

2. Công an tỉnh:

- Chỉ đạo phòng Cảnh sát giao thông phối hợp với Cảnh sát trật tự, Cảnh sát cơ động phối hợp với các lực lượng chức năng triển khai nhiệm vụ tại Mục 2.1; 2.3; 2.4 Phần III của Kế hoạch này, trọng tâm trên tuyến QL 4D và khu vực nút giao IC19, Đại lộ Trần Hưng Đạo.

* Nếu để các phương tiện vận chuyển khách tiếp tục dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định tại các khu vực được giao xem xét trách nhiệm đồng chí Trưởng phòng Phòng Cảnh sát giao thông.

- Chỉ đạo Công an thành phố Lào Cai triển khai nhiệm vụ tại Mục 2.3; 2.4; 2.5 Phần III của Kế hoạch này, trọng tâm tại khu vực cửa khẩu, quảng trường ga, khu vực đảo tròn ngã 6, cầu Kim Tân, phường Kim Tân và các tuyến đường chính trên địa bàn phường Lào Cai.

- Chỉ đạo Công an thị xã Sa Pa triển khai nhiệm vụ tại Mục 2.3; 2.4 Phần III trên tuyến QL4D (đoạn qua trung tâm thị xã), các tuyến phố xung quanh bờ hồ thị xã Sa Pa, khu vực bến xe Sa Pa, chợ Sa Pa, khu vực nhà thờ, các khách sạn, nhà nghỉ và các điểm dịch vụ công cộng.

3. Ủy ban nhân thành phố Lào Cai:

- Giao đồng chí Chủ tịch UBND - Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo Công an thành phố, UBND các phường căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”, phát sinh các bến, bãi đón, trả khách “tự phát” tại các điểm nóng trên địa bàn như: phường Lào Cai, Kim Tân, Xuân Tăng.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thực hiện rà soát và điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ thuộc địa bàn quản lý đảm bảo đúng quy chuẩn.

* Nếu để các phương tiện vận chuyển khách tiếp tục dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định; xe hợp đồng “trá hình”; các bến, bãi đón khách “tự phát” xem xét trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Công an thành phố.

- Chỉ đạo UBND các phường Lào Cai, Kim Tân, Xuân Tăng chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức tổng kiểm tra việc sử dụng đất sai mục đích của các điểm dịch vụ, đỗ xe, rửa xe, xưởng sửa chữa bảo dưỡng, các văn phòng đại diện (văn phòng bán vé) nhưng thực chất là thành lập các bến, bãi “tự phát” phục vụ cho hoạt động đón, trả khách trái quy định:

+ UBND phường Lào Cai: kiểm tra, xử lý các vi phạm trọng điểm tại khu vực cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, cầu chui (Km198 QL70), quảng trường ga, các tuyến đường chính như Phan Đình Phùng, Minh Khai, Nguyễn Huệ, Hợp Thành.

+ UBND phường Xuân Tăng: kiểm tra, xử lý các vi phạm trọng điểm tại khu vực xung quanh bến xe Trung Tâm.

+ UBND phường Kim Tân: kiểm tra, xử lý các vi phạm trọng điểm tại khu vực ngã 6, cầu Kim Tân.

* Nếu để các phương tiện vận chuyển khách tiếp tục dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định và phát sinh các bến, bãi đón, trả khách “tự phát” xem xét trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND phường và Trưởng Công an các phường Lào Cai, Kim Tân, Xuân Tăng.

4. Ủy ban nhân dân thị xã Sa Pa

- Giao đồng chí Chủ tịch UBND - Trưởng Ban An toàn giao thông thành phố chỉ đạo Công an thị xã, UBND các phường trên địa bàn căn cứ nội dung kế hoạch này xây dựng kế hoạch chi tiết để triển khai nhiệm vụ. Đặc biệt không để tái diễn tình trạng “xe dù, bến cóc”, phát sinh các bến, bãi đón, trả khách “tự phát” tại các điểm như: tuyến phố xung quanh bờ hồ thị xã Sa Pa, khu vực bến xe Sa Pa, chợ Sa Pa, khu vực nhà thờ, các khách sạn, nhà nghỉ và các điểm dịch vụ công cộng, QL4D đoạn qua trung tâm thị xã Sa Pa.

- Phối hợp với Sở Giao thông vận tải - Xây dựng thực hiện tổ chức giao thông, bố trí các điểm đón và trả khách trong thị trấn và rà soát và điều chỉnh, bổ sung hệ thống báo hiệu đường bộ theo đúng quy chuẩn trên các tuyến đường thuộc địa bàn quản lý.

* Nếu để các phương tiện vận chuyển khách tiếp tục dừng, đỗ đón, trả khách sai quy định; xe hợp đồng “trá hình”; các bến, bãi đón khách “tự phát” xem xét trách nhiệm của đồng chí Chủ tịch UBND thị xã Sa Pa, Trưởng Công an thị xã.

5. Văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh

- Chủ trì, Phối hợp với các cơ quan, đơn vị truyền thông tăng cường công tác tuyên truyền trên thông tin đại chúng, tuyên truyền tới các doanh nghiệp, lái xe tự giác chấp hành các quy định pháp luật về trật tự an toàn giao thông.

- Kiểm tra, giám sát, đôn đốc, tổng hợp tham mưu báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh; tổng hợp danh sách các vi phạm gửi về phòng Quản lý Vận tải, Phương tiện & Người lái Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để xử lý tiếp theo quy định.

6. Các bến xe trên địa bàn tỉnh

Bến xe Trung tâm, Ban quản lý bến xe khách Lào Cai (đối các bến xe huyện) kiểm tra, tổng hợp báo cáo các xe bỏ chuyến, không vào bến đón trả khách theo quy định về Sở Giao thông vận tải - Xây dựng để có các biện pháp xử lý theo quy định tại thông tư số 12/2020/TT-BGTVT ngày 29/5/2020 của Bộ GTVT.

7. Sở Thông tin và truyền thông, Đài phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Lào Cai

Phối hợp với Ban An toàn giao thông tỉnh: (1) Đẩy mạnh việc tuyên truyền các quy định của pháp luật về kinh doanh vận tải khách trên các phương tiện thông tin đại chúng để tạo khí thế, sự đồng thuận trong nhân dân đối với việc tăng cường quản lý, tuần tra, kiểm soát xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải khách, xóa bỏ tình trạng “xe dù, bến cóc” làm mất trật tự an toàn giao thông và mỹ quan đô thị; (2) Công bố danh sách các cá nhân, đơn vị và phương tiện bị xử lý vi phạm trên thông tin đại chúng.

V. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO

- Các đơn vị căn cứ kế hoạch triển khai thực hiện, gửi danh sách các vi phạm và báo cáo kết quả thực hiện trước 10h00 ngày 25 hàng tháng về Ban ATGT tỉnh: Tầng 1, khối 7, đường Trần Hưng Đạo, phường Nam Cường, thành phố Lào Cai; Điện thoại: 02143821071; Fax: 02143827275; Email: contact-batgt@laocai.gov.vn.

- Giao Văn phòng Ban ATGT tỉnh thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, xem xét, cập nhật, báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị, cá nhân có liên quan; tổng hợp báo cáo UBND tỉnh. Đây là một tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của các đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2020.

Căn cứ Kế hoạch này, các cơ quan, đơn vị theo chức năng nhiệm vụ nghiêm túc triển khai thực hiện./.

 


Nơi nhận:
- TT. TU, UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Công an tỉnh, Giao thông vận tải - Xây dựng, Thông tin và Truyền thông;
- Đài PT-TH tỉnh, Báo Lào Cai;
- UBND thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa;
- Công an thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa;
- Bến xe Trung tâm, Ban quản lý bến xe khách Lào Cai;
- Lãnh đạo Văn phòng;
- Văn phòng Ban ATGT tỉnh;
- Lưu: VT, TH1, BBT, QLĐT3.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trịnh Xuân Trường

 

PHỤ LỤC

PHÂN CÔNG TRÁCH NHIỆM VÀ ĐỊA BÀN PHỤ TRÁCH VỚI CÁC ĐƠN VỊ
(Kèm theo Kế hoạch số: 173/KH-UBND ngày 17/6/2020 của UBND tỉnh Lào Cai)

STT

Địa bàn kiểm tra

Đơn vị thực hiện kiểm tra

Người phụ trách

Số điện thoại

A

Các khu vực, tuyến đường tuần tra kiểm soát trọng điểm

1

Tuyến QL4D và khu vực nút giao IC19, Đại lộ Trần Hưng Đạo.

Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh

Ông Nguyễn Đắc Long - Trưởng Phòng PC08

0913.503.166

2

Khu vực từ cổng bến xe Trung tâm đến nút giao IC18 và khu vực lân cận ngoài Bến xe trung tâm Lào Cai

Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Ông Trần Xuân Hiện - Chánh thanh tra

0903.287.667

3

Khu vực phường Lào Cai, cầu Kim Tân, Ngã 6, đường Hoàng Liên kéo dài.

UBND TP Lào Cai

Ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

0913.030.531

Ông Đỗ Tuấn Sơn - Trưởng Công an thành phố Lào Cai

0915.348.145

4

Khu vực trung tâm thị xã Sa Pa (tuyến phố xung quanh bờ hồ thị xã Sa Pa, khu vực bến xe Sa Pa, chợ Sa Pa, khu vực nhà thờ, các khách sạn, nhà nghỉ và các điểm dịch vụ công cộng, QL4D đoạn qua trung tâm).

UBND thị xã Sa Pa

Ông Lê Mạnh Hảo - Quyền Chủ tịch UBND Thị xã Sa Pa

0836.999.868

Ông Nguyễn Xuân Hà - Trưởng Công an thị xã Sa Pa

0963.068.338

B

Một số nhiệm vụ khác

1

Kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực phường Lào Cai các điểm dịch vụ làm nơi đỗ xe, xưởng sửa chữa bảo dưỡng... nhưng thực chất phục vụ cho hoạt động đón, trả khách trái quy định (khu vực cửa khẩu, quảng trường Ga, các tuyến đường Hợp Thành, Nguyễn Huệ, Minh Khai, Phan Đình Phùng).

UBND phường Lào Cai

Ông Nguyễn Văn Sáu - Chủ tịch UBND phường Lào Cai

0919.457.269

Ông Trịnh Minh Thập - Trưởng Công an phường Lào Cai

0912.110.057

2

Kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực cầu Kim Tân các điểm dịch vụ làm quán ăn nơi đỗ xe, xưởng sửa chữa bảo dưỡng... nhưng thực chất phục vụ cho hoạt động đón, trả khách trái quy định

UBND phường Kim Tân

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Chủ tịch UBND phường Kim Tân

0919.457.269

Ông Cao Xuân Quyết - Trưởng Công an Phường Kim Tân

0359.338.355

3

Kiểm tra việc sử dụng đất tại khu vực xung quanh Bến xe Trung tâm các điểm dịch vụ làm nơi đỗ xe, rửa xe, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng... nhưng thực chất phục vụ cho hoạt động đón, trả khách trái quy định

UBND phường Xuân Tăng

Nguyễn Thị Như Quỳnh - Chủ tịch UBND phường Kim Tân

0985.277.686

Ông Lương Văn Cường - Trưởng Công an Phường Xuân Tăng

0948.101.825

4

Chủ trì, tổ chức thanh, kiểm tra điều kiện kinh doanh vận tải đối với các đơn vị kinh doanh vận tải hành khách sau khi đã được Sở GTVT-XD cấp giấy phép vận tải.

Thanh tra Sở Giao thông vận tải - Xây dựng

Ông Trần Xuân Hiện - Chánh thanh tra

0903.287.667

5

Đẩy nhanh tiến độ dự án nơi đỗ xe tại khu vực đường An Dương Vương, phường Cốc Lếu để phục vụ khách du lịch trong các dịp cao điểm mùa du lịch.

UBND TP Lào Cai

Ông Hoàng Đăng Khoa - Chủ tịch UBND thành phố Lào Cai

0913.030.531

 

Văn bản này chưa cập nhật nội dung Tiếng Anh

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


Kế hoạch 173/KH-UBND ngày 17/06/2020 về cao điểm kiểm tra, xử lý vi phạm quy định về kinh doanh, điều kiện kinh doanh vận tải hành khách và xóa bỏ tình trạng “xe dù, bến cóc” trên địa bàn thành phố Lào Cai và thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Bạn Chưa Đăng Nhập Thành Viên!


Vì chưa Đăng Nhập nên Bạn chỉ xem được Thuộc tính của văn bản.
Bạn chưa xem được Hiệu lực của Văn bản, Văn bản liên quan, Văn bản thay thế, Văn bản gốc, Văn bản tiếng Anh,...


Nếu chưa là Thành Viên, mời Bạn Đăng ký Thành viên tại đây


659

DMCA.com Protection Status
IP: 35.175.107.142
Hãy để chúng tôi hỗ trợ bạn!